Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Bách:
Hỗn hợp khí H gồm 1 Anken và hidro có tỉ lệ mol 1:1 . Nung nóng hỗn hợp H với bột Ni làm xúc tác , sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối với hidro là 17,6. Tìm công thức phân tử của Anken và tính hiệu suất của phản ứng
20:21 pm - 15/05/2019
Nguyễn Xuân Bách:
hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng 1 chất hóa học .Khi đun nóng 14,16g hỗn hợp Z với 1 lượng dư dd NaOH thì thu được 1 rượu đơn chức và 11,46 gam hỗn hợp muối của 2 Axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng .Mặt khác nếu đốt cháy hết 2,832g Z cần dùng 3,6288l khí O2 thu đc 3,0912 lít CO2 . XĐCTPT của 2 chất hữu cơ trong Z ???
21:24 pm - 10/05/2019
08:48 am - 11/05/2019
Nguyễn Xuân Bách
em cám ơn cô
13:48 pm - 12/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH trong các thí nghiệm sau: a)Sục từ từ tới dư khí etlien vào dd brom.b)Đun nóng nhẹ dd glucozo và dd bạc nitrat trong môi trương amoniac.c)Nhỏ vài giọt dd iot vào dd hồ tinh bột.
15:24 pm - 25/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
a) hiện tượng: dung dịch brom nhạt màu dần đến mất màu
C2H4 + Br2 ---> C2H4Br2
b) hiện tượng: xuất hiện lớp bạc trắng xám
C6H12O6(dd) + Ag2O (dd)----> C6H12O7 (dd)+ 2Ag(rắn) (NH3 trên dấu mũi tên)
c) Hiện tượng: dd hồ tinh bột chuyển sang màu xanh
08:21 am - 26/04/2019
nguyen do kim ngan
Phương trình phần c là gì vậy cô?
21:04 pm - 28/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
cái đó không có phương trình em nhé, chỉ là các phân tử I2 chui vào phần xoắn của cấu trúc tinh bột làm tinh bột chuyển sang màu xanh, mình không cần viết PT này
10:19 am - 02/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Đót cháy hoàn toàn 12 g hợp chất hữu cơ X thu được 13,44 l khí CO2 ở đktc và 14,4 g nước. a)Hợp chất X có những nguyên tố nào? b)Xác định CTPT của X biết khối lượng mol của X là 60 g.c)Viết công thức cấu tạo của X biết X có nhóm OH.
17:11 pm - 24/04/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

a, nC=nCO2=13,44/22,4=0,6 mol

nH=2nH2O=2×14,4/18=1,6 mol

=> nO( nếu có)=(mX-mC-mH)/16=(12-12×0,6-1,6)/16=0,2 

Vậy X có chứa các nguyên tố C,H,O

b, nX=mX/MX=12/60=0,2 mol

Số C=nC/nX=0,6/0,2=3

Tương tự số H=8, số O=1

=> X là C3H8O

c, X có nhóm OH => CTCT của X là C3H7OH

 

18:05 pm - 24/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
cho 10 g oxit cua kim loai M chưa biết rõ hóa trị t/d vừa đủ với dd H2SO4 24.5 % thu đc dd muối có nồng độ 33.33%. X/đ kim loại M
22:10 pm - 15/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt công thức của oxit là M2On: 1 (mol)

=> Khối lượng oxit là (2M + 16n) (g)

PTHH: M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O

               1      → n          → 1                             (mol)

=> Khối lượng của H2SO4 = nH2SO4.MH2SO4 = 98n (g)

Khối lượng dd H2SO4 là: mdd H2SO4 = mH2SO4 : C% = 98n : 0,245 = 400n (g)

Khối lượng muối thu được là: mM2(SO4)n = (2M + 96n) g

Khối lượng dd sau pư là: mdd sau = mM2On + mdd H2SO4

                                                    = (2M + 16n) + 400n

                                                    = 2M + 416n (g)

áp dụng công thức tính C% ta có:

\(\begin{gathered}
C\% {M_2}{(S{O_4})_n} = \frac{{{m_{{M_2}{{(S{O_4})}_n}}}}}{{{m_{dd\,sau}}}}.100\% \hfill \\
\Rightarrow 33,33\% = \frac{{2M + 96n}}{{2M + 416n}}.100\% \hfill \\
\Rightarrow 66,66M + 13865,28n = 200M + 9600n \hfill \\
\Rightarrow M = 32n \hfill \\
\end{gathered} \)

Vì hóa trị của kim loại thường là 1,2,3 nên n = 2 thì M = 64 (Cu) thỏa mãn

09:26 am - 16/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
cho 10.4 g hỗn hợp bột mg va fe vào 200ml ddCuSO4 2M sau p/ư thu đc 19.2 g chất rắn B và dd C. Cho C t/d với dd NaOH dư, lọc, rửa và nung kết tủa ngoài kk đến khối lg ko đổi thu đc x(g) hỗn hợp 3 oxit. Tính khối lg mỗi kim loại có trong hỗn hợp và tìm x.
20:30 pm - 12/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nCuSO4 = 0,2.2 = 0,4 (mol)
Vì X chứa hỗn hợp 3 oxit => muối C phải chứa 3 muối
=> dung dịch C chứa: MgSO4, FeSO4, CuSO4 dư.
Vì có CuSO4 dư nên Mg và Fe phản ứng hết.
Đặt số mol của Mg và Fe trong hỗn hợp ban đầu là x và y (mol)
Tổng khối lượng của Mg và Fe là: 24x+56y = 10,4 (I)
PTHH: Mg + CuSO4 ---> MgSO4 + Cu
          x                                  --> x (mol) => khối lượng tăng là: 64x -24x = 40x (g)
Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu 
y                                ---> y (mol) => khối lượng tăng là: 64x -56x = 8x (g)
Theo bài ta có khối lượng rắn tăng là: 19,2 - 10,4 = 8,8 (g)
=> ta có: 40x + 8x = 8,8 (II)
giải hệ PT (I) và (II) ta có: x = 0,2 và y = 0,1 (mol)
=> mMg = 0,2.24 = 4,8 (g); mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)
Vậy dd C chứa: MgSO4: 0,2 (mol) ; FeSO4: 0,1 (mol); CuSO4 dư = 0,4 - 0,2-0,1 = 0,1 (mol)
cho dd C pư với NaOH thu được kết tủa gồm:
Mg(OH)2: 0,2 (mol) ; Fe(OH)2: 0,1(mol); Cu(OH)2: 0,1 (mol)
Mg(OH)2 ---> MgO + H2O
0,2          ---> 0,2 (mol)
4Fe(OH)2 + O2 ---> 2Fe2O3 + 4H2O
0,1                   --->0,05 (mol)
Cu(OH)2 --->   CuO + H2O
0,05       ----> 0,05         (mol)
x = mMgO + mFe2O3 + mCuO 
   = 0,2.40 + 0,05.160 + 0,05.80
  =20 (g)
09:34 am - 13/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trung Trung:
E bi mat goc hoc ntn a??
21:35 pm - 10/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
bây giờ em bắt đầu học lại cũng chưa muộn em nhé, em học thuộc lại
+ bảng 1,2 trong sgk hóa 8 trang 42 để nhớ được tên và hóa trị của kim loại
+ học lại tính chất hóa học của: oxit axit, oxit bazo, axit, bazo, muối, kim loại.
+ học các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, số mol, thể tích:
VD: m = n.M ; 
CM = n : V
V= n.22,4 
C% = (mctan : mdd).100%
...
+ làm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao dần là em sẽ lấy lại được gốc hóa nhé!
23:34 pm - 10/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Tìm các chất A,B,C,D,E(hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau và viết sơ đồ p/ư A->B->C->D B->C->A->E Cu
21:00 pm - 31/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
CuO---> CuCl2---> Cu(OH)2---> CuSO4
(A)         (B)              (C)            (D)
CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O
CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + H2O
Cu(OH)2 + H2SO4 --> CuSO4 +2H2O

CuCl2---> Cu(OH)2---> CuO ---> Cu
(B)              (C)            (D)          (E)
CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + H2O
Cu(OH)2 ---> CuO + H2O  (đk: nhiệt độ)
CuO + H2 --> Cu + H2O(đk: nhiệt độ)
09:29 am - 01/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Có ai giải hộ em bài này với
21:00 pm - 31/03/2019
Bùi Huy Hiển:
Cho 14.4 g hỗn hợp gồm Mg và R vào 400 ml dd AgNO3 1.25 M. Sau p/ư đc chất rắn Y và dd X. Cho dd NaOH dư vào dd X,lọc kết tủa đem nung trong không khí đến m ko đổi thu đc 12 g chất rắn.a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.b) Tính khối lượng chất rắn Y.
19:47 pm - 27/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
em ơi bài này thiếu dữ kiện nên không làm ra được em nhé!
08:53 am - 29/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thành Dương:
thầy ơi khi nào muối tác dụng được với axit em chưa rõ lắm
20:54 pm - 26/03/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Muối tác dụng với axit khi và chỉ khi sản phẩm của phản ứng có: khí bay ra, kết tủa, nước. Em nhớ nhé!!!

21:05 pm - 26/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Liên Quân:
đến thứ 2 toàn sau em sem bài được không ạ
20:28 pm - 12/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
bài giảng đã phát hành từ 21-6-2018 rồi mà em, nếu còn số lượt xem thì em vẫn xem như bình thường nhé!
09:16 am - 13/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Liên Quân:
em có 3 bài nữa muốn hỏi được không ạ
20:26 pm - 12/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
em hỏi để được cô và các bạn mod hỗ trợ nhé
09:16 am - 13/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Liên Quân:
dề bài:đốt cháy hoàn toàn 6,72lit hôn hợp khí gồm CH4 và C2H4 cần dùng 15,68 lit O2 cái kì do ở điều kiện tiêu chuẩn tim phàn trăm về thể tivhs các khí trong hôn hợp
19:10 pm - 06/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nhh khí (đktc) = 6,72 :22,4 = 0,3 (mol)
nO2 (đktc) = 15,68:22,4 = 0,7 (mol)
PTHH: CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O
           x    -> 2x (mol)
         C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O
           y     -> 3y (mol)
Đặt x và y lần lượt là số mol của CH4 và C2H2
nhh khí = x + y = 0,3 
nO2 = 2x + 3y =0,7
giải hệ trên ta được x = 0,2 và y =0,1 (mol)
Phần trăm về thể tích các khí tỉ lệ với phần trăm về số mol 
=> %VCH4 = (nCH4/nhh).100% = (0,2/0,3).100% = 66,67%
%C2H4 = 100% - %VCH4 = 33,33%
11:32 am - 07/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Liên Quân:
em có bái lài hỏi được k ạ
19:04 pm - 06/03/2019
Vũ Thế Hưng:
Cho 3,36 lít khí axetilen (đktc) tác dụng hoàn toàn với dung dịch Brom. a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng. c) Tính khối lượng sản phẩm thu được
21:49 pm - 04/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nC2H2 (đktc) = 3,36 :22,4 = 0,15 (mol)
a) PTHH: C2H2 + 2Br2  ---> C2H2Br4
b) Theo PTHH: nBr2 = 2nC2H2 = 2.0,15 = 0,3 (mol)
=> Khối lượng Br2 tham gia phản ứng là: mBr2 = nBr2. MBr2 = 0,3.160 = 48 (g)
c) Theo PTHH: nC2H2Br4 = nC2H2 = 0,15 (mol)
=> Khối lượng sản phẩm thu được là: mC2H2Br4 = 0,15.346 = 51,9 (g)
08:39 am - 05/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thế Hưng:
Có các bình lần lượt đựng các chất khí CH4 và C2H4, CO2 bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết ba khí trên.
21:47 pm - 04/03/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

C2H4: mất màu dd nước brom

( PT: C2H4+Br2->C2H4Br2)

CO2 làm vẩn đục dd nước vôi trong

( PT: CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O)

Còn lại là CH4

23:16 pm - 04/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Có 2 kim loại A và B khối lượng nguyên tử đều 2 số hạng a và b (a,b khác 0 a>b) khối lượng nguyên tử của A là ab và khối lượng nguyên tử của B là ba. Hiệu 2 số khối lượng nguyên tử nhỏ hơn 10. Tổng số 2 khối lượng nguyên tử nằm trong khoảng 100-> 140. Hãy xác định 2 kim loại A và B
19:49 pm - 10/02/2019
Bùi Huy Hiển:
1)Chỉ đc dùng quỳ tims phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, MgCl2, Ba(NO3), K2SO3, Na2CO3 và K2S. 2)Cho rất từ từ dd A chứa x mol HCl vào dd B chứa y mol Na2CO3. Sau khi cho hết A vào B đc dd C. Hỏi trong dd C có những chất j ? Bao nhiêu mol tính theo x,y.
11:30 am - 04/02/2019
Bùi Huy Hiển:
Hòa tan 7.83 gam một hỗn hợp kim loại kiềm A,B(NTk của A nhỏ hơn NTK của B) thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thu đc 2.8 lít H2 bay ra (đktc). a)Xác định kim loại A,B. b)Cho 16.8 lít khí CO2 đktc tác dụng hoàn toàn vào 600 ml dd AOH 2M thu đc dd X. Tính tổng khối lượng muối trong dd X.
07:51 am - 04/02/2019
08:06 am - 04/02/2019
08:14 am - 04/02/2019
Bùi Huy Hiển
Tại sao A2 lại chứa: 2a mol Al và 2b mol Fe vậy cô ?
14:50 pm - 04/02/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Phân tích theo thành phần nguyên tố đó em thì 5 chất của A2 cấu tạo từ Al, Fe và O. Theo bảo toàn nguyên tố nAl trong A2= nAl trong A1 => nAl=2a mol. Tương tự với Fe em nhé
17:36 pm - 04/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hà Thu:
giải giùm e bài này ak: viết công thức cấu tạo của C5H12O
16:54 pm - 26/01/2019
Trương Thị Minh Hà:
làm sao để học giỏi cách nhận biết các chất mất nhẵn dc ạ
21:47 pm - 07/01/2019
Quang Hoàng

học nhiều phương trình

21:58 pm - 07/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
thay bao em bainay voi phan biet cac chat bang p2 hoa hoc NaCl, NaNO3, BaCO3, BaSO4
21:35 pm - 02/01/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
hòa tan các chất này vào nước
+ Chất rắn tan tạo thành dd trong suốt là: NaCl và NaNO3 (nhóm I)
+ Chất rắn không tan là BaCO3 và BaSO4 (nhóm II)
- Cho dd AgNO3 lần lượt vào các chât ở nhóm I
+ Chất tạo kết tủa màu trắng là NaCl, còn lại không có hiện tượng gì là NaNO3
NaCl + AgNO3 ---> AgCl (kết tủa trắng) + NaNO3
- Cho dd HCl lần lượt vào các chất ở nhóm II
+ Chất nào có khí thoát ra là BaCO3, còn lại không có hiện tượng gì là BaSO4
BaCO3 + 2HCl ---> BaCl2 + H2O + CO2
09:28 am - 03/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
thầy hộ em với !
20:30 pm - 02/01/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Cô đã trả lời cho em ở mục em hỏi r nhé!
09:29 am - 03/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trần Quỳnh Như:
Cho hổn hợp gồm 5,6g Fe và m gam Zn tác dụng với dd HCL dư thu được 6,72 lít khí (đktc) . 1 tính m, 2 tính khối lượng các muối tạo thành
21:16 pm - 26/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

nFe=5,6/56=0,1 mol

nH2=6,72/22,4=0,3 mol

PTHH:

           Fe+2HCl->FeCl2+H2

(mol) 0,1  -------->  0,1       0,1

            Zn+2HCl->ZnCl2+H2

            0,2               0,2<---0,2(=0,3-0,1)

a/ m=65×0,2=13g

b/ mFeCl2=0,1×127=12,7g

mZnCl2=0,2×136=27,2g

21:34 pm - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hữu:
Hòa tan hoàn toàn 13,4g hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaO bằng dd HCl 5% vừa đủ. Phản ứng xong thu được 1,12l khí ở đktc.a) tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A.b) tính nồng độ % của dd muối tạo thành sau phản ứng
17:41 pm - 26/12/2018
le huy anh:
Dung phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau : K2SO4 , HCL , H2SO4 , KCL ,NACL , NA2SO4 .
15:27 pm - 25/12/2018
Quang Hoàng

dùng quỳ tím => hcl và h2so4 làm quỳ hóa đỏ , cho bacl2 vào => h2so4 tạo kết tủa trắng hcl không hiện tượng

cho bacl2 vào 4 dd còn lại ta chia đc 2 nhóm

có kết tủa: k2so4 và na2so4(1)

không hiện tượng : kcl và nacl(2)

cho đũa platin nhúng vào mỗi dung dịch ở nhóm 1 đem hơ trên lửa: màu tím hoa cà là k2so4, màu vàng là na2so4

nhóm 2 tương tự : ngọn lửa màu vàng=> nacl; ngọn lửa màu tím=> kcl

 

19:21 pm - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Trang Shachi:
Nêu tính chất hh của Al của Fe mỗi tính chất viết pt
Bài tập:
a) cho hỗn hợp 3 kL  Fe, Al, Cu nặng 34,8g chia thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1 tác dụng với H2SO4 dư ->8,961l ( khí đktc)
Phần 2 tác dụng với NaOH dư ->6,72l khí đktc
b) viết pt
c)Tính khối lượng Fe, Al, Cu trong mỗi phần?
20:08 pm - 23/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
*Tính chất hóa học của Al và Fe thì em xem lại trong sgk nha!
* Bài tập: 
m 1 phần = 34,8 : 2 = 17,4 (g)
TN2: Cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư chỉ có Al phản ứng:
2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2
0,2  <---------------------------------  0,3  (mol)
TN1: Cho hỗn hợp tác dụng với H2SO4 loãng dư chỉ có Fe và Al phản ứng
nH2 = 0,4 mol
2Al +3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2
0,2 ----------------------------> 0,3 (mol)
Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2
0,1 <----------------------0,1 (mol)
Vậy khối lượng từng KL trong hỗn hợp ban đầu là:
mAl = 0,2.27 = 5,4 gam
mFe = 0,1.56 = 5,6 gam
mCu = 17,4 - 5,4 - 5,6 = 6,4 gam
11:40 am - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Trang Shachi:
-> Fecl2,Fe (OH)3->FePO4
20:03 pm - 23/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em xem lại sơ đồ phản ứng nhé!
11:11 am - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Trang Shachi:
Dãy chuyển đổi: MnO2->Cl2-NaCl->Fecl2,Fecl3->NaOH ->H2->ca(oH2),Fe (OH)2->
20:02 pm - 23/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
MnO2 + 4HCl đặc -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O
NaCl -> FeCl2 (không có phản ứng)
2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3
(Phần sau cô không hiểu sơ đồ của em???)
11:11 am - 24/12/2018
Thùy Trang Shachi
Có 6 phản ứng hh MnO2___1->
12:26 pm - 25/12/2018
Thùy Trang Shachi
MnO2__1->cl2->Nacl->NaoH->Fe (OH)2->H2
12:28 pm - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!