Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Quoc Viet: co oi cho em hoi rut gon A= 31995 phan
20:14 pm - 20/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi rõ đề bài nhé!
14:04 pm - 21/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thêm Phan: Co cho em tham khao đề thi cuối nam lop 6 voi co
20:18 pm - 10/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

em vào "thi online" để xem nhé

20:45 pm - 10/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Thị Huyền Trang: cô ơi cô giúp em được không ạ
15:17 pm - 07/05/2018
17:21 pm - 07/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{{\overline {ab} }}{{a + b}} = \frac{{10a + b}}{{a + b}} = \frac{{a + b + 9a}}{{a + b}} = 1 + \frac{{9a}}{{a + b}}\\
a \le a + b \Leftrightarrow \frac{a}{{a + b}} \le 1 \Rightarrow \frac{{\overline {ab} }}{{a + b}} \le 1 + 9.1 = 10
\end{array}\]
Dấu bằng xảy ra \( \Leftrightarrow b = 0\)
\( \Rightarrow \overline {ab} \) có dạng \(\overline {a0} \).
Các số thỏa mãn là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

16:05 pm - 08/05/2018
Đinh Thị Huyền Trang cô giúp em bài:Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2
17:32 pm - 08/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{a}{b} > 0 \Rightarrow \frac{b}{a} > 0\\
\Rightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a}\mathop \ge \limits^{Cauchy} 2\sqrt {\frac{a}{b}.\frac{b}{a}} = 2
\end{array}\]
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi \(a=b\).

09:19 am - 11/05/2018
Đinh Thị Huyền Trang em cám ơn cô
17:46 pm - 11/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
John Mrter: cô ơi cô có dạy online toán hình ko
20:15 pm - 02/05/2018
Khuất Trà My cô ơi có đề toán học kì 2 ko ạ
18:58 pm - 05/05/2018
Khuất Trà My lớp 6 ạ
18:58 pm - 05/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên vào phần đề thi là có bạn nhé
18:58 pm - 05/05/2018
Nguyễn Hiếu em là hs mới
13:11 pm - 06/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Em truy cập link này nhé: http://dethihocki.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-6-mon-toan-e588.html
19:29 pm - 06/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kún'ss Con'ss: |x-1/2 |x3=12
10:42 am - 01/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\left| {x - \frac{1}{2}} \right|.3 = 12 \Leftrightarrow \left| {x - \frac{1}{2}} \right| = 4\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - \frac{1}{2} = 4\,\,khi\,\,x \ge \frac{1}{2}\\
x - \frac{1}{2} = - 4\,\,khi\,\,x < \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{9}{2}\,\,\left( {tm} \right)\\
x = - \frac{7}{2}\,\,\left( {tm} \right)
\end{array} \right.
\end{array}\]

14:03 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kún'ss Con'ss: |2x-3/4|=1/8
10:41 am - 01/05/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,\left| {2x - \frac{3}{4}} \right| = \frac{1}{8}\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x - \frac{3}{4} = \frac{1}{8}\,\,khi\,\,2x - \frac{3}{4} \ge 0 \Leftrightarrow x \ge \frac{3}{8}\\
2x - \frac{3}{4} = - \frac{1}{8}\,\,khi\,\,2x - \frac{3}{4} < 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{8}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x = \frac{7}{8}\,\,khi\,\,x \ge \frac{3}{8}\\
2x = \frac{3}{8}\,\,khi\,\,x < \frac{3}{8}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{7}{{16}}\,\,\left( {tm} \right)\\
x = \frac{3}{{16}}\,\,\,\left( {tm} \right)
\end{array} \right.
\end{array}\]

14:01 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kún'ss Con'ss: 1 đội công nhân có 24 người. Số năm chiếm 5/8 số công nhân. Tính số công nhân nữ của đội
10:40 am - 01/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Số nữ chiếm \(1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}\) số công nhân.
Vậy số công nhân nữ là \(\frac{3}{8}.24 = 9\) (công nhân).
14:04 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kún'ss Con'ss: Cô giáo ơi
10:39 am - 01/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Sao vậy em?
14:04 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Ngưu' Làng Hạ: tìm số tự nhiên có 2 chữ số sao cho nếu cộng nó với số gồm 2 chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại thì ta đượcc số chính phương
19:42 pm - 18/04/2018
GV Toán - Bạc Hà \(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a = 11\left( {a + b} \right)\,\,\,\left( {0 < a,b \le 9,\,a,b \in N} \right)\)
\(11\left( {a + b} \right)\) là số chính phương \(\Rightarrow a + b = 11\).

\(\begin{array}{l}
a = 2 \Rightarrow b = 9 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
\overline {ab} = 29\\
\overline {ab} = 92
\end{array} \right.\\
a = 3 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
\overline {ab} = 38\\
\overline {ab} = 83
\end{array} \right.\\
a = 4 \Rightarrow b = 7 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
\overline {ab} = 47\\
\overline {ab} = 74
\end{array} \right.\\
a = 5 \Rightarrow b = 6 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
\overline {ab} = 56\\
\overline {ab} = 65
\end{array} \right.
\end{array}\)

16:25 pm - 20/04/2018
Kim Ngưu' Làng Hạ em cảm ơn cô ạ
20:23 pm - 20/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Ngưu' Làng Hạ: tìm số chính phương n có 3 chữ số biết n chia cho 5 và nhân n với 2 thì tổng các số của nó không đổi
19:41 pm - 18/04/2018
GV Toán - Bạc Hà Em xem lại đề bài giúp cô nhé!
16:30 pm - 20/04/2018
20:23 pm - 20/04/2018
Kim Ngưu' Làng Hạ tìm số chính phương n có 3 chữ số biết n chia hết cho 5 và nhân n với 2 thì tổng các số của nó không đổi
20:23 pm - 20/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Ngưu' Làng Hạ: tìm 2 chữ số biết nếu nhân nó với 45 thì được số chính phương
19:38 pm - 18/04/2018
GV Toán - Bạc Hà

\(A = \overline {ab} .45 = \overline {ab} {.3^2}.5\,\,\left( {0 \le a,b \le 9,a \ne 0} \right)\)
\( \Rightarrow \overline {ab} .5\) phải là số chính phương.
\( \Rightarrow \overline {ab} \,\, \vdots \,\,5\) ta được \(\overline {ab}  \in \left\{ {20;45;80} \right\}\)

16:38 pm - 20/04/2018
20:28 pm - 20/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Diệp Chấn Phong: 6 phần 7+5 phần 7:5-8 phần 9
00:02 am - 16/04/2018
Đỗ Gia Bảo dễ mà bn
20:49 pm - 27/04/2018
GV Toán - Thu Trang Cái này e thực hiện phép chia trước sau đó thực hiện từ trái sang phải là được nhé.
10:01 am - 28/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Thinh: Tìm x biết 25/x+22=3/x
22:49 pm - 06/04/2018
GV Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& {{25} \over x} + 22 = {3 \over x} \Leftrightarrow {{25} \over x} - {3 \over x} = - 22 \cr
& \Leftrightarrow {{25 - 3} \over x} = 22 \cr
& \Leftrightarrow {{22} \over x} = 22 \cr
& \Leftrightarrow x = {{22} \over {22}} = 1 \cr} $$

12:03 pm - 07/04/2018
nguyễn thị thanh an Tìm hai số tự nhiên a,b biết a/b=105/140 và BCNN(a,b)=36
11:48 am - 13/04/2018
nguyễn thị thanh an cô giáo ơi !giúp em đi em cần luôn và ngay!
12:40 pm - 13/04/2018
GV Toán - Thu Trang Ta có: \(\frac{a}{b} = \frac{{105}}{{140}} = \frac{3}{4}.\)
Có: \(36 = {2^2}{.3^2}.\)

Mà \(BCNN\left( {a;\;b} \right) = 36 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
36 = a.m\\
36 = b.n
\end{array} \right.,\;\;\left( {m,\;n \in N*} \right).\)

\(\begin{array}{l}
\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{{36}}{m}:\frac{{36}}{n} = \frac{n}{m} = \frac{3}{4}\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
n = 3\\
m = 4
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 36:4 = 9\\
b = 36:3 = 12
\end{array} \right..
\end{array}\)
Vậy \(a=9\) và \(b=12.\)

11:05 am - 14/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mai Anh: a) Tìm n để A có giá nguyên. B)Tìm n để A là phân số tối giản
19:25 pm - 05/04/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi đầy đủ đề bài ra nhé!
09:32 am - 06/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mai Anh: Cho phân số A=n+1/n-3(n€Z; n khác 3)
19:23 pm - 05/04/2018
Hello hello

(n-3+4)/(n-3)=1+4/(n-3)

Vì 1 thuộc Z nên 4/(n+3) phải thuộc Z nên 4 chia hết (n+3)

=> n+3 thuộc Ư(4)={+-1;+-2;+-4}

n+3=1=>n=-2

Tương tự 

n+3=-1; n+3=2; n+3=-2; n+3=4; n+3=-4

19:39 pm - 05/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:49 pm - 02/04/2018
Oanh Oanh Nguyen: Thầy ơi Cách viết kí hiệu của số đối là j vậy thầy ?
13:18 pm - 20/03/2018
Hello hello

Số đối làm gì có kí hiệu. Muốn viết số đối thì chỉ cần đặt dấu trừ đằng trước số đó thôi

VD số đối của -3 là -(-3)=3

số đối của 5 là -5

số đối của -2 là -(-2)=2

Trừ với trừ thì thành cộng

 

15:17 pm - 20/03/2018
HuyNoob Đầu To tim x biet x/5=2/3
17:49 pm - 13/04/2018
GV Toán - Thu Trang \(\frac{x}{5} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}.5 = \frac{{10}}{3}\) nhé e!
11:06 am - 14/04/2018
nguyễn thị thanh an Tìm 3 số có tổng băng 420 biết 6/7 của số thứ nhất,bằng 9/11 số thứ hai và bằng 2/3 số thứ ba
20:07 pm - 23/04/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{6}{7}x = \frac{9}{{11}}y = \frac{2}{3}z \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{6}{7}x = \frac{9}{{11}}y\\
\frac{6}{7}x = \frac{2}{3}z
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = \frac{6}{7}x.\frac{{11}}{9} = \frac{{22}}{{21}}x\\
z = \frac{6}{7}x.\frac{3}{2} = \frac{9}{7}x
\end{array} \right.\\
x + y + z = 420 \Rightarrow x + \frac{{22}}{{21}}x + \frac{9}{7}x = 420 \Leftrightarrow \frac{{21x + 22x + 27x}}{{21}} = 420\\
\Leftrightarrow \frac{{70x}}{{21}} = 420\\
\Leftrightarrow \frac{{10x}}{3} = 420\\
\Leftrightarrow x = \frac{{420.3}}{{10}} = 126\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = \frac{{22}}{{21}}.126 = 132\\
z = \frac{9}{7}.126 = 162
\end{array} \right.
\end{array}\]

22:05 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trang Moon: viet cong thuc bai 31 sgk 6 phan hinh hoc
21:00 pm - 12/03/2018
Hello hello

Bài 31

a)Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126o

(tương tự cách vẽ ở các bài tập trước )

b)b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Đặt thước đo góc nằm cùng tia Oy trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua vạch O của thước . Kẻ tia Ot đi qua vạch 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy

21:53 pm - 12/03/2018
Kún'ss Con'ss Bài nàt dễ mà bạn
10:44 am - 01/05/2018
Kún'ss Con'ss Bài này dễ bạn ạ
10:44 am - 01/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đình Vũ: ư(6)={1,2,3,6}
19:25 pm - 11/03/2018
Heo Thu: Các thầy cô giúp em bài này với 145-(15×8-7×4+5×9)
16:32 pm - 06/03/2018
Số Pi

145-(120-28+45)=145-137=8

16:46 pm - 06/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hieu Le: 1/6-1/2
09:32 am - 06/03/2018
Hello hello

1/6-1/2

MSC: 6

=(1-3)/6=-2/6=-1/3

14:32 pm - 06/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị bảo châu: chao tat ca moi nguoi
19:48 pm - 23/02/2018
Minh Quang Nguyễn: Các thầy cô giúp e với ạ
22:40 pm - 11/02/2018
Minh Quang Nguyễn: xy+1=Z(snt).Tìm x,y.
22:40 pm - 11/02/2018
GV Toán - Bạc Hà x, y có điều kiện gì ko em?
16:56 pm - 12/02/2018
nguyễn thị thanh an cho A=1/22+1/3 mu 2
19:58 pm - 14/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh Linh: Các thầy cô giúp e bài này với ạ
08:51 am - 07/02/2018
Khánh Linh: Cho biểu thức P=14n+3:21n+4,n€Z chứng tỏ rằng với n thì P là một phân số tôi giản
08:50 am - 07/02/2018
Số Pi

gọi (14n+3;21n+4)= a

ta có 3(14n+3)=42n+9 chia hết a

        2(21n+4)=42n+8 chia hết a

suy ra 3(14n+3)-2(21n+4)=1 chia hết a

suy ra a thuộc U(1)=1;-1 vậy (14n+3;21n+4)=+ -1 kết luận.....

12:43 pm - 07/02/2018
Minh Quang Nguyễn Ư(1)=(1;-1) chứ thầy, vì n€Z thầy ơi
22:32 pm - 11/02/2018
Số Pi

ok bạn nhé, mình ghi thiếu

09:34 am - 12/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Linh: các thầy cô của ts247 ơi giúp em bài náy với:
11:35 am - 31/01/2018
Lê Ngọc Linh a) n + 5 chia hết cho n - 2
11:36 am - 31/01/2018
Lê Ngọc Linh b) 2n + 1 chia hết cho n - 5
11:37 am - 31/01/2018
Lê Ngọc Linh mong các thầy cô sẽ giúp em bài toán này
11:38 am - 31/01/2018
Hello hello

2n+1 chia hết n-5

2(n-5)+11 chia hết n-5

Vì 2(n-5) chia hết n-5=> 11 chia hết n-5

n-5 thuộc Ư(11)={+-1;+-11}

Rồi bạn tự tìm n với n-5=1; n-5=-1

n-5=11; n-5=-11

20:40 pm - 31/01/2018
Hello hello

Câu a bạn cũng làm tương tự làm sao xuất hiện cái n-2

 

20:58 pm - 31/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Gia Khang: =18+8+60=70
07:46 am - 26/01/2018
nguyễn thị thanh an cho A=1/22+1/3mu 2+1/42+.....+1/99 mu 2 .Chung to A khong phai la so tu nhien
20:01 pm - 14/03/2018
GV Toán - Bạc Hà Trần Quỳnh Như.
Gọi số chia là x và thương là y ta có: \(99 = x.y + 8 \Rightarrow x.y = 91\). Với mỗi giá trị của x là ước của 91 ta được một giá trị của y tương ứng:
Với x=1 ta được y=91
Với x=7 ta được y=13.
Với x=13 ta được y=7.
Với x=91 ta được y=1.
Hôm trước cô không đọc kĩ đề bài nên có chút nhầm lẫn, Cảm ơn bạn Số Pi đã góp ý nhé!

17:13 pm - 19/03/2018
GV Toán - Bạc Hà \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^2}\) hay \(\frac{1}{{{3^2}}}\) vậy nguyễn thị thanh an
17:14 pm - 19/03/2018
nguyễn thị thanh an tìm 2 số biết 2/3 của số thứ nhất bằng 50% của số thứ 2 và bằng 4/11 của 55
20:10 pm - 23/04/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{2}{3}x = 50\% y = \frac{1}{2}y = \frac{4}{{11}}.55 = 4.5 = 20\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{2}{3}x = 20\\
\frac{1}{2}y = 20
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 30\\
y = 40
\end{array} \right.
\end{array}\]

22:01 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Gia Khang: thầy có thể giúp em được ko
07:43 am - 26/01/2018
Số Pi

bạn cần giúp gì

17:42 pm - 26/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Anh Dũng Phan: -|8|+[(-2)+5](-6)-(-20).3
20:50 pm - 22/01/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
- \left| 8 \right| + \left[ {\left( { - 2} \right) + 5} \right]\left( { - 6} \right) - \left( { - 20} \right).3\\
= - 8 + 3.\left( { - 6} \right) - \left( { - 60} \right)\\
= - 8 + \left( { - 18} \right) + 60\\
= - 8 - 18 + 60\\
= 34
\end{array}\]

16:50 pm - 29/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!