Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Tử Hân:
a) Rút gọn biểu thức : A=(1/√x-1 - √x/1-x).(x-√x)/2√x -1 (với x>=0, x khác 1 ) b, cho hai số a,b thỏa mãn a^3+b^3 = √(8-4√3) - (4/(√2 + √6)). Tính giá trị của biểu thức : M = a^5 + b^5
20:32 pm - 23/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Đề bài như này đúng ko em?
\(\begin{array}{l}
a)\,\,A = \left( {\frac{1}{{\sqrt x - 1}} - \frac{{\sqrt x }}{{1 - x}}} \right).\frac{{x - \sqrt x }}{{2\sqrt x - 1}}\,\,\left( {x \ge 0,\,\,x \ne 1} \right)\\
b)\,\,{a^3} + {b^3} = \left( {8 - 4\sqrt 3 } \right) - \frac{4}{{\sqrt 2 + \sqrt 6 }}
\end{array}\)
13:49 pm - 21/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
giải hộ em bài này vs ạ : CMR số nguyên n>1 ta có: n^n +5.n^2 -11n +5 chia hết cho (n-1)^2
21:03 pm - 29/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2005.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
12:02 pm - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
giúp em bài này với ạ : tìm số có ba chữ số abc(có gạch ngang trên đầu,đây là một số) sao cho ta có (a+b+c)*abc (có gạch ngang trên đầu)=100 ......trong đó a,b,c là các chữ số ạ
22:50 pm - 10/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}\left( {a + b + c} \right)\overline {abc} = 100\\ \Rightarrow \overline {abc} \in U\left( {100} \right) = \left\{ {1;2;4;5;10;20;25;50;100} \right\}\end{array}\)
Mà \(\overline {abc} \) là số tự nhiên có 3 chữ số \( \Rightarrow \overline {abc} = 100\) thỏa mãn \(a + b + c = 1\).
Vậy \(\overline {abc} = 100\).
11:48 am - 14/01/2020
phạm hương trà
tại sao abc ( có gạch ngang trên đầu) lại thuộc ước của 100 ạ???
19:56 pm - 15/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
@phạm hương trà: \(\overline {abc} \left( {a + b + c} \right) = 100\) mà em, tích của 2 số tự nhiên bằng 100 , thì 100 phải chia hết cho cả 2 số đó nhé
16:07 pm - 20/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cô giải hộ em tìm GTLN của (x^2)*y biết 2x+2y=4
13:59 pm - 28/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài đủ chưa em!
10:01 am - 30/12/2019
Thánh Vật Lý
đủ rồi ạ
20:42 pm - 30/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
em cảm ơn cô nhiều ạ
22:20 pm - 26/12/2019
phạm hương trà:
Hãy nêu cách căng một sợi dây có độ dài bằng a thành 3 đoạn sao cho chúng tạo thành với bức tường có sẵn thành một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất....Giúp em bài này vs ạ
11:59 am - 26/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất khi nó là hfinh vuông, tức là phải căng sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau em nhé!
11:46 am - 27/12/2019
phạm hương trà
dạ em hiểu rồi , em cảm ơn cô:))
17:15 pm - 27/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
@phạm hương trà: Ok em nhé!
10:02 am - 30/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cô giả hộ em bài này a+b+c=0 tìm giá trị của A=(a^2/bc)+(b^2/ac)+(c^2/ab)
20:52 pm - 18/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Tìm GT gì em?
11:37 am - 21/12/2019
Thánh Vật Lý
chỉ là giá trị thôi ạ
14:52 pm - 21/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
@Thánh Vật Lý:\(\begin{array}{l}
A = \frac{{{a^2}}}{{bc}} + \frac{{{b^2}}}{{ac}} + \frac{{{c^2}}}{{ab}}\\
A = \frac{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}{{abc}}\\
A = \frac{{{{\left( {a + b + c} \right)}^3} - 3\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)\left( {a + c} \right)}}{{abc}}\\
A = \frac{{ - 3.\left( { - c} \right)\left( { - a} \right)\left( { - b} \right)}}{{abc}}\\
A = \frac{{3abc}}{{abc}} = 3
\end{array}\)
14:56 pm - 24/12/2019
Thánh Vật Lý
vâng em cảm ơn cô nhiều ạ
22:16 pm - 26/12/2019
Thánh Vật Lý
em cảm ơn cô
22:20 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
Giải hộ em bài này vs ạ :cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC . Chu vi tam giác bằng 2 . CMR: a^2 + b^2 + c^2 + 2abc <2
20:18 pm - 13/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham khảo nhé:
14:56 pm - 16/12/2019
phạm hương trà
dấu = xảy ra khi a, b = mấy ạ
17:24 pm - 27/12/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
@phạm hương trà: đề yêu cầu cm a^2 + b^2 + c^2 + 2abc <2, chứ có yêu cầu a^2 + b^2 + c^2 + 2abc <=2 đâu mà có dấu "=" xảy ra hả bạn.
20:21 pm - 27/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cho em hỏi cách giải bài này cho đường tròn o đường kính AB cố định, ddiiemr I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3AO .kẻ dây MN vuông góc với AB tại I .gọi C là điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN .nối AC cắt MN tại E .hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất đó
06:25 am - 10/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2005.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
14:05 pm - 11/12/2019
Thánh Vật Lý
nhưng cô giải cho em luôn đi
23:16 pm - 12/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
Chứng minh với mọi n thuộc N* ta có 1+2+3+...+n=n(n+1)/2.Giải hộ em bài này vs ạ,em cần lời giải và hướng giải
12:08 pm - 05/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,1 + 2 + 3 + 4 + ... + n\\
= \left( {1 + n} \right) + \left( {2 + n - 1} \right) + ... + \left( {\frac{n}{2} + \frac{{n + 2}}{2}} \right)\\
= \left( {1 + n} \right) + \left( {1 + n} \right) + ... + \left( {1 + n} \right)\\
= \left( {1 + n} \right).\frac{n}{2}
\end{array}\)
11:55 am - 07/12/2019
phạm hương trà
dạ em cảm ơn cô
10:43 am - 12/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
giúp em bài này với ạ: tìm tất cả các số tự nhiên để (2^n)-1 chia hết cho 7
21:13 pm - 02/12/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham khảo nhé!
11:21 am - 04/12/2019
phạm hương trà
dạ em cảm ơn cô
20:53 pm - 06/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cho tam giác ABC ta có AB =5cm ;AC=6cm ;có góc A=90+gócB/2 tìm độ dì BC
20:38 pm - 20/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
13:34 pm - 21/10/2019
Thánh Vật Lý
em muốn hỏi cách làm
16:54 pm - 21/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
\(\widehat A = {90^0} + \frac{{\widehat B}}{2}\) phải không em?
09:13 am - 23/10/2019
Thánh Vật Lý
đúng rồi ạ
17:42 pm - 23/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Thiếu gì đó em, vì dữ kiện như này chưa giải được.
09:09 am - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cho tam giá cân tại A có A= 20 ;E thuộc AB ;D thộc AC ;biết góc DBC =50 ;góc ECB=60.Tìm góc DEC
17:53 pm - 20/10/2019
Mod_HT Huyền
Bài này kẻ thêm đường phụ rồi chứng minh tam giác bằng nhau là ra.
-Kẻ EG//BC(G thuộc AC); EC cắt BG tại I.
-Ta có: tam giác ABC cân tại A;EG//BC.
=> tam giác AGE cân tại A. Mà AB=AC.
=> BE=CG; góc EBC=góc GCB.
=> tam giác EBC=tam giác GCB(c.g.c).
=> góc ECB=góc GBC=góc CEG=góc BGE. Mà góc ECB=60 độ.
=> tam giác IEG; tam giác IBC đều.
=> EG=EI; góc IEG=60 độ; IC=BC; góc ICB=60 độ. (1)
-Lại có: tam giác CBD cân tại C(góc CBD=50 độ; góc DCB=80 độ). => DC=CB; góc ICD=20 độ (2).
-Từ (1);(2)=> tam giác ICD cân tại C có góc ICD=20 độ.
=> góc IDC=80 độ. => góc EID=100 độ=góc EGD. Mà tam giác EIG đều nên góc EIG=góc EGI=60 độ.
=> góc GID=góc IGD=40 độ.
=> tam giác GDI cân tại D. => DI=DG (3).
-Từ (1);(3)=> tam giác EID=tam giác EGD(c.c.c).
=> góc IED=góc GED=1/2.góc GEI=30 độ.
Vậy góc CED=30 độ.
eLcouQTai yêu thích
18:18 pm - 20/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Chứng minh hàm số y=f(x)=(m^2+1)x-1/2 là hàm số đồng biến
17:53 pm - 18/10/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang

đề là (m^2 +1)x -1/2 hay ((m^2 +1)x -1) /2 bạn nhỉ?

20:02 pm - 18/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen minh hieu:
cho e hỏi phần thay giá trị vào biểu thức ở bài 3 tại sao thầy lại viết là -3/2+căn 3 mà ko phải là-3/căn 3+2 ạ? (từ 9:45 đến 9:40).
21:45 pm - 05/10/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang

viết như nào cũng được bạn nhé! Đây chỉ là tính chất giao hoán của phép cộng thôi.

23:27 pm - 05/10/2019
nguyen minh hieu
đó,nhưng mà kết quả cuối cùng e lại tính ra khác thầy!
08:44 am - 06/10/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
@nguyen minh hieu:có thể bạn nhầm ở đâu đó bạn ạ. Bạn có thể gửi lên đây mình xem cho.
19:21 pm - 08/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Roc Ky:
Giúp em bài này với ạ : Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho các điểm A(1;1); B(-2;2); C(-1;-3). Biết D(m;-2). Tìm m để chu vi tam giác ABD nhỏ nhất.
10:48 am - 29/09/2019
GV Toán - Bạc Hà
Đây là bài toán lớp 9 hay lớp 10 vậy em?
10:33 am - 01/10/2019
Hang Trinh
@GVHT Toán - Bạc Hà:Đây là bài toán lớp 9
21:43 pm - 21/10/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em được học công thức tính độ dài đoạn thẳng như này chưa em: \(AB = \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_B} - {y_A}} \right)}^2}} \)
09:17 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hương Giang:
b)CosB = CosB.CosC
10:25 am - 29/09/2019
Hương Giang:
Cho tam giác ABC có trực tâm H là trung điểm của đường cao AD. Hệ thức nào đúng sau đây:
a) cosA =cosA.CosC
b)
c) CosA= CosB.CosC
d) CosA=Cos2B
10:24 am - 29/09/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em ghi đầy đủ đề bài nhé!
10:28 am - 01/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hien Ha:
Cac bai tap do co trong sgk ko
21:18 pm - 19/09/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

Các bài tập trong sách giáo khoa bạn xem lời giải chi tiết trên trang loigiaihay.com

21:38 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Mai Linh:
Cho tam giác ABC vuông tại A có trung tuyến AM , đường cao AH . trên cùng một nửa mặt phẳng bở BC có chứa điểm A vẽ 2 tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC , qua A kẻ đường vuông góc với AM , cắt Bx Cy lần lượt tại P , Q a) chúng minh PC đi qua trung điểm AH , b) khi BC cô định BC = a , điểm A di động sao sao cho BAC = 90* . Tìm vị trí của H để diện tích tam giác ABH lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
15:13 pm - 20/08/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/groups/2005.Tuyensinh247/
22:46 pm - 25/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hắc Hường:
cj ơi cho e mấy cái đề thi thử vào 10 môn toán đc ko ạ
20:17 pm - 18/08/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn em nhé!
09:50 am - 19/08/2019
Hắc Hường
@GVHT Toán - Bạc Hà: cj cho e vào nhóm trao đổi ik
15:52 pm - 19/08/2019
Kim Hằng
Nhóm ở đâu ạ cho em vào với
23:05 pm - 19/08/2019
nguyen minh hieu
ah đồng ý giúp e vào nhóm đi ak e gửi yêu cầu rồi!
20:51 pm - 05/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Lê Minh Quyên:
cô ơi giải thích chi tiết giúp em b4 bước ta có đc không ạ? tại sao 1+x^2 lại bằng xy+yz+zx+x^2 vậy ạ?
17:02 pm - 16/08/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
Em thay dữ kiện đề bài vào thôi nhé
17:17 pm - 16/08/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
Đề bài cho: xy+yz+zx=1
=>1+x^2=xy+yz+zx+x^2
17:18 pm - 16/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
CMR:1/a + 1/b >= 1/4(a+b)
14:40 pm - 14/08/2019
Lê Thanh Bình

Cách 1:Biến đổi tương đương :

1/a + 1/b > 4/(a+b)

<=> (a+b)/ab >4/(a+b)

<=>(a+b)^2>4ab

<=>(a-b)^2>=0 (luôn đúng )

=>đpcm

Cách 2:Áp dụng bdt cô-si ta có

a+b>= 2 căn ab

<=>1/a + 1/b >= 2 /  căn ab

Nhân từng vế của 2 bdt trên=> (a+b)(1/a + 1/b) >=4

=>1/a + 1/b >=4/a+b

14:54 pm - 14/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
1/a + 1/b >= 1/4(a+b)
14:39 pm - 14/08/2019
Lê Thanh Bình

anh đã trả lời câu này rồi em nhé!

14:54 pm - 14/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Tiền:
thầy ơi khi thầy giải thì giải thích thêm cho rõ nhé thầy
07:21 am - 04/07/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

Cảm ơn em đã góp ý nha!

07:49 am - 04/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hung Le:
2x+3xy-4y
20:57 pm - 23/06/2019
Mod_HT Huyền
Bạn cho mk đề rõ hơn được không?
21:59 pm - 23/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Hiền:
chứng minh 8/p chỉ nhận đúng 1 giá trị nguyên
18:15 pm - 04/06/2019
Nghĩa Trương Đình
máy tính e ko viết đc căn
19:40 pm - 03/07/2019
Nghĩa Trương Đình
e lấy C làm căn nhé
19:40 pm - 03/07/2019
Nghĩa Trương Đình
C(x^4-8x^2+16)=x-2
19:42 pm - 03/07/2019
Lê Thanh Bình
@Nghĩa Trương Đình:Pt<=>x-2>=0 và (x^4-8x^2+16)=(x-2)^2
08:03 am - 04/07/2019
Lê Thanh Bình
@Nghĩa Trương Đình:Em giải hệ pt này ra là đc nhé
08:04 am - 04/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Hiền:
so sánh p=2x+2+2.căn x / căn x với 5
18:15 pm - 04/06/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& P = {{2x + 2 + 2\sqrt x } \over {\sqrt x }}\,\,\left( {x > 0} \right) \cr
& \,\,\,\,\, = 2\sqrt x + {2 \over {\sqrt x }} + 2 \cr
& \,\,\,\, \ge 2\sqrt {2\sqrt x + {2 \over {\sqrt x }}} + 2 \cr
& = 2\sqrt 4 + 2 \ge 6\,\,\forall x > 0 \cr
& \Rightarrow P > 5\,\,\forall x > 0 \cr} \)

15:57 pm - 11/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Hiền:
giúp em vói ạ:
18:14 pm - 04/06/2019
Đỗ Hiền:
giúp em với ạ
18:14 pm - 04/06/2019