Bài 4. Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Cách xác định số oxi hóa

    19:18

  • 2. Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

    25:01

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho Na dư tác dụng với hh gồm H2O và H2SO4 thì thu được 7,84l khí. Còn cho Zn dư tác dụng với hh trên thì thu được 3,36l khí. Tính % các chất trong hỗn hợp, biết v chất khí đo ở đktc

22:32 - 18/06/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Gọi x, y lần lượt là nH2O và nH2SO4

PTHH khi cho Na tác dụng với hh: (1)

2Na + 2H2O => 2NaOH + H2

            x........................0,5x  (mol)

2Na + H2SO4 => Na2SO4 + H2

            y............................y (mol)

nH2= 7,84/22,4= 0,35 (mol)

=> 0,5x + y= 0,35 (mol)

PTHH khi cho Zn tác dụng với hh: (2)

Zn chỉ tác dụng với H2SO4.

Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2

        0,15.......................0,15   (mol)

nH2= 3,36/22,4= 0,15 (mol) ==> nH2SO4= 0,15 (mol)

=> nH2SO4 (1)= 0,5.0,15 + y = 0,35 => y= 0,275 (mol)

Vậy nH2SO4= 0,15 (mol), nH2O= 0,275 (mol)

Bạn tự tính % nhé.

 

22:40 - 18/06/2020

하아준신
cô ơi cho em hỏi bài này ạ:(hóa 8 ạ)Viết PTHH theo các dãy biến hóa sau: a)Zn->H2->H2O->O2->Fe3O4.b)Na->H2->Cu->CuO.c)KMnO4->O2->H2O->H2->Fe. d)SO3->H2SO4->H2->H2O->O2->Na2O->NaOH. em cảm ơn ạ

19:54 - 06/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
579608_5edb92117f8b9a1a768b4567_19881744

20:08 - 06/06/2020

하아준신
em cảm ơn cô rất nhiều ạ

20:41 - 06/06/2020

하아준신
nhưng em ko hiểu cách làm là sao ntn ạ

20:43 - 06/06/2020

하아준신
em hiểu rồi

11:26 - 08/06/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc
1047810_5edb92117f8b9a1a768b4567_1716508

21:54 - 17/06/2020

Đức Thành
hòa tan 50ml dung dịch NAOH 2M vào 100ml dung dịch H2SO4 0.5M thì thu đc dung dịch I.Xác định a,thành phần chất tan có trong I

15:48 - 06/06/2020

Nguyễn Hồng
Trong các phương án nào sau đây có tất cả các chất phản ứng với Hidroà,CuO,C,H2,NaClb,Fe2O3,O2,CuO,Cc,Fe2O3,FeO,S,Al,CH4

14:36 - 05/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
Bạn viết đề lại được không nhỉ?

20:22 - 06/06/2020

Nguyễn Hồng
Giúp e với ạ : Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hidro và 2 mol khí oxi (đktc) ? Chất khí nào còn dư

14:32 - 05/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
H2 + 0,5O2 ---> H2O
1/1 < 2/0,5 suy ra O2 dư

20:23 - 06/06/2020

Lê Ngữ Hiếu
Để điều chế H2 người ta cho Al,Zn,Fe vào dung dịch HCL.a/Nếu khối lượng các kim loại bằng nhau thì chất nào được nhiều H2 nhất.b/Nếu các kim loại đó có cùng số mol thì kim loại nào tiết kiệm nhất

21:06 - 02/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
579608_5ed65d027f8b9a8e2e8b4569_10104319

21:49 - 02/06/2020

Lê Ngữ Hiếu
@Mod Hóa - Thúy Hằng:Cảm ơn bn

22:21 - 02/06/2020

Lê Ngữ Hiếu
Để điều chế H2 người ta cho Al,Zn,Fevaof dung dịch HCL.a/

20:52 - 02/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

bạn viết đề đầy đủ nhé ^^

20:58 - 02/06/2020

Lê Ngữ Hiếu
Ở trên đấy ạ

21:08 - 02/06/2020

Lê Ngữ Hiếu
Hay quá thầy ơi

21:42 - 29/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Cám ơn em, cô chúc em học tập tốt và luôn đồng hành cùng thầy trên Tuyensinh247 nhé!

08:53 - 30/05/2020

Trần Hoàng Quân
Khử hoàn toàn 5,43 gam hỗn hợp CuO và PbO bằng khí hyđro, chất khí thu được dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 0,9 gam.a/ Viết phương trình hóa học.b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.Cho biết:Al = 27, O = 16, H = 1, Cu = 64, Pb = 207, Ca = 40, S = 32, C =12

20:03 - 20/05/2020

Duck Nguyen
hòa tan hoàn toàn m(g) kim loại Ca vào nước (dư). Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí Hidro (đktc)1.viết PTHH2.tính m(g)3.Xác định khối lượng Ca(OH)2 thu được

21:11 - 10/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

1. PTHH: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Số mol H2 là: nH2(đktc) = VH2/22,4 = 11,2/22,4 = 0,5 (mol)

Theo PTHH: cứ 1 mol Ca phản ứng sinh ra 1 mol Ca(OH)2 và 1 mol H2

­                       Vậy x = ? mol Ca phản ứng sinh ra y =? mol Ca(OH)2 và 0,5 mol H­2

2.

\(x = \frac{{0,5 \times 1}}{1} = 0,5\,(mol)\)→ nCa = 0,5 (mol)

Khối lượng Ca là: mCa = nCa×MCa = 0,5×40 = 20 (g)

3.

\(y = \frac{{0,5 \times 1}}{1} = 0,5\,(mol)\)→ nCa(OH)2 = 0,5 (mol)

Khối lượng Ca(OH)2 thu được là: mCa(OH)2 = nCa(OH)2×MCa(OH)2 = 0,5×(40 + 17.2)= 37 (g)

08:33 - 13/05/2020

Dantroi Phutho
Câu 1. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa mà không dùng nước. Giải thích vì sao?Câu 2. Cho các oxit sau đây: SO3, N2O5, Na2O, Fe2O3, Cu2O, P2O3, CO2, MgO.Hãy phân loại và gọi tên các oxit đó.Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong bình chứa oxi tạo thành điphotpho pentaoxit.a. Tính khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành.b. Tính thể tích oxi cần dùng ở đktc.Gợi ý: 1, Tính số mol của chất đã biết: nP = ? ( công thức: n = m/M)2, Viết PTPU3, Theo PT tính số mol của chất cần tìm : n của P2O5 theo nPTính khối lượng P2O5 tạo thành: m = n.M4, số mol oxi cần dùng:Thể tích khí oxi cần dùng: V = n.22,4

18:12 - 06/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Câu 1 Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháyngười ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửamà không dùng nước. Nguyên nhân là vì xăng dầu nhẹ hơn nước, nên khi xăng dầu cháy nếu ta dập bằng nước thì nó sẽ lan tỏa nổi trên mặt nước khiến đám cháy còn lan rộng lớn và khó dập tắt hơn.

19:58 - 06/05/2020

Baongan Nguyen
Viết các PTHH sau: a) CnH2n+1COOCmH2m+1----> CO2 + H2Ob) MxOy + HNO3 ----> M(NO3)n + N2O + H2O

15:26 - 02/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

10:41 - 04/05/2020

Baongan Nguyen
Cảm ơn cô nhiều

22:07 - 04/05/2020

Thiện Nhân
Viết các PTHH sau: A.Fe+HCL------>... B.Al+HCL------>... C.Al+H2SO4------->... D.Zn+H2SO4------>...

18:34 - 28/04/2020

Nguyen Anh
kim loại cộng axit ra muối và hidro thôi em

21:40 - 28/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

A. Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

B. 2Al +6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

C. 2Al + 3H2SO4(loãng) --> Al2(SO4)3 +3H2

D. Zn + H2SO4(loãng) --> ZnSO4 + H2

21:44 - 28/04/2020

Thiện Nhân
Đốt cháy hoàn toàn V lít khí H2 sinh ra 2,2g nước. A.Viết PTPƯ? B.Tính V? C.Tính VO2 và Vkk cần dùng. Biết V các khí ở đktc?

19:17 - 27/04/2020

Thiện Nhân
11/99 là sao ạ

20:08 - 27/04/2020

Nguyễn Thục Quyên
11 : 99 đó bạn

20:13 - 27/04/2020

Nguyen Anh
nH2O=2,2/18=11/90=0,12 mol đấy bn

20:14 - 27/04/2020

Thiện Nhân
Cảm ơn bn.

20:15 - 27/04/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc
1047810_5ea6cd447f8b9a92698b4567_1608261

23:33 - 17/06/2020

Nguyễn Thục Quyên
Phân tử nào sau đây nặng gấp 2 , 5 lần phân tử Oxit : Canxi oxit , đồng ( II ) oxit , kẽm oxit , sắt ( III ) oxit , bari oxit , đinitơ penta oxit , lưu huỳnh trioxit ?

15:47 - 27/04/2020

Minh Hà
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hh gồm Al Zn Mg sau phản ứng thu được 33.3 gam hh các oxit Al2O3 ZnO MgO Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

19:55 - 24/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

bảo toàn khối lượng

mKl + mO2=m oxit

suy ra mO2=moxit - mLl=33,3-22,9=10,4g

nO2=10,4/32=0,325 mol

VO2=0,325.22,4=7,28lit

20:30 - 24/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam kim loại chỉ có hóa trị I cần phải dùng hết 1,12 lít khí oxi ở đktc . Xác định kim loại

15:35 - 23/04/2020

Minh Hà
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hh gồm Al Zn Mg sau phản ứng thu được 33.3 gam hh các oxit Al2O3 ZnO MgO Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

19:55 - 24/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

08:53 - 25/04/2020

Thiện Nhân
Dẫn 4,48 lít khí Hiđro (đktc) đu qua 8g bột Đồng(II)oxit (CuO) rồi nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc thu đc chất rắn và H2O. A.Viết PTHH B.Tính khối lượng chất rắn thu đc (g)

16:45 - 22/04/2020

Nguyen Anh
912412_5ea0122f7f8b9a5a2b8b4568_17439033

18:13 - 22/04/2020

Thiện Nhân
Dạ em cảm ơn

19:22 - 22/04/2020

Bé Minh
)Khử 21,7 g thủy ngân (II) oxit bằng khí H2. Hãy:a) Số gam thủy ngân thu đượcb) Tính thể tích khí H2 cần dùng (ở đktc)

09:41 - 22/04/2020

Bé Minh
Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?a. Mg + O2 → MgO b. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2c. Al + CuCl2 → AlCl3 + Cu

09:41 - 22/04/2020

mod hóa Văn Hưng

Mg+ O2-> MgO pu hóa hợp

2KMnO4-> K2MnO4+MnO2+02 pư phân hủy

2Al+3 CuCl2 -->2AlCl3 + 3Cu pu thế

14:05 - 22/04/2020

Baongan Nguyen
Trong một khí cầu chứa hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với không khí là 1.Cần phải thêm vào bao nhiêu % CO2 về thể tích so với thể tích hỗn hợp ban đầu để thu được hỗn hợp mới có tỉ khối so với H2 là 15.

15:40 - 19/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
em ơi đề bài có thiếu k em? vì hai khí đầu không biết là khí gì cả

08:58 - 20/04/2020

Baongan Nguyen
Chứa hỗn hợp hai khí là O2 và H2 nhé

09:31 - 20/04/2020

Baongan Nguyen
Em xin lỗi vì thiếu đề

09:32 - 20/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

10:43 - 20/04/2020

LE DIEN BAO KHANG
hello

20:39 - 18/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

hi em ^_^

20:51 - 18/04/2020

LE DIEN BAO KHANG
giúp em làm bài này

22:14 - 27/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
cô đã trả lời cho em rồi nhé, em chú ý 1 bài tập em chỉ cần hỏi trong 1 bài giảng và hỏi 1 lần thôi nhé!
Tránh hỏi nhiều lần và trong nhiều bài giảng khác nhau vì như vậy sẽ trùng lặp câu trả lời và hệ thống có thể báo lỗi spam đó em nhé!

10:00 - 28/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Nung hoàn toàn 0,8 mol KMnO4 trong phòng thí nghiệm và thu khí bằng phương pháp đẩy không khí . Tính thể tích Oxi đktc thu được trong bình , biết quá trình thu khí bị thất thoát 25% so với lượng đã điều chế

20:26 - 18/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

a) PTHH: 2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

Theo PTHH 2                                                                                 1          (mol)

Theo ĐB     0,8                                                                     → x = ?         (mol)

\( \Rightarrow x = \frac{{0,8 \times 1}}{2} = 0,4\;(mol)\)

→ nO2 lí thuyết = 0,4 (mol) → VO2(đktc) lí thuyết thu được = nO2 lí thuyết×22,4 = 0,4×22,4 = 8,96 (lít)

Vì hao hụt 25% nên lượng O2 thực tế thu được sẽ ít hơn so với lượng lí thuyết

\({V_{{O_2}\,}}\,thuc\,te = \frac{{{V_{{O_{2\,}}}}li\,thuyet}}{{\% H}} \times 100\%  = \frac{{8,96}}{{25\% }} \times 100\%  = 35,84\,(lit)\)

20:52 - 18/04/2020

Bé Minh
đốt cháy 4g khí hidro trong bình chứa khí oxi sau phản ứng thu được nước(H2O).a) viết PTHH của phản ứng.b) tính khối lượng nước(H2O)thu được

20:17 - 18/04/2020

Bé Minh
cô ơi sao 4/2 lại là 0,5 ạ? phải là 2 chứ ạ

21:16 - 18/04/2020

Bé Minh
??

21:45 - 18/04/2020

Bé Minh
??

21:45 - 18/04/2020

Mod_HT Huyền

cô tính nhầm nha em sửa lại bằng 2 rồi tính theo cách làm của cô nhé

22:22 - 18/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Cô đã sửa lại bài bên trên nhé, em xem lại giúp cô nhé!

08:18 - 20/04/2020

Bé Minh
nêu tích chất hóa học của hidro? viết phương trình minh họa?

20:13 - 18/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Tính chất hóa học của H2

1. Tác dụng với oxi

PTHH: 2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2H2O

2. Tác dụng với đồng oxit

PTHH: H2 + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Cu + H2O

20:39 - 18/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Tính chất hóa học của khí H2:

- Tác dụng với khí oxi:

PTHH: 2H2 + O2 -to-> 2H2O

- Tác dụng với một số oxit kim loại:

ví dụ : PTHH: CuO + H2 -to-> Cu + H2O

20:41 - 18/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Cần bao nhiêu gam thuốc tím để điều chế được 4,48l khí Oxi ở đktc ?

14:57 - 16/04/2020

mod hóa Văn Hưng

2KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 +O2

 0,4                                <-     0,2

m=0,4.158=63,2g

16:09 - 16/04/2020

Thiện Nhân
Đốt cháy hoàn toàn 16,24 lít khí Etilen (C2H4). A.Viết PTPƯ xảy ra? B.Tính thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hết lượng Metan trên? C.Tính thể tích kk cần dùng, biết đo ở đktc?

21:05 - 15/04/2020

Thiện Nhân
giúp em vs ạ

21:05 - 15/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

nC2H4=16,24/22,4=0,725 mol

C2H4 + 3O2 ---> 2CO2 + 2H2O

0,725...2,175

VO2=2,175.22,4=48,72 lít

Vkk=5VO2=243,6 lít

21:25 - 15/04/2020

Thiện Nhân
Vkk bằng 5 lần VO2 đúng ko ạ

10:15 - 16/04/2020

mod hóa Văn Hưng

đúng thế bn nhé

14:35 - 16/04/2020

Trần huy hoàng
cho 11,2 lít khí hidro tác dụng với 8,96 L khí Oxi phản ứng kết hợp tạo thành nước .a) khi nào còn dư sau phản ứng,dư bao nhiêu lí.b)tính khối lượng nước đc tạo thành(thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

08:34 - 15/04/2020

Trần huy hoàng
cô ơi gúp em vs(please)

08:37 - 15/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

09:10 - 15/04/2020

Trần huy hoàng
em thank you cô ạ

11:22 - 15/04/2020

Baongan Nguyen
Khử hoàn toàn 20,46 hỗn hợp gồm CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ khí sinh ra chứa hàm lượng nguyên tố oxi bằng lượng oxi thu được khi nung hoàn toàn 69,52g KMnO4. Viết PTHH, tính % khối lượng các oxit kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

16:19 - 14/04/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !