Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh Ly:
Cho e hỏi bài này với ạCho hỗn hợp X gồm Na, Ba có cùng số mol vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là 
23:24 pm - 15/03/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Theo đề bài: nH2SO4 = nCuSO4 = 0,125 mol; nH2 = 0,15 mol

⟹ nH+ = 2nH2SO4 = 0,25 mol

     nCu2+ = nCuSO4 = 0,125 mol

     nSO42- = nH2SO4 + nCuSO4 = 0,25 mol

Bảo toàn H ⟹ nH2(do H+) = 1/2.nH+ = 0,125 mol < nH2 (0,15)

⟹ H2 còn được sinh ra từ phản ứng của Na, Ba với H2O

⟹ nH2(do H2O) = 0,15 - 0,125 = 0,025 mol

⟹ nOH- = 2nH2(do H2O) = 0,05 mol

Đặt nNa = nBa = x mol

Áp dụng bảo toàn e: nNa + 2nBa = 2nH2 ⟹ x + 2x = 2.0,15 ⟹ x = 0,1

Các phản ứng ion tạo kết tủa:

          Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓

Bđ:     0,125      0,05

Pư:     0,025 ←  0,05 →   0,025

          Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Bđ:     0,1       0,25

Pư:     0,1 →    0,1 →        0,1

⟹ m kết tủa = 0,025.98 + 0,1.233 = 25,75 gam

09:45 am - 18/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Hoàng Anh:
Cho em hỏi, thuật ngữ tính khối lượng muối thu được và tính khối lượng chất rắn khan khác nhau như thế nào vậy ạ ???
21:11 pm - 08/03/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
- Nếu người ta yêu cầu tính muối thì em chỉ tính khối lượng của muối
- Nếu người ta yêu cầu tính khối lượng chất rắn thì em tính khối lượng của các chất là chất rắn
Vd: Sau khi cô cạn thu được: Na2CO3, NaOH
- m muối = mNa2CO3 
- m chất rắn = mNa2CO3 + mNaOH
21:30 pm - 11/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thương:
chỗ pư Na+O2 có to thì mới tạo ra peoxit chứ ak
16:28 pm - 06/03/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Uh em. Chỗ đó thầy viết hơi tắt.
Em có thể tham khảo phản ứng tạo Na2O2 từ Na và O2 tại link: 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri_peroxit
11:40 am - 09/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Phước:
Nahco3 là muối có môi trường axit chứ ạ? tại sao thầy bảo bảo muối mt kiềm?
10:28 am - 26/02/2020
Mod Hoá ~ Như Quỳnh

Muối axit nhưng có môi trường kiềm vì

Nó được tạo thành từ kiềm mạnh và gốc axit yếu

10:31 am - 26/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quyen Truong:
Dạ thầy cô cho em hỏi ngoài lề xíu ạ. Nếu đề cho "hoà tan HOÀN TOÀN 17,14g X (gồm 2 amino axit) vào dung dịch HCl" thì có thể kết luận toàn bộ X tham gia phản ứng chưa ạ?
17:40 pm - 24/02/2020
Quyen Truong
@Mod Hoá ~ Như Quỳnh: Vậy nếu sau đó đề cho "thu được dung dịch chứa axit dư" thì axit dư chỉ là HCl đúng không ạ?
23:25 pm - 24/02/2020
10:41 am - 25/02/2020
Quyen Truong
@GV Hóa - Lưu Huệ Thương: Dạ em cám ơn cô ạ.
11:13 am - 25/02/2020
Quyen Truong
@GV Hóa - Lưu Huệ Thương: Dạ cô ơi cô xem giùm em đề bài này với ạ. Hoà tan hoàn toàn 2,7g bột Al vào 100ml dung dịch H2SO4 0,75M thu được V (l) H2 (đktc). Giá trị của V? Tại sao có cụm "hoà tan HOÀN TOÀN" nhưng em tính ra sau phản ứng Al vẫn dư ạ? Đề bài này có vấn đề gì không ạ?
10:17 am - 11/03/2020
Mod Hoá ~ Như Quỳnh

@Quyen Truong: mod nghĩ đề cho số liệu sai

15:13 pm - 11/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nông Văn Tình:
Giải giúp em với ạ: Câu 1:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS và 0,06 mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X( chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất là NO. Khối lượng chất tan trong dung dịch X là:CÂU 2: Cho m gam Mg vào 300 ml dung dịch X chứa CuSO4 0,2M và AgNO3 0,1M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.16 gam chất rắn. Giá trị của m là:
15:33 pm - 23/02/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Câu 1: Em xem lại đề giúp cô nhé!
Câu 2: 
nAgNO3 = 0,03 mol; nCuSO4 = 0,06 mol
Ta tính được: mAg max = 0,03.108 = 3,24 gam > 2,16 gam
=> Ag dư, Cu2+ chưa phản ứng, Mg hết
Vậy chất rắn chỉ có kim loại Ag.
nAg = 2,16 : 108 = 0,02 mol
Bảo toàn e có: 2nMg = nAg => nMg = 0,5.nAg = 0,01 mol
=> m = 0,01.24 = 0,24 gam
08:56 am - 25/02/2020
Nông Văn Tình
Dạ câu 1 sửa lại là: FeS2, chỗ cái icon là" X"(dd X chỉ chứa 2 muối sunfat)
09:13 am - 25/02/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Bảo toàn Fe => nFe3+ = nFeS2 = 0,12 mol
Bảo toàn Cu => nCu2+ = 2nCu2S = 0,12 mol
Bảo toàn S => nSO42- = 2nFeS2 + nCu2S = 0,12.2 + 0,06 = 0,3 mol
Kiểm tra BTĐT: 0,12.3 + 0,12.2 = 0,3.2 nên thỏa mãn
=> Dung dịch X chứa Fe3+ (0,12); Cu2+ (0,12); SO42- (0,3)
=> m chất tan = 0,12.56 + 0,12.64 + 0,3.96 = 43,2 gam
09:34 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Văn:
Em thấy chất lượng video trên wed nó chỉ ở mức 480p rất khó xem, Liệu em có cách nào xem video học ở chất lượng cao hơn ko ạ
18:50 pm - 11/02/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Hiện tại hệ thống chưa được nâng cấp xong nên chỉ có video ở 480p thôi em ạ. Em chịu khó chút nha. Hic
10:35 am - 12/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Minh Đức:
cô ơi giúp e trả lời bài tập này ạ:
09:54 am - 08/02/2020
Dương Minh Đức
Cho khí Co dư đi qua hỗn hợp gồm CuO,FeO,CrO,Cr2O3,Al2O3,MgO, khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là
09:56 am - 08/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
CO chỉ khử được các oxit của kim loại sau Al trong dãy điện hóa học
Do vậy chất rắn thu được sau phản ứng gồm: Cu, Fe, Cr, Al2O3, MgO
PTHH:

\(\eqalign{
& CO + CuO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Cu + C{O_2} \uparrow \cr
& CO + FeO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Fe + C{O_2} \uparrow \cr
& CO + CrO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Cr + C{O_2} \uparrow \cr
& CO + C{r_2}{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Cr + C{O_2} \uparrow \cr} \)

10:36 am - 08/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giang Khánh Linh:
Làm thế nào để nhớ các tính chất của kiềm kiểm thổ ạ
21:22 pm - 01/02/2020
Mod Hoá ~ Như Quỳnh

Học thuộc và làm trắc nghiệm lí thuyết nha

21:08 pm - 02/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Andy.Dương.:
vì sao NA lại td với hcl trc nước ạ
19:48 pm - 01/02/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Vì tính axit của HCl mạnh hơn H2O nên Na phản ứng trước với HCl sau đó mới phản ứng với H2O.
08:27 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen thanh tu:
quặng gì chứa mgco3.caco3 vậy cô ơi
14:50 pm - 22/01/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Quặng đolomit em nhé!
08:42 am - 30/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Buithithubich:
Mong bài giảng nào cũng có video như bài này
20:08 pm - 20/01/2020
Hoang Nguyễn:
peoxit là gì ạ?
09:40 am - 12/01/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Peoxit là các hợp chất chứa -O-O-. VD: Na2O2, BaO2, H2O2, ...
09:01 am - 13/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mai Phương:
nahco3 có môi trường gì ạ
17:39 pm - 05/01/2020
Mod Hoá ~ Như Quỳnh

Nahco3 lướng tính nha e

08:51 am - 06/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Nguyên:
khi Na td với HCl thì sao Na không pư với nước trước ạ ?
09:42 am - 19/12/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
HCl mạnh hơn H2O nhiều nên HCl sẽ phản ứng với Na trước nhé!
10:12 am - 19/12/2019
Thảo Nguyên
Vâng ạ :>
10:17 am - 19/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
quyết tâm:
cho em hỏi khi cho một chất nào đó t/d với NAOH dư thì phần dư đó là một chất ban đầu nhưng cho vào dd nhiều hơn lượng bd đến dư hay là lấy cái phần dư của NAOH cho vào dd ạ
21:07 pm - 12/12/2019
Mod Hoá ~ Như Quỳnh

Chị ko hiểu lắm câu hỏi của e.... nếu đề cho naoh dư thì chất ban đầu đó đã phản ứng hết, thì trong dd sau phản ứng chứa sản phẩm và naoh nhé

21:39 pm - 12/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!