Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trần hải đăng:
em không hiểu câu 2 mod ơi
18:04 pm - 24/04/2020
Hồ Thị Thủy
Em không hiểu vấn đề gì của câu 2 em? Em nói rõ để c giải thích cho em nhé!
18:24 pm - 24/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
10:48 am - 01/03/2020
Văn Mai Linh:
giải phương trình x^6.căn của(x+8) = 3x^6 - 2019x + 2019
17:22 pm - 21/08/2019
Văn Mai Linh
có ai làm đc bài này ko ạ? giúp em vs
19:55 pm - 21/08/2019
Dương Tiến An
bấm máy tính:))
19:52 pm - 10/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Tìm nghiệm x của pt sau:|5x+1|=x(x-1)
12:43 pm - 07/08/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& \left| {5x + 1} \right| = x\left( {x - 1} \right) \cr
& TH1:\,\,5x + 1 \ge 0 \cr
& \Leftrightarrow 5x \ge - 1 \Leftrightarrow x \ge - {1 \over 5} \cr
& 5x + 1 = x\left( {x - 1} \right) \cr
& \Leftrightarrow 5x + 1 = {x^2} - x \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - 6x - 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = 3 \pm \sqrt {10} \,\,\left( {tm} \right) \cr
& TH2:\,\,5x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < - {1 \over 5} \cr
& - 5x - 1 = x\left( {x + 1} \right) \cr
& \Leftrightarrow - 5x - 1 = {x^2} + x \cr
& \Leftrightarrow {x^2} + 6x + 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = - 3 + 2\sqrt 2 \,\,\left( {ktm} \right) \hfill \cr
x = - 3 - 2\sqrt 2 \,\,\left( {tm} \right) \hfill \cr} \right. \cr} \)

14:18 pm - 07/08/2019
Nguyên Vương
sao TH2 lại là -5x-1=x(x+1)ạ , đề là x(x-1) mà cô
16:00 pm - 07/08/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
@Nguyên Vương:vì xét 5x+1<0 nhé
16:03 pm - 07/08/2019
10:48 am - 01/03/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
@Nguyên Vương:chỗ đó cô Hà nhầm, bạn sửa lại giúp mình nhé.
22:11 pm - 01/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!