Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phamtueminh:
Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 16(g) hỗn hợp hai ôxit CuO và Fe2O3 nung nóng . sau phản ứng để nguội , cân lại thấy khối lượng hỗn hợp giảm 25% . Tính phần trăm khối lượng của mỗi ôxit trong hỗn hợp ban đầu
16:56 pm - 17/02/2020
Tuấn Minh:
Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 448ml khí oxi ở đktc A)viết PTHH ?đọc tên sản phẩm?B)tính thể tích oxi cần dùng ở đktc?C)tính khối lượng sản phẩm tạo thành
15:18 pm - 11/02/2020
Tuấn Minh
Fb a là h vậy?
16:08 pm - 11/02/2020
Tuấn Minh
Để e gửi cho ạ
16:09 pm - 11/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

@Tuấn Minh:Không được em nhé! Em gửi lại bài tập vào đây nhé!

16:13 pm - 11/02/2020
Jessica Junior
@Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng:Hợp chất có phân tử dạng A2B có tổng số hạt trong phân tử là 116. Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 36. Xác định A, B. Biết rằng nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử B là 5 proton.
19:20 pm - 14/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Biết rằng nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử B là 5 proton => chỗ này sao lại 2 nguyên tử B nhỉ? Em kiểm tra lại đề nhé!
10:40 am - 15/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Minh:
Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 3,1g photpho trong không khíA) viết PTHH xảy ra?Đọc tên sản phẩm?B)tính thể tích oxi cần dùng ở đktc?
15:15 pm - 11/02/2020
Tuấn Minh
Giải hộ e
15:20 pm - 11/02/2020
15:20 pm - 11/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m.bài này có khó lắm ko ạ???
19:31 pm - 05/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

1       CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

          0.04    0.08   ←0.04    0.04

áp dụng ĐLBTKL ta có :

 mmuối=mmuối cacbonat + mHCl -mCO2-mH2O

            =3.34+0.08*36.5-0.04*44-0.04*18

            =3.78 (g)

bài 2 áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố là ra nhé!

 

21:23 pm - 05/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

1       CO32- + 2H+ → CO2 + H2O                                                                                                                             0.04    0.08   ←0.04    0.04                                                                                                                               áp dụng ĐLBTKL ta có :

 mmuối=mmuối cacbonat + mHCl -mCO2-mH2O

            =3.34+0.08*36.5-0.04*44-0.04*18

            =3.78 (g)

bài 2 áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố là ra nhé!

 

21:23 pm - 05/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A có thành phần C, H, O, sau phản ứng thấy số mol CO2 và số mol H2O thu được = số mol A và số O2 tham gia phản ứng. Xác định công thức cấu tạo của A biết rằng trong phân tử A chỉ có các liên kết đơn
10:18 am - 05/02/2020
Nguyễn Văn Đạt:
Hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần dùng hết 0,34 mol HCl.a)Tính thể tích Hiđro thoát ra ở đktcb)Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khanc)Nếu biết kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào
19:32 pm - 04/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Ta có b=5a

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

a                                a               (mol)

2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

5a                                   7,5a   (mol)

Số mol H thu được là a + 7,5a = 8,5a = 0,17 (mol)

----> a = 0,02 (mol)

Ta có Phương trình MA.a + 27.5a =4g

----> a(MA + 135) = 4g

------> MA + 135 = 4/0,02

-----> MA = 200 -135 =65 

-----> KL cần tìm là Zn           

21:20 pm - 04/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Ta có b=5a

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

a                                a               (mol)

2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

5a                                   7,5a   (mol)

Số mol H thu được là a + 7,5a = 8,5a = 0,17 (mol)

----> a = 0,02 (mol)

Ta có Phương trình MA.a + 27.5a =4g

----> a(MA + 135) = 4g

------> MA + 135 = 4/0,02

-----> MA = 200 -135 =65 

-----> KL cần tìm là Zn           

21:20 pm - 04/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Ta có b=5a

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

a                                a               (mol)

2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

5a                                   7,5a   (mol)

Số mol H thu được là a + 7,5a = 8,5a = 0,17 (mol)

----> a = 0,02 (mol)

Ta có Phương trình MA.a + 27.5a =4g

----> a(MA + 135) = 4g

------> MA + 135 = 4/0,02

-----> MA = 200 -135 =65 

-----> KL cần tìm là Zn           

21:20 pm - 04/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:03 pm - 03/02/2020
Mod_HT Huyền

chào bạn, bạn có thắc mắc gì không?

20:09 pm - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Trong a gam hợp chất tạo bởi nguyên tố Cu và nguyên tố O thì có 0,2a gam nguyên tố O. Xác định CTHH hợp chất này.
20:41 pm - 02/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Các anh, chị hỗ trợ bên hoidap247.com đã giải rất chính xác rồi em nhé! Bài tập này giúp em hiểu về CTHH của đồng oxit, từ nay, hợp chất được tạo thành bởi Cu và O em được thừa nhận là CuO nhé!

20:44 pm - 02/02/2020
Baongan Nguyen
Nhờ thầy giải giúp em
20:47 pm - 02/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

@Baongan Nguyen:

Giả sử a = 1 (g)

\(\Rightarrow m_{O}=0,2.1=0,2(g)\\\Rightarrow n_{O}=\frac{0,2}{16}=0,0125(mol)\Rightarrow m_{Cu}=1-0,2=0,8(g)\\\Rightarrow n_{Cu}=\frac{0,8}{64}=0,0125(mol)\)

Đặt CTPT của hợp chất là \(Cu_{x}O_{y}\) \(x,y\in \mathbb{N}^{*}\) 

\(\Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{0,0125}{0,0125}=\frac{1}{1}\)

Dễ dàng nhận thấy CuO là công thức tần tìm

21:02 pm - 02/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho hỗn hợp khí gồm O2, CO2,N2 có tỉ khối so với H2 là 17,6. Tính % về thể tích của các khí có trong hỗn hợp biết số mol của CO2 bằng N2.
22:42 pm - 31/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt số mol CO2 = N2 =  x (mol)

Đặt số mol O2 = y (mol)

Mhh = 17,6. MH2 = 17,6.2 = 35,2 (g/mol)

Ta có:

\(\eqalign{
& {\overline M _{hh}} = {{44x + 28x + 32y} \over {x + x + y}} = 35,2 \cr
& \Rightarrow 72x + 32y = 70,4x + 35,2y \cr
& \Rightarrow 1,6x = 3,2y \cr
& \Rightarrow {x \over y} = {{3,2} \over {1,6}} = {2 \over 1} \cr} \)

Đặt số mol CO2 = nN2 = 2 (mol) thì mol O2 = 1 (mol)

Phần trăm thể tích tỉ lệ với phần trăm về số mol nên ta có:

Phần trăm thể tích của CO2 ; N2 là: \(\% {V_{C{O_2}}} = \% {V_{{N_2}}} = {{{n_{C{O_2}}}} \over {{n_{hh}}}}.100\%  = {2 \over {2 + 2 + 1}}.100\%  = 40\% \)

Phần trăm thể tích của O2 là: %VO2 = 100% - %VCO2 - %VN2 = 20%

08:57 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho hỗn hợp khí gồm CO, CO2,N2 có tỉ khối so với H2 là 18,8. Tính % về thể tích của CO2 trong hỗn hợp.
22:40 pm - 31/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Mhh = 18,8.MH2 = 18,8.2 = 37,6 (g/mol)
vì CO và N2 có cùng phân tử khối là 28 (g/mol) nên ta coi CO và N2 là 1 chất có phân tử khối là 28

Đặt số mol CO2 = x (mol)

Đặt tổng số mol CO và N2 là y (mol)

Ta có:

\(\eqalign{
& {\overline M _{hh}} = {{44x + 28y} \over {x + y}} = 37,6 \cr
& \Rightarrow 44x + 28y = 37,6x + 37,6y \cr
& \Rightarrow 6,4x = 9,6y \cr
& \Rightarrow {x \over y} = {{9,6} \over {6,4}} = {3 \over 2} \cr} \)

Đặt số mol CO2 = 3 (mol) thì mol (CO+N2) = 2 (mol)

Phần trăm thể tích tỉ lệ với phần trăm về số mol nên ta có:

Phần trăm thể tích của CO2 là:
\(\% {V_{C{O_2}}} = {{{n_{C{O_2}}}} \over {{n_{hh}}}}.100\%  = {3 \over {3 + 2}}.100\%  = 60\% \)

08:39 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho luồng khí H2 đi qua ống thuỷ tinh chứa 20g bột CuO ở 400 độ C. Sau phản ứng thu được 16,8g chất rắn. Tính % về khối lượng CuO đã phản ứng
21:00 pm - 30/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

PTHH: H2+ CuO(rắn)\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Cu(rắn) + H2O

Ta thấy từ CuO chuyển thành Cu thì khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng của O trong CuO

→ mO(trong CuO) = 20 – 16,8 = 3,2 (g)

→ nO(trong CuO) = 3,2 : 16 = 0,2 (mol)

→ nCuO pư = nO(trong CuO) = 0,2 (mol) → m­CuO pư = nCuO. MCuO = 0,2.(64 +16) = 16 (g)

Phần trăm khối lượng CuO pư là:
\(\% mCuO\,pu = {{mCuO\,pu} \over {m\,CuO\,bd}}.100\%  = {{16} \over {20}}.100\%  = 80\% \)

09:40 am - 31/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Một hỗn hợp khí gồm NO, NO2, NxO biết thành phần % về thể tích các khí có trong hỗn hợp là : %V. NO =50% ; %V NO2 = 25% ;. Thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định CTHH của NxO.
20:59 pm - 30/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

%VNxO = 100% - %VNO - %VNO2 = 100% - 50% - 25% = 25%

Vì phần trăm về thể tích tỉ lệ với phần trăm về số mol nên ta có:

Đặt nNxO = nNO2 = a (mol) → nNO = 2a (mol)  (Vì 50% gấp 2 lần 25%)

Theo bài ta có:

\(\eqalign{
& \% {m_{NO}} = {{{m_{NO}}} \over {{m_{NO}} + {m_{N{O_2}}} + {m_{{N_x}O}}}}.100\% \cr
& \Rightarrow {{30.2a} \over {30.2a + 46.a + (14x + 16).a}}.100\% = 40\% \cr
& \Rightarrow {{60} \over {122 + 14x}}.100 = 40 \cr
& \Rightarrow 6000 = 4880 + 560x \cr
& \Rightarrow 1120 = 560x \cr
& \Rightarrow x = 2 \cr} \)

Vậy CTHH: N2O

09:30 am - 31/01/2020
11:05 am - 12/02/2020
11:05 am - 12/02/2020
Vi Thương Em
sai rồi
11:06 am - 12/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
sai chỗ nào vậy em?
13:39 pm - 12/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!