Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Điểm tuởng đồng của phong trào cm 1930 1931 và cao trào kháng nhật cứu nuớc ở vn là A sử dụng những hình thức đấu tranh phong phú B tạo ra những điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa
15:31 pm - 19/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan

- Từ 1930 – 1931: các hình thức đấu tranh như mít tinh, biểu tình, thị uy đến đấu tranh vũ trang để tấn công địch, ….

- Từ 1939 – 1945: biểu tình, khởi nghĩa vũ trang, thành lập chính quyền ở nhiều địa phương, phá kho thóc,…

=> Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng là đều sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.
Chọn: A

08:36 am - 20/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Từ thực tiễn 30 năm kc cm 1945 đến 1975 cho thấy hậu phuơng của chiến tranh nhân dânA không thể phân biệt rạch ròi với tuyền tuyến chỉ bằng yếu tố không gianB ở phía sau và phân biẹt rạch ròi với tuyền tuyến bằng yếu tố không gianC luôn ở phía sau và bảo đảm cung cấp sức nguời và sức của cho tuyền tuyếnD là người bạn của tuyền tuyến thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tuyềb tuyến
07:47 am - 17/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan

Vai trò của hậu phương miền Bắc không thể tách biệt rạch ròi với tiền tuyến miền Nam chỉ bằng yếu tố không gian vì miền Bắc không chỉ làm nghĩa vụ hậu phương mà còn cùng miền Nam trực tiếp chống Mĩ:

- Chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam.

- Chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mĩ.
Chọn: A

08:30 am - 17/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Điểm tuởng đồng của phong trào cm 1930 1931 và cao trào kháng nhật cứu nuớc ở vn là A sử dụng những hình thức đấu tranh phong phú B tạo ra những điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa
07:42 am - 17/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đáp án là C  e nhé
08:29 am - 17/06/2019
Lê Đức Phiêu
Đáp án C đâu cô
17:06 pm - 18/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đáp án đúng là A e nhé, ở trên cô có gõ nhầm đó em

- Từ 1930 – 1931: các hình thức đấu tranh như mít tinh, biểu tình, thị uy đến đấu tranh vũ trang để tấn công địch, ….

- Từ 1939 – 1945: biểu tình, khởi nghĩa vũ trang, thành lập chính quyền ở nhiều địa phương, phá kho thóc,…

=> Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng là đều sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

08:39 am - 20/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Đâu k phải là đặc điểm nổi bật của cuộc kc chống pháp năm 1951 1953 A lực luơung kc của ta truởng thành về mọi mặtB quân ta giành thắng lợu to lớn và toàn diệnC tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến truờng D đẩy mạnh hoạt động chính trị và ngoại giao
11:36 am - 14/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Chào em, cô đã phản hồi lại câu hỏi của em ở comment trên nhé :)
13:58 pm - 14/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Câu này nữa Yếu tố quyết định dẫn tới sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản đầu thế kỷ XX ở nước ta đó là?A. Ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga năm 1917B. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam CM Thanh niênC. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân PhápD. Sự bế tắc của khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản
11:36 am - 14/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Theo cô câu hỏi này đáp án B chính xác nhất. 
Nguyễn Ái Quốc đã tim ra con đường cứu nước cho dân tộc (1920) sau đó tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác, lí luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam. 
Đặc biệt, thông qua hoạt động của HVNCMTN, tổ chức này đã giúp cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đưa phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước e nhé.
13:51 pm - 14/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Phong trào 1930 1931 có tính dân tộc hay dân chủ ạ
09:05 am - 14/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Phong trào 1930 - 1931 vừa có tính dân tộc vừa có tính dân chủ, đánh trúng hai kẻ thù của dân tộc là đế quốc và phong kiến e nhé.
10:02 am - 14/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Đâu k phải là đặc điểm nổi bật của cuộc kc chống pháp năm 1951 1953 A lực luơung kc của ta truởng thành về mọi mặtB quân ta giành thắng lợu to lớn và toàn diệnC tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến truờng D đẩy mạnh hoạt động chính trị và ngoại giao
09:12 am - 13/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được đẩy mạnh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết chặt chẽ với Pháp trong những âm mưu và hành động mới. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn mà lực lượng kháng chiến của chúng ta không ngừng trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường (sgk 12 trang 139)
=> Loại trừ đáp án: D
13:57 pm - 14/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Mục đích cao nhất của việc thành lập mặt trận việt minh là gì ạA đoàn kết các lực luợng yêu núoc và tiến bộ ở VNB tập hợp các lực luợng tiến bộ chống lại nhật pháp vavlãnh đạo cách mạngC làm cho nuớc VN đuoc hoàn toàn độc lập
07:35 am - 12/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Vai trò của mặt trận Việt Minh: 

-  Giác ngộ, rèn luyện cho quần chúng đấu tranh, lực lượng chính trị phát triển.

- Cùng với đảng xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

- Cùng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.
=> Chọn B: tập hợp các lực lượng tiến bộ chống lại Nhật - Pháp và lãnh đạo cách mạng
08:25 am - 12/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Ý nghĩa then trốt quan trọng của cuộc cmkhkt lần 2 là A đưa con nguời sang văn minh trí tuệB tạo ra hàng hoá nông sản lớnC thay đổi một cách cơ bản của nhân tố sx
07:33 am - 12/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đáp án đúng là A e nhé 
Đáp án C là kết quả lớn nhất. 
08:20 am - 12/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Quá trình liên kế ở Tây Âu dĩen ra mạnh mẽ vì A tây âu muốn thoát khỏi khống chế của MĩB Tây Âu bị cạnh tranhbkhốc liệt bởi mĩ và nhật
07:31 am - 12/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đáp án đúng là A e nhé.
08:20 am - 12/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Hạn chế lớn nhất của phan bội châu trong cuộc vận động cứu nuớc là A k nhận định đúng kẻ thù của cách mạngB dựa vào nhật để giành độc lậpC chủ truơng k kiên định luôn có sự thay đổi
10:39 am - 05/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm và nguy hiểm bởi đã là đế quốc thì bản chất đều giống nhau. Vấn đề đồng văn đồng chủng không phải là lí do quan trọng Nhật có thể giúp Việt Nam chống Pháp. Bởi các nước đê quốc đề là đi xâm lược thuộc địa và bóc lột các nước khác nên Nhật đảo thẳng tay trục xuất những du học sinh và Phan Bội Châu dẫn đến phong trào Đông Du tan rã.
Chọn: B
10:49 am - 05/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Mĩ chống phá miền bắc lần đầu tiên trong khi ở mìen nam đang thực hiện chiến tranh cục bộ hay chiến tranh đặc biệt ạ
06:32 am - 05/06/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Câu này khá quen thuộc và được bàn luận nhiều, đó là khi "chiến tranh đặc biệt" đang thực hiện ở giai đoạn cuối thì Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1 e nhé
08:20 am - 05/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đức Phiêu:
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và mĩ 1945 đến 1975 đều diễn ra trong điều kiện quốc tế như thế nào ạ
09:38 am - 03/06/2019
Lê Đức Phiêu:
Nguyên nhân dẫn đến sự thành công của cuộc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản là gì. A uy tín của NAQB các tổ chức đều có chung tư tuởng
15:05 pm - 25/05/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đó là uy tín của Nguyễn Ái Quốc e nhé
23:35 pm - 25/05/2019
Lê Đức Phiêu
Cô oi cho e hỏi nếu 3 tổ chức đó k co chung tư tuởng thì làm sao hợp nhất đuợc ạ
21:35 pm - 26/05/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đó là cách giải thích ngược của em. 
Xuất phát điểm của ba tổ chức cộng sản này từ ban đầu đã là theo khuynh hướng vô sản, xuất phát từ yêu cầu thành lập Đảng cộng sản năm 1929 mà được thành lập. 
Tuy nhiên, do tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau và hoạt động riêng rẽ nên đã gây ảnh hưởng xâu đến phong trào cách mạng. 
=> Nếu không có NAQ triệu tập hội nghị hợp nhất thì các tổ chức cộng sản này vẫn sẽ hoạt động như vậy. 
=> Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hợp nhất ba tổ chức này e nhé 
08:36 am - 27/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cát Tường:
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản là gì??A.Uy tín và năng lực của Nguyễn Ái QuốcB.Yêu cầu cấp thiết của cm VN
18:34 pm - 21/05/2019
GV Lịch sử - Hương Lan

Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản năm 1930, yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công của Hội nghị này là Uy tín và năng lực của Nguyễn Ái Quốc. Cụ thể là:

- Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản đã về rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.

- Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất.

- Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng và đưa ra chương trình của Hội nghị.

- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình của Hội nghị.

- Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đề ra đường lối cách mạng Việt Nam.
Chọn: A

22:05 pm - 21/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Hữu Thắng:
Noi dụng nào dưới đây k phải là điểm mới trg p.trao gpdt ở DNÁ giữa 2 cuộc c.tranh TG :A.chuyen từ còn dg cm d.chu ts sag con dg cmvs B.g.cap vô sản ngày càng trg thành C. G.cap ts lon manh ,p.trao g.phong d.toc ts có những bước tiến rõ rệt D. Các chính đảng ts và ĐCS dx t.lap
16:51 pm - 16/05/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Đáp án đúng là A e nhé. 
Từ năm 1918 đến năm 1939 ở Đông Nam Á vẫn là sự tồn tại của cá khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản chứ không hề có sự thay thế của khuynh hướng vô sản đối với khuynh hướng dân chủ tư sản e nhé .
08:20 am - 17/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Muoi:
Tai s HCM ra đi tim dg cứu NC
21:02 pm - 22/04/2019
GV Lịch sử - Hương Lan

- Nền độc lập rơi vào tay Pháp -> yêu cầu giải phóng dân tộc.

- Người xót xa trước tình cảnh khốn cùng của nhân dân.

- Các phong trào yêu nước trước đó đi vào bế tắc.

- Thấu hiểu kẻ thù -> phương Tây.

=> Ngày 5/6/1911, tại cảng nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

22:36 pm - 22/04/2019
Tiến
@GV Lịch sử - Hương Lan:Nguyễn Văn Ba mà cô
22:10 pm - 29/04/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và lấy tên như vậy e nhé. Khi viết về sự kiện này em vẫn nên để tên là Nguyễn Tất Thành
22:33 pm - 29/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:49 pm - 18/04/2019
Bla Bla Bla
giải e mấy câu này với ạ
20:49 pm - 18/04/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
1. D
2. C
3. C
4. D
5. B
6. A
7. A
8. D
9. A
10. B
10:16 am - 19/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Quang Huy:
Cô có tài liệu về những cương lĩnh chính trị với những hiệp định không ?
18:49 pm - 18/04/2019
Bé Hột Lu:
cô ơi cho em hỏi cô 1 câu trong chiến lược"chiến tranh cục bộ" của đế quốc mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh như thế nào? A.ra toàn miền nam B.ra cả miền bắc C.ra toàn đông dương.D ra toàn miền nam và đông dương. cô trả lời sớm giúp em thanks
21:30 pm - 08/03/2019
MOD SỬ - Nam Đặng

chào bạn, đáp án B nhé

00:42 am - 09/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bình Vũ Thanh:
cô có làm bài so sánh chiến dịch điện biên phủ và chiến dịch hồ chí minh ko ạ
19:35 pm - 03/03/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
E tham khảo bảng so sánh sau nhé: 
08:20 am - 04/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bình Vũ Thanh:
cho em hỏi đâu là nội dung quan trọng nhất của hiệp định paris đối với miền nam vn
21:04 pm - 27/02/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
@Bùi Như Lạc: trong khai thác thuộc địa một 1, Pháp đầu tư nhiều nhất vào nông nghiệp và khai mỏ e nhé. Đây là điểm tương đồng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
08:36 am - 29/03/2019
nguyễn công hiển
Cô ơi cô có bài so sánh hai cuộc khai thác thuộc địa của pháp ở VN ko cô
10:58 am - 15/04/2019
nguyễn công hiển
E cảm ơn cô nhưng e ko xem được, cô có thể chụp e xin đc ko c
16:59 pm - 15/04/2019
GV Lịch sử - Hương Lan
@nguyễn công hiển: Em cần mua bài giảng mới xem được e nhé. 
Để cô tóm tắt cho em những nội dung chính nhé :)

1. GIỐNG NHAU

- Về mục tiêu: khai thác tài nguyên thiên nhiên quí giá, sức lao động rẻ mạt ở các thuộc địa, biến nước ta thành thị trường rộng lớn, phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp

- Biện pháp, cách thức tiến hành: bóc lột sức lao động của nhân dân ta, tăng các loại thuế khóa

- Tác động:

+ Tạo ra những chuyển biến về kinh tế và xã hội

+ Làm cho mâu thuẩn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp gay gắt.

2. KHÁC NHAU

17:54 pm - 15/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!