Bài 3. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

 • 1. Lý thuyết trọng tâm

  16:48

 • 2. Bài tập áp dụng

  10:50

Hỏi đáp và thảo luận

Trần Ngọc Thành
Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18, đồng vị x2 hơn đồng vị x1 là 1 nơtron. Biết rằng phần trăm đồng vị X1 là 98,89% phần trăm đồng vị X2 là 1,11% và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Tính nguyên tử khối trung bình của X ? Giúp e với ạ

16:44 - 13/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Chào em : 

Xét X1 : 2p+n = 18 mà p=<n=< 1,5p 

=> p= 6 , n= 6 => MX1 = 12

Xét X2 : p=6 , n= 7 => MX2 = 13 

nguyên tử khối trung bình của X là : 

(12.98,89+13.1,11)/100 = 12,0111 nhé em 

17:00 - 13/11/2020

Nguyễn Hồng Ánh
Trong tự nhiên brôm có 2 đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình là 79,92. Tính số nguyên tử 81Br có trong 39,968 gam CaBr2. giúp em bài này ạ.

22:22 - 05/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

gọi phần trăm 79Br là x

=> %81Br=100-x

=> (79x+81(100-x))/100=79.92

=>x=54

%81Br=46%

nBr(CaBr2)=0.4 mol

=>n 81Br=0.4x46%=0.184 

=> số nguyên tử 81Br=0.184x6.02x10^23 

23:20 - 05/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
B) tính số đồng vị 35Cl có trong 100ml dung dịch AlCl3 0.2 M ( Na= 6.10 mũ 23)

21:48 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Cl=0.1x0.2x3=0.06 mol 

\(\Rightarrow \) n 35Cl  =0.06x75%=0.045 mol  

\(\Rightarrow \) so nguyên tử  35Cl : \(0,045.6.10^{23}=2,7.10^{22}\) 

 

21:55 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Cl=0.1x0.2x3=0.06 mol 

\(\Rightarrow \) n 35Cl  =0.06x75%=0.045 mol  

\(\Rightarrow \) so nguyên tử  35Cl : \(0,045.6.10^{23}=2,7.10^{22}\) 

 

21:55 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:dạ em cảm ơn ạ

22:49 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
a) tính % về số nguyên tử của mỗi đồng vị

21:47 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

gọi phần trăm  đồng vị 35Cl và 37Cl  lần  lượt là: x và 100-x

\(\Rightarrow \)  \(\frac{(35x+37(100-x)}{100}=35.5\)  \(\Rightarrow \) x=75%

\(\Rightarrow \) %35Cl =75%, %37Cl=25%

23:36 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
Trong tự nhiên nguyên tố clo có 2 đồng vị bền : 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35.5

21:47 - 03/11/2020

Trần Lê Thanh Thảo
Cho em hỏi bài này với ạ:

21:46 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Cho 5.05g hỗn hợp X gồm Kali và kim loại kiềm M tác dụng với H2O thu được 1.68 lít khí H2(đktc). Xác định kim loại M biết nM/nK < 1/4

18:02 - 03/11/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

 

 

 

 

18:54 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Giúp em với ạ

18:26 - 03/11/2020

Thi Nguyen
Hòa tan 1.05g kim loại kiềm R vào nước thu được 1.68 lít khí Hiđro (đktc) và 500ml dung dịch sau phản ứng. Xác định kim loại R và nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng. Thầy cô giúp em với ạ

19:50 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Chúc em có buổi tối học tập hiệu quả!

19:56 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

R--->1/2H2

nH2=0.075

nR=0.15 mol

M(R)=1.05/0.15=7

==> R là Li

C(LiOH)=0.15/0.5=0.3M

19:54 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Dạ em cảm ơn ạ

19:55 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Cho 3.6g hỗn hợp X gồm Kali và kim loại kiềm R tác dụng vừa hết với nước thu được 1.12 lít khí Hiđro (đktc). Biết số mol của R trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim loại. Xác định R

19:45 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Chúc em có buổi tối học tập hiệu quả và vui vẻ nhé!

19:57 - 02/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Gọi kim loại cần tìm là M. gọi số mol của K là x(mol), số mol của M là y(mol). 
PT: K+ H2O ---> 1/2KOH + H2 
       M + H2O ----> MOH + 1/2 H2 
dựa vào số mol khí thu được, ta có pt :

0.5(x+y)= 0.05 <=> x+y = 0.1 
dựa vào khối lượng của hai chất ta có pt

39x+ My=3.6 (*) 
mà y>10% tổng số mol tức là y>0.01 
giờ ta dùng phương pháp chặn 
giá trị nhỏ nhất của y là 0.01.=> x=0.09 thay x, y vào (*) => M=9. 
giá trị lớn nhất của y là 0.1 => x=0, thay x,y vào (*) => M=36. 
vậy ta có 9<M<36, mà M là kim loại kiềm, vậy M là Na(23).

19:48 - 02/11/2020

Thi Nguyen
Dạ em cảm ơn ạ

19:56 - 02/11/2020

Trương Huỳnh Trúc LY
Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong axit cao nhất là 2.75.tìm nguyên tố này

20:44 - 07/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Nguyên tố X ở nhóm xA

⟹ Hợp chất trong oxit cao nhất: X2Ox và hợp chất với hiđro là XHx

⟹ \(\% X\left( {oxit} \right) = \dfrac{{2X}}{{2X + 16x}}\) và \(\% X(X{H_x}) = \dfrac{X}{{X + x}}\)

* Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong axit cao nhất là 2.75

⟹ X = 3x

⟹ x = 4 (nhóm IVA) và X = 12 ( Cacbon) ⟹ hợp lí.

Vậy nguyên tố đó là Cacbon.

08:24 - 08/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d. Câu a,dựa vào bảng tuần hoàn hãy xác định tên hai kim loại X,Y. Câu b, hòa tan hết 8.3g hỗn hợp X,Y vào dung dịch HCL 0.5M( vừa đủ) ta thấy khối lượng dd sau phản ứng tăng thêm 7.8g . Tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dd HCL đã dùng

22:42 - 02/10/2020

Yến Nhi
Cho em hỏi câu b làm sao vậy ạ

22:43 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
 
 •  

  a. Phân mức năng lượng của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p63s23p64s23d6.

  Cấu hình electron của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1  và 1s22s22p63s23p63d64s2.

  Dựa vào bảng tuần hoàn ta tìm được X là Al và Y là Fe.

  b. Gọi số mol các chất trong hỗn hợp: Al = a mol; Fe = b mol.

  Ta có: 27a + 56b = 8,3 (1)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) 

      a     3a                   1,5a

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (3) 

   b       2b                   b

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam nên: 8,3 - mH2 = 7,8.

  Vậy: mH2 = 0,5 gam → nH2 = 0,25 mol → 1,5a + b = 0,25 (4)

  Từ (1) và (4) ta tìm được: a = 0,1 mol; b = 0,1 mol.

  mAl = 27.0,1 = 2,7 (gam); mFe = 56.0,1 = 5,6 (gam);

  VHCl = (3a + 2b) : 0,5 = 1 (lit).

22:47 - 02/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Gọi số mol các chất trong hỗn hợp: Al = a mol; Fe = b mol.

 

Ta có: 27a + 56b = 8,3                                                                 (1)

 

2Al   +  6HCl  =>   2AlCl3  +  3H2                                                      (2)

 

(mol):   a             3a                            1,5a

 

Fe   +  2HCl =>   FeCl2  +  H2                                                (3)

 

(mol):   b           2b                           b

 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam nên: 8,3 - mH2 = 7,8.

 

Vậy: mH2 = 0,5 gam = 0,25 mol =>  1,5a + b = 0,25              (4)

 

Từ (1) và (4) ta tìm được: a = 0,1 mol; b = 0,1 mol.

 

mAl = 27.0,1 = 2,7 (gam); mFe = 56.0,1 = 5,6 (gam); VHCl = 1 (lit) em nhé 

 

 

22:53 - 02/10/2020

Yến Nhi
@Mod Hóa - Thúy Hằng: em cảm ơn nhiều ạ

20:46 - 03/10/2020

Yến Nhi
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng: em cảm ơn nhiều ạ

20:47 - 03/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d^6

22:38 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, đề bài yêu cầu ntn nhỉ?

22:41 - 02/10/2020

Yến Nhi
X,Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p^1 và 3d^6

22:36 - 02/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, đề hỏi gì nhỉ?

22:41 - 02/10/2020

minhanh10012005
Em chào thầy. Thầy cho em hỏi bài này ạ: Clo có 2 đồng vị X,Y, số notron hơn kém nhau 2 hạt. Mặt khác, khi cho 1,43 gam Zn tác dụng với R dư thu được 2,992 gam muối khan ZnR2. Tính số khối và phần trăm mỗi loại đồng vị? Em cảm ơn ạ.

22:43 - 01/10/2020

minhanh10012005
Em xin lỗi, em nhầm ạ. Chữ R đáng lẽ phải là Clo ạ.

22:46 - 01/10/2020

Nguyen My An
cho e hỏi bài này với ạ: tổng số hạt trong ion M^2+ là 180, trong đó tỉ lệ số E : số khối là 6/14. Xác định số E, P, N trong M^2+ (giải từng bước cho e vs ạ)

22:16 - 30/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

là nguyên tử M mất đi 2e nên có điện tích 2+nhé

22:42 - 30/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Tổng số hạt trong M 2+=180 => p+n+e-2=180=> 2p+n=182

lại có (e-2)/(p+n)=6/14 => (p-2)/(p+n)=6/14

giải 2 pt trên => p=56, n=70 ,=> e=56-2=54

=> Ba 2+

22:29 - 30/09/2020

Nguyen My An
chị giải thích cho e chỗ M 2+ có nghĩa là gì ạ

22:41 - 30/09/2020

minhanh10012005
Em chào thầy. Thầy cho em hỏi bài này ạ: nguyên tử nguyên tố M có tổng số hạt cơ bản là 34. nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 52. biết M và X tạo ra hợp chất MX. viết kí hiệu nguyên tử X và M, xác định công thức phân tử MX.Em cảm ơn thầy.

22:16 - 26/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Ta có : p \(\leq \) n \(\leq \) 1.5p

=> 2p+p \(\leq \) p+e+n=2p+n \(\leq \) 2p+1.5p

=> 3p \(\leq \) 2p+n \(\leq \) 3.5p

xét M : 3p \(\leq \) 34\(\leq \) 3.5p

=> 9.7 \(\leq \) pM \(\leq \) 11.3 => pM= {10;11}

+ pM=10 => khí hiếm Ne=> loại 

=> pM=11 =>Na

xét  X 3p \(\leq \) 52 \(\leq \) 3.5p

=> 14.8 \(\leq \)  pX \(\leq \)  17.3 => pX ={ 15;16;17}

+ pX=15 => P=> tổng số hạt=15+15+16=46 loại

+pX=16 => S => tổng số hạt= 16+16+16=48 loại'

+pX=17=> Cl => tổng số hạt =17+17+18=52 nhận

=> NaCl

22:27 - 26/09/2020

minhanh10012005
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:dạ em cảm ơn.

23:24 - 26/09/2020

Dinh Dinh
Cho e hỏi phương pháp giải các bài tính bán kính nguyên tử và độ đặc khít là gì ạ

15:32 - 24/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Em xem thêm các video bài giảng của các thầy nhé. Các thầy đã có các bài giảng về dạng bài tính bán kính nguyên tử, độ đặc khít của tinh thể trong đó hướng dẫn rất chi tiết cách làm nhé.

15:37 - 24/09/2020

TramMy05
Cho p+e+n=18.Hãy xác định thành phần X

21:10 - 22/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Đề bài còn cho thêm dữ kiện không em?

21:13 - 22/09/2020

TramMy05
@Mod Hóa - Thúy Hằng:không ạ

20:49 - 23/09/2020

nguyen dinh phong
Tui là phụ huynh của em Đình Phong ,xin phép có thể hỏi về khóa học hóa lớp 10 online của thầy Tùng trên đây không ạ.

11:35 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Em chào anh/chị ạ. Em có thể giúp gì cho anh/chị ạ?

11:37 - 22/09/2020

nguyen dinh phong
Chào cô,hôm 18 tháng 9 tui có đăng ký khóa học hóa lớp 10 của Thầy Tùng cho em Đình Phong .Hôm nay là 22 tháng 9 ,tui chưa nhận được khóa học .Cách thức nhận khóa học mình sẽ làm như thế nào ?.Xin cảm ơn cô.

12:13 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vâng. Vậy bên em xin phép liên lạc với anh/chị để hỗ trợ ạ.

13:38 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
@nguyen dinh phong: Bên em sẽ giao cho anh/chị đơn hàng là 1 bì thư, bên trong có mã kích hoạt. Anh/Chị nhận thư, thanh toán tiền cho nhân viên bưu tá, mở thư nhập mã kích hoạt trên trang Tuyensinh247.com là học được.
Em thấy anh/chị có đặt 1 đơn hàng vào ngày 18/9, bưu tá đang tiến hành giao hàng cho anh/chị. Anh/Chị vui lòng để ý điện thoại và nghe máy giúp em để nhận hàng nhé ạ!

14:47 - 22/09/2020

Bùi Huy Hiển
thầy ơi cho em hỏi tại sao oxi có 3 đồng vị.

19:58 - 21/09/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

hhe cái này mình phải công nhận nhaa

22:32 - 21/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Do thực nghiệm tìm ra được em nhé!

19:58 - 21/09/2020

Bùi Huy Hiển
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:??? cô có thể giải thích rõ hơn ko ạ

21:29 - 21/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

vì trong thực tế tìm được 3 loại đồng vị đó của Oxi nhé

21:30 - 21/09/2020

Bùi Huy Hiển
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:? (:

21:46 - 21/09/2020

Huynh Bao
thầy ơi cho em hỏi bài: argon tách ra từ không khí là hỗn hợp 3 dongvi: 36 Ar(0,337%), 38 Ar(0,063%), 40 Ar(99,6%)Tính thể tich 10gam khí Ar ở dkc?

19:39 - 21/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

MAr=(36*0.337+38*0.063+99.6*40)/100=39.98526

nAr=mAr/MAr=0.25(mol)

V=0.25*22.4=5.6(L)

19:43 - 21/09/2020

Huynh Bao
dạ em cảm on

19:45 - 21/09/2020

Nguyễn Huyền Trang
1 phân tử dạng AB2 có tổng số hạt 72. Biết tổng số proton của phân tử đó là 32. Xác định công thức phân tử AB2

20:44 - 20/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có:

\(2p_A+n_A+4p_B+2n_B=72\)

\(2p_A+4p_B=32\)

Em kiểm tra xem đề có thiếu dữ kiện không

21:03 - 20/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có:

\(2p_A+n_A+4p_B+2n_B=72\)

\(2p_A+4p_B=32\)

Em kiểm tra xem đề có thiếu dữ kiện không

21:03 - 20/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có:

\(2p_A+n_A+4p_B+2n_B=72\)

\(2p_A+4p_B=32\)

Em kiểm tra xem đề có thiếu dữ kiện không

21:03 - 20/09/2020

Nguyễn Huyền Trang
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:k ạ

21:38 - 20/09/2020

nguyen dinh phong
Cho cấu hình e của nguyên tử Fe ( Z=26) đầy đủ là : 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 3d6. 4s2. Hãy viết cấu hình của ion Fe 2-. Nhờ thầy cô chỉ giúp.

15:55 - 20/09/2020

nguyen dinh phong
Cấu hình Ion Fe2- thì mình viết như thế nào ? Thưa cô.

11:01 - 21/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
CHào em,
Không có ion Fe2- em nhé.

14:43 - 21/09/2020

nguyen dinh phong
Thưa cô tại sau mình có ion Fe2+ nhưng không có Fe2-.

17:10 - 21/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

chào em, vì kim loại có tính khử - cho e , nên nó chỉ có ion kim loại + em nhé 

17:12 - 21/09/2020

nguyen dinh phong
Cảm ơn cô

17:55 - 21/09/2020

Nguyễn Huyền Trang
1 phân tử dạng AB2 có tổng số hạt 72. Biết tổng số phân tử đó là 32. Xác định công thức phân tử củ AB2

09:42 - 20/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

bạn ơi nếu p=32 => e= 32 => n =72-32-32= 8 hình như sai ở đâu bạn nhỉ

21:43 - 20/09/2020

Nguyễn Huyền Trang
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:AB2 có tổng số hạt là 104 hạt

22:15 - 20/09/2020

nguyen dinh phong
Ghi đề sai rồi tổng số phân tử là 32 .Tổng số phân tử hay proton .

11:10 - 21/09/2020

Nguyễn Huyền Trang
@nguyen dinh phong: tổng số proton của phân tử đó là 32

12:13 - 21/09/2020

Văn Cơ Lê
cho 11g hổn hợp Mg Al Fe tác dungjvuwaf đủ với HCl thì thu được 18,3g hổn hợp muối và giải phóng V lít khí hidro ở đktc . tính V giải em bài này với ạ

21:55 - 17/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có: \(m_{Cl}=7,3\rightarrow n_{Cl}=\frac{7,3}{35,5}(mol)\) 

Bảo toàn nguyên tố Cl và H ta có: \(n_{H_2}=\frac{7,3}{35,5.2}(mol)\)

22:01 - 17/09/2020

Tú Thái
Tại sao bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố hh mà không phải 117 hay 119 vậy ạ?

21:35 - 15/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

À không có gì em nhé! Con người sẽ khám phá và bổ sung thêm mà nhỉ

21:42 - 15/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Tuỳ vào số lượng con người tìm kiếm ra được và thêm vào bảng em nhé

21:36 - 15/09/2020

Tú Thái
Dạ e cảm ơn ạ.Tại thầy em hỏi mà em kiếm trên mạng hoài không có câu trả lời

21:41 - 15/09/2020

Vũ Mai Thu Nga
tại sao tỉ lệ n trên p luôn lớn hơn hoặc bằng 1 vậy ạ

21:04 - 11/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

hầu hết các đồng vị bền thì đều tuân theo công thức này em nhé, mình nên nhớ và áp dụng thôi chứ không cần tìm hiểu sâu quá em nhé

21:06 - 11/09/2020

Long Thái
tại sao không phải là H2+Cl2 -> 2HCl vậy ạ ?

22:18 - 10/09/2020

Long Thái
Dạ ở phút 6:51 ấy ạ phần bài tập áp dụng ạ

22:55 - 10/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

Chỗ này là BT đồng vị nên không cần đâu em nhé ^^

22:57 - 10/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

mình xét các đồng vị H và Cl để tạo nên phân tử HCl xem có bao nhiêu phân tử HCl nhé, không liên quan gì đến pt phản ứng emnhes

22:58 - 10/09/2020

Long Thái
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang: Dạ em cảm ơn ạ

06:10 - 11/09/2020

Long Thái
@Mod_Ngọc Thơ: dạ em cảm ơn ạ

06:10 - 11/09/2020

Trương Văn Tuấn
cho em hỏi . Ở Phần IV tại sao lại biết 1 CL này là 75% , còn CL kia là 25% ạ

14:00 - 10/09/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

Ta biết MtbCl=35.5

Gọi % của CL35 là X=> %Cl37=100-x

Ta có ct (35X+37*(100-X))/100=35.5

=> X=75%

15:06 - 10/09/2020

vunguyenkhang05082005
sao em không thấy thầy ns về tỉ lệ số nguyên tử hay là tỉ lệ tương ứng

15:12 - 05/09/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

ở video Bài tập nâng cao chuyên đề Nguyên tử em nhé!

20:08 - 06/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, trong bài giảng này, chúng ta sẽ học các khái niệm mở đầu về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, số khối, đồng vị, nguyên tử khối trung bình.

15:16 - 05/09/2020

vunguyenkhang05082005
v có phần nâng cao ko ạ

15:18 - 05/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Có dạng bài tập nâng cao về những video sau nhé em!

16:06 - 05/09/2020

vunguyenkhang05082005
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:cho em chi tiết là video nào đc ko ạ

15:26 - 06/09/2020

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !