Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Thiên Anh:
- Chủ trương và ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
20:44 pm - 25/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chủ trương em ôn tập trong sgk trang 176. Ý nghĩa của Mậu Thân:
- làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.
- buộc Mĩ tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ.
- đến đàm phán với ta tại Pari.
08:05 am - 26/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Bảo Hải Ngọc:
Cô ơi cho em hỏi:Trong các nội dung của hiệp định Pari,nội dung nào quan trọng nhất.Vì sao?
12:57 pm - 16/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung quan trọng nhất là Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.
13:47 pm - 16/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hương Nguyễn:
Nêu nội dung, hoàn cảnh của đường lối đổi mới năm 1986
23:51 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này có trong sgk, em chú ý tự ôn tập lại kiến thức.
08:49 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Long Nguyễn:
hãy đánh giá vai trò của nguyễn ái quốc đối với việc thành lập đảng 3/2/1930
21:31 pm - 01/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Nguyễn Ái Quốc là người triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
08:04 am - 02/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thủy Tiên:
cô ơi cô choe m hỏi là tại sao chúng ta phải kháng chiến toàn dân vậy ạ ?
20:06 pm - 19/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, trong bất kì cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nào, nếu không huy động được sức mạnh của toàn dân thì không thể nào thắng được. Người chỉ huy có tài giỏi nhưng thiếu sức dân thì không thể tiến hành kháng chiến được. Nhân dân chính là động lực to lớn của cách mạng, của phong trào kháng chiến.
08:18 am - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Mỹ:
Khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng dc sử dụng trong chiến dịch nào
21:41 pm - 13/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào e, khẩu hiệu này được đề ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
08:18 am - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Nhi:
Cô ơi cho e hỏi: Những nhân tố quan trọng nào thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở á phi,mĩ la tinh sau ct thế giới thứ hai diễn ra mạnh mẽ
05:37 am - 05/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Chiến tranh TGT2 kết thúc, các nước tư bản hâu như đều suy yếu vì chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.
- Hệ thống XHCN được hình thành trên thế giới
=> tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho phong trào GPDT trên thế giới phát triển.
- Nhân tố chủ quan:
+ Tinh thần yêu nước, quyết tâm chống ngoại xâm để giành độc lập.
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của các tổ chức: VD như Đảng Cộng sản, Đảng do giai cấp tư sản lãnh đạo,... ở các nước đã tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân đoàn kết chống ngoại xâm.
+ Sự thúc đẩy, cổ vũ từ thắng lợi của phong trào đấu tranh GPDT của các nước châu Á đối với các nước châu Phi và Mĩ Latinh.

08:43 am - 05/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!