Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Tìm số a để đa thức 3x^2+2x^2-7x+a chia hết cho đa thức 3x-1
22:28 pm - 07/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì bài toán này em nhỉ?
13:42 pm - 08/10/2019
Linh Nguyễn
cô giúp e e ko bt làm?
20:40 pm - 08/10/2019
Linh Nguyễn
cô giúp e e ko biết làm?
05:07 am - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Tìm số nguyên n để giá trị của 2n^2+3n+3 chia hết cho giá trị của 2n-1
22:27 pm - 07/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì bài toán này em nhỉ?
13:42 pm - 08/10/2019
Linh Nguyễn
cô giúp e e ko bt làm?
20:41 pm - 08/10/2019
Linh Nguyễn
cô giúp e e ko biết làm?
05:07 am - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức D=-x^2-4x+7 , E=5-4x^2+4
22:26 pm - 07/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì bài toán này em nhỉ?
13:42 pm - 08/10/2019
Linh Nguyễn
cô giúp e e ko biết làm?
20:40 pm - 08/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& D = - {x^2} - 4x + 7 \cr
& D = - \left( {{x^2} + 4x + 4} \right) + 11 \cr
& D = - {\left( {x + 2} \right)^2} + 11 \cr
& {\left( {x + 2} \right)^2} \ge 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow - {\left( {x + 2} \right)^2} \le 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow - {\left( {x + 2} \right)^2} + 11 \le 11\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {D_{\max }} = 11 \Leftrightarrow x = - 2 \cr
& E = 5 - 4{x^2} + 4 \cr
& E = - {x^2} + 9 \cr
& {x^2} \ge 0\,\,\forall x \ne - {x^2} \le 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow - {x^2} + 9 \le 9\,\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {E_{\max }} = 9 \Leftrightarrow x = 0 \cr} $$

14:49 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x^2-2x+9 , B=X^2+6X-3 , C=(X-1)(X-3)+9
22:24 pm - 07/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& A = {x^2} - 2x + 9 \cr
& A = {x^2} - 2x + 1 + 8 \cr
& A = {\left( {x - 1} \right)^2} + 8 \cr
& {\left( {x - 1} \right)^2} \ge 0\,\,\forall x \Rightarrow {\left( {x - 1} \right)^2} + 8 \ge 8\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow A \ge 8\,\,\forall x \Rightarrow {A_{\min }} = 8 \Leftrightarrow x = 1 \cr
& B = {x^2} + 6x - 3 \cr
& B = {x^2} + 6x + 9 - 12 \cr
& B = {\left( {x + 3} \right)^2} - 12 \cr
& B \ge - 12\,\,\forall x \Rightarrow {B_{\min }} = - 12 \Leftrightarrow x = - 3 \cr
& C = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) + 9 \cr
& C = {x^2} - 4x + 3 + 9 \cr
& C = {x^2} - 4x + 4 + 8 \cr
& C = {\left( {x - 2} \right)^2} + 8 \ge 8\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {C_{\min }} = 8 \Leftrightarrow x = 2 \cr} $$

13:40 pm - 08/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn An:
Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi M,N,P,Q lần lượt làtrung diểm của ADBD,AC,BC.Chứng minh:a, M,N,P,Q cùng nằm trên 1 Đường thẳngB,NP =1/2 |DC-AB|
20:29 pm - 19/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
10:07 am - 20/08/2019
Jessica JR
@GVHT Toán - Bạc Hà:giúp e bài của nguyễn an đi cô
20:09 pm - 14/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phúc Nguyễn:
MAD LÀ TAM GIÁC CÂN
18:20 pm - 15/08/2019
Phúc Nguyễn:
cho hình thang vuông ABCD(A=D=90*) gọi Mlà trung điểm của BC .Chứng minh rằng
18:19 pm - 15/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Gọi N là trung điểm của AD => MN là đường trung bình của hình thang ABCD
=> MN // AB // CD
=> MN vuông góc với AD
Xét tam giác vuông AMN và DMN ta có:
MN chung
AN = DN
=> Tam giác AMN = tam giác DMN (2 cạnh góc vuông)
=> AM = DM
=> Tam giác ADM cân tại M.
10:39 am - 16/08/2019
Phúc Nguyễn
CẢM ƠN CÔ
17:40 pm - 16/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phúc Nguyễn:
cô ơi cho em hỏi
18:17 pm - 15/08/2019
Dũng Bùi:
thầy giúp em với
21:15 pm - 09/08/2019
Dũng Bùi:
thầy ơi cho em hỏi :CMR:x^2+x+2 không có ngiệm
21:15 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} + x + 2 \cr
& = {x^2} + 2.x.{1 \over 2} + {1 \over 4} + {7 \over 4} \cr
& = {\left( {x + {1 \over 2}} \right)^2} + {7 \over 4} \cr
& Do\,\,{\left( {x + {1 \over 2}} \right)^2} \ge 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {\left( {x + {1 \over 2}} \right)^2} + {7 \over 4} \ge {7 \over 4} > 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {x^2} + x + 2 > 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {x^2} + x + 2\,\,ko\,\,co\,\,nghiem \cr} \)

09:57 am - 10/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dũng Bùi:
đường chung bình là gì ạ
21:13 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác.
09:59 am - 10/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Nguyễn:
X^2+4X+2XY+4Y+Y^2
09:19 am - 26/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} + 4x + 2xy + 4y + {y^2} \cr
& = \left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) + \left( {4x + 4y} \right) \cr
& = {\left( {x + y} \right)^2} + 4\left( {x + y} \right) \cr
& = \left( {x + y} \right)\left( {x + y + 4} \right) \cr} \)

15:59 pm - 29/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica JR:
Cho Tam giác ABC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh AC sao cho AD=DE=EC. Trung tuyến AM của tam giác ABC cắt BD tại I.CMR a)I là trung điểm của AM b)ID=ME/2=BD/4
16:07 pm - 20/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
a) Xét tam giác BCD có M, E lần lượt là TĐ của BC va CD
=> ME là đường trung bình của tam giác BCD => ME // BD  hay ME // IE
Xét tam giác AME có:
ID // ME (cmt); D là TĐ của AE (gt)
=> I là TĐ của AM (tính chất đường TB).
b) IE là đường TB của tam giác AME => IE = ME/2
ME là đường trung bình của tam giác BCD => ME = BD/2
=> ME/2 = BD/4
Vậy ID=ME/2=BD/4
10:07 am - 22/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mai Phương:
định lí 3 Bài đường trung bình em không hiểu lắm.
09:47 am - 11/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Ko hiểu định lí á em, sao lại ko hiểu định lí!
16:27 pm - 12/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!