Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Ngọc Ngân:
phân tích đa thức thành nhân tử: 4x^2-4x-y^2+1
21:19 pm - 13/10/2019
21:18 pm - 13/10/2019
Nguyen Trang:
thầy ơi bài 9 phần 2 thay t=xy. Vậy có cần vào lại sau khi ra kết quả không ah? xy vao lai khong?
20:49 pm - 11/10/2019
Nguyen Nhi:
cô giải nhanh giúp em vs ạ :a, 9(2*a-3)^2-4*(α-1)^2b, x^2+3*xy+2*y^2+3xz+5yz+2x^2c,x^2+2*xy-8*y^2+2*xz+14*yz-3*z^2
21:11 pm - 09/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt cầu trả lời tại hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

14:43 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thùy Dương:
giúp em với ạ cmr: n^3-n chia hêt cho 6 với mọi số nguyên n
06:55 am - 09/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\({n^3} - n = n\left( {{n^2} - 1} \right) = n\left( {n - 1} \right)\left( {n + 1} \right)\)
Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 6.
14:50 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Mai:
Tìm các số tự nhiên x,y,z(x>y>z) sao cho: xyz-xy-yz-zx+x+y+z=2020
17:06 pm - 04/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc  đặt cầu trả lời tại hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
11:48 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Mai:
cô ơi giả hộ em bài này với ạ
17:05 pm - 04/10/2019
Nguyễn Nhân:
Cô giải hộ em bài nàyCho x-y=2Tính A= x^3 - 6xy - y^3
20:25 pm - 03/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
11:44 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
x^2-3xy-2y^2.giải hộ em vs ak
13:39 pm - 02/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
16:33 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
phân tích đa thức thành nhân tử :
13:37 pm - 02/10/2019
Bùi Thị Trúc Quyên:
cô ơi giải giúp bây giờ luôn ạ 5x-5y+ax-ay
21:33 pm - 13/09/2019
Trương Quế Trân
(5x+ax)-(5y+ay)
14:01 pm - 15/09/2019
Trương Quế Trân
x(5+a)-y(5+a)
14:02 pm - 15/09/2019
14:04 pm - 15/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 5x - 5y + ax - ay \cr
& = \left( {5x - 5y} \right) + \left( {ax - ay} \right) \cr
& = 5\left( {x - y} \right) + a\left( {x - y} \right) \cr
& = \left( {x - y} \right)\left( {5 + a} \right) \cr} $$

14:52 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Phân tích thành nhân tử :a) x^4+5x^3+10x-4b) x^4+y^4+(x+y) ^4c) (x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3d) x^4+7x^2-6x+1
12:21 pm - 26/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Cô thấy trên trang hoidap247.com các bạn đã hướng dẫn em rồi em nhé!
12:01 pm - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Phân tích đa thức thành nhân tử :a) x(x-1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2b) a(a+2b)^3-b(2a+b) ^3c) a^3(c-b^2)+b^3(a-c^2)+c^3(b-a^2)+abc(abc-1)
13:59 pm - 20/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
E xem lại đề bài nhé!
23:02 pm - 25/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
c) x^2(1x^)-4-4x^2
20:29 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài!
09:37 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
b) x^2-7xy+6y^2
20:28 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} - 7xy + 6{y^2} \cr
& = {x^2} - xy - 6xy + 6{y^2} \cr
& = x\left( {x - y} \right) - 6y\left( {x - y} \right) \cr
& = \left( {x - y} \right)\left( {x - 6y} \right) \cr} \)

09:37 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
a)2x^2-5xy+2y^2
20:27 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 2{x^2} - 5xy + 2{y^2} \cr
& = 2{x^2} - 4xy - xy + 2{y^2} \cr
& = 2x\left( {x - 2y} \right) - y\left( {x - 2y} \right) \cr
& = \left( {x - 2y} \right)\left( {2x - y} \right) \cr} $$

09:36 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
phân tích đa thức thành nhân tử
20:26 pm - 03/08/2019
Lương Thoa:
Tìm x biết : x^3 -3√3x^2 + 9x - 3√3 = 0
01:24 am - 31/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^3} - 3\sqrt 3 {x^2} + 9x - 3\sqrt 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^3} - 3.{x^2}.\sqrt 3 + 3.x.{\left( {\sqrt 3 } \right)^2} - {\left( {\sqrt 3 } \right)^3} = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x - \sqrt 3 } \right)^3} = 0 \cr
& \Leftrightarrow x - \sqrt 3 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt 3 \cr} \)

09:19 am - 01/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Thoa:
Phân tích thành nhân tử 4x^2y-12xy+9y^2
19:10 pm - 30/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& 4{x^2} - 12xy + 9{y^2} \cr
& = {\left( {2x} \right)^2} - 2.\left( {2x} \right).\left( {3y} \right) + {\left( {3y} \right)^2} \cr
& = {\left( {2x - 3y} \right)^2} \cr} \)

09:12 am - 01/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thái:
Phân tích thành nhân tử 2x^3 - 12x^4+18
07:57 am - 25/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(2{x^3} - 12{x^4} + 18 =  - 2\left( {6{x^4} - {x^3} - 9} \right)\)
15:56 pm - 29/07/2019
Nguyễn Thái
Cảm ơn cô nhiều
08:57 am - 30/07/2019
Nguyễn Thái
Chứng tỏ rằng đa thức sau vô nghiệm f (x)=x^2×(x^2+1)+x^2(x+3)+3x+3
09:08 am - 30/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^2}\left( {{x^2} + 1} \right) + {x^2}\left( {x + 3} \right) + 3x + 3 \cr
& = {x^2}\left( {{x^2} + 1} \right) + {x^3} + 3{x^2} + 3x + 3 \cr
& = {x^2}\left( {{x^2} + x + 1} \right) + 3\left( {{x^2} + x + 1} \right) \cr
& = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} + 3} \right) > 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow f\left( x \right)\,\,vo\,\,nghiem \cr} \)

15:56 pm - 30/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
phải có trong ngày hôm nay ai giúp e vs ak
09:51 am - 23/07/2019
15:17 pm - 22/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
Mong mọi người giúp đỡ
15:17 pm - 22/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
E sẽ luôn ủng hộ tuyển sinh 247
15:17 pm - 22/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
Cho (a+b+c)=a^2+b^2+c^2(abc khác 0) . Tính M =1/a^3+1/b^3+1/c^3 -3/abc
15:16 pm - 22/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/2006.Tuyensinh247/
09:08 am - 23/07/2019
Hàn Bang Nhi
phan tích đa thức thành nhân tử 3x(x-1)+7^2(x-1)
07:02 am - 29/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(3x\left( {x - 1} \right) + {7^2}\left( {x - 1} \right)\) đề bài như này phải không em?
15:22 pm - 29/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
Cô giải hộ e thêm 1 bài nx đc k ak
15:13 pm - 22/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
Cảm ơn cô
15:13 pm - 22/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
ai giải giúp e vs ak
12:07 pm - 21/07/2019
Nguyễn Phương Trang:
tìm x biết (x-1)^2 -16=0
12:07 pm - 21/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {\left( {x - 1} \right)^2} = 16 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x + 1 = 4 \hfill \cr
x + 1 = - 4 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 3 \hfill \cr
x = - 5 \hfill \cr} \right. \cr} \)

10:02 am - 22/07/2019
Jessica JR
@GVHT Toán - Bạc Hà:hfill là gì
08:01 am - 28/07/2019
15:57 pm - 29/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
12:06 pm - 21/07/2019