Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm các số nguyên x, y không nhỏ hơn 2 sao cho xy-1 chia hết cho (x-1)(y-1)
21:31 pm - 30/03/2019
Đào Mai Phương
Giúp em nhanh với ạ
21:31 pm - 30/03/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé:https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
08:32 am - 13/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:39 pm - 18/03/2019
Đào Mai Phương
Em đang cần gấp ạ
19:40 pm - 18/03/2019
GV Toán - Minh Hướng

với \(n \in {N^*}\) ta có :

\(\frac{{{1^2}}}{{1.3}} + \frac{{{2^2}}}{{3.5}} + \frac{{{3^2}}}{{5.7}} + ... + \frac{{{n^2}}}{{\left( {2n - 1} \right).\left( {2n + 1} \right)}} = \frac{{n\left( {n + 1} \right)}}{{2.\left( {2n + 1} \right)}}\)

Tính M:

\(\begin{array}{l}M = \frac{{{1^2}}}{{1.3}} + \frac{{{2^2}}}{{3.5}} + ... + \frac{{{{99}^2}}}{{197.199}}\\\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{99.100}}{{2.199}} = \frac{{4950}}{{199}}\end{array}\)

10:01 am - 20/03/2019
Đào Mai Phương
Giúp em bài nữa ạ
21:43 pm - 30/03/2019
21:45 pm - 30/03/2019
Trần Xuân Trường
@Đào Mai Phương:okok
16:40 pm - 17/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
21:39 pm - 14/03/2019
Đào Mai Phương
Em đang cần gấp ạ
21:39 pm - 14/03/2019
GV Toán - Minh Hướng

Ta có :

\(\begin{array}{l}B = \frac{1}{2} + \frac{2}{{{2^2}}} + \frac{3}{{{2^3}}} + \frac{4}{{{2^4}}} + ... + \frac{{100}}{{{2^{100}}}}\\ < \frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{100}}}}\\\end{array}\)

Đặt \(A = \frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{100}}}}\) 

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 2A = 2\left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{100}}}}} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{99}}}}\\A = 2A - A = \left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{99}}}}} \right) - \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^{100}}}}} \right)\\A = \,1 - \frac{1}{{{2^{100}}}}\\ \Rightarrow A < 1\end{array}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}B < A < 1 < 2\\ \Rightarrow B < 2\end{array}\) (đpcm).

08:35 am - 15/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Có hay không số tự nhiên x (0
18:21 pm - 23/02/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

em ghi rõ đề ra đi

20:33 pm - 23/02/2019
21:28 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Để 101^x -1 chia hết cho 7 ? Giải thích ?
21:29 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
x lớn hơn 0 và nhơ hơn 7 ạ
21:30 pm - 23/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm các số nguyên tố x và y để ( x-y )^2 + 5xy là lũy thừa của 5
22:14 pm - 21/02/2019
Đào Mai Phương
Bài 1: Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn : x^2009 + x^2010 + 2013^2010 = y^2010 + y^2011 + 2014^2011
18:19 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Bài 2: Có hay không số tự nhiên x (0
18:23 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Bài 2: Có hay không sô tự nhiên x ( x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7 ) để 101^x -1 chia hết cho 7 ? Giải thích ?
21:38 pm - 23/02/2019
GV Toán - Minh Hướng

TH1 : Nếu x chẵn, y chẵn thì :

\({2013^{2010}} = {2013^{4.502 + 2}} = {2013^{4.502}} + {2013^2}\) có tận cùng là 9 là một số lẻ

\({y^{2010}} + {y^{2011}}\) là một số chẵn

\({2014^{2011}}\) có tận cùng là 4 nên nó là một số chẵn.

\( \Rightarrow \) mâu thuẫn.

TH2 : x chẵn, y lẻ

Ta có :

\({x^{2009}} + {x^{2010}} + {2013^{2010}}\) là một số lẻ

\({y^{2010}} + {y^{2011}} + {2014^{2011}}\) là một số chẵn

\( \Rightarrow \) mâu thuẫn

TH3 : x lẻ y chẵn (mâu thuẫn)

TH4 : x lẻ, y lẻ (mâu thuẫn)

Vậy không có các số nguyên x, y nào thỏa mãn hệ thức đã cho.

 

10:31 am - 26/02/2019
Nguyễn Đức Minh
b. chứng tỏ taam của đường tròn đường kính AC nằm bên trong đường
20:35 pm - 10/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Kim giờ và kim phút của đồng hồ trung nhau vào lúc nào trong khoảng từ 2h -3h ( trình bày cách giải ra nhé em xin cảm ơn )
15:03 pm - 25/01/2019
Mod_Nguyến Duy Hùng

kim h 1h đi đc 5 đơn vị -> goi vtocs là 5a

kim phút 1 h đo đc 60 đơn vị -> vyoc =60 a 

khi 12 h khi h và phút trùng nhau 

để trùng nhau lần thứ 2 ( 2-3h) -> kim phút đá đuổi kim phút vs khoảng cách bn đầu là 120 đơn vị 

-> thời gian để kim phút và kim h trùng nhau là 120/(60-5)=24/11(h) kể từ 12h 

-> thời gian là 2h 10p 

20:10 pm - 25/01/2019
Đào Mai Phương
Thầy ơi cái chỗ kim phút đá đuổi kim phút vs khoảng cách bn đầu 120 đơn vị là sao
21:07 pm - 25/01/2019
Mod_Nguyến Duy Hùng
em cứ tưởng tượng như là lúc 12 h 2 kim chạm nhau muốn 2 kim chạm nhau lần nữa thù kim phút phảu đuổi kim h đúng 1 vòng đông hồ thì ms đc ở đây phỉa chạm nhua 2 lần nên 120 đv
21:06 pm - 26/01/2019
Đào Mai Phương
Em cảm ơn ạ
12:13 pm - 28/01/2019
Thu Lê
thầy ơi thầy có thể giải
09:45 am - 31/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm số nguyên x,y,z thỏa mãn đẳng thức : x/y + y/x +z/x = y/x + z/y + x/z = x+y+z = 3
12:01 pm - 23/01/2019
GV Toán - Minh Hướng
em ơi x/y+y/z+z/x đúng không em?
16:07 pm - 23/01/2019
Đào Mai Phương
Đúng ạ
21:25 pm - 23/01/2019
GV Toán - Thu Trang
Đề bài của e như này à e?
\(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{z}{x} = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} = x + y + z = 3\)
E xem lại giúp cô nhé.
09:53 am - 25/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm a,b,c thỏa mãn các điều kiện sau: ab/a+b =6/5 ; bc/ b+c = 15/8 ; ca/c+a = 10/7
20:48 pm - 16/01/2019
GV Toán - Minh Hướng

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{a + b}}{{ab}} = \frac{5}{6};\,\frac{{b + c}}{{bc}} = \frac{8}{{15}};\,\frac{{c + a}}{{ca}} = \frac{7}{{10}}\\ \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{5}{6}\\\,\,\,\,\,\,\,\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{8}{{15}}\\\,\,\,\,\,\,\,\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = \frac{7}{{10}}\\ \Rightarrow 2.\left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \right) = \frac{5}{6} + \frac{8}{{15}} + \frac{7}{{10}} = \frac{{31}}{{15}}\\ \Rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \right) = \frac{{31}}{{30}}\end{array}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{{31}}{{30}} - \left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\frac{1}{c} = \frac{{31}}{{30}} - \frac{5}{6} = \frac{6}{{30}}\\ \Rightarrow c = 5\end{array}\)

Tương tự: \(a = 2;\,b = 3;c = 5\)

08:58 am - 17/01/2019
Đào Mai Phương
Em cảm ơn ạ
11:50 am - 17/01/2019
GV Toán - Minh Hướng
ok em, em cứ làm dần dần xem ra đáp án đúng không nhé (phần tương tự, em nên đặt bút làm nhé, hướng làm là như vậy)
13:53 pm - 17/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thị Hồng Nhung:
Câu b) Biết x2=2 , 2x1-3y2=22, y1=5 Tính x1 và y2
23:55 pm - 02/12/2018
09:01 am - 03/12/2018
Huỳnh Trang
Hay quá!
09:15 am - 19/12/2018
GV Toán - Minh Hướng
Cảm ơn em nhé. chúc em học tốt nha!
09:37 am - 19/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thị Hồng Nhung:
Cho 2 đại lượng tỉ lệ nghịch x,y. Kí hiệu x1,x2 là hai giá trị của x và y1,y2 là hay giá trị của y . Biết x1=4, x2=3 mà y1+y1=14 tính y1,y2
23:54 pm - 02/12/2018
08:50 am - 03/12/2018
Nguyễn Phúc
Bạn có thể giải cho mình bài này ko
20:13 pm - 12/12/2018
GV Toán - Minh Hướng
Em muốn hỏi bài nào em viết đề bài lên đây em nhé.
08:20 am - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thị Hồng Nhung:
Giải giúp e với ạ
23:52 pm - 02/12/2018
nguyen chi nghia:
Em nhấn Enter nó toàn gửi không à, làm sao để xuống dòng trong tuyensinh247 hả thầy
20:29 pm - 01/12/2018
nguyen chi nghia:
Thầy ơi "số pi" có phải là số thập phân vô hạn không tuần hoàn không ạ?
10:05 am - 01/12/2018
GV Toán - Minh Hướng
Đúng rồi, số pi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Nó là tỷ số giữa chu vi vòng tròn với đường kính của nó. Xung quanh số pi có rất nhiều điều thú vị em hãy tìm hiểu thêm nhé. 
10:36 am - 01/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
tim so co 2 chu so sao cho ti so giua so do va tong cac chu so cua no NHO NHAT ,LON NHAT
19:08 pm - 11/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Chào em, cô hướng dẫn em làm bài này như sau nhé:

\[\begin{array}{l}
k = \frac{{\overline {ab} }}{{a + b}} = \frac{{10a + b}}{{a + b}}\,\,\left( {a \ne 0;0 \le a;b \le 9} \right)\\
= \frac{{a + b + 9a}}{{a + b}} = \frac{{a + b}}{{a + b}} + \frac{{9a}}{{a + b}}\\
= 1 + \frac{9}{{1 + \frac{b}{a}}}\\
{k_{\min }} \Leftrightarrow {\left( {\frac{9}{{1 + \frac{b}{a}}}} \right)_{\min }} \Leftrightarrow {\left( {1 + \frac{b}{a}} \right)_{\max }} \Leftrightarrow {\left( {\frac{b}{a}} \right)_{\max }}\\
{\left( {\frac{b}{a}} \right)_{\max }} = 9 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
b = 9\\
a = 1
\end{array} \right.\\
\Rightarrow So\,\,can\,\,tim\,\,sao\,\,cho\,\,ti\,\,so...\,\,lon\,\,nhat\,\,la\,\,19\\
{k_{\max }} \Leftrightarrow {\left( {\frac{9}{{1 + \frac{b}{a}}}} \right)_{\max }} \Leftrightarrow {\left( {1 + \frac{b}{a}} \right)_{\min }} \Leftrightarrow {\left( {\frac{b}{a}} \right)_{\min }}\\
{\left( {\frac{b}{a}} \right)_{\min }} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
b = 0\\
a = \overline {1;2...;9}
\end{array} \right.\\
\Rightarrow So\,\,can\,\,tim\,\,sao\,\,cho\,\,ti\,\,so...\,\,nho\,\,nhat\,\,la\,\,10;20;...;90
\end{array}\]

08:39 am - 12/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
chung minh (2018^2018)-(1009^2018)*128^252 chia het 3027
19:01 pm - 11/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Dấu * là dấu nhân phải không em?
08:41 am - 12/11/2018
Nguyễn Hà
da dung roi
12:06 pm - 12/11/2018
Nguyễn Hà
giup em nhanh len a
12:07 pm - 12/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Chi Na:
thầy ơi câu d) tại sao lại phải bình phương 4 lên ạ?
20:24 pm - 06/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng
để mất căn vế trái đó bn bình phương thì phải bình cả 2 vế nhé
21:04 pm - 06/11/2018
Nguyễn Thị Chi Na
em cảm ơn
21:18 pm - 06/11/2018
10:05 am - 07/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
jungkook:
Thay oi cho em cách tinh nhanh voi a
19:12 pm - 04/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Cách tính nhanh của bài nào trong video em nhỉ?
09:47 am - 05/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần phương nhã ý:
Cho em hoi cau nay choa/b=c/d chung minh rang *4^2a-6ac)(4b^2+6bd)=(4^2a+6ac)(4b^2-6bd)
07:09 am - 02/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
4^2a-6ac, 4^2a+6ac em xem lại những chỗ này chính xác chưa nhé!
09:37 am - 02/11/2018
jungkook
a biet so nu nhieu hon so hs nam la 5hs so hoc sinh nu va namvoi tile cac so la 4,3 lam tghe nao athay oi cau tinh so hs nu cua lop
08:18 am - 05/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Gọi số học sinh nữ là x và số học sinh nam là y, theo đề bài ta có:
\(\frac{x}{4} = \frac{y}{3}\) và \(x - y = 5\)
Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{{x - y}}{{4 - 3}} = \frac{5}{1} = 5\\
\Rightarrow x = 4.5 = 20\\
\,\,\,\,\,\,y = 3.5 = 15
\end{array}\)
Vậy có 20 học sinh nữ là 15 học sinh nam.

08:25 am - 05/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thùy Trang:
cho em hỏi bài: Tại một trạm xe có 114 chiếc ô tô loại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn. Biết rằng 2/3 số xe loại 40 tấn bằng 2/5 số xe loại 25 tấn và bằng 3/7 số xe loại 5 tấn. Hỏi trạm xe đó có bao nhiêu xe mỗi loại?
21:23 pm - 01/11/2018
Thái Thị Thùy Trang
và bài: So sánh các số sau: 3^39 và 11^21
21:24 pm - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
1) Gọi số xe lại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn lần lượt là x, y, z ta có: x+y+z=114 và

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{3}x = \frac{2}{5}y = \frac{3}{7}z\\
\Leftrightarrow 6.\frac{x}{9} = 6.\frac{y}{{15}} = 6.\frac{z}{{14}}
\end{array}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{9} = \frac{y}{{15}} = \frac{z}{{14}} = \frac{{x + y + z}}{{9 + 15 + 14}} = \frac{{114}}{{38}} = 3\\
\Rightarrow x = 9.3 = 27\\
\,\,\,\,\,\,y = 15.3 = 45\\
\,\,\,\,\,\,z = 14.3 = 42
\end{array}\)
2) 

\[\begin{array}{l}
{3^{39}} < {3^{42}} = {\left( {{3^6}} \right)^7} = {729^7}\\
{11^{21}} = {\left( {{{11}^3}} \right)^7} = {1331^7}\\
\Rightarrow {3^{39}} < {729^7} < {1331^7} = {11^{21}}\\
\Rightarrow {3^{39}} < {11^{21}}
\end{array}\]

23:05 pm - 01/11/2018
Thái Thị Thùy Trang
cho em hỏi số sáu làm sao có vậy ạ. Chỗ 6.x/9=6.y/15=6.z/14
05:03 am - 02/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em nhân cả 3 vế với 6 nhé! 6 chính là BCNN của các số trên tử
09:37 am - 02/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thanh Bình:
bài 1b thầy sai rồi sai ở chỗ 1 1/2 bằng 3/2 mà thầy ra 5/2
16:36 pm - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Chỗ đó th ghi sai đề bài, em xem lại trong tài liệu bài giảng giúp cô nhé!
09:41 am - 02/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thanh Bình:
em muốn thi thử thì làm thế nào vậy
11:38 am - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Thi thử đề thi online hả em?
16:25 pm - 01/11/2018
Phạm Thanh Bình
đúng chị
16:32 pm - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
https://tuyensinh247.com/thong-tin-de-thi-online-on-tap-chuong-i-dai-so-7-co-loi-giai-chi-tiet-e22093.html
E
m kích vào link này và thi thử nhé, đây là đề miễn phí, còn những đề thi khác muốn thi được em phải mua đề thi hoặc mua khóa học nhé!
10:54 am - 02/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
em xin loi no ti le voi cac so 1:2:7
21:17 pm - 30/10/2018
Hải Dươngg

Bài nào vậy e

21:47 pm - 30/10/2018
Nguyễn Hà
btvn cua lop boi duong toan cua tinh nghe an
20:26 pm - 31/10/2018
Nguyễn Hà
luc thi huyen thi em thu khoa day 19,75 diem
20:27 pm - 31/10/2018
Phạm Thanh Bình
sao chị thi được vậy
16:23 pm - 01/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Chi Na:
hình như bài 1 câu b) thầy ghi sai đề
08:30 am - 29/10/2018
Hải Dươngg
Sai chỗ nào bậy e ?
22:33 pm - 29/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyenthi Ngocanh:
Cho em hỏi một bài đc ko ạ
09:51 am - 28/10/2018
toilalinh
Em cầ giúp gì nhỉ ?
20:14 pm - 28/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi đề bài nhé Ngocanh!
08:46 am - 29/10/2018
Bùi Duy Đông
bài 95 thầy
22:17 pm - 29/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Các em cần giúp bài gì thì ghi đề bài của bài đó nhé!
22:34 pm - 29/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Xinh Gái Tuyết:
bài 104 ak
14:49 pm - 27/10/2018
15:53 pm - 27/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Đăng Dũng:
x,y,z tỉ lệ nghịch với m,n,p <=> x:y:z=1/m:1/n:1/z
20:15 pm - 26/10/2018
Hải Dươngg

Đề bài yêu cầu gì thế e?

20:48 pm - 26/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Đăng Dũng:
Thầy giảng cho em bài này nha thầy
20:12 pm - 26/10/2018
20:48 pm - 26/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Đăng Dũng:
Thầy ơi
20:11 pm - 26/10/2018
Hải Dươngg

E có thắc mắc gì?

20:48 pm - 26/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Công Lam:
thay oi
20:27 pm - 25/10/2018
20:36 pm - 25/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Công Lam:
thay giai rat lahieu hieu
20:26 pm - 25/10/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

cảm ơn em nhe

20:38 pm - 25/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!