Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hello2020:
1:Trình bày hiểu biết của em về các hội thời Lê-Sơ2:Phong trào nông dân Tây bùng nổ trong bối cảnh lịch sử nào?3:trình bày hiểu biết của em về căn cứ,người lãnh đạo và lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây SơnEm thừa coi Cô giúp em với ạ🙏🙏🙏🙏 Em cảm ơn coi nhiều
15:35 pm - 16/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Phong tràoTây Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh lịch sử :

- Từ giữa TK XVIII, triều đình Đàng Trong thối nát, Trương Phúc Loan nắm hết mọi quyền
hành.
- Nạn mua quan, bán tước phổ biến
- Quan lại, Cường hào áp bức, bóc lột nhân dân, cướp đoạt ruộng đất, vơ vát của cải
=> Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
2. Phong trào Tây Sơn
http://tayson.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Atiu-s-phong-trao-nong-dan-tay-sn&catid=46%3Agii-thiu-chung&Itemid=60
3. ý thứ nhất e nêu câu hỏi chưa phù hợp.

15:46 pm - 16/06/2020
Hello2020
1:Trình bày hiểu biết của em về xã hội thời Lê Sơ2:rình bày hiểu biết của em về căn cứ,người lãnh đạo và lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây SơnCô giúp em với ạEm cảm ơn cô nhiều
16:46 pm - 16/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lê sơ:

- Giai cấp thống trị: bao gồm vua, quan, quý tộc, địa chủ phong kiến.

+ Vua: đứng đầu đất nước, có quyền lực cao nhất.

+ Giai cấp địa chủ, quan lại, quý tộc: có nhiều ruộng đất, là giai cấp bóc lột trong xã hội.

- Giai cấp bị trị:

+ Giai cấp nông dân: chiếm tuyệt đại đa số, là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội.

+ Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công: ngày càng đông đảo, họ phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội coi trọng.

+ Nô tì: là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bao gồm cả người Việt, người Hoa và dân tộc ít người.

16:56 pm - 16/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hằng:
Nêu những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống cực khổ, bần hàn của ND ta thời Nguyễn. Em hãy đánh giá những công lao của nhà Nguyễn?
18:25 pm - 14/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Nguyên nhân: 
- Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.
- Ở địa phương thì địa chủ, cường hào hoàng hành chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột sức lao động 
của nhân dân.
2. Đánh giá công lao của nhà Nguyễn: Em theo dõi các bài viết dưới đây để có đánh giá toàn diện và khách quan nhé:
http://tuanbaovannghetphcm.vn/cong-toi-nha-nguyen/
https://nghiencuulichsu.com/2016/03/28/cong-trang-cua-cac-chua-nguyen-va-vuong-trieu-nguyen-doi-dieu-suy-ngam/
http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2332%3At-pha-trong-nhn-thc-v-chua-nguyn-triu-nguyn&catid=1511%3Ac-bao-giup-bn&Itemid=2932&lang=fr&site=71

08:36 am - 15/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hằng:
Giúp em câu này với ạ
18:24 pm - 14/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em đang thắc mắc vấn đề gì vậy em?
08:32 am - 15/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Câu 6 Qúa trình thiết lập lại chính quyền nhà Nguyễn( trình bày chi tiết)
11:33 am - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, sau khi lật đổ nhà Tây Sơn năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi và đã tiến hành thiết lập chế độ phong kiến triều Nguyễn:

Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã:

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, củng cố nhà nước quân chủ tập quyền. Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

- Năm 1815, ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, còn các tỉnh nhỏ là chức tuần phủ.

- Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng, ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc. Xây dựng hệ thống trạm ngựa trong cả nước để kịp thời chuyển tin tức.

=> Tăng cường tính tập quyền của nhà nước từ trung ương đến địa phương.

11:50 am - 06/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
câu 5 Đóng góp của chiến thắng Lam Sơn và Tây Sơn đối với lịch sử?
11:32 am - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.
2. Khởi nghĩa Tây Sơn:

- Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

- Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

11:54 am - 06/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Câu 4 Nguyên nhân vì sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Tây Sơn bùng nổ
11:32 am - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nguyên nhân là do chinhs ách cai trị tàn bạo quả nhà Minh.
11:52 am - 06/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
câu 3 Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng như thế nào?
11:31 am - 06/06/2020
Thanh Minh:
câu 2:trình bày chi tiết về cuộc giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa
11:30 am - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em kết hợp ôn tập nội dung theo sgk và nội dung dưới đây nhé:
11:39 am - 06/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
câu 1: hãy nêu tình hình những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn ở trên vùng núi Chí Linh? ( trình bày chi tiết)
11:29 am - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

* Khó khăn:

- Lực lượng chưa lớn mạnh.

- Nhà Minh áp đặt được bộ máy cai trị lâu dài.

- Quân Minh vây quét và tấn công:

+ Năm 1418, quân Minh đã tấn công căn cứ ở vùng núi Chi Linh. Lê Lai đã liều minh cứu chúa (Lê Lợi).

+ Cuối năm 1421, quân Minh thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ của nghĩa quân => Nghĩa quân buộc phải rút lui lên núi Chí Linh.

+ Năm 1423, Lê Lợi chủ động hòa hoãn với quân Minh.

+ Năm 1424, quân Minh tấn công => Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới.

11:37 am - 06/06/2020
Thanh Minh
cô nêu những giải pháp luôn cô ạ
15:25 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, cô chưa hiểu vấn đề em đang thắc mắc. Em nêu cụ thể hơn nhé!
08:10 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hello2020:
So sánh bộ máy nhà nước thời Trần với bộ máy nhà nước thời Lê-sơ
12:04 pm - 17/05/2020
Nguyễn Phú Trọng
Câu 3: Trình bày các giai cấp dưới thời Lê Sơ và cho biết những điểm tiến bộ của xã hội dưới thời Lê Sơ
21:34 pm - 18/05/2020
Nguyễn Phú Trọng
Câu 4: Nêu nguyên nhan thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ, từ đó rút ra nhận xét về bài học lịch sử trong cách cai trị của bộ máy nhà nước
21:34 pm - 18/05/2020
Nguyễn Phú Trọng
Cô giúp em với, ngày mai em KT rồi ạ. Em sẽ hậu tạ cô sau ạ!Em cảm ơn
21:34 pm - 18/05/2020
huynh bao tram
TAI SAO NOI PHO CO HOI AN LA PHUONG CAN LON NHAT O DANG TRONG
15:14 pm - 02/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em theo dõi nội dung dưới đây nhé:

Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong, vì:

- Do Hội An có vị trí địa lý thuận lợi: là cửa ngõ ra - vào của các tỉnh và biển Đông, có hải cảng sâu, rộng phù hợp cho các thuyền buôn trong và ngoài nước đến neo đậu, buôn bán.

- Các hàng hóa từ Quảng Nam, Bình Khang, Diên Khánh,… đều theo đường thủy, đường bộ tập trung về Hội An.

- Chúa Nguyễn nới lỏng việc tự do buôn bán của thương nhân nước ngoài, cho phép họ vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí.

15:26 pm - 02/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Vì sao các Giáo sĩ phương Tây lại gọi nghĩa quân Tây Sơn là Kẻ cướp nhân đức
18:37 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Tây Sơn có được sự ủng hộ rất lớn của dân chúng, không chỉ những người nông dân nghèo mà cả một số sắc dân thiểu số và lực lượng người Hoa như hai đạo quân của Lý Tài, Tập Đình. Lực lượng Tây Sơn không những đánh đâu thắng đó mà còn nổi tiếng vì bình đẳng, bình quyền, không tham ô của dân và lấy của người giàu chia cho người nghèo. Nghĩa quân đã từng nêu lên khẩu hiệu: "Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo". Điều đó được các giáo sĩ Tây Ban Nha, điển hình là Diego de Jumilla ghi lại, sách Les Espagnols dans l’Empire d’Annam trích dẫn như sau:
"Ban ngày họ xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên, có người mang súng. Họ không hề làm thiệt hại đến người và của. Trái lại họ tỏ ra muốn bình đẳng giữa mọi người Đàng Trong; họ vào nhà giàu, nếu đem nộp họ ít nhiều thì họ không gây tổn hại, nhưng nếu chống cự lại thì họ cướp lấy những của quý đem chia cho người nghèo; họ chỉ giữ gạo và lương thực cho họ mà thôi... Người ta gọi họ là bọn cướp đạo đức và nhân từ đối với quần chúng nghèo khổ...".
18:43 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
E cảm ơn cô nhiều
19:48 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Tại sao quân ta lại rút khỏi thăng long khi quân Thanh đến nx ta
15:52 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, trước thế mạnh của giặc, quân ta rút khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng.
16:03 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô nhiều
16:16 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà
15:51 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

- Nghĩa quân Tây Sơn ngay từ những ngày đầu dấy binh khởi nghĩa đã được lòng dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ, nhân dân Bắc Hà cũng vậy.

- Với tài năng của mình, Nguyễn Huệ được nhân dân biết đến như một vị anh dùng dân tộc.

- Giúp sức cho Nguyễn Huệ là các sĩ phu nổi tiếng như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp… đã hết lòng giúp đỡ trong việc xây dựng chính quyền ở Bắc Hà

=> Vì vậy, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng thu phục được Bắc Hà.

16:02 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô nhiều
16:17 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa chiến
15:50 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì đây là vị trí hiểm yếu: Đoạn Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Có nhiều cồn, cù lao, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp. Địa hình này thuận lợi để dấu quân phục kích dành thế chủ động, bất ngờ tấn công tiêu diệt quân giặc.
16:01 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô nhiều
16:16 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
vì sao sau khi đánh quân Xiêm ở đàng ngoài đánh quân Trịnh, ở đàng Trong có quân Nguyễn, nghĩa quân lại tạm hòa với quân Nguyễn đàng Trong để đánh quân Trịnh
12:28 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em nêu rõ hơn về câu hỏi nhé, hiện tại câu hỏi chưa phù hợp.
13:41 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
vì sao sau khi đánh quân Xiêm, ở đàng ngoài có quân Trịnh, ở đàng Trong có quân Nguyễn, nghĩa quân lại tạm hòa với quân Nguyễn ở đàng Trong để đánh quân Trịnh ở đàng Ngoài
15:01 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, khi nghĩa quân gặp khó khăn: phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam còn quân Nguyễn, Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh quân Nguyễn. Đến năm 1777, chính quyền nhà Nguyễn ở Đảng Trong bị lật đổ. Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm, các thủ lĩnh quân Tây Sơn tính việc tiêu diệt nốt họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài, quân Tây Sơn đã phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy, tạo điều kiện thống nhất đất nước.
15:19 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô
15:40 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
vì sao nguyễn huệ lên ngôi hoàng đế trc khi đại phá quân Thanh
12:16 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, tư tưởng Nho giáo phong kiến trọng danh (em có thể tìm hiểu về thuyết chính danh tại đây: http://www.tctph.gov.vn/modules.php?name=Noisan&id=32), danh có chính thì ngôn mới thuận. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi là chính danh vì:
- lúc này vua Lê Chiêu Thống đã trở thành  phản đồ của dân tộc khi cầu cứu nhà Thanh.
- Quang Trung - Nguyễn Huệ là con rể vua Lê, nhà Lê không còn, việc lên ngôi vua của Nguyễn Huệ góp phần khẳng định Đại Việt là một quốc gia đã có chủ, khẳng định quyền tự chủ, độc lập của dân tộc đối với quân xâm lược.
Trước thế giặc mạnh, cần đoàn kết lực lượng toàn dân trong một mặt trận thống nhất, cần sự lãnh đạo của một vị vua chính danh vị. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế, dùng danh nghĩa Hoàng đế để kêu gọi toàn dân cùng tham gia đánh giặc. 
13:57 pm - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô nhiều
16:16 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào năm tết Kỉ Dậu
12:16 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Quân Thanh dễ dàng chiếm được Thăng Long, nên chúng chủ quan , kiêu ngạo, cho quân lính mặc sức làm điều phi pháp, tàn ác. → Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu để tạo yếu tố bất ngờ, làm cho quân giặc không kịp trở tay, nhanh chóng thất bại.
13:58 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
nêu vai trò của các nhân vật lịch sử: Lê Lợi, Lê Lai, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi đối với nước Đại Việt thời Lê Sơ ( nêu cụ thể, chi tiết)
12:12 pm - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vai trò của từng nhân vật nêu trên đã được thể hiện trong các bài học, em theo dõi lại video bài giảng để ôn tập nhé!
13:37 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
hãy lí giải 1 số chi tiết, sự kiện lịch sử ở phong trào Tây Sơn( giải thích cụ thể). Cô có thể lấy 1 vài ví dụ như tại sao giáo sĩ phương Tây gọi nghĩa quân Tây Sơn là " kẻ cướp nhân đức", cô lấy thêm 1 số điều nữa nhé
11:46 am - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vấn đề này cô chưa tìm được tư liệu để hỗ trợ cho em được nhé!
11:57 am - 14/05/2020
Thanh Minh
dạ cô
12:03 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
hãy nêu diễn biến của phong trào tây sơn ( 1771-1789), nêu rõ từng mốc thời gian diễn ra sự kiện gì trong phong trào Tây Sơn diễn ra từ năm 1771-1789
11:42 am - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
11:56 am - 14/05/2020
Thanh Minh
em cảm ơn cô nhiều
12:02 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Minh:
nêu nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( trình bày chi tiết)
11:40 am - 14/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:
- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.
- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.
- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.
- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.
2. Ý nghĩa lịch sử
- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.
- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.
11:52 am - 14/05/2020
Thanh Minh
e cảm ơn cô nhiều
16:17 pm - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Dương:
Cô giúp em giải đi
21:23 pm - 10/05/2020
Nhi Nguyễn:
So sánh bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và thời Lý-Trần có những điểm giống và khác nhau như thế nào?
14:32 pm - 08/04/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:


15:16 pm - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mưa Nửa Đêm:
Cô ơi, giúp em vẽ sơ đồ tư duy về phong trào Cần vương
20:18 pm - 23/03/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vấn đề này hiện tại cô không thể giúp được em nhé! Sơ đồ tư duy tùy thuộc vào từng cá nhân vạch ra sao cho dễ nhớ. Cô chỉ có thể giải đáp các câu hỏi liên quan đến bài giảng, đề thi trên trang. Cau hỏi ngoài phạm vi, em lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi để được các bạn hỗ trợ nhé!
08:08 am - 24/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Khánh Ly:
trình bày các giai đoạn phát triển của lịch sử cam-pu-chia đến cuối thế kỉ XIX.
21:18 pm - 27/02/2020
Hoàng Khánh Ly
giải thích vì sao thời kì ăng-co là thời kì phát triển nhất
21:18 pm - 27/02/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
08:00 am - 28/02/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì đây là thời kì phát triển toàn diện nhất:
- Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co đã thi hành nhiều biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp.
- Sử dụng vũ lực để mở rộng lãnh thổ về phía Đông, sang vùng hạ lưu sông Mê Nam (Thái Lan ngày nay) và vùng trung lưu sông Mê Công (Lào hiện nay).
- Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng như: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,…

 

08:37 am - 28/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Khánh Ly:
thầy cho em hỏi với ạ
21:17 pm - 27/02/2020
Nguyễn Việt Đông:
em chào thầy ạ
20:08 pm - 17/02/2020
Bùi Quốc Kánh:
thầy Quang giảng rất hay rễ hiểu em rất thích mong thầy làm thêm nhiều bài giảng nữa em xin trân trọng cảm ơn
20:34 pm - 11/02/2020
Đinh Đức Long:
cô ơi cho em hỏi là: Nhà Trần thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng là vì ?
22:23 pm - 18/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Chế độ Thái Thượng hoàng tức là 1 vị vua lên ngôi 1 thời gian sẽ truyền lại ngôi vua cho con và lên làm Thái Thượng hoàng, Thái Thượng hoàng vẫn nắm quyền lực tối cao, mọi việc vua đều phải tham vấn ý kiến và theo sự quyết định của Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng có quyền lựa chọn đưa ai lên làm vua hoặc phế truất.
- Nhà Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng: vua Trần Thánh Tông lên ngôi 1 năm thì nhường ngôi cho vua Trần Nhân Tông và lên làm Thái thượng hoàng. Bởi vì:
+ Sự thành lập nhà Trần dựa trên việc lật đổ nhà Lý, cho nên, vẫn có lực lượng chống lại, mong muốn khôi phục nhà Lý => thực hiện chế độ Thái thượng hoàng để bảo vệ quyền lợi nhà Trần, trành trường hợp bị mất quyền lãnh đạo đất nước khi vua Trần bị thế lực cũ của nhà Lý hoặc thế lực nào đó ám sát.
+ Thái thượng hoàng sẽ uốn nắn các vua, để các vua không tự làm theo ý mình, hoặc khi vua sai thì Thái thượng hoàng sẽ có những quyết định thay thế. => cũng là 1 phương cách giữ vững quyền lãnh đạo đất nước của nhà Trần.
08:25 am - 19/12/2019
Đỗ Minh anh
Z rốt cuộc em cần phải trình bày sao ạ
09:34 am - 19/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, cô đã gợi ý rồi, phần trình bày là do cá nhân em. Ở câu hỏi này, em cần lưu ý:
1. Nêu hiểu biết về chế độ Thái thượng hoàng nói chung: Chế độ Thái Thượng hoàng tức là 1 vị vua lên ngôi 1 thời gian sẽ truyền lại ngôi vua cho con và lên làm Thái Thượng hoàng, Thái Thượng hoàng vẫn nắm quyền lực tối cao, mọi việc vua đều phải tham vấn ý kiến và theo sự quyết định của Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng có quyền lựa chọn đưa ai lên làm vua hoặc phế truất.
2. Lí giải việc nhà Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng:
 Mục đích của nhà Trần khi thực hiện chế độ Thái thượng hoàng là để: bảo vệ quyền lợi và duy trì quyền lãnh đạo đất nước. Cụ thể:
- Sự thành lập nhà Trần dựa trên việc lật đổ nhà Lý, cho nên, vẫn có lực lượng nhà Lý chống lại nhà Trần để khôi phục nhà Lý => thực hiện chế độ Thái thượng hoàng để bảo vệ quyền lợi nhà Trần, tránh trường hợp bị mất quyền lãnh đạo đất nước khi vua Trần bị ám sát.
- Thái thượng hoàng sẽ uốn nắn các vua, để các vua không tự làm theo ý mình, hoặc khi vua sai thì Thái thượng hoàng sẽ có những quyết định thay thế. => cũng là 1 phương cách giữ vững quyền lãnh đạo đất nước của nhà Trần.
09:45 am - 19/12/2019
Đinh Đức Long
@Đỗ Minh anh:hỏi nhiều vậy mày
11:38 am - 19/12/2019
Huỳnh Tuấn Kiệt
hỏi nhiều thế
13:29 pm - 08/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!