Bài 5. Nguyên âm dài /ɑ:/

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Nguyên âm /ɑː/

    01:06

Hỏi đáp và thảo luận

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Bài 1. Nguyên âm dài /i:/ 02:32

Đã phát hành: 11/04/2019

Bài 2. Nguyên âm ngắn /ɪ/ 02:26

Đã phát hành: 13/04/2019

Bài 3. Nguyên âm dài /u:/ 01:17

Đã phát hành: 15/04/2019

Bài 4. Nguyên âm ngắn /ʊ/ 01:05

Đã phát hành: 17/04/2019

Bài 5. Nguyên âm dài /ɑ:/ 01:06

Đã phát hành: 19/04/2019

Bài 6. Nguyên âm ngắn /ʌ/ 02:14

Đã phát hành: 21/04/2019

Bài 7. Nguyên âm dài /ɔ:/ 01:17

Đã phát hành: 23/04/2019

Bài 8. Nguyên âm ngắn /ɒ/ 01:03

Đã phát hành: 25/04/2019

Bài 9. Nguyên âm ngắn /e/ 02:15

Đã phát hành: 27/04/2019

Bài 10. Nguyên âm ngắn /æ/ 01:09

Đã phát hành: 29/04/2019

Bài 11. Nguyên âm dài /ɜ:/ 01:17

Đã phát hành: 01/05/2019

Bài 12. Nguyên âm ngắn /ə/ 01:17

Đã phát hành: 03/05/2019

Bài 13. Nguyên âm đôi /ɪə/ 01:17

Đã phát hành: 05/05/2019

Bài 14. Nguyên âm đôi /eə/ 02:08

Đã phát hành: 07/05/2019

Bài 15. Nguyên âm đôi /ʊə/ 01:17

Đã phát hành: 09/05/2019

Bài 16. Nguyên âm đôi /eɪ/ 02:07

Đã phát hành: 11/05/2019

Bài 17. Nguyên âm đôi /aɪ/ 01:24

Đã phát hành: 13/05/2019

Bài 18. Nguyên âm đôi /ɔɪ/ 01:23

Đã phát hành: 15/05/2019

Bài 19. Nguyên âm đôi /əʊ/ 02:16

Đã phát hành: 17/05/2019

Bài 20. Nguyên âm đôi /aʊ/ 02:14

Đã phát hành: 19/05/2019

Bài 21. Phụ âm /p/ 02:40

Đã phát hành: 21/05/2019

Bài 22. Phụ âm /b/ 02:40

Đã phát hành: 23/05/2019

Bài 23. Phụ âm /t/ 02:40

Đã phát hành: 25/05/2019

Bài 24. Phụ âm /d/ 02:18

Đã phát hành: 27/05/2019

Bài 25. Phụ âm /k/ 02:27

Đã phát hành: 29/05/2019

Bài 26. Phụ âm /g/ 02:16

Đã phát hành: 31/05/2019

Bài 27. Phụ âm /s/ 02:02

Đã phát hành: 02/06/2019

Bài 28. Phụ âm /z/ 02:06

Đã phát hành: 04/06/2019

Bài 29. Phụ âm /ʃ/ 01:13

Đã phát hành: 06/06/2019

Bài 30. Phụ âm /ʒ/ 01:13

Đã phát hành: 08/06/2019

Bài 31. Phụ âm /tʃ/ 02:15

Đã phát hành: 10/06/2019

Bài 32. Phụ âm /dʒ/ 02:15

Đã phát hành: 12/06/2019

Bài 33. Phụ âm /f/ 02:03

Đã phát hành: 14/06/2019

Bài 34. Phụ âm /v/ 03:38

Đã phát hành: 16/06/2019

Bài 35. Phụ âm /w/ 02:31

Đã phát hành: 18/06/2019

Bài 36. Phụ âm /j/ 01:21

Đã phát hành: 20/06/2019

Bài 37. Phụ âm /h/ 01:36

Đã phát hành: 22/06/2019

Bài 38. Phụ âm /θ/ 01:43

Đã phát hành: 24/06/2019

Bài 39. Phụ âm /ð/ 01:44

Đã phát hành: 26/06/2019

Bài 40. Phụ âm /m/ 02:27

Đã phát hành: 28/06/2019

Bài 41. Phụ âm /n/ 02:35

Đã phát hành: 30/06/2019

Bài 42. Phụ âm /ŋ/ 02:38

Đã phát hành: 02/07/2019

Bài 43. Phụ âm /l/ 04:03

Đã phát hành: 04/07/2019

Bài 44. Phụ âm /r/ 03:55

Đã phát hành: 06/07/2019

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !