Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thế Hưng: Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời điểm ?
21:51 pm - 29/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Câu này nói cách khác là so sánh khởi nghĩa Yên Thê với phong trào cần Vương e nhé :)

11:23 am - 30/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay của thực dân pháp?
20:35 pm - 19/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp là: 

Trong quá trình đấu tranh chống lai sự xâm lược của Pháp triều đình nhà Nguyễn đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ là: đã từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang truyền thống mà đi theo con đường thương lượng (Dẫn chứng: Khi Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm 3 tỉnh miền Đông, miền Tây, đánh Hà Nội lần 1 và lần 2, đàn áp cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta...).
Tuy nhiên, cũng còn nhận thấy trong quá trình chống Pháp xâm lược, có nhưng vị quan của triều đình, thận chí cả vua như: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Hàm Nghi... đã nêu những tấm gương cao cả, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước mà nhân dân ta đời đời kính trọng.
Do vậy, việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp hồi cuối thế kỉ 19 là trách nhiệm của một bộ phận vua quan nhà Nguyễn

09:06 am - 20/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: cô ơi cho em hỏi:
04:12 am - 19/03/2018
Phạm Mỹ Hạnh nêu các bước đầu hàng Thực dân pháp của triều đình nhà Nguyễn?
04:14 am - 19/03/2018
Phạm Mỹ Hạnh nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay của thực dân pháp?
04:15 am - 19/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan

Các bước đầu hàng Pháp của triều đình nhà Nguyễn thể hiện qua các Hiệp ước bán nước: Nhâm Tuất (1862), Giấp Tuất (1974), Hac măng (1883), Patơnốt (1884)
đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn hiện nay cần có cái nhìn khách quan hơn"
1. Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Nhuyễn chỉ có thể có 2 con đường dể lựa chọn:
+ Tiến hành canh tân, cải cách 
+ Bảo thủ, thi hành chính sách như cũ.
Con đường 1:
- Tác dụng của canh tân cải cách là làm cho đất nước ta lúc này có thể thoát khỏi khủng hoảng, do đó sức mạnh phòng thủ của đất nước được tăng lên ( thực tế tấm gương của Nhật Bản).
- Các nhà cải cách Việt Nam như Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ,... cũng cho rẳng chỉ có cải cách thì mới có thể làm cho đất nước thoát khỏi hoạ ngoại xâm.
- Tiếc thay, nhà Nguyễn đã thừ chối con đường này; đã bỏ lỡ thời cơ để có thể cứu nguy đất nước thoát khỏi hoạ xâm lăng.
Con đường 2:
- Nhà Nguyễn vẫn thi hành chính sách như cũ, vẫn tiến hành đối kháng với nhân dân, thậm chí còn tăng các biện pháp áp bức bốc lột tàn bạo: các thứ thuế, kìm hãm các nhân tố kinh tế tư bản chủ nghĩa...
- Kể từ Gia Long đến Tự Đức đã có hơn 500 cuộc khởi nghĩa nổ ra.
Có thể thấy nhà Nguyễn chỉ vì quyền lợi ích kỉ củagiai cấp mình mà hi sinh quyền lợi của cả dân tộc nên đã tổ chức chống lại sự xâm lăng của Pháp nhưng không còn khả năng tập hợp, lãnh đạo nhân dân kháng chiến như trước. Mặt khác, đất nước ta tuy có nguy cơ bị xâm lăng, nhưng không tất yếu phải mất, nước nhà Nguyễn với những việc làm kể trên đã biến cái không tất yếu thành cái tất yếu. Do vậy, nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm trong việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.
2. Trong quá trình đấu tranh chống lai sự xâm lược của Pháp triều đình nhà Nguyễn đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ là: đã từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang truyền thống mà đi theo con đường thương lượng (Dẫn chứng: Khi Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm 3 tỉnh miền Đông, miền Tây, đánh Hà Nội lần 1 và lần 2, đàn áp cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta...).
3. Tuy nhiên, cũng còn nhận thấy trong quá trình chống Pháp xâm lược, có nhưng vị quan của triều đình, thận chí cả vua như: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Hàm Nghi... đã nêu những tấm gương cao cả, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước mà nhân dân ta đời đời kính trọng.
Do vậy, việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp hồi cuối thế kỉ 19 là trách nhiệm của một bộ phận vua quan nhà Nguyễn

08:20 am - 19/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: câu 5 :nhận xét về phong trào cần vương
19:13 pm - 18/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan - Về thời gian : phong trào Cần vương diễn ra trong thời gian dài (từ 1885 đến 1896).
- Về địa bàn : Phong trào diễn ra trên địa bàn rộng lớn khắp Bắc Kì và Trung Kì.
- Về lực lượng :
+ Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước.
+ Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia (người Kinh, người dân tộc thiểu số, người Lào).
-Về tính chất : Phong trào Cần vương là phong trào yêu nước chống Pháp bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến (vì nó nhằm giúp vua chống Pháp để xây dựng lại vương triều phong kiến).
- Về phương pháp đấu tranh : chủ yếu nặng về khởi nghĩa vũ trang. ít chú trọng đến công tác tuyên truyền, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị...
- Kết quả : cuối cùng phong trào Cần vương bị thất bại do so sánh lực lượng giữa ta và địch chênh lệch ; sai lầm trong tổ chức lãnh đạo...
- Ý nghĩa : Phong trào Cần vương thể tinh thần yêu nước, kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta: phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc...

08:29 am - 19/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: câu4:giải thích ví sao các cuộc cải cách ko thực hiện dc ,ý nghĩa của cuộc cải cách
19:12 pm - 18/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan ý của em hỏi đang là cuộc cải cách của quốc gia nào? thuộc giai đoạn nào? em comment cụ thể e nhé :)
08:26 am - 19/03/2018
Nguyễn thị vân trào lưu cải cách duy tân ở việt nam nửa cuối thế kỉ XIX
17:05 pm - 19/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Có những nhân tố sau quy định các cuộc cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được: 
1. Chính sách bảo thủ của triều Nguyễn. 
2. Những đề nghị cải cách này tiến bộ những Việt Nam không có cái "nền" để thực hiện nó như các quốc gia khác. 

09:18 am - 20/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: câu 3:nêu suy nghĩ về hiệp ước hác-măng
19:11 pm - 18/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Về Hiệp ước Hác - măng, đây là một Hiệp ước chấm dứt sự tồn tại của triều Nguyễn như 1 quốc gia độc lập và thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến keo dài e nhé :)
08:28 am - 19/03/2018
Nguyễn thị vân em tưởng đó là hiệp ước pa-tơ- nốt
17:09 pm - 19/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Thực chất Hiệ ước Hâc măng đã đánh dấu nước ra trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến rồi  e nhé
Hiệp ước Patơnốt sau đó chỉ là Pháp nhượng thêm 1 số quyền lợi cho triều đình kiến nhằm xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân và lôi kéo các phần tử phong kiến đầu hàng thôi e nhé :)
09:05 am - 20/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: câu 2 :cho biết tại sao khởi nghĩa hương khê là tiêu biểu nhất
19:10 pm - 18/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Khởi nghĩa Hương Khê tiêu biểu nhất dựa trên 1 số diểm chính sau: 
+ Đây là cuộc khởi ngĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng. 

+Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là các văn thân các tỉnh Thanh- Nghệ- Tỉnh. 

+ Thời gian tồn tại 10 năm 

+Tính chất ác liệt chống Pháp và chính quyền phong kiến bù nhìn, tính chất cuộc khởi nghĩa có sự thay đổi : đó là sự xung đột giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và chính quyền phong kiến tay sai , tức nội dung dân tộc của cuộc khởi nghĩa đã thể hiện rõ, chứ không còn là xung đột giữa đế quốc và phong kiến.
08:25 am - 19/03/2018
Nguyễn thị vân em cảm ơn cô
23:22 pm - 20/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: câu 1 :tại sao vào nửa cuối thế kỉ XIX pháp lại tích cực xâm chiếm thuộc địa
19:09 pm - 18/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan Cuối thế kỉ XIX, Pháp tích cực xâm chiếm thuộc địa do tư bản Pháp phát triển đang rất cân thị trường thuộc địa và nhân công. Trong khi đó, chế độ phong kiến Viêt Nam đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng đã trở thành món mồi ngon béo bở cho thực dân Pháp :)
08:24 am - 19/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn thị vân: cô ơi trả lời cho em 6 câu:
19:08 pm - 18/03/2018
Vũ Thế Hưng: Cô cho em hỏi các thông tin về Hoàng Hoa Thám
20:12 pm - 09/03/2018
GV Lịch sử - Hương Lan e có thể tham khảo chi tiết tại link sau nhé :)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Hoa_Th%C3%A1m
23:10 pm - 11/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
La Huyềnn Trangg: Cô ơi cho e hỏi vai trò của nhà Nguyễn trong thời kì kháng chiến chống Pháp
21:12 pm - 25/01/2018
GV Lịch sử - Hương Lan 1, Lúc đầu nhà Nguyễn kết hợ cùng nhân dân , tổ chức đánh địch:

1858: Triều đình cử Nguyễn tri phương vào chỉ huy quân ta đánh địch

1859: Cử nguyễn Tri Phương vào gia Định vào Gia Định xay dựng đại đòn Chí Hòa để cố thủ. tuy nhiên trong trường hợp này, triều đình vừa phạm sai lầm trong chuyện không chủ trương phản công mà cố thủ, hòa hoãn.

2. giai đoạn 1861-1862:

5/6/1862: Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất cắt 3 tỉnh miền dông nam kì thuộc pháp, gây nhiều khó khăn cho quân và dân ta trong chuyện đánh địch, chặn đừng của quân ta sang 3 tỉnh miền tây. Đồng thời (gian) bồi thường nặng nề cho Pháp.

Sâu hiệp ước Nhâm Tuất triều đình yêu cầu giải tán các nghĩa quân chiến đấu.

1867, Cử Cử Phan Thanh Giản làm kinh lược sứ ở miền Tây, nhanh chóng đầu hàng.

=> Triều đình không chủ trương đánh địch mà chỉ nghĩ cho quyền lợi của giai cấp phong kiến..

3: 1873- 1884: Triều đình chủ trương hòa hoãn.

trong lúc quan và dân ta đang làm nên 2 chiến thắng to lớn ởCầu Giấy( 21/12/1873 và 19/5/1883 thì triều đình lại kí liên tiếp hai bản hiệp ước Hac mang và pa to nốt chính thức đầu hàng pháp ( 25/8/1883 và 6/6/1884)

Như vậy chỉ có một khoảng thời (gian) gian đầu Triều đình có chủ trương đánh địch nhưng sai lầm trong đương lối, giai đoạn về sau thì hòa hoãn, k chủ trườn đánh địch, có trách nhiệm to lớn trong chuyện để mất nước.
11:38 am - 26/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trai Trẻ: cô cho em hỏi.Y nào không phản ánh đúng chính sách cải cách về quân sự trong cuộc duy tân minh trị .A :tổ chức và hluyen qdoi theo kiểu ptay.B:thực hiện chế độ nghĩa vụ thay cho trưng binh.C:nhà nước nắm giữ ngành đóng tàu sản xuất vũ khí.D: mua vũ khí của ptay để hiện đại hóa quân đội.
15:03 pm - 02/01/2018
GV Lịch sử - Hương Lan e dựa vào sgk lớp 11 trang 6 và dùng phương pháp loại trừ để tìm đáp án đúng nhé
=> đáp án D là đáp án cần chọn nha :))
16:50 pm - 02/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Anh Thư: Cho em hỏi. Nhận xét gì về chính sách kinh tế mới của Nga???
19:00 pm - 18/12/2017
GV Lịch sử - Hương Lan có thể xem chính sách kinh tế mới là một bước lùi nhưng là một bước lùi cần thiết để Liên Xô vượt qua khó khăn, thử thách, tạo đà vững bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa, thể hiên sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Bônsêvích và Lênin. 

09:32 am - 19/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn dương gia bảo: Nhận xét về đấu tranh đông nam á
20:10 pm - 13/12/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:
- Nổ ra liên tục, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 
- Diễn ra dưới nhiều hinhg thức khác nhau, do nhiều giai cấp lãnh đạo: phong kiến, tư sản, tiểu tư sản. ..
- Đều bị đàn áp và thất bại do thiếu đương lối đúng đắn lãnh đạo và tương quan lực lượng khá chênh lệch . 
08:27 am - 14/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Diễm Quỳnh: tại sao nói cách mạng Tân Hợi là cách mạng tư sản không triệt để ?
13:12 pm - 06/12/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Cách mạng tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia. 

+ Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Lê Nguyên Hồng, và sau nữa là Viên Thế Khải, là một minh chứng. 
+Không dám đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, tức là không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. Để rồi họ câu kết với Viên, giúp Viên củng cố thế lực, quay lại đoạt công và chống phá cách mạng. 
Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo Đồng Minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp hãy còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất
14:00 pm - 06/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Anh Phúc: viet nam hoc tap gi tu duy tan minh tri?
20:22 pm - 01/12/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Cuộc duy tân Minh Trị đưa nước Nhật trở thành cường quốc nhờ tiếp thu thành tựu của phương Tây nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống. Tuy nhiên, nhiều yếu tố cổ hủ vẫn tồn tại trong xã hội, chế độ quân phiệt, địa chủ còn tồn tại. Từ đó Việt Nam cần tiếp thu nhưng cũng cần giữ gìn văn hóa từ đó phát triển xã hội đồng thời kiên quyết loại bỏ tàn dư xấu trong xã hội
08:44 am - 04/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trann Ngoc Haa: giai cấp lãnh đạo nhân dân nhật bản chống lại chế dộ mạc phủ là ai ạ
21:16 pm - 06/11/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Những Daimyo trong các lãnh địa trên và các võ sĩ để thực hiện cuộc cách mạng họ đã đưa ra học thuyết “tôn vương, bài di”( suy tôn Thiên hoàng và đánh đuổi người nước ngoài) nên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. 
=> Lãnh đạo nhân dân NB chống lại MP chính là các Daimyo và Samurai :))
08:31 am - 08/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: Từ kết cục của cuộc chiến tranh thế giới tứ nhất => bài học đối với bản thân
21:39 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Nếu là bài học đối với bản thân thì e nếu ra những việc làm thiết thực để bảo vệ hòa bình thế giới: )
08:49 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: Vì sao chiến tranh thế giới thứ hất là 1 chiến tranh đế quốc phi nghĩa?
21:38 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Xét về mục đích của cuộc chiến tranh: 

Như chúng ta đã biết cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc bắt nguồn từ quy luật phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa và được chuẩn bị trong nhiều năm. Nguyên nhân cơ bản của cuộc chiến tranh là do mâu thuẫn giữa các đế quốc chủ yếu là mâu thuẩn giữa đế quốc Đức và đế quốc Anh. 

Ngoài mục đích phân chia lại thị trường, các nước đế quốc gây ra chiến tranh còn có một âm mưu khác: cuộc khủng hoảng kinh tế 1900 ở Châu Âu và cuộc cách mạng 1905 ở Nga làm cho những mâu thuẩn xã hội trong các nước tư bản ngày càng trở nên gay gắt. Phong trào đấu tranh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Giai cấp tư sản các nước đế quốc gây ra chiến tranh nhằm đánh lạc hướng chú ý của công nhân đối với các vấn đề chính trị và xã hội trong nước, tuyên truyền chủ nghĩa Xôvanh để ngăn cản sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước, đàn áp giai cấp vô sản, chia rẽ phong trào công nhân thế giới. 

Xét về mặt tính chất của cuộc chiến tranh: 

Cuộc chiến tranh do các nước đế quốc chuẩn bị và tiến hành nhằm giành giật thuộc địa của nhau là một cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa, phản động. Nó là sự kế tục chính sách cướp bóc, nô dịch bằng thủ đoạn bạo lực đối với nhân dân các nước khác, bóp nghẹt các dân tộc nhược tiểu, thống trị thế giới về mặt tài chính, chia và chia lại thuộc địa, cứu chế độ tư bản chủ nghĩa đang giãy chết. 

Như vậy, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đứng về cả hai phe tham chiến mà xét thì đều là cuộc chiến tranh ăn cướp, chiến tranh đế quốc, hậu quả của sự phát triển các lực lượng kinh tế, chính trị trên nền tảng chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

Để che đậy tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh, giai cấp tư sản các nước đế quốc đã ra sức tuyên truyền để lôi kéo quần chúng ủng hộ mình trong việc tiến hành chiến tranh. Các nước đều nêu lên khẩu hiệu chiến tranh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ văn hóa, bảo vệ tự do của các dân tộc. không chỉ ở Anh, Pháp, Đức, Nga mà ở bất cứ nước nào các đảng tư sản và chính phủ đế quốc cũng đều che dấu mục đích thực sự của cuộc chiến tranh. Họ tìm cách làm cho nhân dân tin rằng tiến hành chiến tranh là để cứu vớt dân tộc, cố chứng minh rằng nước mình bị tấn công nên phải tiến hành chiến tranh để bảo vệ tổ quốc. 

Tóm lại, nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất là cuộc chiến tranh phi nghĩa là vì nó xuất phát từ mục đích không chính đáng, tính chất không chính nghĩa giữa các nước đế quốc với nhau.
08:47 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: chính sách đối nội ,đối ngoại của Xiêm ( bài đông nam á )
21:36 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Chính sách đối nội hay đói ngoại của xiêm thời kì nay cúng chính là chinh sách của vua Rama IV và Rama V. 
*Rama IV
*Rama V:

   Kinh tế

+         Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

+         Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng

-       Chính trị

+         Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

+         Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+         Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

+         Chính phủ có 12 bộ trưởng.

-       Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

-       Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

-       Đối ngoại:

+         Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

+         Lợi dụng vị trí nước đệm .

+         Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

08:42 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: Nội dung của cuộc cải cách Ra ma V
21:34 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan e có thể xem chi tiết trong sgk trang 24 và 25 ::))

   Kinh tế

+         Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

+         Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng

-       Chính trị

+         Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

+         Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+         Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

+         Chính phủ có 12 bộ trưởng.

-       Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

-       Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

-       Đối ngoại:

+         Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

+         Lợi dụng vị trí nước đệm .

+         Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

08:40 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: chứng minh cuộc duy tân minh trị la cach mạng tu sản
21:32 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan
  • Về kinh tế: xoá bỏ sự độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, liên lạc .
  • Về chính trị: Chính phủ được tổ chức lại theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, toà án mới cũng được thành lập theo kiểu tư sản.

=>Tóm lại là cuộc cải cách Minh Trị đã đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình của các nước tư bản, tuy nhiên nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản mà thôi.

08:39 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Mỹ Hạnh: cô ơi cho em hỏi: Vì sao nhật bản lại tiến hành cải cách dua tân
21:30 pm - 31/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Nhật Bản tiến hanh cải cách Duy tân xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử của nước này. 

Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) làm vào khủng hoảng suy yếu.
* Về kinh tế

-       Nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu. Địa chủ bóc lột nhân dân lao động rất nặng nề. Tình trạng mất mùa đói kém liên tiếp xảy ra.

-       Công nghiệp :ở  các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá phát triển, công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

-       Những mầm mống kinh tế tư sản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

* Về xã hội

-       Tầng lớp tư sản thương nghiệp ra đời từ lâu, tầng lớp tư sản công nghiệp hình thành và ngày càng giầu có.

-       Các nhà công thương lại không có quyền lực về chính trị.

-       Giai cấp tư sản vẫn còn yếu, không đủ sức xoá bỏ chế độ phong kiến, nông dân là đối tượng bóc lột chủ yếu của giai cấp phong kiến, còn thị dân thì không chỉ bị phong kiến khống chế mà còn bị các nhà buôn và bọn cho vay lãi bóc lột.

* Về chính trị

-       Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn là quốc gia phong kiến. Nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị tối cao nhưng quyền hành chủ yếu thuộc về Tướng quân.

-       Giữa lúc mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt, chế độ Mạc Phủ khủng hoảng nghiêm trọng thì các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Mĩ, dùng áp lực quân sự đòi Nhật Bản phải “mở cửa”.

=> Như vậy, đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn: hoặc tiếp tục con đường trì trệ, bảo thủ để các nước đế quốc xâu xé; hoặc canh tân, cải cách xoá bỏ chế độ phong kiến, đưa Nhật Bản hoà nhập với nền kinh tế phương Tây.

08:38 am - 01/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Hương: cho em hỏi Vìsao nói cuộc duy tân Minh Trịđược coi làmột cuộc cách mạng tưsản?
19:08 pm - 27/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Cuộc Duy tân Minh Trị được xem là một cuộc cách mạng tư sản vì: 
- Về kinh tế: xóa bỏ sự độc quyền về ruông đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tienefteej, phát triển kinh tế TBCn ở nông thôn, xây dựng ơ sở hạ tầng, giaio thông, liên lạc.
- Về chính trị: Chính phủ được tổ chức theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ. Tòa án mới cũng được thành lập theo kiểu tư ản. 
Cải cách Minh trị đẫ đưa Nhât Bản phát triển theo mô hình của các nước tư sản, tuy nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xóa bỏ sự thống trị của giai cáp địa chủ phong kiến, nên có thẻ gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt đẻ. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. 
:))

08:39 am - 28/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bánh Rán: dạ không có j ạ samurai
16:56 pm - 19/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan đúng rồi là: samurai :))
17:24 pm - 19/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bánh Rán: cô giảng hay quá
16:53 pm - 19/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Co sẽ gửi lơi của e đến cô Lê Thu, cảm ơn e :))
17:24 pm - 19/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bánh Rán: cô ơi cô nói sâm bô rai là j ạ
16:53 pm - 19/10/2017
Đô nguyễn sâm bô rai ))))
07:14 am - 21/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Liên: E thưa cô vì sao lại gọi CM Tân Hơi là cuộc CMTS ko triệt để ạ? Cô giải thích hộ e với ạ
09:35 am - 16/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan

Cách mạng Tân Hợi là cách mạng tư sản không triệt để vì:

- Không thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến.

- Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

-  Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
E có thể làm thêm các đè thi giũa học kì I trên trang, có nhiều câu nâng cao nhé! :))

11:44 am - 16/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Mai: cô viết chữ em . . . . . . ko đọc đc
20:17 pm - 12/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan Em nên vừa nghe giảng vừa ghi nhé! . cô sẽ gửi lời đóng góp này của e đến cô Lê Thu :))
22:52 pm - 12/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Namas Siddhārtha Gautama: cô ơi, dạ e học lịch sử những ngày tháng diễn ra sự kiện e dễ bị nhầm lẫn và quên dạ có cách nào để e có thể nhớ tốt đc ko ạ, e cám ơn cô
18:58 pm - 12/10/2017
GV Lịch sử - Hương Lan cách tốt nhất là e vẽ sơ đồ tư duy theo từng bài hoặc lập bảng tiến trình sự kiện e nhé! :))
23:04 pm - 12/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!