Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn huyền anh:
giải giúp em với.cho tam giác ABC ,A=90, biết vecto AB.CB=4 và AC.BC=9. tính độ dài AB,AC,BC
22:22 pm - 11/03/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang

Ta có: (vtAC)^2=(vtAB-vtCB)^2 =AB^2 -2.vtAB.vtCB +CB^2=AB^2+CB^2 -8

=> AC^2-AB^2 -CB^2=-8 (1)

(vtAB)^2=(vtAC-vtBC)^2=AC^2 -2.vtAC.vtBC +BC^2=AC^2 +BC^2 -18

=> AC^2 -AB^2 +BC^2=18 (2)

Cộng vế với vế (1),(2) ta được: - AB^2 +AC^2=5 (3)

Lại có: vtAB.vtCB=4 <=> AB.CB.cosABC =4

=> CB= 4/(AB.cosABC)

vtAC.vtBC=9 <=>AC.BC.cosACB=9

<=> AC.cosACB. 4/(AB.cosABC) =9

<=> AC.sinABC.4=9.AB.sinACB

<=>4. AC.(sinACB.AC)/AB=9.AB.sinACB

<=>4AC^2=9AB^2

<=> 9AB^2 -4AC^2=0 (4)

Kết hợp (3),(4) ta có hpt: ...(bạn tự giải tiếp nhé)

22:59 pm - 11/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
MaiHuyLong:
mọi người giải giùm e theo cách lớp 10 ạ:Cho tam giác ABC cân tại A gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC gọi BD,CE là các đường cao.CMR:DE vuông góc với AO
10:18 am - 21/02/2020
GV Toán - Thu Trang
CÔ đã hướng dẫn bài này cho e rồi nhé e.
10:26 am - 22/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Xuân Lan:
cho em hỏi câu này ạ
22:16 pm - 09/02/2020
Xuân Lan
cho bieetsv sina
22:19 pm - 09/02/2020
Xuân Lan
cho biết sina+cosa=a giá trị của sina.cosa bằng bao nhiêu
22:21 pm - 09/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Câu 1 Từ cos x Em dùng công thức sin^2+cos^2= 1 =>Tính ra cos sin. Sau đó từ sin và cos, tính ta tan và cot rồi em lắp  vào E tìm ra nhé 

22:37 pm - 09/02/2020
Xuân Lan
@Mod_Nguyen Lan Anh:còn câu 2 thì sao ạ
10:07 am - 10/02/2020
11:31 am - 10/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Xuân Lan:
cho em hỏi câu này ạ
11:33 am - 09/02/2020
Xuân Lan
giá trị của tan30*+cot30* bằng bao nhiêu
11:35 am - 09/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

tan 30*=1/căn 3

Cot30*= 3/căn3

=> tan30*+cot30*= 4/căn3

17:32 pm - 09/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trung Kien Gaming:
thầy giúp em bài này với a cho tam giác ABC có AB=c, AC=b , và BAC=60o, các điểm M, N đc xác định bởi MC=2MB,NB=2NA .tìm hệ thức liên hệ giữa b và c để AM và CN vuông góc với nhau
22:36 pm - 07/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
Chỗ MC=2MB,NB=2NA có vectơ đúng ko em?
10:19 am - 10/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Long:
cho em hỏi bài này làm kiểu gì ạcho tam giác ABC đều có cạnh =1 trên các cạnh AB BC ta lần lượt lấy điểm M N sao cho AM/MB=BN/NC=2 tính khoảng cách từ M tới N
21:33 pm - 07/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
Ta có:
\(\dfrac{{AM}}{{MB}} = 2\) \( \Rightarrow BM = \dfrac{1}{3}AB = \dfrac{a}{3}\).
\(\dfrac{{BN}}{{NC}} = 2\) \( \Rightarrow BN = \dfrac{{2a}}{3}\).
Áp dụng định lí Cosin trong tam giác BMN có:
\(\begin{array}{l}M{N^2} = B{M^2} + B{N^2} - 2BM.BN.\cos \angle MBN\\M{N^2} = {\left( {\dfrac{a}{3}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{2a}}{3}} \right)^2} - 2.\dfrac{a}{3}.\dfrac{{2a}}{3}.\cos {60^0}\\M{N^2} = \dfrac{{{a^2}}}{9} + \dfrac{{4{a^2}}}{9} - \dfrac{{2{a^2}}}{9}\\M{N^2} = \dfrac{{{a^2}}}{3}\\MN = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{3}\end{array}\)
10:22 am - 10/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
do quang tung:
làm sao để xác định cos khi tính tam giác
20:09 pm - 30/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Có định lí Cosin đó em!
15:00 pm - 07/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Ngọc Hương Thảo:
Giải giúp em với ạ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác abc có a(1;4) b(4;1) c(0;1) a) xác định tọa độ điểm d để tứ giác abcd là hình bình hành b) xác định tọa độ trực tâm h của tam giác abc c) xác định tọa độ tâm i của đường tròn ngoại tiếp tam giác abc
20:44 pm - 18/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì về bài toán này em nhỉ?
11:20 am - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Quynh:
phút 20.40 tại sao MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2 ạ
17:00 pm - 12/12/2019
Mai Quynh
AC= BD nữa ạ
17:01 pm - 12/12/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
@Mai Quynh: câu a đã cm MA^2 +MC^2=MB^2 +MD^2 rồi mà. Còn AC=BD vì đây là 2 đường chéo của hình chữ nhật bạn nhé!
20:12 pm - 12/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Quynh:
ở phút 16.22, tại sao tổng của các vecto bằng 0 thì lại suy ra điều phải cm ạ
16:55 pm - 12/12/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
ý bạn là câu a bài 2 đúng không ạ? Bởi đang xét hiệu MA^2 +MC^2 -(MB^2 +MD^2) mà. Ta lại cm được hiệu này =0 rồi, bạn chuyển vế thì chẳng phải sẽ có được điều đang cần chứng minh sao?
20:18 pm - 12/12/2019
caolehunganh
có lẽ senpai sẽ bớt thời gian cho việc chơi game
22:20 pm - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Long:
câu này làm kiểu gì ạ cho tam giác ABC có AB= a BC= 2a G là trọng tâm tam giác ABC tính GA×GB+GB×GC+GC×GA
14:51 pm - 12/12/2019
Nguyễn Long
thầy giáo ơi giúp em bài nay vs ạ
14:52 pm - 12/12/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
@Nguyễn Long:bạn có chép đủ đề không ạ? Theo mình thấy thì đề phải cho độ dài cạnh AC nữa hoặc là điều kiện nào đó để tìm được AC. Như thế kia mới chỉ tìm được GB thôi. Mà kia đều là tích của 2 vecto nhỉ?
21:08 pm - 12/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tony Tu:
ở bài 2 câu d phút 20:56 AC=BD là do tứ giác ABCD là hình vuông ddungsko ạ ?
19:23 pm - 06/12/2019
Lê Thanh Bình

Đúng rồi em!

19:37 pm - 06/12/2019
Nguyễn Long
cho em hỏi bài này làm kiểu j ạ cho tam giác ABC có AB=2a BC=a căn7 AC=3a gọi M là trung điểm AB N thuộc AC sao cho AN=2NC và D thuộc MN sao cho 2DM=DN tính độ dài AD theo a
21:37 pm - 07/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
@Nguyễn Long: Áp dụng định lí Cosin trong tam giác ABC ta có:
\(\begin{array}{l}\cos \angle BAC = \dfrac{{A{B^2} + A{C^2} - B{C^2}}}{{2AB.AC}}\\\cos \angle BAC = \dfrac{{4{a^2} + 9{a^2} - 7{a^2}}}{{2.2a.3a}}\\\cos \angle BAC = \dfrac{1}{2}\\ \Rightarrow \angle BAC = {60^0}\end{array}\)
Áp dụng định lí Cosin trong tam giác AMN có:
\(\begin{array}{l}M{N^2} = A{M^2} + A{N^2} - 2AM.AN.\cos \angle MAN\\M{N^2} = {a^2} + {\left( {2a} \right)^2} - 2.a.2a.\dfrac{1}{2}\\M{N^2} = 3{a^2}\\ \Rightarrow MN = a\sqrt 3 \\ \Rightarrow DM = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{3}\end{array}\)
\(\begin{array}{l}\cos \angle AMN = \dfrac{{A{M^2} + M{N^2} - A{N^2}}}{{2AM.MN}}\\\cos \angle AMN = \dfrac{{{a^2} + 3{a^2} - {{\left( {2a} \right)}^2}}}{{2.a.a\sqrt 3 }} = 0\\ \Leftrightarrow \angle AMN = {90^0}\end{array}\)
Áp dụng định lí Pytao trong tam giác vuôn AMD có:
\(\begin{array}{l}A{D^2} = A{M^2} + M{D^2}\\A{D^2} = {a^2} + {\left( {\dfrac{{a\sqrt 3 }}{3}} \right)^2}\\A{D^2} = \dfrac{{4{a^2}}}{3}\\ \Rightarrow AD = \dfrac{{2a\sqrt 3 }}{3}\end{array}\)
10:29 am - 10/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Diễm Trang Quỳnh Chi:
Cho 3 điểm A, B, C A(-3;3) B(7;1) C(1;0) a) CM: 3 điểm A, B, C tạo thành tam giác. b) Tìm D sao cho 3vectoAB-2vectoAC+4vectoAD=vecto 0
08:45 am - 06/12/2019
Cao Diễm Trang Quỳnh Chi
Giải giúp em với ạ
13:12 pm - 06/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
@Cao Diễm Trang Quỳnh Chi: Cô đã trả lời em ở bình luận trong bài giảng kia rồi nhé!
09:44 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Kim Huệ:
Sao em kím không có bài hệ thức lượng trong tam giác ạ
19:43 pm - 05/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Chương đó đây em nhé: https://tuyensinh247.com/he-thuc-luong-trong-tam-giac-t4141.html
09:45 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tony Tu:
ở bài 2 câu c tại sao MA.2MO=2MA.MO vậy ạ ? Em cảm ơn
20:54 pm - 03/12/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang

Mình hỏi bạn: 2.3 có bằng 3.2 không? 

Đây chỉ là tính chất giao hoán của phép nhân thôi mà.

22:13 pm - 03/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yến Nhi:
Cho tg ABC vuông tại A cạnh AB=a M là trung điểm BC Tính vectơ MA.MC giải dùm e vs
18:59 pm - 28/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài đầy đủ chưa em nhé!
15:17 pm - 29/11/2019
Yến Nhi
Dạ đề đủ rồi ạ
19:24 pm - 29/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
@Yến Nhi: Đề bài của em thiết rồi, chỉ cho cạnh AB=a không đủ để tính tích kia được đâu em?
13:50 pm - 02/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trường Thành:
|vector a|=6,|vector b |=5,|vecto a-vecto b|=7 ,tính a.b
19:49 pm - 26/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
\(\overrightarrow a .\overrightarrow b \) hay a.b thôi em nhỉ?
15:16 pm - 29/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen minh ngoc:
Tìm m để pt 1.(m+1)-3m-2=0 có 1 nghiệm 2. (x-2m).(x2 - 2(m+1)x - 2m) =0 có 1 nghiệm 3. (mx - 3).(mx2 + 2mx + 2) = 0 vô nghiệm Giải dùm em với mng oi , chiều em kiểm tra
10:40 am - 22/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em làm được bài chưa em, có cần giải đáp nữa ko nhỉ?
14:25 pm - 26/11/2019
Nguyễn Thị Thùy Linh
dạ vâng em cảm ơn ạ
20:49 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thùy Linh:
em chưa hiểu câu b bài 2 tại sao lại có cái ý 3 vậy thầy ạ , mong thầy giải đáp sớm
20:21 pm - 20/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cái đó chứng minh được ở ý a) rồi đó em!
14:24 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Duy Dao:
Thầy giảng hay quá
22:26 pm - 07/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh

chúc em học tốt

 
23:25 pm - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tuấn Mười:
hay quas thaayf owi
20:30 pm - 26/09/2019
Mod TS247 Lê Thu An

Cám ơn em nhé. Chúc em học tốt

21:31 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!