Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Thanh Hương:
clo có hóa trị II k ạ
15:36 pm - 16/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh

clo có hóa trị I bạn nhé!

20:10 pm - 16/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ko Biết Tên:
cho em đề hóa kt một tiết đi thầy
19:24 pm - 15/10/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Bạn tham khảo trang loigiaihay.com và vungoi.vn có nhiều đề lắm nhé!

19:40 pm - 15/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Tuyền:
Thầy ơi giúp em giải 2 bài tập hóa học này vs ạ?1, Tổng số hạt proton, nơtron, và electron trong ion X^3+ là 79 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 19 hạt. Xác định nguyên tố X.2, Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong ion X^3- là 26 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện tích nhiều hơn tổng số hạt không mang điện tích là 10 hạt. Xác định nguyên tố X.
19:35 pm - 11/10/2019
20:00 pm - 11/10/2019
Thanh Tuyền
@Mod_Hoàng Thu Huyền:cho mk hỏi là ở đây bj có tính ion k
20:18 pm - 13/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

@Thanh Tuyền:bj là gì hả bạn?

20:43 pm - 13/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Tuyền:
Thầy ơi giúp em giải 2 bài tập hóa học này vs ạ?
19:31 pm - 11/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh

Bài nào hả bạn?

21:14 pm - 11/10/2019
Thanh Tuyền
@Mod_Nguyen Lan Anh:ở trên á bạn
21:31 pm - 12/10/2019
Thanh Tuyền
@Mod_Nguyen Lan Anh:câu trên cùng
21:31 pm - 12/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phúc Búa:
làm sao có thể nhớ được bảng 2 trong trang42 SGK ạ
21:13 pm - 07/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

bạn có thể học qua bài ca hóa trị nhé! mà thật ra thì khi chúng ta làm nhiều bài tập cũng tự động quen và nhớ mà!

21:25 pm - 07/10/2019
21:05 pm - 09/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em có thể tham khảo bài ca hóa trị sau nhé!
08:46 am - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Hòa tan 8 gam oxit đồng trong dung dịch chứa 10,95 gam HCl. Sau phản ứng thu được 9,45 gam muối đồng ll clorua và nước. Tính khối lượng CuO và HCl đã phản ứng ? Sơ đồ phản ứng : CuO +HCl = CuCl2 + H2O.
21:18 pm - 03/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
nCuCl2=9,45/135=0,07 mol
PTHH: CuO +2HCl = CuCl2 + H2O
Theo PT, nCuO pư=nCuCl2=0,07 mol
=> mCuO pư=0,07×80=5,_g
nHCl pư=2nCuCl2=2×0,07=0,14 mol
=> mHCl pư=0,14×36,5=5,11g
02:24 am - 04/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Đốt 5,4g bột kim loại Al trong 2,24 lít khí oxi ở đktc đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được những chất nào? Có khối lượng bao nhiêu
21:14 pm - 03/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
PTHH: 4Al+3O2->2Al2O3
nAl=5,4/27=0,2 mol
nO2=2,24/22,4=0,1 mol
Thấy 0,2/4>0,1/3 => O2 hết, Al dư. Pư tính theo O2
Theo PT, nAl2O3=2/3×nO2=2/30 mol
=> mAl2O3=102×2/30=1,7g
nAl pư=4/3×nO2=4/30 mol
=> mAl dư=5,4-27×4/30=1,8g
Vậy sau pư thu được 1,7g Al2O3 và 1,8g Al dư
02:18 am - 04/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cô ơi có hai bài nhé bài 1 từ đầu đến H2 bài 2 từ cho 4g Ca trở đi
22:48 pm - 01/10/2019
Baongan Nguyen:
1. Thực hiện phản ứng giữa 18,3g hỗn hợp gồm Ba và Na với 9 gam nước. Sau phản ứng kết thúc thì thu được 4,48 lít H2 ( đktc) a) Sau phản ứng chất nào còn dư? b) Tính % về khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp ban đầu? Biết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ : Na+H2O = NaOH +H2 Ba + H2O = Ba(OH)2+ H22. Cho 4g Ca vào cốc chứa m gam nước. Kết thúc phản ứng thì thấy cốc tăng lên 3,9g. Xác định thể tích H2 thoát ra ở đktc? Biết sơ đồ phản ứng : Ca+ H2O = Ca(OH)2 + H2.
22:46 pm - 01/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 1:

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}O}} = {9 \over {18}} = 0,5\,(mol) \cr
& {n_{{H_2}(dktc)}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2\,(mol) \cr} \)

PTHH:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑        (1)

x                                 → 0,5x (mol)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑         (2)

y                                    → y (mol)

a) Theo (1) và (2) ta thấy:

∑ nH2O pư =2.∑ nH2 = 2. 0,2 = 0,4 (mol) < nH2O bđ = 0,5 (mol)

→ H2O phản ứng dư, kim loại Ba và Na pư hết.

b) Đặt trong 18,3 gam hh ban đầu số mol Na và Ba lần lượt là x và y (mol)

→ mhh = 23x + 137y = 18,3 (I)

Từ PTHH (1) và (2) ta có:

nH2 = 0,5x + y = 0,2 (II)

giải hệ phương trình (I) và (II) được x = 0,2 và y = 0,1

=> nNa = 0,2 (mol) => mNa = 0,2.23 = 4,6 (g)

\(\% Na = {{{m_{Na}}} \over {{m_{hh}}}}.100\%  = {{4,6} \over {18,3}}.100\%  = 25,14\% \) 

08:49 am - 02/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 2:

PTHH:         Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Cho 4 (g) Ca vào cốc nước đáng ra khối lượng cốc tăng là 4 (g)

Nhưng vì có khí H2 thoát ra nên khối lượng cốc tăng là 3,9 (g)

=> khối lượng H2 thoát ra = 4 - 3,9 = 0,1 (g)

=> nH2= mH2: MH2 = 0,1: 2 = 0,05 (mol)

=> VH2(đktc) = 0,05.22,4 = 1,12 (lít)

08:58 am - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen thanh phong:
em cảm ơn ạ
16:02 pm - 25/09/2019
nguyen thanh phong:
Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g một hỗn hợp kim loại(hỗn hợp Y) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng(lấy dư), thì thấy có 3.2g một kim loại màu đỏ không tan. Tính % các chất có trong hỗn hợp Y, nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80%
16:01 pm - 25/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

CO + CuO → Cu + CO2  (1)

3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 (2)

Hỗn hợp rắn thu được là Cu và Fe

Cho hh này tác dụng với dd H2SO4 loãng chỉ có Fe phản ứng, Cu không phản ứng

=> mCu = 3,2 (g)

Fe + H2SO4 → FeSO­4 + H2 (3)

nCu = mCu: MCu = 3,2:64 = 0,05 (mol)

Theo PTHH (1): nCuO = nCu = 0,05 (mol)

=> mCuO = nCuO.MCuO= 0,05.80 = 4 (g)

=> mFe2O3 = 20 - mCuO = 20 - 4 =16 (g) => nFe2O3 = 16:160 = 0,1 (mol)

a) Trong hỗn hợp Y có:

%CuO = (mCuO:mhh).100% = (4:20).100% = 20%

%Fe2O3 = 100% - 20% = 80%

b) Khi sinh ra trong phản ứng khử Y là CO2

Theo (1): nCO2(1) = nCuO = 0,05 (mol)

Theo (2): nCO2(2) = 3nFe2O3 = 3.0,1 = 0,3 (mol)

=> Tổng mol CO2 = 0,05 + 0,3 = 0,35 (mol)

Cho CO2 hấp thụ vào dd Ca(OH)2 xảy ra phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O  (4)

0,35                         → 0,35 (mol)

Theo PTHH (4): nCaCO3 = nCO2 = 0,35 (mol)

=> mCaCO3 lí thuyêt = 0,35.100 = 35 (g)

Vì %H = 80% nên mCaCO3 thực tế = mCaCO3 lí thuyết .%H :100%= 35. 80% :100% = 28 (g)

08:46 am - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen thanh phong:
Cho a gam hỗn hợp 2 kim loại A và B(chưa rõ hóa trị) tác dụng hết với dung dịch HCl(cả A và B đều phản ứng). Sau phản ứng thu được 67g muối và 8.96 lít khí hiro
11:37 am - 25/09/2019
Au NguyenVan:
ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số p là 16 hiệu số p của nguyên tử x,y là 1 và tổng e của phân tử là X3Y là 31 xác định tên của X,Y,Z.
19:34 pm - 10/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Đặt số proton của X, Y, Z lần lượt là px, py, pz
Có tổng số p của X, Y, Z là 16 => px + py + pz = 16  (I)
Hiệu số p của nguyên tử X, Y là 1 => px - py = 1       (II) Hoặc py - px = 1 (II')
Tổng số e của phân tử X3Y là 31 => 3.px + py = 31    (III)
Giải máy tính hệ phương trình 3 ẩn (I), (II), (III)
=> px = 8 ; py = 7 và pz = 1
Giải máy tính hệ phương trình 3 ẩn (I), (II'), (III)
=> px = 7,5 ; py = 8,5 và pz = 0 => loại vì số proton phải nguyên dương.
px = 8 => X là nguyên tố Oxi
py = 7 => Y là nguyên tố nito
pz = 1 => Z là nguyên tố hidro
08:35 am - 11/09/2019
Phúc Nguyễn
cô chỉ cho e cach nhấn đi ạ
10:07 am - 15/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em tham khảo cách giải hệ 3 phương trình bằng máy tính fx 570 ES PLUS tại link sau nhé!
https://bitex.com.vn/vn/kho-ung-dung/1599/he-pt-bac-nhat-3-an-bang-may-tinh-casio-fx-570es-plus.html
08:39 am - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Au NguyenVan:
thầy giúp em tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M,X lần lượt là 82,56.M,X tạo thành MXa phân tử có tổng số p là
19:38 pm - 09/09/2019
Au NguyenVan
thank you very much
17:10 pm - 11/09/2019
Au NguyenVan
@GV Hóa - Hồng Hoa:em chưa hiểu chỗ 1,5p
17:12 pm - 11/09/2019
Au NguyenVan
chỗ p
19:50 pm - 11/09/2019
Au NguyenVan
@GV Hóa - Hồng Hoa:p
19:51 pm - 11/09/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Đối với các nguyên tố có Z <= 82 thì ta có p <= n <= 1,5p. Đây là công thức kinh nghiệm nên ta chỉ chấp nhận, không chứng minh nhé!
10:52 am - 12/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phúc Búa:
thầy giúp e với ạ :cho biết khí cacbonnic là chất cò thể làm đục nc vôi trong làm thế nào để biết đc khí này có trong hơi thở ta
14:19 pm - 07/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Để có thể nhận biết được khí này có trong hơi thở của ta, ta làm theo cách sau : lấy một ly thủy tinh có chứa nước vôi trong và thổi hơi thở sục qua. Khi quan sát, ta thấy li nước vôi bị vẩn đục. Vậy trong hơi thở của ta có khí cacbonic đã làm đục nước vôi trong.
15:28 pm - 07/09/2019
Phúc Búa
@Mod_Hoàng Thu Huyền:e cảm ơn
07:20 am - 08/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Au NguyenVan:
thầy bảnh <3
19:47 pm - 02/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
^^ cảm ơn em!
19:47 pm - 02/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!