Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Lam: Thầy / cô cho em cách giải chung của bài tìm công thức hóa học của một kim loại X với ạ?
20:53 pm - 14/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Ví dụ:
- Dạng bài tập cho  m (g) kim loại X tác dụng với HCl hoặc H2SO4 loãng thu được V (lít) khí H2 (đktc) với m, V là đại lượng đã biết
Cách giải:
Bước 1: Đổi số mol của H2: nH2 = V/22,4 = ?
Bước 2: Viết PTHH xảy ra
2X + 2nHCl ----> nXCln + H2
Bước 3: Tính số mol của X theo số mol của H2 dựa vào PTHH

\(\begin{gathered}
{n_X} = \frac{2}{n}{n_{{H_2}}} = ?\,(mol) \hfill \\
Ta\,co:\,{M_x}.{n_X} = m \hfill \\
\end{gathered} \)
Từ đây em có mối quan hệ giữa M và n
Em biện luận giá trị n=1,2,3 để ra giá trị M=....?
Trường hợp nào thỏa mãn thì em nhận

08:30 am - 15/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn hihi: SO4 có phải oxit axit không ạ?
14:17 pm - 05/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa SO42- là gốc axit em nhé!
09:26 am - 07/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vinh Cao: Thầy chỉ em cách nhận biết bazơ vs muối
19:07 pm - 04/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

FeCl2, CuCl2, ZnBr2, Al2(SO4)3

Phân tích:

=> nhận thấy cation: Fe2+, Cu2+, Zn2+, Al3+ nhận biết được đặc trưng bằng dd NaOH

Anion: Cl-, Br- nhận biết đặc trưng được bằng ion Ag+

Anion: SO42- nhận biết được đặc trưng bằng ion Ba2+

Đưa ra hướng giải: ta cần chọn thuốc thử để nhận biết được các chất nhanh và hợp lí nhất

Bước 1: Ta cho dd BaCl2 lần lượt vào 4 muối trên

- Muối nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 + BaCl2→ AlCl3 + BaSO4↓ trắng

Bước 2: Các muối còn lại không có hiện tượng gì là: FeCl2, CuCl2, ZnBr2 . Ta cho dd NaOH từ từ đến dư vào các muối này

+ Muối nào có xuất hiện kết tủa trắng xanh là FeCl2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ trắng + 2NaCl

+ Muối nào có xuất hiện kết tủa xanh lam đậm là CuCl2

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

+ Muối nào thấy xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần khi cho dư NaOH là ZnCl2

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Zn(OH)2↓ + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

10:42 am - 05/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn hihi: Phần bài tập câu b như này chứ ạ? 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3
15:03 pm - 02/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Thầy viết mà quên chưa cân bằng nhé, cám ơn góp ý của em. Viết như em là chính xác nhé!
09:12 am - 03/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn hihi: Làm thế nào để biết gốc axit (hay bazo) của một oxit ạ?
13:58 pm - 02/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa oxit axit thường có oxi gắn với phi kim ví dụ như  CO2, SO2, N2O5, SO3

Oxit bazo thì oxi gắn với kim loại ví dụ như: Na2O, BaO, CaO
Các gốc axit ví dụ như: CO­32-, SO42-, PO43-

17:42 pm - 02/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thuy Phan: 13,2gCO2 và 7,2g H2O , a, xác định công thức phân tử của A biết mA =180
12:15 pm - 23/04/2018
GV Hóa - Hồng Hoa nCO2 = 13,2 : 44 = 0,3 (mol) ; nH2O = 7,2 : 18 = 0,4 (mol) ; 
Bảo toàn khối lương ta có:
mO ( trong A) = mA - mC - mH = 6 - 0,3.12 - 0,4.2 = 1,6 (g) 
=>nO = 1,6 : 16 = 0,1 (mol)
Gọi CTPT của A là CxHyOz ( x, y, z €  N*)
x : y : z = nC : nH : nO
             = 0,3 : 0,8 : 0,1
             = 3 : 8 : 1 
=> CT ĐG nhất của A là C3H8O
Phân tử khối của A MA = 180
=> (C3H8O)n = 180 
=> 3
Vậy CTPT của A là C9H24O3
08:43 am - 26/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thuy Phan: Đốt cháy hoàn toàn 6g hchất A thu đuoc
12:12 pm - 23/04/2018
Little Devil

B viết đủ đề đi ạ.

20:44 pm - 24/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thuy Phan: Thầy ơi cho em hỏi cái này nhé
11:37 am - 23/04/2018
Ly Kòi: Cho em bt cách giải bài tập hóa học
19:56 pm - 11/04/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Để giải được 1 bài tập hóa học trước hết
+ Đọc đề bài, hiểu đề bài và nắm rõ xem đề bài yêu cầu tìm cái gì
+ Đổi các số liệu mà đề bài cho như: đổi số mol
+ Viết PTHH các phản ứng xảy ra
+ Tính toán theo PTHH
Chú ý: Với bài toán có 2 thông số cần tìm thì em gọi 2 ẩn, sau đó dựa vào dữ kiện đề bài biểu thị mối quan hệ của 2 ẩn đó => giải ra 2 ẩn
08:43 am - 12/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ly Kòi: Thầy giáo dạy
19:55 pm - 11/04/2018
Little Devil

Sao ạ?

 

07:21 am - 15/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kien Tran: Thầy cho e hỏi: Hòa tan 8,7g hh gồm 2 kim loại Mg và Al cần vừa đủ m gam dd HCL 7,3%. PHẢN ứng kết thúc thu đc 8,96 lít khí (đktc) a. ? Kimloai trong hh đầu. B. Tính m C. Tính C% các chất có trg đ thu đc sau phản ứng D. Lượng khí trên có thể khử bnhiu g FE3O4
20:16 pm - 08/04/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x       →2x                   →x     (mol)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

y      → 3y                →  1,5y   (mol)

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {mhh = 24x + 27y = 8,7} \hfill \\
\sum {n{H_2} = x + 1,5y = 0,4} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,25 \hfill \\
y = 0,1 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

a) mMg = 0,25.24 = 6 (g)

mAl = 0,1.27 = 2,7 (g)

b) \(m{\text{dd}}HCl = \frac{{mHCl}}{{C\% }}.100\%  = \frac{{(2.0,25 + 3.0,1).36,5}}{{7,3\% }}.100\%  = 400(g)\)

c) các chất sau dd có MgCl2: 0,25 (mol) và AlCl3; 0,1 (mol)

mdd sau = mhh + mddHCl – mH2 = 8,7 + 400 – 0,4.2 = 407,9 (g)

C% MgCl2 = [( 0,25. 95) : 407,9].100% = 5,82%

C% AlCl3 = [( 0,1. 133,5) : 407,9].100% = 3,27%

d) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O

    0,4→ 0,1 (mol)

=> mFe3O4 = 0,1. 232 = 23,2 (g)

 

08:43 am - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kien Tran: Thầy cho e hỏi
20:12 pm - 08/04/2018
Hello kity: Thay oi e hỏi bai nay : nêu hiện tuọng và viêt phưyng trinh.1;đun nóng hỗn hợp gồm rươu etylic với axit axetic có axit sùnuric đặc lm xúc tác 2; đun nóng glucozơ với dd bạc natri trong amoniac
21:02 pm - 07/04/2018
GV Hóa - Hồng Hoa 1/ Hiện tượng dung dịch sẽ phân ra làm 2 lớp và có mùi dầu chuối của etyl axetat
C2H5OH + CH3COOH <-> CH3COOC2H5 (mùi dầu chuối) + H2O  ( xúc tác là H2SO4 đặc)
2/ Hiện tượng: Xuất hiện lớp bạc sáng bóng 
C6H12O6 + Ag2O  -> C6H17O7 + 2Ag  ( xúc tác là NH3)
08:57 am - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Đức Dũng: thầy cho e hỏi cách lọc tinh khiết Kno3 và kclo3 1 cách hiệu quả nhất đi ạ
20:42 pm - 06/04/2018
Thomas Edison: Tính Kiềm la j a
21:20 pm - 27/03/2018
Hello hello

bazo kiềm, kim loại kiềm là những bazo, kim loại td đc với nc.

Như K;Na;Ca;Ba ; Li (khi nào cần ba li)

 

21:27 pm - 27/03/2018
Thomas Edison muối kiềm la j a
21:43 pm - 27/03/2018
GV Hóa - Hồng Hoa muối kiềm là muối tạo bởi kim loại kiềm và gốc axit yếu em nhé!
Vd: Na2CO3; Na2S; K2S
08:19 am - 28/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Uyên: Tại sao độ rượu tính = VR.100/vddR vậy ạ
16:02 pm - 22/03/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Định nghĩa độ rượu: Là số ml rượu có trong 100ml hỗn hợp rượu nước

Từ định nghĩa nên suy ra được công thức đó em nhé
08:18 am - 23/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Uyên: cho em hỏi trong hóa hữu cơ thì nhóm OH vẫn là nhóm thuộc bazo pko ạ còn COOH thì là nhóm thuộc axit pko ạ
16:02 pm - 22/03/2018
Hello hello

Ko nhé

16:04 pm - 22/03/2018
Thomas Edison Tại sao a
05:29 am - 27/03/2018
GV Hóa - Hồng Hoa OH trong hữu cơ thì gọi là nhóm ancol em nhé!
Còn COOH thì gọi là nhóm cacboxyl có tính chất của axit hữu cơ. 
Khi nào em học thì sẽ rõ hơn nhé!
08:32 am - 27/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Châu Đào: giải nhanh và chi tiết giúp em em cần gấp ạ
19:32 pm - 16/03/2018
Châu Đào: cho em hỏi ạ :dẫn từ từ 11,2 lít hỗn hợp khí metan và etilen ơ ĐKTC đi qua dung dịch brom thấy lượng khí này làm mất màu tối đa 0,3 lít dung dịch brom 1M ;a viết xảy ra và tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất khí trong hỗn hợp .b đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn sản phẩm đi qua dung dịch nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam kết tủa
19:24 pm - 16/03/2018
Hello hello

Metan ko td đc với Br2

C2H4+ Br2---->C2H4Br2

 0,3<------0,3

nBr2=CM.V=1.0,3=0,3 mol

VC2H4=0,3.22,4=6,72 (l)

=>VCH4=11,2-6,72=4,48(l)

=>nCH4=4,48/22,4=0,2 mol

mC2H4=0,3.28=8,4 (g)

mhh CH4 và C2H4= 8,4+0,2.16=11,6 g

% C2H4=8,4.100/11,6=72,41%

%CH4=100-72,41=27,59%

 

20:39 pm - 16/03/2018
Hello hello

 C2H4 + 3/2O2----> 2CO2 + H2O

0,3------------------->0,6

CH4 + 2O2---->CO2 + 2H2O

0,2-------------->0,2

CO2+ Ca(OH)2---->CaCO3 + H2O

0,8-------------------->0,8

SỐ mol hh CO2: 0,6+0,2=0,8 mol

mCaCO3=0,8.100=80 (g)Như vậy thu đc 80 (g) kết tủa

15:36 pm - 17/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Châu Đào: cho em hỏi ạ :dẫn
19:17 pm - 16/03/2018
Little Devil

Bạn hỏi đi.

14:45 pm - 04/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cậu Bé Ngu Ngơ: bazo khác với kiềm ở chỗ nào ạ
21:16 pm - 13/01/2018
08:41 am - 19/03/2018
Tường Vy viet ctct dang tu gothi lam sao de nhan biet a
15:01 pm - 25/03/2018
Tường Vy thu gon
15:01 pm - 25/03/2018
Hello hello

Bạn có thể hỏi rõ hơn đc ko

16:13 pm - 25/03/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Công thức này c viết là đã ở dạng thu gọn r em nhé!
09:01 am - 26/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tài Thiên: thank you
18:20 pm - 27/12/2017
Tài Thiên: giải giùm em nha các thày cô
18:20 pm - 27/12/2017
Tài Thiên: tính khối lượng quặng heematit chứa 60% FE2O3 cần thiết đẻ sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe . biết hiệu suất của quá trình là 80%
18:20 pm - 27/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa

\({\rm{hemantit}}\buildrel {{\rm{60\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{F}}{{\rm{e}}_{\rm{2}}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}\buildrel {{\rm{H = 80\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{gang}}\buildrel {{\rm{95\% }}} \over
\longrightarrow {\rm{Fe}}\)
1 tấn gang chứa khối lượng Fe là: mFe = 1. 0,95 = 0,95(tấn)
H= 80% => khối lượng Fe thu được theo lí thuyết là: 0,95:0,8 = 1,225(tấn)
=> nFe= 1,225:56=0,021875(tấn mol)
=> m Fe2O3 = (0,021875 : 2).160 = 1,75(tấn)
m manhetit = 1,75: 0,6 = 2,92 (tấn)

08:29 am - 28/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cù Huy Đạt: Cho em hỏi điểm thành tích trên Tủyensinh247 tính như thế nào vậy ạ?
21:04 pm - 18/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa em vào link này, câu 7 để biết chi tiết nhé!
http://tuyensinh247.com/hoi-dap.html
08:19 am - 19/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hanh Bui Ngoc's: cho 12,8 bot Cu tac dung voi 600 ml dd AgNO3 1M , sau phan ung thu dk ket tua . Tinh khoi luong chat ran thu dc sau phan ung ?
20:56 pm - 15/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nAgNO3 = 0,6.1 = 0,6 (mol)
nCu = 12,8 : 64 = 0,2 (mol)
              Cu +2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
Theo PT: 1        2
Theo ĐB: 0,2    0,6
Ta thấy:  0,2/1 < 0,6/2 => AgNO3 dư. Cu phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol Cu
nAg = 2 nCu = 2. 0,2 = 0,4 (mol)
=> mAg = 0,4.108 = 43,2 (g)
09:04 am - 18/12/2017
Hello kity B n ma cg hs
21:05 pm - 07/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cuong Nguyen: Dẫn 112ml khí SO2(đktc) đi qua 700ml dd Ca(OH)2. nồng độ 0,01M,sản phẩm là muối canxi sunfit.Hãy tính nồng độ mol các chất trong đe sau phan ứng (bik thể tích đe thay đổi k đáng kể)?
21:20 pm - 14/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa nSO2= 0,112 : 22,4 = 0,005 (mol)
nCa(OH)2= 0,7.0,01= 0,007 (mol)
Ta có: nSO2/nCa(OH)2 = 0,005/0,007 =0,714 < 1
=> Không thể tạo muối canxi sunfit ( CaSO3 ) được 
=> Đề bài số liệu chưa chính xác nhé! e kiểm tra lại số liệu.
Chúc e học tốt!
08:16 am - 15/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cuong Nguyen: Thầy chỉ em bài này ik thầy
21:16 pm - 14/12/2017
Bảo Bảo: Chi e bài 5/87sgk dc hk ạ
21:39 pm - 13/12/2017
GV Hóa - Hồng Hoa

Đối với chất khí, khi đó cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ về số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.

Khi dẫn hỗn hợp {CO, C02} qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2 bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.

Phương trình hóa hóa học khi đốt khí CO:

O2 + 2CO  –tº→ 2CO2

p.ư:      2  →  4          lit

Trong 16 lít hỗn hợp {CO, C02} có 4 lít khí co và 16 – 4 = 12 lít khí CO2.

%VCO  =  100% = 25%; % VCO2 = 100% – 25% = 75%

08:22 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thy: làm sao để giải dạng bài tập phân biệt các chất trong chương trình lớp 9 ạ
18:12 pm - 28/11/2017
GV Hóa - Hồng Hoa em tham khảo link phân biệt các chất tại đây nhé!
https://www.facebook.com/groups/2003.Hoahoc.Tuyensinh247/permalink/877676815702394/
09:16 am - 29/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!