Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lý Vinh Khang:
Thầy giúp em làm bài này với : Để hoà tan hết 2,94 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là natri và Kali thì cần vừa đủ 1,8 gam nước. a) Tính thể tích khí Hiđro thu được (ở đktc).
16:24 pm - 25/05/2019
Lý Vinh Khang
b) Tính khối lượng của các bazơ thu được sau phản ứng.
16:25 pm - 25/05/2019
Lý Vinh Khang
c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
16:27 pm - 25/05/2019
18:30 pm - 25/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hânheo:
2Na+2H2O--->2NaOH+H2 là phản ứng thế phải không ạ?
17:41 pm - 11/05/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Đúng rồi nhé!!

19:01 pm - 11/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Bui Kim:
Đốt cháy 1 tạ than chứa 96% C, còn lại là tạp chất không cháy. Cần bao nhiêu m3 không khí (đktc) để đốt cháy hết lượng than trên?
20:28 pm - 25/04/2019
Dung Bui Kim
Nhờ thầy cô giúp em bài này
20:29 pm - 25/04/2019
00:05 am - 26/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tấn Thành:
Thầy cô giúp em giải bài này được không ạ: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt,dụng dịch axit Clohiđric HCl và dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng:
10:02 am - 10/03/2019
Nguyễn Tấn Thành
A. Viết các phương trình hóa học có thể điều chế Hiđro
10:03 am - 10/03/2019
Nguyễn Tấn Thành
B. Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc) . Mong thầy cô hướng dẫn em làm bài này ạ em xin chân thành cảm ơn thầy cô ạ
10:05 am - 10/03/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

A. Fe+2HCl->FeCl2+H2

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

Fe+H2SO4->FeSO4+H2

Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

B. Theo PT nFe=nZn=nH2=2,24/22,4=0,1(mol)

=> mFe=0,1×56=5,6(g)

mZn=0,1×65=6,5(g)

10:33 am - 10/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
khi nào sinh ra Fe3O4 và khi nào sinh ra Fe2O3
16:53 pm - 13/02/2019
Hello hello

Fe + O2 dư ----> Fe2O3 có nhiệt độ xúc tác 

Fe + O2 thiếu -----> Fe3O4 có nhiệt độ xúc tác 

 

17:15 pm - 13/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Mai Linh:
chỉ dùng phương pháp đốt có thể nhận biết được bình nào trong 3 bình kín chứa các khí sau : ( O2 và CH4) , (O2 và CO) , (CO2vaf N2) , nêu hiện tượng nhận biết
07:47 am - 08/02/2019
Văn Mai Linh
có ai giúp em với ạ
23:19 pm - 10/02/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
dùng tàn đóm đỏ đưa lại gần miệng bình chứa các hỗn hợp khí
+ tàn đóm bùng cháy và sau đó cháy với ngọn lửa màu xanh là hỗn hợp O2 và CH4
CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O
+ tàn đóm bùng cháy sau đó tắt là hỗn hợp chứa O2 và CO
+ tàn đóm tắt là hỗn hợp chứa CO2 và N2
08:19 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Mai Linh:
cho 5,1 g hỗn hợp gồm Mg và R ( chưa rõ hóa trị ) phản ứng hết với dung dịch HCl , kết thúc phản ứng thu được 5,6 lit H2 (đktc) tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng
09:16 am - 06/02/2019
Văn Mai Linh
vì sao 2.nH2=nHCl vậy
07:12 am - 07/02/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Dựa theo 2HCl->H2 => nHCl=2nH2 đó em
07:53 am - 07/02/2019
Văn Mai Linh
dạ, e cảm ơn
09:32 am - 07/02/2019
Phạm Oanh
Khử 16g Fe2O3 bằng 3,36l h2 ( dktc) thu được 8,96(G) Fe. tính hiệu suất của phản ứng
21:59 pm - 14/03/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

nFe2O3=16/160=0,1(mol)

nH2=3,36/22,4=0,15(mol)

Fe2O3+3H2->2Fe+3H2O

Thấy 0,1/1 > 0,15/3 => H2 hết, Fe2O3 dư. Pư tính theo H2

Theo pt, nFe lí thuyết=2nH2/3=2×0,15/3=0,1(mol)

=> nFe thực tế=8,96/56=0,16(mol) > n Fe lí thuyết => vô lí

Em kiểm tra lại đề nha.

H=(nFe thực tế/nFe lí thuyết)×100%

 

23:29 pm - 14/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Băng Di:
Thầy cô có thể giải đáp giúp em bài này được không ạ? Đề bài: tính thể tích dung dịch naoh 1m cần dùng vừa đủ để trung hoà hết 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 1M.
18:03 pm - 24/01/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

nHCl=0,1×1=0,1 mol, nH2SO4=0,1×1=0,1 mol

NaOH+HCl->NaCl+H2O

2NaOH+H2SO4->Na2SO4+2H2O

Theo PTHH:

nNaOH=nHCl+2nH2SO4=0,1+2×0,1=0,3 mol

=>VNaOH=nNaOH/CMNaOH=0,3/1=0,3l=300ml

19:25 pm - 24/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Mai Linh:
giúp em giải bài này với ạ: trong phòng thí nghiệm , làm cách nào để tách được N2 , CO2, SO2 , H2O ?
11:46 am - 20/01/2019
Văn Mai Linh
cô thầy ơi , tối mai em nộp bài, mong cô thầy giúp đỡ ạ
23:28 pm - 20/01/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
làm lạnh ta ngưng tu được hơi H2O
Còn 3 khí còn lại là N2, CO2 và SO2 

-Ta cho qua dung dịch nước Br2 thì chỉ có SO2 bị hấp thụ, còn lại hai khí thoát ra ngoài là CO2 và N2

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 (dung dich I)

-Cho 2 khí còn lại qua dd nước vôi trong dư chỉ có CO2 hấp thụ, N2 thoát ra ngoài từ đó thu được N2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

-Lọc kết tủa ta thu được CaCO3.Cho kết tủa này tác dụng với HCl ta thu được khí CO2

CaCO3↓ + 2HCl  → CaCl2 + CO2↑ + H2O

- Cô cạn dung dịch (I) ta thu được H2SO4 đặc

Cho Cu vào H2SO4 đặc ta thu được khí SO2

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O14:29 pm - 21/01/2019
Văn Mai Linh
Em cảm ơn cô ạ
17:40 pm - 21/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Bảo Châu:
Thầy ơi? Nếu lập phương trình có nhiều nguyên tố thì phải làm sao ạ?
21:51 pm - 16/01/2019
Quang Hoàng

Ý em là sao nhỉ em lấy ví dụ đi

21:59 pm - 16/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hary:
thầy cân bằng hộ em phương trình này vs ạ
14:34 pm - 24/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Đây em nhé!
4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
16:30 pm - 24/12/2018
Danh Vũ
Cô giải hộ em phương trình này với ạ
21:22 pm - 16/01/2019
Danh Vũ
Fe2O3+H3SO5 => Fe2(SO5)4+H3O
21:25 pm - 16/01/2019
Quang Hoàng
không có phương trình này em nhé
21:30 pm - 16/01/2019
Danh Vũ
Dạ em cảm ơn
22:23 pm - 18/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Loi:
KMnO4 + HCl ---> Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O làm hộ e với ạ
20:38 pm - 23/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Đây em nhé!
2KMnO4 + 16HCl ---> 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
10:42 am - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Loi:
FExOy + CO ---> FE + CO2
20:37 pm - 23/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Đây em nhé!
FexOy + yCO ---> xFe + yCO2
10:41 am - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Quang Diễn:
em giải đc tất cả các loại pp cân bằng Nhưng pp cân bằng Đại số em vẫn em hiểu lắm có thể giảng cho em đc ko ạ
07:44 am - 21/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
đây em có thể xem chi tiết phương pháp cân bằng đại số tại đây nhé:
https://hoahoc247.com/phuong-phap-lap-phuong-trinh-hoa-hoc-co-bai-tap-van-dung-co-ban-va-nang-cao-a2605.html
08:17 am - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Quỳnh:
FeS+O2- SO2+Fe2O3
20:57 pm - 18/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên
4FeS+7O2->4SO2+2Fe2O3
21:00 pm - 18/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Khánh:
c)?Fe + ? -to-> Fe3O4
22:15 pm - 13/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

3Fe+2O2->Fe3O4

22:19 pm - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Khánh:
b)Al + H2SO4(đặc nóng) ---> Al2(SO4)3 + SO2 ^ + H2O
22:14 pm - 13/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

2Al+6H2SO4->Al2(SO4)3+3SO2+6H2O

22:20 pm - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Khánh:
a)P2O5 + H2O ---> H3PO4
22:12 pm - 13/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

P2O5+3H2O->2H3PO4

em có thể sử dụng bảo toàn nguyên tố để cân bằng pt nhé.

22:32 pm - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vinh Nguyen:
Fe2O4+HCL tạo thành FeCL2+FeCl3+H2O . Làm sao cân bằng được cô
07:05 am - 12/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây em nhé!

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
em cân bằng phương trình này theo phương pháp chẵn lẻ là được nhé!

09:05 am - 12/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vinh Nguyen:
Làm sao cân bằng được cô
07:02 am - 12/12/2018
Thanh Gia A Hy:
Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuCO, hơi nước và khí cacbonic. Tính khối lương của khí cacbonic sinh ra nếu khới lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 đồng II oxit và 0,18g nước . a) Nếu thu được 6g đồng II oxit; 0,9g nước và 2,2g khí cacbonic thì khối lương quặng đem nung là bao nhiêu?
21:17 pm - 05/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Phương trình phản ứng:

malachite \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CuO + H2O + CO2

Bảo toàn khối lượng ta có:

mmalachite  = mCuO + mH2O + mCO2

=> 2,22 = 1,6 + 0,18 + mCO2

=> mCO2 = 0,44 (g)

a) Bảo toàn khối lượng ta có:

mmalachite  = mCuO + mH2O + mCO2 = 6 + 0,9 + 2,2 = 9,1 (g)

09:19 am - 06/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Gia A Hy:
Có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với sắt (III) oxit. Khối lượng của loại sắt thu được la bao nhiêu khi 16,8Kg CO tác dụng hết với 32Kg sắt (III) oxit thì có 6,4 Kg CO2 sinh ra.
21:09 pm - 05/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Phương trình phản ứng:

CO + Fe2O3 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe + CO2

Bảo toàn khối lượng ta có:

mCO + mFe2O3 = mFe + mCO2

=> 16,8 + 32 = mFe + 6,4

=> mFe = 16,8 +32 – 6,4 = 42,4 (kg)

09:23 am - 06/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thắng Nguyễn:
cô ơi, cô cho em một số đề ôn luyện mai kiểm tra rồi
15:24 pm - 03/12/2018
Nguyễn Trần Thành Đạt

Câu 1: Hoàn thành các PTHH sau vàcho biết nó thuộc loại phản ứng gì đã học?

  1. CaO+CO2-> ....
  2. KClO3 ->... + ...

Bài 2:Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí,đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích?

A) Nung đá vôi thành vô sống và khí cacbonic

B) Nước đá tấn thành nước lỏng

Bài3: Cho 100 gam CaCO3 nung nóng. 

A) Viết PTchữ, PTHH?

B)Tính thể tích CO2(đktc)?

C) Tính khối lượng CaO?

 

15:51 pm - 03/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
My Ni Nguyễn Lê:
KMnO4+HCl--->?+MnCl2+H2O. giúp e vs ạ
20:39 pm - 29/11/2018
Quang Hoàng

2KMnO4 +16HCl =>2KCl +2MnCl2 + 5Cl2 +8H2O 

22:15 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:42 pm - 29/11/2018
Huy Nguyên:
cô ơi pthh c@o+H3PO4-->C@3(PO4))2=H2O MỌI NGƯỜI ƠI @ L@
20:36 pm - 27/11/2018
Huy Nguyên
KCLO3+HCL-->KCl+Cl+H2O GIAI HO EM PTHH
19:32 pm - 28/11/2018
Nguyên Khánh
KClO3+6HCl-->KCl+6Cl+H2O
20:16 pm - 28/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây em nhé:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

08:18 am - 29/11/2018
Lang Lan Vương
KCl+OHSO-->KOHS+O15
12:20 pm - 29/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
@Lang Lan Vương cô k hiểu em đang viết phương trình gì
13:43 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mo Huong:
Co OK giai Ho me pt a, fe2+cl2-->fe cl3.b,fe2o3 + h2-->fe +h2oc c, Al +cuso4-->cu+al2(so4)3d,fe3O4+co-->fe+co2e,CaO+H3(PO4
20:20 pm - 27/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

c) 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu↓

d) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2
 Em thêm nhiệt độ vào các phương trình a,b,d nhé!

08:32 am - 28/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mo Huong:
Phat busy ding luat bao toan Khoisan luong? Viet Cong thuc ve khoi luong Cua 1phan u got hoa hoc( tu cho vi do) de Minh hoa cho m gam bot sat tac dung voi 6,4gam Oxi sau phan ung Thu duoc 23,2gam Oxi sat tuong ung (fe3o4) a, lap phuong trinh hoa how b, tach Mgam CIA bot sat tac dung voi 6,4 khi Oxi sau phan ung can dung cho phan ung c, cho biet ti le so Nguyen tu ,phan tu cua cap chat
20:08 pm - 27/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng:
Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
VD minh họa:

NaOH + 2CO2 → Na2CO3 + H2O

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mNaOH + mCO2 = mNa2CO3 + mH2O

a) Lập phương trình hóa học:

3Fe + 2O2\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe3O4

b) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mFe + mO2 = mFe3O4

=> m + 6,4 = 23,2

=> m = 23,2 – 6,4 = 16,8 (g)

c) Tỉ lệ số nguyên tử Fe : số phân tử O2 : số phân tử Fe3O4 = 3:2:1

08:28 am - 28/11/2018
Huy Nguyên
em c@m on co
11:39 am - 28/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Dai Beo:
thầy giảng hay lắm ạ
20:01 pm - 27/11/2018
20:02 pm - 27/11/2018
Huy Nguyên
HY U CHU BN
20:51 pm - 27/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mo Huong:
MnO2+HCl-->Mncl2+H2O Co giai go em
19:54 pm - 27/11/2018
Hải Dươngg

4HCl +Mn02 -->cl2 + 2h20+Mncl2

20:01 pm - 27/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!