Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yến Thơ:
liệt kê những thắng lợi của quân dân ta từ 1858 đến 1884?
07:40 am - 13/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vấn đề em nêu không liên quan đến bài giảng, đề thi tương ứng trên trang nên cô không hỗ trợ được nhé. Các câu hỏi ngoài lề em lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời nhé!
09:11 am - 13/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tan Han:
tại sao hội nghị Muy- Ních lại là tiếng súng khai hỏa cho chiến tranh thế giới Thứ 2
15:07 pm - 06/01/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, bởi vì tại hội nghị này, các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp của mình đối với phát xít Đức:
- Tháng 3/1938, Đức thôn tính Áo, sau đó gây ra vụ Xuy-đét nhằm thôn tính Tiệp Khắc. Liên Xô sẵn sàng giúp Tiệp Khắc chống xâm lược, còn Anh, Pháp tiếp tục chính sách thỏa hiệp, yêu cầu chính phủ Tiệp Khắc nhượng bộ Đức.
- Ngày 29/9/1938, Hội nghị Muy-ních được triệu tập với sự tham gia của Anh, Pháp, Đức và I-ta-li-a. Anh, Pháp trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy việc Hít-le hứa chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở Châu Âu. 
- Sau hội nghị Muy-ních, Đức đưa quân thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc (3/1939). Tiếp đó, Đức gây hấn và chuẩn bị tấn công Ba Lan.
=> Chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ đã tạo cơ hội cho nước Đức gây nên chiến tranh thế giới thứ hai.

15:26 pm - 06/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Quang Huy:
Câu 7: Trong công cuộc xây dựng chủ nghia xã hội kinh nghiệm gì được Việt Nam học tập từ nướcNga Xô viết ?A. Chính sách ngoại giao.C Chính sách cộng sản thời chiến.Câu 8: Lịch sử gọi cuộc cải cách của Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế là gì?A. Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ nhất ở Nhật Bản.B. Cuộc cách mạng công nghệ lẫn thứ nhất ở Nhật BảnC, Cuộc cải cách kinh tế lần thứ nhất ở Nhật BảnD. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Nhật Bản.
21:32 pm - 27/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Câu 7. Thực tế cô chưa thấy phù hợp.
- Nếu phải lựa chọn 1 trong 2 đáp án thì cô sẽ chọn đáp án là chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, nhưng thực tế nội lực bên trong rất quan trọng. Thực tế, sau này khi Liên Xô tiến hành xây dựng CNXH đã tiến hành cải cách kinh tế và thực hiện chính sách kinh tế mới.
- Nếu lựa chọn chính sách cộng sản thời chiến thì không ổn. Vì chính sách này chỉ phù hợp với nước Nga Xô viết trong 1 giai đoạn ngắn và được thay thế bằng chính sách kinh tế mới NEP năm 1921.
=> Em nên hỏi lại thầy cô ra đề.
Câu 8. 
Theo cô, chọn đáp án C. Cuộc cải cách kinh tế lần thứ nhất ở Nhật Bản.
08:33 am - 28/12/2019
Phạm Quang Huy
Có đáp an là chính sách kinh tế mới . Phải k ạ
09:06 am - 28/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em ghi câu hỏi không đầy đủ nên cô chỉ giải thích theo những điều em đã ghi. Chú ý lần sau ghi đầy đủ nội dung câu hỏi em nhé! Chính sách kinh tế mới giúp nước Nga khôi phục kinh tế, đồng thời để lại bài học cho công cuộc xây dựng CNXH cho nhiều nước trong đó có Việt Nam.
09:12 am - 28/12/2019
Phạm Quang Huy
Em cảm ơn cô
09:21 am - 28/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vân Thái:
vì sao nhật bản phải quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ạ??
22:06 pm - 26/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, bởi vì Nhật cũng như các nước Đức, Ý là những nước không có hoặc có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường. Bên cạnh đó, Nhật muốn chia lại thuộc địa sau hệ thống VecXai-Oasinhton → Phát xít hoá bộ máy nhà nước để chạy đua vũ trang → Tiến hành chiến tranh.
08:28 am - 27/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vân Thái:
cho em hỏi vì sao đức phải phát xít hóa bộ máy nhà nước và vì sao nhật bản phải quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ? cho em xn câu trả lời đầy đủ với ạ , mai em kiểm tra học kì rồi
16:56 pm - 26/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Các nước Anh – Pháp – Mĩ lựa chọn con đường cải cách kinh tế do:
+ Các nước này là những nước thắng trận, thu được nhiều lợi ích từ chiến tranh. 
+ Là những nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn, có cơ sở và nền tảng thực hiện cải cách.
+ Những nước này muốn duy trì nguyên trạng trật tự VecXai-Oasinhton có lợi cho mình.
- Các Đức – Ý – Nhật lại phát xít hóa bộ máy chính quyền để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 do:
Là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường.
+ Muốn chia lại thuộc địa sau hệ thống VecXai-Oasinhton
Phát xít hoá bộ máy nhà nước để chạy đua vũ trang Tiến hành chiến tranh.
17:22 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Mĩ quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (1933) xuất phát từ: A. lợi ích của cả hai nước -B. việc muốn xây dựng một thế giới hòa bình -C. lợi ích của nước Mĩ -D.việc muốn cải thiện quan hệ hai nước
05:52 am - 25/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em nên đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng, đối với câu hỏi bên ngoài, bao gồm cả đề cương bên ngoài em lên trang Hoidap247.com để đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời em nhé!
07:57 am - 25/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
17:58 pm - 24/12/2019
Vân Thái:
Vì sao các nước Anh – Pháp – Mĩ lựa chọn con đường cải cách kinh tế, trong khi Đức – Ý – Nhật lại phát xít hóa bộ máy chính quyền để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? giúp e vs ạ\
14:08 pm - 24/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Các nước Anh – Pháp – Mĩ lựa chọn con đường cải cách kinh tế do:
+ Các nước này là những nước thắng trận, thu được nhiều lợi ích từ chiến tranh. 
+ Là những nước c
ó hệ thống thuộc địa rộng lớn, có cơ sở và nền tảng thực hiện cải cách.
+ Những nước này muốn duy trì nguyên trạng trật tự VecXai-Oasinhton có lợi cho mình.
- Các Đức – Ý – Nhật lại phát xít hóa bộ máy chính quyền để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 do:
Là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường.
+ Muốn chia lại thuộc địa sau hệ thống VecXai-Oasinhton →Phát xít hoá bộ máy nhà nước để chạy đua vũ trang → Tiến hành chiến tranh.

14:26 pm - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Các thế lực phản động,hiếu chiến ở Đức mở rộng ảnh hưởng trong hoàn cảnh lịch sử nào? A.Giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng -B.Đảng Xã Hội dân chủ từ chối hợp tác với những người Cộng sản -C.Hitle trở thành Thủ tướng và thành lập chính phủ mới -D.Nền kinh tế nước Đức đẫ thoát ra khỏi khủng hoảng
16:29 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chọn đáp án A (có trong sgk, em chú ý các vấn đề đã có trong sgk em tự nghiên cứu nhé).
16:47 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
không phải đáp án C à cô?
12:51 pm - 24/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này có trong sgk, em xem lại em nhé!
13:33 pm - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Nội dung nào sau đây PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ NHẤT HẬU QUẢ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước Đức? A.mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động dẫn đến tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng -B.Sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng -C.Hàng nghìn nhà máy,xí nghiệp đóng cửa -D.Số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người
16:25 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi này cô thấy khá bất hợp lí, vì đáp án B, C và D đều phản ánh hậu quả của cuộc khủng hoảng.
16:52 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Phản ánh đầy đủ nhất mà cô?
12:52 pm - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Nêu chính trị, kinh tế, xã hội của cách mạng tháng hai
15:34 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
giúp em với ạ
15:34 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu ngày cnagf khủng hoảng, suy yếu.
- Nga hoàng theo đuổi chiến tranh đế quốc phi nghĩa làm cho nước nga rơi vào khủng hoảng, kiệt quệ.
=> mâu thuẫn xã hội tăng cao, sâu sắc nhất là mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga hoàng
=> tiến hành cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng.
16:12 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu ngày càng khủng hoảng, suy yếu.
- Nga hoàng theo đuổi chiến tranh đế quốc phi nghĩa làm cho nước nga rơi vào khủng hoảng, kiệt quệ: Kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi,...
=> mâu thuẫn xã hội tăng cao, sâu sắc nhất là mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga hoàng
=> tiến hành cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng.
16:15 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Kinh tế và xã hội nữa ạ
05:53 am - 25/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Nội dung nào sau đây PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ NHẤT HẬU QUẢ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước Đức A.Tâm lí bất mãn của người Đức với hòa ước Vecxai B.Tâm lí bất mãn của người Đức với nền quân chủ C.Hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đố với nước Đức -D.Tifng trạng thất nghiệp lan tràn ở nước Đức sa khủng hoảng 1929-1933
15:28 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
kh phải đáp án A à cô?
16:20 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Đảng Quốc Xã ở Đức đã lợi dụng điều gì để kích động chủ nghĩa phục thù,chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc? A.Tâm lí bất mãn của người Đức với hòa ước Vecxai -B.Tâm lí bất mãn của người Đức với nền quân chủ -C.Hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đố với nước Đức -D.Tình trạng thất nghiệp lan tràn ở nước Đức sau khủng hoảng 1929-1933
16:22 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
phần câu hỏi đúng ở trên đó ạ
16:22 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, như cô đã nêu trước đó, nếu chọn đáp án về biểu hiện của hậu quả thì chọn D. Câu hỏi này em nên hỏi lại mục đích ra câu hỏi của thầy giáo em nhé.
16:43 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chọn đáp án A.
16:46 pm - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Bản chất của Chính sách mới là gì?A. Nhà nước đề xuất một hệ thống những chính sách mới về kinh tế - ài chính, chính trị - xã hộiB. Nhà nước cho phép các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội của đất nước có những đổi mới phù hợpC. Là chính sách đầu tư có trọng điểm của Nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội của đất nướcD. Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội
13:56 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
giúp em với ạ
15:16 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, bản chất của chính sách mới là đáp án D (Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội).
15:24 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
GIÚP EM VỚI Ạ
15:25 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, bản chất của chính sách mới là đáp án D (Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội).
15:40 pm - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Sự kiện nào không đánh dấu sự lan tràn của chủ nghĩa Phát xít? -A.Đẳng Quốc Xã ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù -B.Tổng Thống RuDoVen đề ra chính sách mới -C.Phổ Nghi lên ngôi Hoàng đế ở Trung Quốc, thành lập 'Mãn Châu Quốc' -D.Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang, đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc. Cô giúp em với ạ
13:42 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đáp án B (Tổng Thống RuDoVen đề ra chính sách mới) không đánh dấu sự lan tràn của CNPX. Còn lại các đáp án khác đều thể hiện sự lan tràn của CNPX. Cụ thể:
- Đáp án A: Đảng Quốc xã ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù => hoạt động thúc đẩy CNPX ở Đức phát triển.
- Đáp án C, D: Thể hiện sự bành trướng xâm lược của phát xít Nhật.
15:21 pm - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Âm mưu cơ bản nhất của các nước đế quốc khi Phát xít hóa bộ máy chính quyền là: A.cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình B.khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu của mình C.khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu, thiếu thị trường D.chống lại các nước áp đặt mình sau chiến tranh. Cô giúp em với ạ
23:05 pm - 22/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nếu trong trường hợp chọn đáp án A thì nên thay cụm từ "cứu vãn tình trạng khủng hoảng" thành "khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng" thì hợp lí hơn. Cô lấy ví dụ nước Nhật nhé: mục 2, có viết: Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh bành trướng xâm lược ra bên ngoài.
14:28 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
nhưng câu này năm trong bài tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới mà cô?
15:15 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, khi đưa ra câu hỏi thì em nên chú thích thêm nội dung bài em nhé. Vì theo cách hỏi của em, sẽ có thể phân tích thành hai đáp án. Bên cạnh đó, nếu chí trong giới hạn bài 11, SG lịch sử 11 thì đáp án là đáp án A. Cho cô hỏi chút là câu hỏi này em lấy từ nguồn nào vậy em?
15:38 pm - 23/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
dạ trên lớp thầy cho trắc nghiệm ạ
15:39 pm - 23/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em chọn đáp án A em nhé.
16:04 pm - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) là: A. Biến động to lớn -B. Hòa bình và ổn định -C. Ổn định và phát triển -D.Hợp tác hữu nghị. cô giúp em với ạ
23:03 pm - 22/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) là: A. Biến động to lớn
08:47 am - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Sự hình thành hai khối đế quốc, Phát xít báo hiệu điều gì? A. Cuộc chạy đua vũ trang và nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới mới -B. Các nước sẽ tăng cường hợp tác, cạnh tranh để phát triển -C. Các nước sec điều chỉnh, cải cách kinh tế- xã hội mạnh mẽ -D.Tạo ra nhiều thời cơ va thách thức cho các nước ổn định và phát triển. Cô giúp em với ạ
23:01 pm - 22/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Sự hình thành hai khối đế quốc, Phát xít báo hiệu: A. Cuộc chạy đua vũ trang và nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới mới
08:48 am - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Monster94:
giúp em so sánh cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga ạ
19:56 pm - 19/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
08:22 am - 20/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Nhật Bản?
18:30 pm - 19/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này đã có trong sgk trang 76 - 77, thông thường, vấn đề này các em tự nghiên cứu nhé!
08:20 am - 20/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
giúp em với ạ
14:27 pm - 20/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vấn đề này vốn có trong SGK trang 76-77, em chưa hiểu chỗ nào vậy em?
14:37 pm - 20/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
có cần nêu cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật vào để trình bày với quá trình phát xít hóa kh cô?
05:54 am - 25/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em nêu khái quát về cuộc khủng hoảng trong phần nguyên nhân dẫn đến việc Nhật phát xít hóa chính quyền em nhé!
08:06 am - 25/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Đức?
18:29 pm - 19/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Về chính trị: từ năm 1933, Chính phủ Hít le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức. Năm 1934, Hít le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ.
- Về kinh tế: phát xít hóa nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7/1933, Hít le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế. Các ngành công nghiệp dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự. Nền kinh tế Đức dần thoát khỏi khủng hoảng.
- Về đối ngoại, chính quyền Hít le tăng cường hoạt động chuẩn bị chiến tranh. Tháng 10/1933, Đức rút khỏi Hội quốc liên để tự do hành động. Năm 1935, Hít le ban hành lệnh Tổng động viên, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu. Đến năm 1938, nước Đức trở thành trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.
08:16 am - 20/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Như:
Vì sao giai cấp tư sản nhường quyền cho Hít-le ạ??
22:30 pm - 17/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, bỏi vì các lí do sau:
- Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đã giáng 1 đòn nặng nề vào nước Đức=> mâu thuẫn xã hội trong lòng nước Đức tăng cao, giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
- Trong bối cảnh đó, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã), ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hítle, ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.
- Đảng xã hội dân chủ - 1 đảng có ảnh hưởng trong quần chúng lao động đã từ chối hợp tác với Đảng Cộng sản để chống phát xít.
=> Tạo điều kiện để Hít le lên làm Thủ tướng, thành lập Chính phủ mới, mở ra 1 thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

 

08:30 am - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Như:
Vì sao khi Hit-le lên cầm quyền lại mở ra thời kì đen tối cho nước Đức?
22:06 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đã giáng 1 đòn nặng nề vào nước Đức=> mâu thuẫn xã hội trong lòng nước Đức tăng cao, giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã), ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hítle , ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.
=> Hít le lên làm Thủ tướng, thành lập Chính phủ mới, mở ra 1 thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.
08:18 am - 17/12/2019
Nguyễn Như
E cảm ơn cô ạ.
22:30 pm - 17/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Như:
So sánh cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10 Nga?
22:05 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
08:08 am - 17/12/2019
Nguyễn Như
E cảm ơn cô ạ😊
22:31 pm - 17/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của nước Đức, Nhật Bản? Nhận xét?
13:28 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của nước Đức, Nhật Bản đã có trong sgk trang 67 - 68 và trang 76-77 nên em tự nghiên cứu. 
Nhận xét: 
Quá trình phát xít hoá ở nước Nhật diễn ra tương đối chậm chạp và kéo dài 10 năm từ (1929 -1939) chia làm hai giai đoạn 1929-1936; 1936 -1939. Còn ở Đức thì quá trình phát xít diễn ra nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn Hitler đã lên cầm quyền. 
- Việc phát xít hóa bộ máy chính quyền và chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới đã làm cho tình hình thế giới trở nên vô cùng phức tạp. thế giới phải đương đầu với cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử mà hậu quả nặng nề của nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

 

14:28 pm - 16/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Nhận xét như trên được chưa ạ tại câu này em thi học kì ạ
22:14 pm - 17/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em có thể tham khảo thêm nội dung sau:
Quá trình phát xít hoá ở nước Nhật diễn ra tương đối chậm chạp và kéo dài 10 năm từ (1929 -1939) chia làm hai giai đoạn 1929-1936; 1936 -1939. Còn ở Đức thì quá trình phát xít diễn ra nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn Hitler đã lên cầm quyền. 
- Ở Nhật Bản, do tồn tại sẵn chế độ Thiên hoàng nên quá trình phát xít hóa chính là quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa. Qúa trình quân phiệt hóa kéo dài suốt thập kỉ 30 thông qua những cuộc đảo chính giữa các tập đoàn tư bản và các thế lực quân phiệt của quần chúng lao động diễn ra quyết liệt.
- Ở Đức, quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ độc tài phát xít.
- Việc phát xít hóa bộ máy chính quyền và chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới đã làm cho tình hình thế giới trở nên vô cùng phức tạp. Thế giới phải đương đầu với cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử mà hậu quả nặng nề của nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
08:21 am - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả? Để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đó, các nước tư bản đã làm gì?
13:27 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung về cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 và hậu quả của nó là những nội dung đã có trong sgk, cô sẽ không đề cập lại, em tự nghiên cứu.
Để thoát ra khỏi khủng hoảng, các nước tư bản đã có những lựa chọn riêng, cụ thể:
- Một số nước tư bản như Anh, Pháp... tiến hành những cải cách kinh tế, xã hội...
- Một số nước khác như Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã tiến hành phát xít hóa chế độ thống trị (thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, thiết lập chế độ khủng bố công khai) và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

14:23 pm - 16/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Trả lời như vậy đc chưa ạ. Tại câu này em thi học kì ạ
22:14 pm - 17/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
cô giúp em với ạ
18:27 pm - 19/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung và hậu quả có trogn sgk và cô tin là trên lớp giáo viên cũng giảng phần này rồi, ngoài ra trong khóa học online trên trang Tuyensinh247.com thì thầy cô cũng đã giảng. Em cần tự nghiên cứu. Còn lựa chọn của các nước tư bản thì trong chương trình học em cũng chỉ học các nước và các hướng như cô đã trả lời ở bình luận trước em nhé!
08:00 am - 20/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Hệ thống Vecxai-Oasinhton đã được thiết lập như thế nào?Nhận xét
13:26 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, hệ thống Vécxai - Oasinh tơn được thiết lập dựa trên các văn kiện đã kí tại hội nghị Vécxai - Oasinh tơn.  (Nội dung cụ thể em theo dõi sgk trang 59 phần chữ nhỏ, đây là nội dung có sẵn trong sgk nên cô không đề cập lại nữa) => Hệ thống này cũng chỉ là tạm thời và mong manh vì mâu thuẫn giữa các nước thua trận với các nước thắng trận và giữa các nước thắng trận với nhau làm cho quan hệ hòa bình chỉ là tạm thời. Đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, hệ thống này bị phá vỡ, thay vào đó là trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai (Trật tự hai cực Ianta).
14:20 pm - 16/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Trả lời như trên được chưa ạ. Tại câu này là nội dung thi học kì ạ
11:27 am - 18/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
giúp em với ạ
14:48 pm - 18/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Véc xai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới  được thiết lập dựa trên các văn kiện đã kí tại hội nghị Vécxai (1919 - 1920) và hội nghị Oa-sinh-tơn (1921 - 1922), thường được gọi là hệ thống Vécxai - Oa-sinh-tơn.
- Với hệ thống Vécxai - Oasinhtơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập, phản ánh tương quan lực lượng giữa các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản, giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. 
- Ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh mâu thuẫn về quyền lợi
 => Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn cũng chỉ là tạm thời và mong manh vì mâu thuẫn giữa các nước thua trận với các nước thắng trận và giữa các nước thắng trận với nhau làm cho quan hệ hòa bình chỉ là tạm thời. Đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, hệ thống này bị phá vỡ, thay vào đó là trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (Trật tự hai cực Ianta).
15:15 pm - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Hoàn cảnh, nội dung, tác dụng của Chính sách kinh tế mới. Liên hệ Việt Nam?
13:25 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Hoàn cảnh: Chính sách kinh tế mới ra đời khi nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ỏ nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê nin đề xướng.
2. Nội dung: 
Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.
* Trong nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
* Trong công nghiệp:
- Tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của Nhà nước.
- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
- Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.
- Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp, phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.
* Trong thương nghiệp và tiền tệ:
- Tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.
- Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.
3. Tác dụng: Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua thời kì khó khăn và hoàn thành khôi phục kinh tế.
4. Liên hệ:
- Duy trì và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần (kinh tế thị trường định hướng XHCN) trong suốt thời kỳ quá độ và thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chủ trương này là sự vận dụng sáng tạo quan hệ hàng hóa - tiền tệ trong NEP vào điều kiện nước ta.
- Xây dựng thị trường xã hội thống nhất trong cả nước và gắn với thị trường thế giới. Thực hiện chính sách một giá.
- Chấp nhận tự do cạnh tranh và mở rộng liên doanh liên kết giữa các thành phần kinh tế, giữa trong nước với ngoài nước.
- Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phải dựa vào phát huy nội lực là chính, đồng thời kết hợp với sử dụng có hiệu quả các nguồn ngoại lực.
- Xây dựng chính sách tài chính quốc gia phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.


14:13 pm - 16/12/2019
Nguyễn Mỹ Thảo
Phần liên hệ trả lời như trên đc chưa ạ. Tại câu này là nội dung thi học kì ạ
11:26 am - 18/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đây là câu hỏi vận dụng, cô chỉ là người đưa ra gợi ý, em phỉa tự đánh giá, liên hệ em nhé!
11:54 am - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
Ảnh hưởng của cách mang tháng mười Nga đố với cách mạng Việt Nam
13:24 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, cách mạng tháng Mười Nga có tác động lớn đối với tình hình cách mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Cụ thể:
+ Chỉ ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản.
+ Là điều kiện khách quan thuận lợi và là bài học để Việt Nam học tập trong quá trình đấu tranh cách mạng.
Cách mạng Tháng 10 đã làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông, đặc biệt là Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống lại một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

14:07 pm - 16/12/2019
Vân Thái
Trả lời như vậy đc chưa ạ. Tại câu này em thi học kì ạ
13:29 pm - 22/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đây là câu hỏi vận dụng, cần các em tự nghiên cứu, cô chỉ đưa ra gợi ý, em cần tự nghiên cứu thêm em nhé.
09:05 am - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mỹ Thảo:
vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?
13:24 pm - 16/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Sau Cách mạng Tháng Hai, nước Nga xuất hiện tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và xô viết đại biểu công nhân và binh lính. Sau khi nắm được chính quyền, chính phủ lâm thời đã không giải quyết những vấn đề đã hứa trước đó như vấn đề ruộng đất của nông dân, việc làm cho công nhân, tình trạng thiếu lương thực và nhất là quyết theo đuổi chiến tranh đế quốc đến cùng. 
- “Luận cương tháng Tư" do Lê nin trình bày chỉ ra con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. => tiến hành CM tháng 10/1917.

14:04 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Chi Chít:
tại sao cuộc cải cach duy tân ở nhật bản thành công mà ở trung quốc năm 1898 và việt nam lại thất bại
15:30 pm - 15/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản thành công vì:
+ Thiên hoàng Minh Trị - người tiến hành Duy tân nắm quyền lực tuyệt đối và là người có tư tưởng tiến bộ.
+ Được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Samurai.
+ Trước khi tiến hành cải cách, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật Bản đã phát triển tương đối mạnh.
- Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc thất bại vì:
+ Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phái thủ cựu, đứng đầu là Từ Hi Thái Hậu.
+ Vua Quang Tự chỉ là bù nhìn không có quyền lực thực sự.
+ Phong trào chì phát triển ở tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiến bộ, không nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.
+ Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện nhưng không có điều kiện phát triển.
- Duy tân ở Việt Nam thất bại vì: 
+ Phái thủ cựu, bảo thủ chiếm đa số, họ không tán đồng các tư tưởng cải cách.
+ Vua Tự Đức súc khỏe không tốt, việc triều chính cũng không được quan tâm đúng mực.
+ Nhà Nguyễn không tiến hành cải cách hoặc có cải cách nhưng thực hiện nửa vời nên không hiệu quả.
09:32 am - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!