Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trung Đào Quang:
em chào cô
19:39 pm - 07/05/2020
Trung Đào Quang
thế cô giải hộ em bài toán
14:08 pm - 15/06/2020
GV Toán - Huongvm
Em ghi lại đề bài nhé
16:08 pm - 15/06/2020
Trung Đào Quang
một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm,chiều rộng 10cm,chiều cao 25cm a) tính thể tích hộp đó b)trong bể đang chứa nước ,mực nước là 18cm sau khi bỏ vào hộp một khối kim loại thì mực nưỡc dâng lên là 21cm.Tính thể tích khối kim loại
21:03 pm - 17/06/2020
GV Toán - Huongvm

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

\(20 \times 10 \times 25 = 5000\,\,\left( {c{m^3}} \right)\)

b) Thể tích nước khi chưa có kim loại là:

\(20 \times 10 \times 18 = 3600\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích mực nước khi cho khối kim loại vào là:

\(20 \times 10 \times 21 = 4200\left( {c{m^3}} \right)\)

THể tích khối kim loại là:

\(4200 - 3600 = 600\left( {c{m^3}} \right)\)

Đáp số: a) \(5000c{m^3};\,\,b)\,600c{m^3}\)

08:54 am - 18/06/2020
Trung Đào Quang
em cảm ơn cô
12:10 pm - 18/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hương Giang:
cô có khỏe ko?Lâu lắm mới gặp lại cô.
09:21 am - 24/04/2020
GV Toán - Huongvm
Chào em nhé, chúc em luôn học tập hiệu quả nha.
10:12 am - 24/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồ Phương:
Tìm một số có ba chữ số,biết rằng khi thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 26 lần số cần tìm
19:48 pm - 19/04/2020
GV Toán - Huongvm

Gọi số đó là \(\overline {abc} \)  (a khác 0, và \(a \le 9;\,\,\,0 \le b,c \le 9\))

Theo đề bài ta có:

\(\begin{array}{l}\overline {9abc}  = 26 \times \overline {abc} \\ \Rightarrow 9000 + \overline {abc}  = 26 \times \overline {abc} \\ \Rightarrow 9000 = 26 \times \overline {abc}  - \overline {abc} \\ \Rightarrow 9000 = \left( {26 - 1} \right) \times \overline {abc} \\ \Rightarrow 9000 = 25 \times \overline {abc} \\ \Rightarrow \overline {abc}  = 9000:25 = 360\end{array}\)

Vậy số cần tìm là: 360.

09:58 am - 20/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Châm Ngoc:
nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày hỏi nếu bổ sung thêm 9 người nữa thì số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày
20:04 pm - 23/03/2020
GV Toán - Huongvm

Tóm tắt:

45 người: 6 ngày

Thêm 9 người: ? ngày

Giải:

1 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(45 \times 6 = 270\) (ngày)

Bổ sung thêm 9 người nữa thì ăn trong số ngày là:

\(270:\left( {45 + 9} \right) = 5\) (ngày)

Đáp số: 5 ngày.

14:20 pm - 24/03/2020
Han Manh Quang
cho tam giácABC ,trênAC lấy 2 điểmM và N sao cho AM=MN=NC.trên BC lấy P sao cho BP=2 lần PC,biết tam giác NPC bằng=2cm2 .tính diện tichABC
19:28 pm - 29/03/2020
GV Toán - Huongvm

\({S_{NPC}} = 2c{m^2}\)

Vì \(BP = 2PC\)

\( \Rightarrow PC = \frac{1}{3}BC\)

 

Nhận thấy diện tích tam giác ABC gấp 9 lần diện tích tam giác NPC

Vậy diện tích tam giác ABC là:

\(2 \times 9 = 18\left( {c{m^2}} \right)\)

Đáp Số: \(18c{m^2}.\)

11:09 am - 30/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
một công trường chuẩn bị gạo cho 60 người ăn trong 30 ngày nhưng số người tăng lên 90 người . hỏi số gạo lúc đầu ăn đc trong bao nhiêu ngày?
07:12 am - 21/03/2020
GV Toán - Huongvm

1 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(60 \times 30 = 1800\) (ngày)

90 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(1800:90 = 20\) (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

08:23 am - 21/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng có thêm một số người đến lên chỉ ăn trong 25 ngày.Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
07:03 am - 21/03/2020
GV Toán - Huongvm

1 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(750 \times 40 = 30\,000\)  (ngày)

Ăn trong 25 ngày cần số người là:

\(30\,000:25 = 1200\)  (người)

Vậy số người tăng thêm là:

\(1200 - 750 = 450\) (người)

Đáp số: 450 người

08:31 am - 21/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
một gia đình có 3 người thợ ăn 15 kg gạo trong 12 ngày . hỏi với mức ăn đó cũng 15 kg gạo đủ cho 9 người ăn trong bao nhiêu ngày?
13:53 pm - 20/03/2020
GV Toán - Huongvm

Một người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(3 \times 12 = 36\)  (ngày)

9 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

\(36:9 = 4\) (ngày)

Đáp số: 4 ngày.

09:06 am - 21/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
tổ thợ mộc 3 người 5 ngày làm được 75 bộ bàn ghế.Hỏi 5 người trong 7 ngày làm được bao nhiêu bộ bàn ghế?
06:45 am - 20/03/2020
GV Toán - Huongvm

Số bộ bàn ghế nếu 1 ngày 1 người thì đóng được:

75: 5: 3=5 (bộ)

nếu có 5 người đóng trong 7 ngày thì đóng được:

5x5x7=175( bộ)

đáp số: 175 bộ

09:08 am - 20/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thặng Trần:
cô ơi cô có biết đại sứ văn hóa đọc thi như thế nào ko ạ
10:44 am - 15/03/2020
GV Toán - Huongvm
Câu hỏi này em lên mạng tự tìm hiểu thêm nhé
09:38 am - 16/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Quang Huy:
cô dạy hay quá cô ơi
17:45 pm - 16/09/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé!
09:47 am - 17/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hải Sơn:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 7 dư 4, chia 13 dư 9
09:58 am - 04/08/2019
GV Toán - Huongvm

Đối với bài này em suy nghĩ và giải như sau nhé:
Phân tích: Ta thấy: \(4 + 17 = 21\) chia hết cho 7 và \(9 + 17 = 26\) chia hết cho 13. Nên ta nghĩ ngay đến việc thêm 17 vào số cần tìm được số mới chia hết cho cả 7 và 13.

Giải:

Gọi số phải tìm là A

Theo đề bài, nếu số phải tìm cộng thêm 17 đơn vị thì được số mới chia hết cho cả 7 và 13.

Số mới bé nhất là : \(7 \times 13 = 91\)

Do đó số cần tìm là : \(A = 91 - 17 = 74\)

Vậy \(A = 74\)

10:26 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hương Giang:
Cho 1 phân số bằng phân số 1/4. TÌm phân số đó biết rằng nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được phân số 4/15.
14:34 pm - 16/07/2019
GV Toán - Huongvm

Giải:

Khi cộng vào tử của phân số đã cho 3 đơn vị và giữ nguyên mẫu số tức là ta cộng phân số ban đầu với phân số \(\frac{3}{b}\) .

Theo đề bài: Cộng phân số ban đầu với \(\frac{3}{b}\) ta được phân số mới bằng phân số \(\frac{4}{{15}}\)

Phân số: \(\frac{3}{b}\) có giá trị là: \(\frac{3}{b} = \frac{4}{{15}} - \frac{1}{4} = \frac{1}{{60}}\)

\( \Rightarrow b = 3.60 = 180\)

Vì phân số ban đầu bằng phân số \(\frac{1}{4}\) nên tử số bằng \(\frac{1}{4}\) mẫu số. Khi đó

Tử số: \(a = 180:4 = 45\)

Vậy phân số ban đầu là: \(\frac{{45}}{{180}}\)

\( \Rightarrow \frac{3}{b} = \frac{1}{{60}} \Rightarrow b = 180\)

\( \Rightarrow a = 180:4 = 45\)

Vậy phân số ban đầu là \(\frac{{45}}{{180}}\)

16:33 pm - 16/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Hoàng:
mình đã mua rất n khóa học của trang bjo mình muốn mua khóa lơp 5 có thể giảm 50% dc k ạ
16:14 pm - 28/06/2019
GV Toán - Huongvm
Nếu bạn mua khóa học vào dịp khuyến mãi thì mới được giảm giá ạ, bên mình lâu lâu lại có đợt khuyến mãi các khóa học với giá siêu rẻ, bạn chú ý cập nhật chương trình để được giảm giá nhé, cảm ơn bạn!
08:49 am - 01/07/2019
08:16 am - 11/07/2020
GV Toán - Huongvm
Chào em nhé,
08:12 am - 13/07/2020
Nguyễn Ngọc Bích
hi, em chao cô ạ
21:26 pm - 13/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!