Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thẩm Lưu Bạch:
Trong 1 thử nghiệm Ames đánh giá khả năng gây đột biến của 1 thuốc A. Người ta tiến hành như sau. Lô đối chứng sủ dụng chủng vi khuẩn khuyết dưỡng his-, bổ sung dịch chiết gan chuột. Lô thí nghiệm cũng bao gồm chủng vi khuẩn khuyết dưỡng his, bổ dung dịch chiết gan và bổ sung thuốc A. Sau đó cấy trai 1 ml dịch khuẩn ở mỗi ống (có nồng độ 10 000 tế bào/ml) lên đĩa thạch chứa môi trường tối thiểu. Kết quả thu được 17 khuẩn lạc từ lô đối chứng; 2017 khuẩn lạc ở lô thí nghiệm
15:11 pm - 13/08/2019
Thẩm Lưu Bạch
a/ Giải thích hiện tượng trên b/ Tính tần số đột biến. Kết luận gì về thuốc A? c/ Tại sao phải sử dụng dịch chiết gan chuột ? Có tác dụng gì ?
15:12 pm - 13/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!