Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Diệu My:
Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan ntn
18:36 pm - 01/12/2019
21:22 pm - 01/12/2019
21:23 pm - 01/12/2019
21:23 pm - 01/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
Thầy cho em vài đề thi HSG môn sinh.
18:00 pm - 22/11/2019
GVHT môn Sinh
AD không lưu trữ đề HSG, em có thể tìm trên trang thi.tuyensinh247.com nhé
09:18 am - 23/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
ở một loài động vật,để xác định sự di truyền của hai tính trạng là:màu sắc lông(lông trắng,lông đen) và chiều dài của chân(chân cao,chân thấp).Một nhà khoa học đã thực hiện một phép lai giữa cá thể đực và cái thuần chủng,có hai tính trạng đối lập nhau thu được đời con lai F1,tiếp tục cho các con lai F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được đời con lai F2 với 4 loại kiểu hình,trong đó kiểu hình lông đen,chân thấp chiếm tỷ lệ 6,25%.Giải thích kết quả của phép lai.
19:51 pm - 17/11/2019
GVHT môn Sinh

Pt/c → F1 dị hợp các cặp gen ngẫu phối→ đời con có 4 loại kiểu hình

Tỉ lệ lông đen, chân thấp = 0,0625 = 0,25 lông đen × 0,25 chân thấp → hai tính trạng này là tính trạng lặn.

Có 2 trường hợp có thể xảy ra

+ Các gen phân li độc lập

+ Các gen liên kết không hoàn toàn, tần số HVG = 50% (lớp 9 chưa học HVG nên loại)

Quy ước gen:

A- lông trắng; a- lông đen

B- chân cao; b- chân thấp

Pt/c → F1 dị hợp 2 cặp gen: AaBb × AaBb → F: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

09:07 am - 18/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
Ở lúa ,thân cao (A) là trội hoàn toàn so với thân thấp;chín sớm(B)là trội hoàn toàn so với chín muộn (b).Cho giống lúa thân cao,chín sớm dị hợp tử về hai cặp gen tự thụ phấn .Hãy xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở đời con lai.Biết rằng các gen liên kết hoàn toàn ,trên một NST thường và không có đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân.
16:22 pm - 17/11/2019
GVHT môn Sinh

Cây thân cao, chín sớm có thể có kiểu gen: \[\frac{{AB}}{{ab}};\frac{{Ab}}{{aB}}\], ta có 2 TH

+ TH1: \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}} \to 1\frac{{AB}}{{AB}}:2\frac{{AB}}{{ab}}:1\frac{{ab}}{{ab}}\)→ kiểu hình: 3 thân cao, chín sớm: 1 thân thấp chín muộn

+ TH2: \(\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}} \to 1\frac{{Ab}}{{Ab}}:2\frac{{Ab}}{{aB}}:1\frac{{aB}}{{aB}}\)→ kiểu hình: 1: thân cao, chín muộn: 2 thân cao, chín sớm: 1 thân thấp chín sớm

09:02 am - 18/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
vì sao ở kì sau của nguyên phân,khi phân li thì mỗi NST đơn trong NST kép đi về một cực của tế bào,còn ở kì sau của giảm phân I khi phân li thì mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng đi về một cực của tế bào
20:36 pm - 08/11/2019
GVHT môn Sinh
vì ở NP, các NST kép xếp 1 hàng, thoi vô sắc sẽ gắn vào tâm động của NST kép, kéo các cromatit tách nhau ra thành NST đơn
còn ở GP I, các NST kép xếp 2 hàng, thoi vô sắc sẽ kéo các NST kép tách nhau ra
e hình dung được không ?
09:26 am - 09/11/2019
Nguyễn Ngọc Đại
em vẫn chưa hiểu lắm thầy giải thích rõ hơn được không?
12:24 pm - 09/11/2019
GVHT môn Sinh
em có thể quan sát ở đây \

do cách sắp xếp của NST kép, nên thoi vô sắc đính vào vị trí khác nhau
nên kéo về 2 cực trong 2 quá trình là khác nhau
09:07 am - 11/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
phân biệt bộ NST đơn bội và bộ NST lưỡng bội
20:32 pm - 08/11/2019
GVHT môn Sinh
Phân biệt bộ NST lưỡng bội 2n và bộ NST đơn bội n:
+ Bộ NST 2n:
- NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
- Gen tồn tại thành từng cặp alen.
- Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.
+ Bộ NST n:
- NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
- Gen tồn tại thành từng chiếc alen.
- Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân.
09:18 am - 09/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
Ứng dụng của biến dị tổ hợp là gì ạ?Cho em vài ví dụ.
19:44 pm - 08/11/2019
GVHT môn Sinh
Biến dị tổ hợp làm cho sinh vật đa dạng và phong phú, người ta tạo ra nhiều loại biến dị tổ hợp để chọn lựa những cá thể mang biến dị tốt, phù hợp với nhu cầu của con người.
19:47 pm - 08/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
xin lỗi em bị nhầm bài đây ạ:Ở một loài động vật,để xác định sự di truyền của hai tính trạng màu sắc (thân xám,thân đen)chiều dài cánh (dài,cụt).Một nhà khoa học đã thực hiện giữa cá thể đực và cái thuần chủng có hai tính trạng đối lập nhau thu đời con lai F1 tiếp tục cho các con lai F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 với số lượng 1000 con.Trong đó số lượng con lai có kiểu hình thân xám,cánh dài là 752 con;số con lai thân đen cánh cụt là 248 con.Cho biết không có gen dột biến xảy ra khi phát sinh giao tử.Sức sống của đời con lai là hoàn toàn như nhau.Giải thích kết quả của phép lai.
16:01 pm - 08/11/2019
GVHT môn Sinh

F1 dị hợp về các cặp gen.

F2 phân li 3 xám, dài:1 đen cụt → các tính trạng này liên kết hoàn toàn hoặc do gen đa hiệu:

TH1: gen đa hiệu:

A- thân xám, cánh dài

a- thân đen, cánh cụt

P: AA × aa → F1: Aa × Aa → F2: 1AA: 2Aa:1aa

KH: 3 xám, dài:1 đen cụt

TH2: \(P:\frac{{AB}}{{AB}} \times \frac{{ab}}{{ab}} \to {F_1}:\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}} \to {F_2}:1\frac{{AB}}{{AB}}:2\frac{{AB}}{{ab}}:1\frac{{ab}}{{ab}}\)

KH: 3 xám, dài:1 đen cụt

16:48 pm - 08/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
thầy ơi giúp em bài này :
15:51 pm - 08/11/2019
Nguyễn Ngọc Đại:
điều kiện nghiệm đúng của định luật Menđen
20:31 pm - 06/11/2019
GVHT môn Sinh
_ QL phân li

+Bố mẹ phải thuần chủng.

+Số lượng cá thể con lai phải lớn.

+Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

+Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.


- ql PHÂN li độc lập:

Nội dung: Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử

Điều kiện nghiêmj đúng của quy luật phân li độc lập:

- P phải thuần chủng về cặp tính trang tương phản đem lại

- Mỗi gen quy định 1 tính trạng
- Tính trạng trội phải trội hoàn toàn

- Số lượng các cá thể lai phải đu lớn

- Các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải phân li độc lập

09:35 am - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
Tại sao biến dị tổ hợp lại làm nên tính đa dạng của loài
19:51 pm - 06/11/2019
GVHT môn Sinh
bởi vì biến dị tổ hợp là các kiểu hình khác P nên tạo ra sự đa dạng
09:06 am - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Đại:
Alen là gì?
19:47 pm - 06/11/2019
GVHT môn Sinh
alen là Các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen; VD a, a1, a2...
22:22 pm - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen minh hieu:
giao phối là j thế ạ?
16:33 pm - 07/10/2019
Nguyễn Ngọc Đại
Có tác động nào ảnh hưởng tới kết quả của quá trình giao phối không ạ
20:34 pm - 06/11/2019
GVHT môn Sinh
ad chưa hiểu ý em muốn hỏi lắm, em có thể giải thích kĩ hơn không?
09:37 am - 07/11/2019
Nguyễn Ngọc Đại
ý em của là có sự tác động từ bên ngoài vào ảnh hưởng xấu đến quá trình giao phối và kết quả của việc giao phối không?
11:00 am - 07/11/2019
GVHT môn Sinh
có em nhé, 
Hình dạng của cơ quan giao  phối, môi trường bên trong cơ quan đó, các dị vật, chất hóa học
 
Nếu có sự bất thường về các yếu tố trên thì kết quả của giao phối sẽ bị ảnh hưởng
11:03 am - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen thi thanh van:
thầy có thể giảng giúp e bài lai một cặp tính trạng
19:30 pm - 24/09/2019
Thúy An:
Giảng giúp e bài giảm phân được ko ạ
19:40 pm - 19/09/2019
GVHT môn Sinh
em xem bài giảng đó đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi lại ad
08:21 am - 20/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Ngân:
Thầy ơi, thầy có dạy thi chuyên sinh ko ạ?
11:40 am - 16/09/2019
GVHT môn Sinh
Khoá học sinh 9 này không đủ để ôn vào chuyên được, thầy có dạy offline ôn thi vào chuyên em nhé. nếu muốn ôn vào chuyên em có thể học khoá sinh 9 này, phần bài tập có gì không hiểu có thể hỏi ad
11:43 am - 16/09/2019
Nguyễn Thị Duyên
@GVHT môn Sinh:Thưa thầy, e ko tìm thấy offine ôn thi vào chuyên của thầy Thầy chỉ giúp e vs ạ
22:57 pm - 17/09/2019
GVHT môn Sinh
em có ở Hà Nội không ?, thầy dạy ở Hà Nội, em liên hệ với thầy qua fb cá nhân nhé: https://www.facebook.com/duchai.edu
08:37 am - 18/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thư:
Mọi người giúp em giải câu này với ạ :Tại sao men đen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai
18:51 pm - 06/09/2019
GVHT môn Sinh

Để có thể dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các tính trạng đó ở đời con (vì các tính trạng tương phản được phan biệt rõ ràng ,khó nhầm lẫn )
Có thắc mắc gì em có thể truy cập hoidap247.com để hỏi miễn phí nhé

08:58 am - 07/09/2019
Minh Thư
@GVHT môn Sinh: em cám ơn ạ
15:39 pm - 07/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Thảo Nguyễn:
Chữ thầy đẹp hơn cô giáo trường em viết ^-^
20:07 pm - 02/09/2019
GVHT môn Sinh
Cảm ơn em. chúc em học tốt cùng Tuyensinh247.com
09:03 am - 03/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Park Ji Woo:
Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình F2 như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.
10:50 am - 02/09/2019
Phương Thảo Nguyễn
F1xF1 : Mắt đen x mắt đen
19:04 pm - 02/09/2019
19:05 pm - 02/09/2019
Phương Thảo Nguyễn
G(F1) A,a A,a
20:04 pm - 02/09/2019
Phương Thảo Nguyễn
F2 : KG : 1AA:2Aa:1aa ; KH : 3 mắt đen : 1 mắt đỏ
20:06 pm - 02/09/2019
GVHT môn Sinh
F1  toàn mắt đen => mắt đen trội hoàn toàn so với mắt đỏ
A- mắt đen; a- mắt đỏ
P: AA (đen) x aa (đỏ)
F1:     Aa x Aa (đen)
F2: 1AA:2Aa:1aa
Kiểu hình: 3 mắt đen:1 mắt đỏ
08:53 am - 03/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Soi Sáng:
thầy ơi , thầy có dạy học sinh giỏi sinh k ?
17:30 pm - 31/08/2019
Nguyễn Linh Ling
cóa hay sao ấy
21:27 pm - 01/09/2019
Soi Sáng
@Nguyễn Linh Ling:Really ?
21:24 pm - 02/09/2019
GVHT môn Sinh
trong khoá này thì không có phần ôn thi HSG em nhé.
09:04 am - 03/09/2019
Nguyễn Linh Ling
Tào phớ:lía chi jay bn
22:10 pm - 07/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh Ling:
sao chỉ có mỗi ít
20:54 pm - 29/08/2019
GVHT môn Sinh
bài giảng thiếu phần nào em nhỉ
08:34 am - 30/08/2019
Nguyễn Linh Ling
ko giảng thêm nhiều bài trong sgk ấy ạ
21:16 pm - 01/09/2019
GVHT môn Sinh
1 số bài thuộc chương trình giảm tải, bài ngắn thầy gộp chung với bài khác em nhé
09:38 am - 03/09/2019
22:09 pm - 07/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Mỹ:
Em đã tham gia tuyensinh247 được 2 năm nhưng em ko biết cấp độ thành viên và điểm TT là gì ?mong các thầy cô giải đáp giúp em
21:31 pm - 28/08/2019
GVHT môn Sinh
hiện tại trên trang không còn tính điểm thành tích nữa em nhé, trước đây có tính trong mỗi lần các em thi online vào ngày phát hành
08:32 am - 29/08/2019
Huỳnh Mỹ
con cap do thanh vien la gi vay co
13:26 pm - 30/08/2019
GVHT môn Sinh
cấp độ thành viên tính theo điểm thành tích em nhé, hiện tại không tính điểm thành tích nên cũng không tính cấp độ thành viên
13:32 pm - 30/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Viết Bảo Khanh:
thầy ơi cho em hỏi. Trong trội không hoàn toàn tại sao Aa là hoa hồng mà kh phải Â,â
21:00 pm - 28/08/2019
GVHT môn Sinh
kiểu gen Aa mang cả 2 alen A và a; A trội không hoàn toàn so với a  nên Aa có kiểu hình trung gian (hoa hồng) còn AA; aa mang kiểu hình trội và lặn 
08:37 am - 29/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai ?
20:14 pm - 27/08/2019
GVHT môn Sinh

Để có thể dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các tính trạng đó ở đời con (vì các tính trạng tương phản được phan biệt rõ ràng ,khó nhầm lẫn )

09:28 am - 28/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Monkey D.Luffy:
E thấy bố mẹ càng giỏi càng sinh ra những đứa con kém cỏi và tầm thường ấy ạ!
21:51 pm - 23/08/2019
GVHT môn Sinh
không hề em nhé, chắc hẳn em đã từng nghe câu: Con nhà công không giống lông cũng giống cánh; hổ phụ sinh hổ tử, trứng rồng lại nở ra rồng,...
Giỏi ở đây không đơn thuần chỉ là trí thông minh, cần có sự học tập, biến từ kiên thức thành kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm...
21:18 pm - 24/08/2019
Monkey D.Luffy
@GVHT môn Sinh:lần trước em có đọc báo thấy họ bảo thế ạ! Hình như hồi quy về số trung bình ạ
21:48 pm - 24/08/2019
GVHT môn Sinh
đúng rồi, chỉ số IQ sẽ có xu hướng trở về giá trị trung bình, nhưng để giỏi thì không những cần trí thông minh còn cần học tập nhiều em ạ, nếu có nền tảng trí tuệ tốt thì đó là lợi thế lớn.
21:57 pm - 24/08/2019
Monkey D.Luffy
vâng ạ
22:04 pm - 24/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
BT2: Viết sơ đồ lai biết Aa là hoa đỏ và aa là hoa trắng
12:00 pm - 23/08/2019
GVHT môn Sinh
P: Aa (đỏ)     x     aa (trắng)
G: 1A:1a              a
F1: 1Aa (đỏ):1 aa (trắng)
21:29 pm - 24/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
BT1 :Viết sơ đồ lai biết AA là hoa đỏ và aa là hoa trắng
12:00 pm - 23/08/2019
GVHT môn Sinh
P: AA (đỏ)   x  aa (trắng)

G: A                  a
F1:         Aa (đỏ)
21:26 pm - 24/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
đặng thị hiền:
cho em hỏi tại sao giao tử đực của thực vật là hạt phấn, giao tử cái của thực vật là noãn nhưng khi tự thụ phấn hay giao phấn thì lại là hạt phấn thụ phấn cho nhụy hoa chứ ko phải noãn ạ? và ko có thụ phấn của nhị và nhụy ạ?
22:07 pm - 22/08/2019
GVHT môn Sinh
vì hạt phấn là thể giao tử đực, mang giao tử đực, khi thụ phấn, hạt phấn sẽ bám vào đầu nhụy, sau đó hút nước và nảy mầm tạo thành ống phấn, giao tử đực sẽ đi theo ống phấn vào thụ tinh cho noãn em nhé
21:12 pm - 24/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Bình:
thầy cho em hỏi là thầy có các bài lai một cặp tính trạng dành cho học sinh khá giỏi không ạ
20:07 pm - 22/08/2019
GVHT môn Sinh
có một số dạng bài tập thầy dạy trong bài tiếp theo em nhé, trong quá trình học có bài nào khó có thể hỏi ad nhé
21:40 pm - 24/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trung Kiên:
Cho em hỏi là học sinh học 9 thì cần học những phần nào trong toán ạ (do em hơi dỡ môn toán cho lắm)
16:36 pm - 15/08/2019
GVHT môn Sinh
đơn giản lắm e, chỉ cộng trừ nhânx chia bình thường thôi. chủ yếu là cách tư duy em ạ
16:39 pm - 15/08/2019
Lê Trung Kiên
Cảm ơn chị nhiều ạ
22:16 pm - 15/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!