Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Cho A= 4a^2b^2 - (a^2+ b^2 -c^2)^2 trong đó a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. C/m rằng A>0
08:14 am - 15/07/2019
BILL GATES
Cho A= 4a^2b^2 - (a^2+ b^2 -c^2)^2 trong đó a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. C/m rằng A>0
13:36 pm - 15/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé!
13:48 pm - 15/07/2019
BILL GATES
Máy em vào Facebook ko đc ạ
16:24 pm - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
giúp e ạ Tìm GTLN của F=(1-x)(2+x)(3+x)(6+x)
15:23 pm - 12/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô đã hướng dẫn em các bài tương tự rồi, em cố gắng tự làm nhé!
16:38 pm - 12/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
vâng e làm đc rồi ạ
20:50 pm - 12/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
1-x đổi thành -(x-1) đúng ko ạ
20:51 pm - 12/07/2019
BILL GATES
Đúng rồi đó bạn! Bạn có thể làm như thế rồi gộp 2 cặp lại với nhau như:-[(x-1).(6+x)].[(2+x).(3+x)]
09:06 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
cô ơi e nghĩ đoạn x^2+x+1 phải bằng (x+1/2)^2 chứ ạ
15:28 pm - 06/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Ko bằng em nhé, em khai triển là (x+1/2)^2 sẽ thấy điều đó nhé!
16:02 pm - 12/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
Tìm GTNN của biểu thức x^4+2x^3+3x^2+2x+1? tìm cả x cho em ạ
21:05 pm - 05/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& A = {x^4} + 2{x^3} + 3{x^2} + 2x + 1 \cr
& A = {x^4} + {x^3} + {x^2} + {x^3} + {x^2} + x + {x^2} + x + 1 \cr
& A = {x^2}\left( {{x^2} + x + 1} \right) + x\left( {{x^2} + x + 1} \right) + \left( {{x^2} + x + 1} \right) \cr
& A = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right) \cr
& A = {\left( {{x^2} + x + 1} \right)^2} \cr
& {x^2} + x + 1 = {x^2} + 2.x{1 \over 2} + {1 \over 4} + {3 \over 4} \cr
& = {\left( {x + {1 \over 4}} \right)^2} + {3 \over 4} \ge {3 \over 4} \cr
& \Leftrightarrow A = {\left( {{x^2} + x + 1} \right)^2} \ge {\left( {{3 \over 4}} \right)^2} = {9 \over {16}} \cr} \)
Dấu = xảy ra \( \Leftrightarrow x + {1 \over 4} = 0 \Leftrightarrow x =  - {1 \over 4}\)

11:54 am - 06/07/2019
11:45 am - 16/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
09:58 am - 18/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
/./ LA TRỊ TUYỆT ĐỐI Ạ ĐỀ LÀ TÌM GTNN
16:16 pm - 05/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc:
tìm gtnn của B=(0,5x^2+x)^2 - 3/ 0,5x^2 + X /
16:16 pm - 05/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
\(\eqalign{
& B = {\left( {0,5{x^2} + x} \right)^2} - 3\left| {0,5{x^2} + x} \right| \cr
& B = {\left| {0,5{x^2} + x} \right|^2} - 3\left| {0,5{x^2} + x} \right| \cr
& B = {\left| {0,5{x^2} + x} \right|^2} - 2.\left| {0,5{x^2} + x} \right|.{3 \over 2} + {9 \over 4} - {9 \over 4} \cr
& B = {\left( {\left| {0,5{x^2} + x} \right| - {3 \over 2}} \right)^2} - {9 \over 4} \ge - {9 \over 4} \cr
& \Rightarrow {B_{\min }} = - {9 \over 4} \Leftrightarrow \left| {0,5{x^2} + x} \right| = {3 \over 2} \cr} \)
16:25 pm - 05/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
@GV Toán - Bạc Hà:cô có thể tìm x giúp ko ạ e còn đang mắc chỗ tìm x thôi ạ
20:32 pm - 05/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& \left| {0,5{x^2} + x} \right| = {3 \over 2} \cr
& TH1:\,\,0,5{x^2} + x = - {3 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {x^2} + 2x = - 3 \Leftrightarrow {x^2} + 2x + 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} + 2 = 0\,\,\left( {vo\,\,nghiem} \right) \cr
& TH2:\,\,0,5{x^2} + x = {3 \over 2} \cr
& \Leftrightarrow {x^2} + 2x = 3 \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - x + 3x - 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow x\left( {x - 1} \right) + 3\left( {x - 1} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 1 \hfill \cr
x = 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

11:45 am - 06/07/2019
14:30 pm - 06/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!