Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Xuân Tiến: cô ơi cho e hỏi nội dung nào dưới đây k có trong hội nghị ianta :: A trật tự thế giới mới được hình thanh sau chiến tranh B trật tự thế giới mới được hình thành sau hội nghị ianta C mí và liên xô chuyển hướng từ đối đầu sang đối thoại hợp tác
20:19 pm - 02/06/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Câu hỏi phải thay bằng từ ý nghĩa hay tác động mới là chuẩn xác.
Đáp an đúng là C vì xu thế hoàn hoãn Đông - Tây đến những năm 70 mới bắt đầu xuất hiện, thuộc Chiến tranh lạnh e nhé
15:26 pm - 04/06/2018
Xuân Tiến câu hỏi là nội dung cô ạ
16:41 pm - 04/06/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Câu hỏi là nội dung thì đáp án vẫn là C e nhé :)
08:50 am - 05/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Mạnh Hùng: cach mang dan toc dan chu va cach mang dan toc dan chu nhan dan la nhu the nao a , em khong hieu ?
08:20 am - 26/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Cách mạng dân tộc dân chủ
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: 
=> Hai khái niệm này đồng nhất đó là: cuộc CM giải phóng dân tộc, giải phóng đát nước thoát khỏi sự đô hộ của các nước đế quôc sang chiếm đoạt thôn tính nước mình. 
VD: cuộc CM 8/1945; kháng chiến chống mỹ giải phóng miền nam thống nhất đát nước. Toàn dân không phân biệt tầng lớp, giai cấp, là công dân Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ đánh đuổi đế quốc dành độc lập 
- dân chủ nhân dân là sau khi giành được độc lập dân tộc thì quyền lợi, nghĩa vụ của mọi công dân không phân biệt chí thức, công nhân, nông dân đều có quyền bình đẳng như nhau; Thực hiện nghĩa vụ công dân và pháp luật của nhà nước như nhau, được hưởng phúc lợi xã hội như nhau. Nhà nước của dân, do dân và vì dân
09:03 am - 27/03/2018
tranthithuyngan co cho em hoi: tai sao cach mang tu san Phap la cuoc cach mang triet de nhat
20:30 pm - 29/04/2018
GV Lịch sử - Hương Lan @tranthithuyngan: Cách mạng tư sản Pháp triệt để vì Ðây là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nó đã lật đổ những quan hệ lỗi thời của nền QCCCPK. Cuộc Cách mạng này đã tuyên bố một chế độ chính trị mới ở Pháp, đã giải phóng nông dân khỏi những ràng buộc phi lý của chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Trong cuộc cách mạng này, giai cấp tư sản đã đóng vai trò lãnh đạo cách mạng, QCND là lực lượng chủ yếu đã tham gia vào tiến trình của cách mạng và đã đưa cách mạng tiến lên, vượt ra ngoài ý muốn của giai cấp tư sản. Chính sự tham gia của QCND đã làm cho cách mạng Pháp mang tính dân chủ rộng rãi và triệt để cách mạng so với những cuộc cách mạng trước nó. Cách mạng Pháp có một ý nghĩa lịch sử quan trọng không những đối với lịch sử nước Pháp mà cả đối với lịch sử châu Âu lúc bấy giờ. Những tư tưởng dân chủ của CM Pháp ảnh hưởng đến các nước châu Âu và làm cho chế độ phong kiến ở các nước này bị lung lay. "Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. Nó đã làm biết bao nhiêu việc cho giai cấp của nó, tức là giai cấp tư sản, đến nỗi trọn thế kỉ XIX là thế kỉ đem lại văn minh và văn hóa cho toàn thể nhân loại đã diễn tiến dưới dấu hiệu của cách mạng Pháp"
08:50 am - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Như Cường: Cô ơi cho em hỏi trong cuộc kháng chiến chống TD PHÁP 1946- 1954 Đảng ta thực hiện chính sách đánh toàn dân vì :
15:25 pm - 15/02/2018
Phạm Như Cường cô giải thích giúp em với ạ
15:28 pm - 15/02/2018
GV Lịch sử - Hương Lan E trích đầy đủ cho cô xem 4 đáp án đầy đủ của câu này e nhé :))
Cô trích những lí do ta phải kháng chiến toàn dân e xem trước nhé 
- Xuất phát từ lí luận Mác- Lê Nin về vai trò quần chúng trong lịch sử nói chung, lịch sử đấu tranh nói riêng. Theo lí luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, quần chúng là động lực phát triển của cách mạng, muốn giành thắng lợi phải có đông đảo quần chúng tham gia, đo đó phải động viên toàn dân kháng chiến.
- Xuất phát từ truyền thống đoàn kết đấu tranh của dân tộc ta qua các thời kì lịch sử. Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước và đấu tranh bất khuất. Mặt khác, cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, có phát huy sức mạnh toàn dân thì chúng ta mới có thể đánh địch toàn diện và lâu dài.
- Xuất phát từ tương quan lực lượng giữa ta và thực dân Pháp lúc này quá chênh lệch. Nhân dân ta vừa giành được độc lập từ ta kẻ thù, đang đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, trong đó có 3 thứ giặc phải đối phó: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Còn quân thù thì không ngừng tăng cường lực lượng bao vây nhằm chống phá cách mạng. Vì vậy, muốn giành thắng lợi chúng ta nhất thiết phải kháng chiến toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân thì mới có khả năng đánh tan thực dân Pháp xâm lược.
- Xuất phát từ lợi ích của mối người dân, vai trò bổn phận của một người dân với đất nước. Thực dân pháp đánh vào mọi người dân, cho nên mọi người dân phải đứng lên chống pháp, chỉ có hợp sức lại đánh tan quân thù thì tất cả sẽ được độc lập và tự do.
- Ta chủ trương kháng chiến toàn diện, lâu dài, nên phải kháng chiến toàn dân để mọi người dân đều được đóng góp khả năng của mình vào sự nghiệp chung của cả nước.
08:50 am - 21/02/2018
20:26 pm - 21/02/2018
Phạm Như Cường Em cảm ơn cô ạ
20:26 pm - 21/02/2018
09:12 am - 22/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Andy: câu 3 ý nghĩa chiến lược phải là câu D chứ cô
22:07 pm - 05/12/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đáp án D là ý nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 nhưng chỉ có ý nghĩa trong phạm vi cuộc chiến.
Ý nghĩa chiến lược chính là có ảnh hưởng đến sự phát triển của cách mạng ở giai đoạn sau. Từ chiến thắng này, nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến lâu dài, đưa cách mạng phát triển thêm 1 bước mới :))
08:37 am - 06/12/2017
Nguyễn Quý cô ơi cho em hỏi câu 7.vệ quốc đoàn trong sgk là tháng 9/1945 mà cô
23:38 pm - 09/04/2018
GV Lịch sử - Hương Lan @Nguyễn Quý: em xem lại trong skg trang 125 e nhé. 
Việt Nam giải phóng quân (thánh lập 5-1945) được chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn (9-1945)
09:29 am - 10/04/2018
Nguyễn Quý sao câu hỏi vệ quốc đoàn lai là tháng 11-1945 cô ơi
10:56 am - 10/04/2018
GV Lịch sử - Hương Lan @Nguyễn Quý: hai mốc thời gian này đều có thể chấp nhận được e nhé. 
Vệ quốc đoàn: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, thù trong, giặc ngoài. Ở phía Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch tiến vào giải giáp quân Nhật. Ở phía Nam, thực dân Anh mở đường cho thực dân Pháp tiến vào với âm mưu biến Việt Nam trở về thời kỳ thuộc địa. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tiến hành sách lược mềm dẻo “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, để giữ vững nền độc lập non trẻ. Trước sức ép của quân Tưởng Giới Thạch, ta linh động đưa Đảng ta vào hoạt động bí mật, Đảng tuyên bố “tự giải tán”. Để đáp ứng yêu sách của quân Tưởng đòi giải tán quân đội chính quy, tháng 11-1945, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn (còn gọi là Vệ quốc quân). Lúc này quân số quân đội ta khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40 chi đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số chi đội đã “Nam tiến” để giúp quân dân miền Nam chống lại thực dân Pháp đang tấn công xâm lược trở lại ở Nam Bộ.
08:36 am - 11/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!