Bài 3. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

 • 1. Lý thuyết trọng tâm

  16:48

 • 2. Bài tập áp dụng

  10:50

Hỏi đáp và thảo luận

Vũ Quang Huy
Cho em hỏi Fe3O4,Feo,Fe2O3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì sản phẩm là gì ạ?

20:49 - 28/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

sản phẩm đều là Fe2(SO4)3, H2O và SO2 nhé.

20:52 - 28/04/2021

Manhdung Tran
cho em hoi em bi mat goc hoa va chua hoc bang hoa tri co cach nao de thi hoa kiem 5 diem dc ko a

08:05 - 05/04/2021

Manhdung Tran
da thua co

08:22 - 08/04/2021

Manhdung Tran
em dang hoc lop 10 va tinh trang hoa cua em rat la te :(( em bi mat goc hoa rat nang ne co a

08:23 - 08/04/2021

Manhdung Tran
@GV Hóa - Lưu Huệ Thương:em bi mat goc hoa 2 nam roi a :(( hien tai em ko biet lam cach nao de hoc a mong co tu van giup em voi a

08:25 - 08/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vậy thì cô thấy khóa học của thầy Chất sẽ phù hợp với em đó. Vì thầy chuyên dạy cho học sinh bị mất gốc Hóa. Trong các bài giảng của thầy có thêm các bài học bổ trợ dạy các kiến thức quan trọng của lớp dưới.

Kiến thức Hóa 10 rất quan trọng, em cố gắng tận dụng thời gian nghỉ hè giữa năm lớp 10 và 11 để học lại kiến thức lớp 10 nhé.

Các chương quan trọng của lớp 10 đó là:

+ Phản ứng oxi hóa - khử

+ Halogen

+ Oxi - Lưu huỳnh

Trước tiên em tập trung vào 3 chương này giúp cô nhé.

08:28 - 08/04/2021

Manhdung Tran
da em cam on co a

22:34 - 15/04/2021

Vũ Quang Huy
Cho em hỏi tính khử và tính oxi hóa là như thế nào ạ?Cho em ví dụ được ko ạ?

19:40 - 22/03/2021

Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng

chào em

tính khử là chất có số oxi hóa tăng ví dụ kim loại Fe --> FeCl2 số oxi hóa tăng từ 0 lên +2

tính oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm ví dụ HNO3 --> NO số oxi hóa N giảm từ +5 xuống 2

20:30 - 22/03/2021

Vũ Quang Huy
@Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng:Dạ em hiểu rồi em cảm ơn ạ!

20:33 - 22/03/2021

Phat Le
nguyên tố X thuộc nhóm A trong BTH, ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố X có n lớp e và (n+1)e độc thân, lập luận viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố X

13:21 - 04/02/2021

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

13:48 - 04/02/2021

Phat Le
cảm ơn cô ạ <3

13:59 - 04/02/2021

TRỊNH HỒNG NHUNG
nguyên tố A tạo đc các hợp chất sau AH3, ACl5 A2O5 NA3AO4 trong bth ngto A thuộc nhóm với nguyên tố nào

17:09 - 10/01/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

chọn đáp án A

17:34 - 10/01/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Vì nguyên tố A tạo đc các hợp chất sau AH3, ACl5, A2O5, NA3AO4 => A thuộc nhóm VA

17:16 - 10/01/2021

TRỊNH HỒNG NHUNG
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:a. N B. OXI C. FLO D. XENON CHỌN D/AN NÀO Ạ

17:33 - 10/01/2021

TRỊNH HỒNG NHUNG
Trong 20 nguyên tố hóa học đầu tiên trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử có 2 e ở lớp ngoài cùng

19:59 - 09/01/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Có 4 nguyên tố em nhé

20:15 - 09/01/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

có 4 e nhé

20:03 - 09/01/2021

TRỊNH HỒNG NHUNG
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: có 2 e lớp ngoài cùng

20:10 - 09/01/2021

Lê Thị Ngọc Trâm
Hidro có 2 đồng vị ¹H và ²H. Nguyên tử khối trung bình bằng 1,008. Tính số nguyên tử ²H có trong 2ml nước

13:19 - 18/12/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
Giúp em với ạ

13:20 - 18/12/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
Phần trăm số nguyên tử đồng vị ¹H là a% ⟹ Phần trăm số nguyên tử đồng vị ²H là (100 – a)%
Ta có: \(\overline {{M_H}}  = \dfrac{{1.a + 2.(100 - a)}}{{100}} = 1,008 \Rightarrow a = 99,2\)
⟹ % nguyên tử ²H là 0,8%.
Khối lượng riêng của H2O là D = 1 g/ml
* Xét 2ml H2O ⟹ mH2O = V.D = 2 (g)
⟹ nH2O = 2/18 (mol)
Vậy số nguyên tử ²H trong 2ml nước là x = 0,8%.nH2O.6,023.1023 = 5,35.1020 (nguyên tử).

13:45 - 18/12/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
e cảm ơn cô nhiều ạ

21:02 - 18/12/2020

Lê Thị Ngọc Trâm
nguyên tử khối Zn=65, r=1,42 angstrom. tính DZn. biết kẽm chiếm 74% thể tích tinh thể ( giúp em vs ạ)

19:52 - 17/12/2020

Evil shadow
Nguyên tử A có 1proton và 1 nơtron. Nguyên tử B có proton . Nguyên tử B có 1 proton nguyên tử C có 2 proton vậy những nguyên tử cùng loại

16:40 - 26/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

nguyên tử A và B là đồng vị của nhau nhé (cùng là một nguyên tố)

16:42 - 26/11/2020

Trần Ngọc Thành
Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18, đồng vị x2 hơn đồng vị x1 là 1 nơtron. Biết rằng phần trăm đồng vị X1 là 98,89% phần trăm đồng vị X2 là 1,11% và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Tính nguyên tử khối trung bình của X ? Giúp e với ạ

16:44 - 13/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em : 

Xét X1 : 2p+n = 18 mà p=<n=< 1,5p 

=> p= 6 , n= 6 => MX1 = 12

Xét X2 : p=6 , n= 7 => MX2 = 13 

nguyên tử khối trung bình của X là : 

(12.98,89+13.1,11)/100 = 12,0111 nhé em 

17:00 - 13/11/2020

Nguyễn Hồng Ánh
Trong tự nhiên brôm có 2 đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình là 79,92. Tính số nguyên tử 81Br có trong 39,968 gam CaBr2. giúp em bài này ạ.

22:22 - 05/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

gọi phần trăm 79Br là x

=> %81Br=100-x

=> (79x+81(100-x))/100=79.92

=>x=54

%81Br=46%

nBr(CaBr2)=0.4 mol

=>n 81Br=0.4x46%=0.184 

=> số nguyên tử 81Br=0.184x6.02x10^23 

23:20 - 05/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
B) tính số đồng vị 35Cl có trong 100ml dung dịch AlCl3 0.2 M ( Na= 6.10 mũ 23)

21:48 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Cl=0.1x0.2x3=0.06 mol 

\(\Rightarrow \) n 35Cl  =0.06x75%=0.045 mol  

\(\Rightarrow \) so nguyên tử  35Cl : \(0,045.6.10^{23}=2,7.10^{22}\) 

 

21:55 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Cl=0.1x0.2x3=0.06 mol 

\(\Rightarrow \) n 35Cl  =0.06x75%=0.045 mol  

\(\Rightarrow \) so nguyên tử  35Cl : \(0,045.6.10^{23}=2,7.10^{22}\) 

 

21:55 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:dạ em cảm ơn ạ

22:49 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
a) tính % về số nguyên tử của mỗi đồng vị

21:47 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

gọi phần trăm  đồng vị 35Cl và 37Cl  lần  lượt là: x và 100-x

\(\Rightarrow \)  \(\frac{(35x+37(100-x)}{100}=35.5\)  \(\Rightarrow \) x=75%

\(\Rightarrow \) %35Cl =75%, %37Cl=25%

23:36 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
Trong tự nhiên nguyên tố clo có 2 đồng vị bền : 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35.5

21:47 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
Cho em hỏi bài này với ạ:

21:46 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Cho 5.05g hỗn hợp X gồm Kali và kim loại kiềm M tác dụng với H2O thu được 1.68 lít khí H2(đktc). Xác định kim loại M biết nM/nK < 1/4

18:02 - 03/11/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

 

 

 

 

18:54 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Giúp em với ạ

18:26 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Hòa tan 1.05g kim loại kiềm R vào nước thu được 1.68 lít khí Hiđro (đktc) và 500ml dung dịch sau phản ứng. Xác định kim loại R và nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng. Thầy cô giúp em với ạ

19:50 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Chúc em có buổi tối học tập hiệu quả!

19:56 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

R--->1/2H2

nH2=0.075

nR=0.15 mol

M(R)=1.05/0.15=7

==> R là Li

C(LiOH)=0.15/0.5=0.3M

19:54 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Dạ em cảm ơn ạ

19:55 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Cho 3.6g hỗn hợp X gồm Kali và kim loại kiềm R tác dụng vừa hết với nước thu được 1.12 lít khí Hiđro (đktc). Biết số mol của R trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim loại. Xác định R

19:45 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Chúc em có buổi tối học tập hiệu quả và vui vẻ nhé!

19:57 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Gọi kim loại cần tìm là M. gọi số mol của K là x(mol), số mol của M là y(mol). 
PT: K+ H2O ---> 1/2KOH + H2 
       M + H2O ----> MOH + 1/2 H2 
dựa vào số mol khí thu được, ta có pt :

0.5(x+y)= 0.05 <=> x+y = 0.1 
dựa vào khối lượng của hai chất ta có pt

39x+ My=3.6 (*) 
mà y>10% tổng số mol tức là y>0.01 
giờ ta dùng phương pháp chặn 
giá trị nhỏ nhất của y là 0.01.=> x=0.09 thay x, y vào (*) => M=9. 
giá trị lớn nhất của y là 0.1 => x=0, thay x,y vào (*) => M=36. 
vậy ta có 9<M<36, mà M là kim loại kiềm, vậy M là Na(23).

19:48 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Dạ em cảm ơn ạ

19:56 - 02/11/2020

Trương Huỳnh Trúc LY
Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong axit cao nhất là 2.75.tìm nguyên tố này

20:44 - 07/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Nguyên tố X ở nhóm xA

⟹ Hợp chất trong oxit cao nhất: X2Ox và hợp chất với hiđro là XHx

⟹ \(\% X\left( {oxit} \right) = \dfrac{{2X}}{{2X + 16x}}\) và \(\% X(X{H_x}) = \dfrac{X}{{X + x}}\)

* Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong axit cao nhất là 2.75

⟹ X = 3x

⟹ x = 4 (nhóm IVA) và X = 12 ( Cacbon) ⟹ hợp lí.

Vậy nguyên tố đó là Cacbon.

08:24 - 08/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d. Câu a,dựa vào bảng tuần hoàn hãy xác định tên hai kim loại X,Y. Câu b, hòa tan hết 8.3g hỗn hợp X,Y vào dung dịch HCL 0.5M( vừa đủ) ta thấy khối lượng dd sau phản ứng tăng thêm 7.8g . Tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dd HCL đã dùng

22:42 - 02/10/2020

Yến Nhi
Cho em hỏi câu b làm sao vậy ạ

22:43 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
 
 •  

  a. Phân mức năng lượng của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p63s23p64s23d6.

  Cấu hình electron của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1  và 1s22s22p63s23p63d64s2.

  Dựa vào bảng tuần hoàn ta tìm được X là Al và Y là Fe.

  b. Gọi số mol các chất trong hỗn hợp: Al = a mol; Fe = b mol.

  Ta có: 27a + 56b = 8,3 (1)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) 

      a     3a                   1,5a

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (3) 

   b       2b                   b

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam nên: 8,3 - mH2 = 7,8.

  Vậy: mH2 = 0,5 gam → nH2 = 0,25 mol → 1,5a + b = 0,25 (4)

  Từ (1) và (4) ta tìm được: a = 0,1 mol; b = 0,1 mol.

  mAl = 27.0,1 = 2,7 (gam); mFe = 56.0,1 = 5,6 (gam);

  VHCl = (3a + 2b) : 0,5 = 1 (lit).

22:47 - 02/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Gọi số mol các chất trong hỗn hợp: Al = a mol; Fe = b mol.

 

Ta có: 27a + 56b = 8,3                                                                 (1)

 

2Al   +  6HCl  =>   2AlCl3  +  3H2                                                      (2)

 

(mol):   a             3a                            1,5a

 

Fe   +  2HCl =>   FeCl2  +  H2                                                (3)

 

(mol):   b           2b                           b

 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam nên: 8,3 - mH2 = 7,8.

 

Vậy: mH2 = 0,5 gam = 0,25 mol =>  1,5a + b = 0,25              (4)

 

Từ (1) và (4) ta tìm được: a = 0,1 mol; b = 0,1 mol.

 

mAl = 27.0,1 = 2,7 (gam); mFe = 56.0,1 = 5,6 (gam); VHCl = 1 (lit) em nhé 

 

 

22:53 - 02/10/2020

Yến Nhi
@Mod Hóa - Thúy Hằng: em cảm ơn nhiều ạ

20:46 - 03/10/2020

Yến Nhi
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng: em cảm ơn nhiều ạ

20:47 - 03/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d^6

22:38 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, đề bài yêu cầu ntn nhỉ?

22:41 - 02/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d^6

22:36 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, đề hỏi gì nhỉ?

22:41 - 02/10/2020

minhanh10012005
Em chào thầy. Thầy cho em hỏi bài này ạ: Clo có 2 đồng vị X,Y, số notron hơn kém nhau 2 hạt. Mặt khác, khi cho 1,43 gam Zn tác dụng với R dư thu được 2,992 gam muối khan ZnR2. Tính số khối và phần trăm mỗi loại đồng vị? Em cảm ơn ạ.

22:43 - 01/10/2020

minhanh10012005
Em xin lỗi, em nhầm ạ. Chữ R đáng lẽ phải là Clo ạ.

22:46 - 01/10/2020

Mai Chi
cho e hỏi bài này với ạ: tổng số hạt trong ion M^2+ là 180, trong đó tỉ lệ số E : số khối là 6/14. Xác định số E, P, N trong M^2+ (giải từng bước cho e vs ạ)

22:16 - 30/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

là nguyên tử M mất đi 2e nên có điện tích 2+nhé

22:42 - 30/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Tổng số hạt trong M 2+=180 => p+n+e-2=180=> 2p+n=182

lại có (e-2)/(p+n)=6/14 => (p-2)/(p+n)=6/14

giải 2 pt trên => p=56, n=70 ,=> e=56-2=54

=> Ba 2+

22:29 - 30/09/2020

Mai Chi
chị giải thích cho e chỗ M 2+ có nghĩa là gì ạ

22:41 - 30/09/2020

minhanh10012005
Em chào thầy. Thầy cho em hỏi bài này ạ: nguyên tử nguyên tố M có tổng số hạt cơ bản là 34. nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 52. biết M và X tạo ra hợp chất MX. viết kí hiệu nguyên tử X và M, xác định công thức phân tử MX.Em cảm ơn thầy.

22:16 - 26/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Ta có : p \(\leq \) n \(\leq \) 1.5p

=> 2p+p \(\leq \) p+e+n=2p+n \(\leq \) 2p+1.5p

=> 3p \(\leq \) 2p+n \(\leq \) 3.5p

xét M : 3p \(\leq \) 34\(\leq \) 3.5p

=> 9.7 \(\leq \) pM \(\leq \) 11.3 => pM= {10;11}

+ pM=10 => khí hiếm Ne=> loại 

=> pM=11 =>Na

xét  X 3p \(\leq \) 52 \(\leq \) 3.5p

=> 14.8 \(\leq \)  pX \(\leq \)  17.3 => pX ={ 15;16;17}

+ pX=15 => P=> tổng số hạt=15+15+16=46 loại

+pX=16 => S => tổng số hạt= 16+16+16=48 loại'

+pX=17=> Cl => tổng số hạt =17+17+18=52 nhận

=> NaCl

22:27 - 26/09/2020

minhanh10012005
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:dạ em cảm ơn.

23:24 - 26/09/2020

Nguyễn Linh
Cho e hỏi phương pháp giải các bài tính bán kính nguyên tử và độ đặc khít là gì ạ

15:32 - 24/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Em xem thêm các video bài giảng của các thầy nhé. Các thầy đã có các bài giảng về dạng bài tính bán kính nguyên tử, độ đặc khít của tinh thể trong đó hướng dẫn rất chi tiết cách làm nhé.

15:37 - 24/09/2020

TramMy05
Cho p+e+n=18.Hãy xác định thành phần X

21:10 - 22/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Đề bài còn cho thêm dữ kiện không em?

21:13 - 22/09/2020

TramMy05
@Mod Hóa - Thúy Hằng:không ạ

20:49 - 23/09/2020

nguyen dinh phong
Tui là phụ huynh của em Đình Phong ,xin phép có thể hỏi về khóa học hóa lớp 10 online của thầy Tùng trên đây không ạ.

11:35 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Em chào anh/chị ạ. Em có thể giúp gì cho anh/chị ạ?

11:37 - 22/09/2020

nguyen dinh phong
Chào cô,hôm 18 tháng 9 tui có đăng ký khóa học hóa lớp 10 của Thầy Tùng cho em Đình Phong .Hôm nay là 22 tháng 9 ,tui chưa nhận được khóa học .Cách thức nhận khóa học mình sẽ làm như thế nào ?.Xin cảm ơn cô.

12:13 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vâng. Vậy bên em xin phép liên lạc với anh/chị để hỗ trợ ạ.

13:38 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
@nguyen dinh phong: Bên em sẽ giao cho anh/chị đơn hàng là 1 bì thư, bên trong có mã kích hoạt. Anh/Chị nhận thư, thanh toán tiền cho nhân viên bưu tá, mở thư nhập mã kích hoạt trên trang Tuyensinh247.com là học được.
Em thấy anh/chị có đặt 1 đơn hàng vào ngày 18/9, bưu tá đang tiến hành giao hàng cho anh/chị. Anh/Chị vui lòng để ý điện thoại và nghe máy giúp em để nhận hàng nhé ạ!

14:47 - 22/09/2020

Bùi Huy Hiển
thầy ơi cho em hỏi tại sao oxi có 3 đồng vị.

19:58 - 21/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

hhe cái này mình phải công nhận nhaa

22:32 - 21/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Do thực nghiệm tìm ra được em nhé!

19:58 - 21/09/2020

Bùi Huy Hiển
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:??? cô có thể giải thích rõ hơn ko ạ

21:29 - 21/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

vì trong thực tế tìm được 3 loại đồng vị đó của Oxi nhé

21:30 - 21/09/2020

Bùi Huy Hiển
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:? (:

21:46 - 21/09/2020

Huynh Bao
thầy ơi cho em hỏi bài: argon tách ra từ không khí là hỗn hợp 3 dongvi: 36 Ar(0,337%), 38 Ar(0,063%), 40 Ar(99,6%)Tính thể tich 10gam khí Ar ở dkc?

19:39 - 21/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

MAr=(36*0.337+38*0.063+99.6*40)/100=39.98526

nAr=mAr/MAr=0.25(mol)

V=0.25*22.4=5.6(L)

19:43 - 21/09/2020

Huynh Bao
dạ em cảm on

19:45 - 21/09/2020

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy