Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
14:41 pm - 17/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
Cảm ơn em, chúc em luôn học tốt cùng Tuyensinh247.com nhé!
08:56 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hải Nam:
Tính độ cạnh của 1 hình vuông có diện tích = 32400 mét vuông
20:14 pm - 01/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
Gọi độ dài cạnh hình vuông là x
=> x^2 = 32400 
=> x^2 = 180^2
=> x=180 (m)
14:44 pm - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Hoàng Anh Đức:
1.2.3+2.3.4+3.4.5+....+50.51.52=?
19:54 pm - 31/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì bài toán này em nhỉ?
14:06 pm - 04/11/2019
Phạm Hoàng Anh Đức
em muốn tìm tổng ạ
15:41 pm - 05/11/2019
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
A = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 50.51.52\\
4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.4 + 3.4.5.4 + ... + 50.51.52.4\\
4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.\left( {5 - 1} \right) + 3.4.5.\left( {6 - 2} \right) + .... + 50.51.52\left( {53 - 49} \right)\\
4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.5 + 3.4.5.6 + ... + 50.51.52.53\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {1.2.3.4 + 2.3.4.5 + .... + 49.50.51.52} \right)\\
4A = 50.51.52.53\\
A = 50.51.52.53:4
\end{array}\]

09:15 am - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Minh Huyền:
tìm hai chữ số x,y sao cho x *y =18
19:13 pm - 21/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
09:53 am - 23/10/2019
20:27 pm - 08/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
@Phạm Đình Kiên: Em ghi đầy đủ đề bài nhé!
14:53 pm - 11/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Ánh:
thầy giải cho em bài này với em vừa đi thi xong nhưng ko biết kết quả bài này ra sao. Mong thầy giải cho em với ạ tìm n biết 4n-5 chia hết cho 2n-1
17:21 pm - 21/10/2019
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
4n - 5 = 2\left( {2n - 1} \right) - 3\\
De\,\,4n - 5\,\,chia\,\,het\,\,cho\,\,2n - 1\,\,thi\,\,3\,\, \vdots \,\,2n - 1\\
\Rightarrow 2n - 1\,\, \in U\left( 3 \right) = \left\{ {1;3} \right\}\\
TH1:\,\,2n - 1 = 1 \Rightarrow 2n = 2 \Rightarrow n = 1\,\,\left( {tm} \right)\\
TH2:\,\,2n - 1 = 3 \Rightarrow 2n = 4 \Rightarrow n = 2\,\,\,\left( {tm} \right)\\
Vay\,\,n = 1\,,\,\,n = 2.
\end{array}\]

09:56 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NGUYỄN THỊ YẾN NHI:
Cho em hỏi số số 8841 là hợp số hay là số nguyên tố vậy ạ
20:24 pm - 20/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
8841=3.7.421 => 8841 là hợp số.
15:36 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hoàng hà:
HAY QUÁ
19:32 pm - 20/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cảm ơn em, chúc em luôn học tốt cùng Tuyensinh247.com nhé!
15:42 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lưu Tường Vy:
cho em hỏi
22:17 pm - 30/08/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì vậy em?
10:51 am - 03/09/2019
Kiều Phương Nam
Tìm ƯCLN của:16,80,176Phép này như thế nào cô
19:55 pm - 10/11/2019
Kiều Phương Nam
@GVHT Toán - Bạc Hà:Tìm ƯCLN của:16,80,176Phép này như thế nào cô
19:58 pm - 10/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
@Kiều Phương Nam:\[\begin{array}{l}
16 = {2^4}\\
80 = {2^4}.5\\
176 = {2^4}.11\\
\Rightarrow UCLN\left( {16;80;176} \right) = {2^4} = 16.
\end{array}\]
10:09 am - 14/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!