Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm đức thái:
(3x-5y)(4x-7y)
17:53 pm - 19/02/2020
Hải Yến:
Cho tam giác ABC,G là trọng tâm.Qua G vẽ đường thẳng song song với cạnh AC,cắt các cạnh AB,BC,lần lượt ở D và E.Tính độ dài đoạn thẳng DE,biết AD+EC=16cm và chu vi tam giác ABC=75cm.Cô giúp em bài này với ạ
12:41 pm - 21/01/2020
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
14:20 pm - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho hai đa thức p(x) = x^4+ ax^2 và q(x) = ax+1. Xác định a để hai đa thức có nghiệm chung
16:26 pm - 25/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\eqalign{
& p\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow {x^4} + a{x^2} = 0 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {x^2}\left( {{x^2} + a} \right) = 0 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr
{x^2} = - a\,\,\left( 1 \right) \hfill \cr} \right. \cr
& q\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow ax + 1 = 0 \cr
& q\left( x \right) = 0\,\,co\,\,nghiem \Leftrightarrow a \ne 0 \cr
& \Rightarrow x = - {1 \over a} \ne 0 \cr
& De\,\,p\left( x \right)\,\,va\,\,q\left( x \right)\,\,co\,\,nghiem\,\,chung\,\,thi \cr
& x = - {1 \over a}\,\,la\,\,nghiem\,\,cua\,\,\left( 1 \right) \cr
& \Rightarrow {\left( { - {1 \over a}} \right)^2} = - a \cr
& \Leftrightarrow {1 \over {{a^2}}} = - a \cr
& \Leftrightarrow - {a^3} = 1 \Leftrightarrow a = - 1 \cr} \)
10:23 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Biết đa thức bậc 2 P(x) có 3 nghiệm phân biệt : x1; x2; x3. Chứng minh rằng : p(x) = 0 với mọi x
16:25 pm - 25/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\eqalign{
& p\left( x \right) = a{x^2} + bx + c \cr
& p\left( x \right) = a\left( {x - {x_1}} \right)\left( {x - {x_2}} \right)\left( {x - {x_3}} \right) \cr
& p\left( x \right) = a\left( {{x^2} - \left( {{x_1} + {x_2}} \right)x + {x_1}{x_2}} \right)\left( {x - {x_3}} \right) \cr
& p\left( x \right) = a\left[ {{x^3} - {x_3}{x^2} - \left( {{x_1} + {x_2}} \right){x^2} + \left( {{x_1} + {x_2}} \right){x_3}x + {x_1}{x_2}x - {x_1}{x_2}{x_3}} \right] \cr
& p\left( x \right) = a\left[ {{x^3} - \left( {{x_1} + {x_2} + {x_3}} \right){x^2} + \left( {{x_1}{x_2} + {x_2}{x_3} + {x_3}{x_1}} \right)x - {x_1}{x_2}{x_3}} \right] \cr
& p\left( x \right) = a{x^3} - a\left( {{x_1} + {x_2} + {x_3}} \right){x^2} + a\left( {{x_1}{x_2} + {x_2}{x_3} + {x_3}{x_1}} \right)x - a{x_1}{x_2}{x_3} \cr
& Dong\,\,nhat\,\,he\,\,so\,\,ta\,\,co: \cr
& \left\{ \matrix{
a = 0 \hfill \cr
{x_1} + {x_2} + {x_3} = - 1 \hfill \cr
a\left( {{x_1}{x_2} + {x_2}{x_3} + {x_3}{x_1}} \right) = b \hfill \cr
- a{x_1}{x_2}{x_3} = c \hfill \cr} \right. \Rightarrow a = b = c = 0 \cr
& \Rightarrow p\left( x \right) = 0 \cr} \)
10:27 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Tìm đa thức p(x) có tất cả các hệ số nguyên dương nhỏ hơn 6 thỏa mãn P(6) < hoặc bằng 1994
21:16 pm - 19/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$\begin{array}{l}
p\left( x \right) = {a_0} + {a_1}x + {a_2}{x^2} + ... + {a_n}{x^n}\,\,\left( {{a_i} < 6\,\,\forall i} \right)\\
p\left( 6 \right) = {a_0} + 6{a_1} + {6^2}{a_2} + ... + {6^n}{a_n} \le 1994\\
\Rightarrow n \le 4\\
\Rightarrow p\left( x \right) = {a_0} + {a_1}x + {a_2}{x^2} + {a_3}{x^3} + {a_4}{x^4}\,\,\left( {{a_i} < 6\,\,\forall i} \right)
\end{array}$

11:13 am - 20/11/2019
trần tuấn anh
X BÌNH - Y BÌNH BẰNG BAO NHIÊU Ạ
20:43 pm - 22/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@trần tuấn anh: \({x^2} - {y^2} = \left( {x - y} \right)\left( {x + y} \right)\) em nhé!
10:32 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Cẩm Ly :
tìm x biết (x+3)^2-(x+2)*(x-2)=25
06:40 am - 07/11/2019
Nguyễn Thị Cẩm Ly
em đang cần gấp ak
06:40 am - 07/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham khảo nhé!

\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,{\left( {x + 3} \right)^2} - \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 25\\
\Leftrightarrow {x^2} + 6x + 9 - \left( {{x^2} - 4} \right) = 25\\
\Leftrightarrow {x^2} + 6x + 9 - {x^2} + 4 = 25\\
\Leftrightarrow 6x + 13 = 25\\
\Leftrightarrow 6x = 12\\
\Leftrightarrow x = 2
\end{array}\)

09:02 am - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Pé Hà Công Tử:
co ai cho e xin de thi giua ki dc ko??
18:58 pm - 02/11/2019
LÝ HỒNG PHÚC:
15 nhân 6
07:37 am - 30/10/2019
LÝ HỒNG PHÚC
Có ai giúp minh giải không
10:23 am - 30/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@LÝ HỒNG PHÚC: 15.6 = 90 em nhé!
10:33 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LÝ HỒNG PHÚC:
CHO EM HỎI BIỂU THỨC NÀY MÌNH TÌM x GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO Ạ ĐỂ CÓ KẾT QUẢ DƯƠNG (x+15)(x+6)=15.6+46
07:36 am - 30/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
x dương hả em?
14:44 pm - 30/10/2019
LÝ HỒNG PHÚC
dạ đúng rồi
05:39 am - 31/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\left( {x + 15} \right)\left( {x + 6} \right) = 15.6 + 46\\
\Leftrightarrow \left( {x + 15} \right)\left( {x + 6} \right) = 136\\
\Leftrightarrow {x^2} + 15x + 6x + 90 = 136\\
\Leftrightarrow {x^2} + 21x - 46 = 0\\
\Leftrightarrow {x^2} - 2x + 23x - 46 = 0\\
\Leftrightarrow x\left( {x - 2} \right) + 23\left( {x - 2} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {x + 23} \right) = 0\\
Do\,\,x > 0 \Rightarrow x + 23 > 0\\
\Rightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\,\,\left( {tm} \right)
\end{array}\]

09:33 am - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Quốc Toản:
X^-10x=-25
22:05 pm - 24/10/2019
GV Toán - Thu Trang
\[\begin{array}{l}
{x^2} - 10x = - 25\\
\Leftrightarrow {x^2} - 10x + 25 = 0\\
\Leftrightarrow {\left( {x - 5} \right)^2} = 0\\
\Leftrightarrow x - 5 = 0\\
\Leftrightarrow x = 5.
\end{array}\]
23:48 pm - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Quốc Toản:
1-9x^=(3x+1)^
22:05 pm - 24/10/2019
GV Toán - Thu Trang
\[\begin{array}{l}
1 - 9{x^2} = {\left( {3x + 1} \right)^2}\\
\Leftrightarrow {\left( {3x + 1} \right)^2} + 9{x^2} - 1 = 0\\
\Leftrightarrow {\left( {3x + 1} \right)^2} + \left( {3x - 1} \right)\left( {3x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {3x + 1} \right)\left( {3x + 1 + 3x - 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 6x\left( {3x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
3x + 1 = 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = - \frac{1}{3}
\end{array} \right..
\end{array}\]
23:50 pm - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Quốc Toản:
Thầy ơi làm giúp em vs 4-x=2(x-4)^
22:04 pm - 24/10/2019
GV Toán - Thu Trang
\[\begin{array}{l}
4 - x = 2{\left( {x - 4} \right)^2}\\
\Leftrightarrow 2{\left( {x - 4} \right)^2} + x - 4 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 4} \right)\left[ {2\left( {x - 4} \right) + 1} \right] = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {2x - 8 + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {2x - 7} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - 2 = 0\\
2x - 7 = 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 2\\
x = \frac{7}{2}
\end{array} \right..
\end{array}\]
23:49 pm - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Ngọc Ngân:
thầy ơi giải giúp em bài này với: phân tích đa thức thành nhân tử:x^5+x^3+1
21:55 pm - 23/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
08:56 am - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Đăng:
Giúp em vs ạTìm x(x-2)^2-(x+6)(x-6)=20
22:05 pm - 19/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
x{\left( {x - 2} \right)^2} - \left( {x + 6} \right)\left( {x - 6} \right) = 20\\
\Leftrightarrow x\left( {{x^2} - 4x + 4} \right) - \left( {{x^2} - 36} \right) = 20\\
\Leftrightarrow {x^3} - 4{x^2} + 4x - {x^2} + 36 - 20 = 0\\
\Leftrightarrow {x^3} - 5{x^2} + 4x + 16 = 0
\end{array}\]
Nghiệm xấu, em xem lại đề bài nhé!

15:07 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Ngọc Ngân:
phân tích đa thức thành nhân tử: 4x^2-4x-y^2+1
21:19 pm - 13/10/2019
15:15 pm - 21/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,4{x^2} - 4x - {y^2} + 1\\
= \left( {4{x^2} - 4x + 1} \right) - {y^2}\\
= {\left( {2x - 1} \right)^2} - {y^2}\\
= \left( {2x - 1 - y} \right)\left( {2x - 1 + y} \right)
\end{array}\]

15:16 pm - 21/10/2019
Mai Quốc Toản
@GVHT Toán - Bạc Hà:thầy hay vcl luôn ạ
22:06 pm - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trang:
thầy ơi bài 9 phần 2 thay t=xy. Vậy có cần vào lại sau khi ra kết quả không ah? xy vao lai khong?
20:49 pm - 11/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Có em nhé!
15:33 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Nhi:
cô giải nhanh giúp em vs ạ :a, 9(2*a-3)^2-4*(α-1)^2b, x^2+3*xy+2*y^2+3xz+5yz+2x^2c,x^2+2*xy-8*y^2+2*xz+14*yz-3*z^2
21:11 pm - 09/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt cầu trả lời tại hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

14:43 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thùy Dương:
giúp em với ạ cmr: n^3-n chia hêt cho 6 với mọi số nguyên n
06:55 am - 09/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\({n^3} - n = n\left( {{n^2} - 1} \right) = n\left( {n - 1} \right)\left( {n + 1} \right)\)
Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 6.
14:50 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Mai:
Tìm các số tự nhiên x,y,z(x>y>z) sao cho: xyz-xy-yz-zx+x+y+z=2020
17:06 pm - 04/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc  đặt cầu trả lời tại hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
11:48 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Mai:
cô ơi giả hộ em bài này với ạ
17:05 pm - 04/10/2019
Nguyễn Nhân:
Cô giải hộ em bài nàyCho x-y=2Tính A= x^3 - 6xy - y^3
20:25 pm - 03/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
11:44 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
x^2-3xy-2y^2.giải hộ em vs ak
13:39 pm - 02/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
16:33 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
phân tích đa thức thành nhân tử :
13:37 pm - 02/10/2019
Bùi Thị Trúc Quyên:
cô ơi giải giúp bây giờ luôn ạ 5x-5y+ax-ay
21:33 pm - 13/09/2019
Trương Quế Trân
(5x+ax)-(5y+ay)
14:01 pm - 15/09/2019
Trương Quế Trân
x(5+a)-y(5+a)
14:02 pm - 15/09/2019
14:04 pm - 15/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 5x - 5y + ax - ay \cr
& = \left( {5x - 5y} \right) + \left( {ax - ay} \right) \cr
& = 5\left( {x - y} \right) + a\left( {x - y} \right) \cr
& = \left( {x - y} \right)\left( {5 + a} \right) \cr} $$

14:52 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Phân tích thành nhân tử :a) x^4+5x^3+10x-4b) x^4+y^4+(x+y) ^4c) (x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3d) x^4+7x^2-6x+1
12:21 pm - 26/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Cô thấy trên trang hoidap247.com các bạn đã hướng dẫn em rồi em nhé!
12:01 pm - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Phân tích đa thức thành nhân tử :a) x(x-1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2b) a(a+2b)^3-b(2a+b) ^3c) a^3(c-b^2)+b^3(a-c^2)+c^3(b-a^2)+abc(abc-1)
13:59 pm - 20/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
E xem lại đề bài nhé!
23:02 pm - 25/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
c) x^2(1x^)-4-4x^2
20:29 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài!
09:37 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
b) x^2-7xy+6y^2
20:28 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} - 7xy + 6{y^2} \cr
& = {x^2} - xy - 6xy + 6{y^2} \cr
& = x\left( {x - y} \right) - 6y\left( {x - y} \right) \cr
& = \left( {x - y} \right)\left( {x - 6y} \right) \cr} \)

09:37 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
a)2x^2-5xy+2y^2
20:27 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 2{x^2} - 5xy + 2{y^2} \cr
& = 2{x^2} - 4xy - xy + 2{y^2} \cr
& = 2x\left( {x - 2y} \right) - y\left( {x - 2y} \right) \cr
& = \left( {x - 2y} \right)\left( {2x - y} \right) \cr} $$

09:36 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
phân tích đa thức thành nhân tử
20:26 pm - 03/08/2019