Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
lataiduc:
books là gì cô
14:51 pm - 23/05/2020
Mod Anh - Vân Hạ

book /bʊk/ (n): quyển sách nha bạn!

"books" là dạng số nhiều của "book" => những quyển sách nha bạn!

18:04 pm - 23/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh Ngọc:
HI MISS HUONG
21:52 pm - 22/05/2020
Mai Thị Thanh Phước:
hello miss thanh hương
19:55 pm - 23/04/2020
Nguyễn Thị Báu:
heiio miss hương
09:22 am - 20/04/2020
Nguyễn Thành Nam:
family three là gì vậy miss
09:32 am - 31/03/2020
GV Anh - Thanh Hương
Ý bạn là "family tree" đúng không? Cụm này có nghĩa là 'cây gia đình', ví dụ: 
09:36 am - 31/03/2020
09:54 am - 31/03/2020
Văn Văn Chồng
@Nguyễn Thành Nam:ahii
19:34 pm - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
xong chưa cô
09:55 am - 22/02/2020
GV Anh - Thanh Hương
Xong gì bạn nhỉ? Unit này có 3 Lessons (1, 2, 3) và đây là Lesson 1.
10:41 am - 22/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
câu hỏi cho câu trả lời my books are in the bag là gì ạ
09:03 am - 22/02/2020
GV Anh - Thanh Hương
Câu trả lời: My books are in the bag. (Những quyển sách của mình ở trong cặp.)
=> Những quyển sách của cậu ở đâu?
Câu hỏi: Where are your books?
09:07 am - 22/02/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Câu hỏi Yes/ No thì bạn có thể viết: Are your books in the bag? (Những quyển sách của bạn ở trong túi phải không?)

Câu hỏi có từ để hỏi thì bạn có thể viết: Where are your books? (Những quyển sách của bạn ở đâu?)

Hoặc What are in the bag? (Cái gì ở trong túi vậy?)

09:11 am - 22/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phiến Phạm:
Hello, Miss Huong, How are you, Miss Huong?
09:10 am - 17/02/2020
Hán Thị Anh Nguyệt:
Hello Miss Huong? How are you?
14:49 pm - 08/02/2020
Phiến Phạm:
Bài học này rất hay.
12:48 pm - 21/01/2020
Hoàng Thị Ánh Tuyết
đúng rồi, bài này rất hay
09:34 am - 11/02/2020
Phùng Xuân Bảo
hello miss huong. what are you reading in your freetime
20:58 pm - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!