Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Trang: Thi thì mình có ghi GT và KL ko ạ?
11:26 am - 21/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi cả GT và KL cho chắc cũng được nhé, nhưng lớp 9 rồi thì hầu như có thể bỏ qua phần đó, em xem cách các thầy cô trình bày trên lớp là chắc nhất nhé!
14:02 pm - 21/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Rin'ss Bin'ss Kẹo'ss: thầy,cô ơi e k hiểu bài này thầy, cô giảng giúp e được k ạ
20:52 pm - 12/05/2018
Rin'ss Bin'ss Kẹo'ss đề bài là: cho nửa đường tronftaam O đường kính AB=2R. gọi H là điểm nằm giữa O và B, đường thẳng qua H là vuông góc với AB cắt nửa đường tròn O tại C. Gọi I là trung điểm giây AC.a chứng minh rằng tứ giác OICH nội tiếp b. chứng minh AO.IH = AI.OC c, trong trường hợp OH=R/3. Lấy K là trung điểm của OA. chứng minh BI vuông góc với IK
21:01 pm - 12/05/2018
GV Toán - Bạc Hà E tham gia group để trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/groups/2003.Toanhoc.Tuyensinh247/
08:27 am - 14/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Triệu Hùng: Giups em với ạ. Cho A là một điểm thuộc đường tròn ( O;R ). Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn (o). Lấy điểm B thuộc Ax sao cho AB<2R. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt đường tròn (O) tại H và K ( H nằm giữa M và K )
20:07 pm - 12/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em tham gia group trao đổi cùng các bạn em nhé!: https://www.facebook.com/groups/2003.Toanhoc.Tuyensinh247/
08:29 am - 14/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Ngọc Bảo: Thầy,Cô ơi cách vẽ hình như thế nào cho đúng ạ
21:43 pm - 09/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên thầy có vẽ hình đó b
21:44 pm - 09/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ánh Moon: Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC), đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A ta vẽ nửa Đường trong đường kính BH cắt AB tại E, nửa dường tròn đường kính CH cắt AC tại F. Chứng Minh a) tứ giác AEHF là hình chữ nhật. b) tứ giác BEFC nội tiếp. c) AE.AC=AF.AC
20:44 pm - 08/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em tham gia group trao đổi cùng các bạn nhé!
08:48 am - 11/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ánh Moon: Cho tam giác ABC nhọn và hai đường cao BD,CE cắt nhau tại H. Chứng Minh a) Các tứ giác AEHF là hình chứ nhật. b) MD là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE(M là trung điểm BC.
20:22 pm - 08/05/2018
Ánh Moon Cô ơi giải giùm e ạ
20:26 pm - 08/05/2018
20:30 pm - 08/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên F là điểm nào nhỉ
20:38 pm - 08/05/2018
Ánh Moon Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A ta vẽ nửa đường trong đường kính BH cắt AB tại E, nửa đường tròn đường kính CH cắt AC tại F.. tiếp đề nạ
21:09 pm - 08/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em xem lại đề bài nhé!
08:30 am - 11/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Triệu Hùng: Giups em với ạ
12:42 pm - 08/05/2018
Triệu Hùng: 3, Tia NM cắt BA tại K, lấy điểm Q đối xứng với H qua K. CM QC là tiếp tuyến của đường tròn ( O;R )
12:42 pm - 08/05/2018
Triệu Hùng: 2, CM tứ giác AMNB là tứ gics nooitj tiếp
12:41 pm - 08/05/2018
Triệu Hùng: 1, CHM Tứ giác HMCN là hình chữ nhật
12:41 pm - 08/05/2018
Triệu Hùng: Cho nửa đường tròn (O;R) đường kín AB. Trên nửa đường tròn đó lấy điểm C (CA< CB ). Hạ CH vuông goc với AB tại H. Đường tròn đường kính CH cắt AC và BC thứ tự tại M,N
12:41 pm - 08/05/2018
GV Toán - Bạc Hà E tự vẽ hình nhé!

a) Xét tứ giác MHNC có \(\widehat {CMH} = \widehat {MCN} = \widehat {CNH} = {90^0}\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) \( \Rightarrow CMHN\) là hình chữ nhật (Tứ giác có 3 góc vuông)

b) Do CMHN là hình chữ nhật \( \Rightarrow \widehat {CNM} = \widehat {CHM}\).

Mà \(\widehat {CHM} = \widehat {MAH}\) (cùng phụ với \(\widehat {MHA}\))

\( \Rightarrow \widehat {CNM} = \widehat {MAH}\). Mà \(\widehat {CNM} + \widehat {MNB} = {180^0}\)  (kề bù) \( \Rightarrow \widehat {MAH} + \widehat {MNB} = {180^0} \Rightarrow AMNB\) là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800).

c) Ta có \(\widehat {CBA} = \widehat {ACH}\) (cùng phụ với \(\widehat {BCH}\))

Mà \(\widehat {ACH} = \widehat {MNH}\,\) (CMHN là hình chữ nhật), \(\widehat {CBA} = \widehat {OCB}\) (tam giác OBC cân tại O)

\( \Rightarrow \widehat {OCB} = \widehat {MNH}\,\,\,\left( 1 \right)\)

Gọi D là tâm đường tròn đường kính CH ta có \(DK\) là đường trung bình của tam gíac CHQ \(\Rightarrow KD//CQ \Rightarrow \widehat {BNK} = \widehat {BCQ}\) (đồng vị)

\( \Rightarrow \widehat {BNH} + \widehat {MNH} = \widehat {OCB} + \widehat {OCQ}\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \widehat {BNH} = \widehat {OCQ} = {90^0} \Rightarrow OC \bot CQ \Rightarrow CQ\) là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C.

15:03 pm - 08/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ánh Moon: Cắt BC tại E. Các đường thẳng CD và AE lần lượt cắt đường tròn (o) tại các điểm thứ hai F,G.cm. a) hai tam giác ABC và EBD đồng dạng. b) Các tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp. c) AC//FG
21:02 pm - 06/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

hình như thiếu đề b ơi

21:05 pm - 06/05/2018
Ánh Moon Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm D nằm giữa 2 điểm A và B. Đg tròn O đg kính BD cắt BC tại e
21:48 pm - 06/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

Em tự vẽ hình nhé!
a) \(\widehat {BED} = {90^0}\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét tam giác ABC và EBD có \(\widehat {ABC}\) chung , \(\widehat {BAC} = \widehat {BED} = {90^0}\)

\( \Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta EBD\,\,\left( {g.g} \right)\)

b) Xét tứ giác ADEC có \(\widehat {CAD} + \widehat {DEC} = {90^0} + {90^0} = {180^0} \Rightarrow ADEC\) là tứ giác nội tiếp (tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800).

Có \(\widehat {BFC} = {90^0}\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) \( \Rightarrow \widehat {BFC} = \widehat {BAC} = {90^0} \Rightarrow AFBC\) là tứ giác nội tiếp (tứ giác có hai góc nội tiếp cùng chắn 1 cung bằng nhau).

ADEC là tứ giác nội tiếp \( \Rightarrow \widehat {EAC} = \widehat {EDC}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC).

Mà \(\widehat {EDC} = \widehat {FBC}\) (cùng bù với \(\widehat {FDE}\)) \( \Rightarrow \widehat {EAC} = \widehat {FBC}\)

Mà \(\widehat {FBC} = \widehat {AGF}\) (cùng bù với \(\widehat {EGF}\)) \( \Rightarrow \widehat {EAC} = \widehat {AGF}\). Mà hai góc này ở vị trí so le trong \( \Rightarrow AC//FG\)

15:18 pm - 08/05/2018
Ánh Moon c) AC//FG
20:16 pm - 08/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hai Chris: thầy ơi
21:00 pm - 06/05/2018
Ánh Moon: Cho tam giác ABC vuông Tại A .lấy điểm D nằm giữa hai điểm A và B. Đường tròn(o) đường kính BD
20:57 pm - 06/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

đề yêu cầu làm gì b

21:06 pm - 06/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hai Chris: Thầy ơi cho em hỏi
20:22 pm - 06/05/2018
20:58 pm - 06/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Idohigh3: Cô ơi, thi vào 10 có cần phải viết GT-KL không ạ?
09:39 am - 05/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

không cần đâu em

18:43 pm - 05/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hai Chris: giúp E 1 bài đc ko ak
13:57 pm - 03/05/2018
08:23 am - 04/05/2018
Vinh Cao Cái này dùng đenta đc ko cô
19:11 pm - 04/05/2018
Vinh Cao Phần m2 - 8m + 7 = 0
19:12 pm - 04/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Bài này không dùng delta em nhé!
19:06 pm - 06/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Được em nhé! Hoặc em có thể nhẩm nghiệm cho nhanh!
15:26 pm - 08/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hai Chris: thầy ơi
13:57 pm - 03/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Sao vậy em?
17:20 pm - 03/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Qúy Ngọc: cô ơi cho em hỏi...đề thi hk2 của e là ntn : Cho hình vuông ABCD có E nằm trên cạnh AD.gọi N cắt CD tại M. đề chỉ cho hình vuông ABCD mà em lỡ vẽ thêm đường tròn ngoại tiếp hình vuông r có sai ko cô
11:03 am - 03/05/2018
Hello hello

Ko sao đâu bạn nhé

Miễn vẽ đúng thôi

Vẽ thêm cái đtron cx đâu có ảnh hưởng gì đâu mà lo. Yên tâm đi

11:40 am - 03/05/2018
Lê Thị Qúy Ngọc nếu vẽ sai sẽ ko chấm bài
11:59 am - 03/05/2018
Lê Thị Qúy Ngọc thế nên e sợ...bạn e bảo đề ko cho mà vẽ là sai hết cô ạ...lo quá :(((
12:01 pm - 03/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em vẽ đúng hình là được nhé, Còn việc e vẽ thêm thì không sao nhé!
17:22 pm - 03/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Phương: Cho(O;R) đường kính AB trên tia tiếp tuyến Ax lấy M, AM=2R, MC là tiếp tuyến(C là tiếp điểm) 1)C/M:BC//MO 2)Gỉa sử MO cắt AC tại I. Tính MC và AI 3)giả sử MB cắt (O) tại N C/M tứ giác MNIA nội tiếp
21:44 pm - 02/05/2018
Ngọc Phương giải dùm e vs ạ
21:45 pm - 02/05/2018
Trọng Hoàng bạn c/m tứ giác MCAO nội tiếp từ đó => AOM=MCA (cùng chắn cung MA) mặt khác MCA=ABC(góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AC) =>AOM=ABC =>BC//MO (2 góc đồng vị bằng nhau)
22:14 pm - 02/05/2018
Trọng Hoàng

ở câu b thì bạn ghi đề thiếu phải không nhỉ, là tính MC và AI theo R hay theo cạnh nào bạn ơi?

22:16 pm - 02/05/2018
Trọng Hoàng

câu c thì cm như sau ta có tam giác MAB vuông cân tại vì MA=MB=2R và MAB vuông => AMN=NAB=45 độ (1) mặt khác xét trong tứ giác MAOC nội tiếp đường tròn có AMO=ACO (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AO) mà ACO=CAO (CAO cân) => AMO=CAO (2) từ (1) và (2) => AMN-AMO=NAB-CAO <=> NMO=NAC => tứ giác MNIA nội tiếp.

22:31 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Huy Hiệu: cho tứ giác abcd nội tiếp đường tròn đường kính ad hai đường chéo ac bd cắt nhau tại e hình chiếu vuông góc của e trên ad là f dường thẳng cf cắt đường tròn tâm o tại m giao điểm của bd cf là n . chứng minh cefd là tứ giác nội tiếp . FA là tia pg của BFM
23:30 pm - 01/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

a) \(\widehat {ECD} = {90^0}\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

\( \Rightarrow \widehat {ECD} + \widehat {EFD} = {180^0} \Rightarrow \) Tứ giác CEFD nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180)

b) Ta có \(\widehat {AFM} = \widehat {DFC}\) (đối đỉnh), \(\widehat {DFC} = \widehat {DEC}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CD)

\( \Rightarrow \widehat {AFM} = \widehat {DEC}\).

CMTT ta có tứ giác AFEB nội tiếp \( \Rightarrow \widehat {AFB} = \widehat {AEB}\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB)

Mà \(\widehat {AEB} = \widehat {DEC}\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {AFB} = \widehat {AFM} \Rightarrow AF\) là phân giác của \(\widehat {BFM}\).

10:49 am - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoa THân Vu: b.cm t/g BCDE noi tiep
21:02 pm - 27/04/2018
Hoa THân Vu: a.cm BD^2=AD.CD
21:01 pm - 27/04/2018
Hoa THân Vu: cho tam giac ABC co canh day nho honcanh ben noi tiep duong tron (o) tiep tuyen tai b va c lan luot cat AC, AB ở d va e cm
21:00 pm - 27/04/2018
Hoa THân Vu: thay oi giai ho em bai nay vs ạ
20:58 pm - 27/04/2018
GV Toán - Thu Trang E vào nhóm https://www.facebook.com/groups/2003.Toanhoc.Tuyensinh247/ để trao đổi bài với các bạn nhé e.
09:39 am - 28/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Pham Ty: Hay wá ạ
19:56 pm - 26/04/2018
GV Toán - Nguyễn Loan Cảm ơn em nhé, chúc em học tốt và có những giờ học thật thú vị nhé.
10:08 am - 27/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Hằng: Cho nửa đường(O) đường kính AB M nằm trên nưa đường tròn tiếp tuyến tại M cắt 2 tiếp tuyến tại A , B của(O) lần lượt tại C,D : cm góc CAM =góc ODM
19:11 pm - 25/04/2018
Đỗ Bảo

Xét tứ giác MOBD nội tiếp ta có ODM=OBM. Mà tam giác AMB vuông tại M => OBM+OAM=90 . Ta lại có CAM+OAM=90 => CAM=OBM=ODM ( đpcm)

 

08:13 am - 26/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Le Chinh Le: Thay oi giai giup em bai nay voi: 2×|x|-|x-3|=3
17:56 pm - 20/04/2018
Đỗ Bảo

Ta thấy có 2 giá trị tuyệt đối . Ta sẽ có các thường hợp : x<0; 0<=x<=3 ; x>3;. TH1: x<0 => |x|=-x ; |x-3|=-(x-3)=3-x . Ta được phương trình -2x+x-3=3 <=> x=-6( thỏa mãn )TH2: 0<=x<=3 ta có |x-3|=3-x ;  |x|=x. Ta được phương trình 2x+x-3=3 <=> x=2( thỏa mãn)TH3: x>3 ta có  |x|=x ; |x-3|=x-3 . Ta được phương trình 2x-(x-3)=3 <=> x=0 ( loại ). Vậy phương trình có 2 nghiệm là {-6;2}

10:44 am - 21/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Hiep: x^2-142x+1000=0
20:46 pm - 15/04/2018
Trọng Hoàng

Nếu là tìm x thì x = 71 \pm 3\sqrt {449} bạn nhé ^^

21:30 pm - 15/04/2018
Trọng Hoàng

Nếu là tìm x thì x = 71 \pm 3\sqrt {449} bạn nhé ^^

21:30 pm - 15/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Hằng: Bài hình vừa rồi cô giúp em giải chi tiết vs
22:17 pm - 10/04/2018
13:32 pm - 15/04/2018
Nguyen Hiep x^2-100x+124=0
20:43 pm - 15/04/2018
Trọng Hoàng

Thanh Hằng bài hình nào nhỉ? Nguyen Hiep nếu tìm x thì  x = 50 \pm 6\sqrt {66}

21:32 pm - 15/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!