Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Huỳnh Như: (5m+4)^2 sao lại = 25m^2 hả thầy
11:40 am - 10/08/2018
Hải Dươngg

=25m^2 + 40m +16 

11:46 am - 10/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hà Thu: giúp e bài này ạ: tìm nghiệm nguyên của pt :2x^2-2xy+x+y+15=0
23:42 pm - 05/08/2018
Hải Dươngg

2x2−2xy+x−y+15=02x2−2xy+x−y+15=0 →2x(x−y)+(x−y)=−15→2x(x−y)+(x−y)=−15 →(2x+1)(x−y)=−15→(2x+1)(x−y)=−15 Từ đây xét các cặp gt

05:35 am - 06/08/2018
Nguyễn Thị Hà Thu đề bài là x+y mà
09:16 am - 06/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Suzuki Rin: cho e hỏi bài này dc k ạ
08:31 am - 04/08/2018
Suzuki Rin c)x^2 - 2xy + y^2 + 1
08:53 am - 04/08/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng a) 9x^2 - 6x + 2=(3x-1)^2+1>0 b)x^2 + 3x +5=(x+3/2)^2+11/4>0 c)x^2 - 2xy + y^2 + 1=(x-y)^2+1>0 mấy câu này em tách bình phương em nhé
08:58 am - 04/08/2018
GV Toán - Bạc Hà Em tìm cách đưa về hẳng đẳng thức nhé!

\[\begin{array}{l}
A{x^2} + Bx + C\\
= A\left( {{x^2} + \frac{B}{A}x} \right) + C\\
= A\left( {{x^2} + 2.x.\frac{B}{{2A}} + {{\left( {\frac{B}{{2A}}} \right)}^2} - {{\left( {\frac{B}{{2A}}} \right)}^2}} \right) + C\\
= A{\left( {x + \frac{B}{{2A}}} \right)^2} - \frac{{{B^2}}}{{4A}} + C
\end{array}\]
E sẽ thấy \( - \frac{{{B^2}}}{{4A}} + C > 0\)

08:59 am - 04/08/2018
Suzuki Rin dạ
09:36 am - 04/08/2018
Suzuki Rin e cảm ơn
09:36 am - 04/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
=: Bổ sung lũy thừa,bài mày làm sao thầy x^-3x+2
19:08 pm - 02/08/2018
Hải Dươngg

e có thể điền số 2

20:17 pm - 02/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đặng Phương Anh: rút gọn a) (x+y)^3+(x-y)^3 -6x^2y ; b) (x+y)^3-(x-y)^3 -6x^2y
09:04 am - 01/08/2018
Hải Dươngg

Phần này đơn giản mà e 

E áp dụng công thức A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)

A^3-B^3 =(A-B)(A^2-AB+B^2)

09:05 am - 01/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoc Nguyen Thai: Thầy giảng hay quá đi thầy ơi
14:42 pm - 28/07/2018
Hải Dươngg

Đúng e nhỉ! 

17:45 pm - 28/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Con Chó Này: dạy hay quá nhỉ!.
16:46 pm - 27/07/2018
16:47 pm - 27/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:32 pm - 25/07/2018
Hải Dươngg

Thực ra nếu nói =2 thì cũng nửa đúng nửa sai e à!

20:40 pm - 25/07/2018
Đỗ Lê Hiếu Sai ở đâu anh
20:44 pm - 26/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hoàng: Ai chỉ e cách giải bài này đi ak (x-5) (2x+3) - 2x(x-3) +x+7
19:39 pm - 25/07/2018
Hải Dươngg

e cứ tách hết ra r nhóm nhân tử e nhé

19:46 pm - 25/07/2018
Hải Dươngg

Kết quả cuối cùng là -8

20:25 pm - 25/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên =2x^2-7x-15-2x^2+6x+x+7 =-8
20:38 pm - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
KImtaehyung: x^3-2x^2+x-xy^2
17:16 pm - 24/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

=x[(x^2-2x+1)-y^2]

=x[(x-1)^2-y^2]

=x(x-y-1)(x+y-1)

07:42 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
KImtaehyung: x^3-4x^2-12x+27
17:15 pm - 24/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

=x^3+3x^2+9x+27-7x^2-21x

=(x+3)^3-7x(x+3)

=(x+3)[(x+3)^2-7]

=(x+3)(x^2+6x+2)

07:45 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
KImtaehyung: -x^3+6x^2y-12xy^2+8xy^3
17:14 pm - 24/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi rõ yêu cầu bài toán nhé!
09:03 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
KImtaehyung: x^4-4+(x-2)^2
17:13 pm - 24/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi rõ yêu cầu nhé!
09:03 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyenduc1234: thầy viết sai rồi
09:23 am - 24/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Chỗ nào em nhỉ?
09:05 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NT Hương: 3x - x^2 - 3 . chứng minh biểu thức sau luôn có giá trị âm hoặc dương . Ai giải giúp em với ạ
20:57 pm - 22/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

=-(x^2-3x+3) =-(x-3/2)^2-3/4 <= -3/4 =>>>> luôn âm

21:23 pm - 22/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Holmes Conan: 4x^2+4y^2+4xy+4x+14y+13.Cô giúp e ạ.Cô đưa ra dạng tổng quát của bài này giúp e luôn ạ.E cảm ơn cô
14:40 pm - 20/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Yêu cầu bài toán là gì vậy em?
17:37 pm - 23/07/2018
Holmes Conan Dạ Tìm x,y thỏa mãn đẳng thưc này ạ
21:08 pm - 23/07/2018
GV Toán - Bạc Hà =0 hả em, hay sao nhỉ, đó ko phải là đẳng thức!
09:06 am - 25/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Chien Duong Dinh: Thầy giảng rât hay luôn ạ vừa nhìn là hiểu luôn
21:37 pm - 18/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

cảm ơn em nha. chúc em học tốt

23:27 pm - 18/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dũng'ss Kh Ều'ss: Thầy ơi giải cho em bài toán này với
22:14 pm - 17/07/2018
07:53 am - 18/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
21:19 pm - 15/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

chị có thể giúp gì cho em ?

22:11 pm - 15/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen minh hieu: thầy dạy hay quá!.
21:05 pm - 13/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

cảm ơn em nha

21:10 pm - 13/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
My Ngọc: (x-3) (x-5)+44 chứng minh biểu thức sau
07:47 am - 11/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Em ghi đầy đủ đề bài nhé!
16:03 pm - 11/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
My Ngọc: Cho em hỏi bài này làm sao
07:44 am - 11/07/2018
Gia Bảo: thầy có công thức nào dễ nhớ ko thầy
23:28 pm - 09/07/2018
Hello hello

Mình có vài bí quyết nhớ HĐT để mình giúp bạn

23:57 pm - 09/07/2018
nguyen minh hieu bí quyết j vậy ạ,chỉ e với!.
21:21 pm - 13/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Gia Bảo: thầy cho em hỏi
23:27 pm - 09/07/2018
Hello hello

Đầu tiên là (a+b)^2= a^2+ b^2 +2ab

Khi (a+b)^2 lên thì khai triển lúc nào cũng là a^2+b^2

Vì đây là mũ 2 nên là lấy cái mũ 2 nhân cho tích 2 số a và b

Đc (a+b)^2= a^2+b^2+ 2ab

(a-b)^2 khai triển giống (a+b)^2 chỉ khác là -2ab

a^2+b^2-2ab

Có -2ab đó là lấy 2 nhân tích 2 số còn lại nhân theo dấu là

2.a.(-b)=-2ab nên mới có -2ab

Nên (a-b)^2=a^2+b^2-2ab

(a-b)^3= a^3 + (-b)^3 + 3a^2.(-b)+ 3a.(-b)^2

=a^3-b^3-3a^2b+3ab^2

00:02 am - 10/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Gia Bảo: thầy ơi
23:27 pm - 09/07/2018
GV Toán - Bạc Hà Cô có thể giúp gì cho em?
09:03 am - 10/07/2018
My Ngọc Giúp em bài chứng minh biểu thức sau dương D=16x^2+16x+25
07:49 am - 11/07/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
D = 16{x^2} + 16x + 25\\
D = {\left( {4x} \right)^2} + 2.4x.2 + {2^2} + 21\\
D = {\left( {4x + 2} \right)^2} + 21 > 0
\end{array}\]

16:03 pm - 11/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngân'ss Nguyễn'ss: thầy ơi sao e ko thấy tiết 1 của những hằng đẳng thức đáng nhớ vậy ạk
22:01 pm - 05/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên https://tuyensinh247.com/bai-giang-nhung-hang-dang-thuc-dang-nho-tiet-1-v22490.html
07:45 am - 06/07/2018
07:45 am - 06/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
전 정국: cho x+y=5.tính giá tị biểu thức Q= x 3 + y 3 − 2 x − 2 y 2 + 3 x y ( x + y ) − 4 x y − 3 x + 3 y
08:02 am - 30/06/2018
GV Toán - Bạc Hà \[{x^3} + {y^3} - 2x - 2{y^2} + 3xy\left( {x + y} \right) - 4xy - 3x + 3y\]
Đề bài như này phải không em, em xem lại đề nhé!
17:02 pm - 02/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Hiếu: tại sao (a-b)=a^2-2ab
10:14 am - 23/06/2018
Nguyễn Minh Hiếu (a-b)=a^2-2ab+b^2 ah??
10:15 am - 23/06/2018
Hello hello

Phải là (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 mới đúng nhé

10:46 am - 23/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quang Huy: thầy cần cho thêm nhiều bài tập
09:14 am - 19/06/2018
GV Toán - Bạc Hà Em làm bài tập trong các đề thi online nhé!
15:39 pm - 19/06/2018
Nguyễn Thị Chúc Thầy ơi nếu mua khóa học rồi thì phải mua cả chuyên đề để thi ả thầy
12:02 pm - 26/06/2018
GV Toán - Bạc Hà Mua khóa học tức là em đã mua tất rồi em nhé!
16:51 pm - 26/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quang Huy: thầy giảng quá hay
09:13 am - 19/06/2018
GV Toán - Bạc Hà Cảm ơn em, chúc em học tập tốt!
15:40 pm - 19/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!