Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Đức:
the increased number of complaints or increasing. what is the difference between two words
07:45 am - 08/04/2020
GV Anh - Thanh Hương
Answer: increasing 
Chúng ta dùng tính từ đuôi _ing để miêu tả về đặc điểm, tính chất của sự vật; tính từ đuôi _ed để miêu tả cảm xúc của con người./hoặc động từ _ed dùng trong câu bị động đã rút gọn.
"complaints" cần một tính từ miêu tả đặc điểm vì đây không phải danh từ chỉ người nên không có cảm xúc, cũng không mang nghĩa bị động (vì không phù hợp).
08:14 am - 08/04/2020
Nguyễn Minh Đức
@GV Anh - Thanh Hương: nhuwng trong tuừ điển oxford lại ghi increased là adj
10:23 am - 06/07/2020
GV Anh - Thanh Hương
@Nguyễn Minh Đức: Đúng rồi, ad đã thấy.
Tuy nhiên, khi bạn search google thì "increasing number..." sẽ cho kết quả nhiều hơn (About 732,000,000 results) so với "increased" (About 423,000,000 results).
Chứng tỏ là, bạn dùng "increased" cũng được nhưng "increasing" được dùng nhiều hơn.
10:33 am - 06/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Đức:
over the past few years hay over past few years ạ
15:27 pm - 07/04/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Over the past few years ạ!

15:38 pm - 07/04/2020
Nguyễn Minh Đức
@Mod Anh - Quốc Toại: in any historical periods hay period aj
19:25 pm - 07/04/2020
Mod Anh - Quốc Toại

@Nguyễn Minh Đức:periods ạ!

20:13 pm - 07/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!