Bài 3. Phương trình đưa về được dạng ax + b = 0

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. 1. Lý thuyết, bài 1, 2, 3, 4, 5

    19:02

  • 2. 2. Bài 5, 6, 7

    14:51

Hỏi đáp và thảo luận

nguyenthuquyen2006
Em hỏi câu này với ạ: Cho a ,b,c là số dương thỏa mãn điều kiện:x+y+z<=6 CMR: 1/x+1/y+1/z>=3/2

21:23 - 07/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn e như sau:

11:22 - 09/06/2020

nguyenthuquyen2006
em cảm ơn ạ

12:32 - 09/06/2020

Bé Minh
Năm nay mẹ 37 tuổi, con 7 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

09:56 - 07/05/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:
Hiệu số tuổi hai mẹ con là 37 – 7 = 30 không đổi
Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì coi tuổi mẹ là 3 phần => tuổi còn là 1 phần.
Hiệu số phần bằng nhau là 3- 1 = 2 phần.
Giá trị 1 phần là 30 : 2 = 15 tuổi.
Khi đó tuổi còn là 15.1 = 15 tuổi.
Vậy sau 8 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

16:41 - 18/05/2020

Bé Minh
Ba khối học sinh đi tham quan. Số học sinh khối 6 bằng 2/5 tổng số học sinh, số học sinh khối 7 bằng 3/4 số học sinh khối 6, số học sinh khối 8 là 135 học sinh. Hỏi tổng số có bao nhiêu học sinh đi tham quan.

09:56 - 07/05/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:
Số học sinh khối 7 bằng \(\frac{3}{4}.\frac{2}{5} = \frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh
\( \Rightarrow \) Số học sinh khối 8 bằng \(1 - \left( {\frac{2}{5} + \frac{3}{{10}}} \right) = \frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh.
=> 135 học sinh ứng với \(\frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh.
=> Tổng số học sinh là \(135:\frac{3}{{10}} = 450\) học sinh.

16:39 - 18/05/2020

Nguyễn Hồng
Giúp e vs cô ơi .Tìm giá trị của a để phương trìnha , a^2+a^2.x=a+x có nghiệm duy nhấtb, a^2-3a=ax+2(x+3) có nghiệm nguyên duy nhất (a€Z)c,a^2-3a=ax+2(3x+3) có nghiệm dương duy nhất

21:51 - 28/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

16:40 - 29/04/2020

Nguyễn Hồng
Cô ơi giúp e giải pt này vs ạ : a, (x+19 /81)+(x+23/77)=(x+74/13)b, (x^2-3x+3).(x^2+5x+3)=9x^2

21:30 - 28/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

16:40 - 29/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Tìm GTLN C= xy+yz+zx biết x+y+z=3

20:39 - 23/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

16:41 - 29/04/2020

Minh Hà
b.Tìm GTLN của: M = N = x – x2

20:01 - 15/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em ghi đầy đủ đề bài nhé!

09:05 - 17/04/2020

Đỗ Nguyên
Một ô tô đi từ A đén B với vận tốc 30km/h. Khi đến B ô tô trả hàng mất 2 giờ rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về mất 10 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.Giair giúp em ba8if này với ạ!

08:06 - 11/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

09:42 - 13/04/2020

BILL GATES
Cô ơi! Giải giúp em Cho phương trình: (m+1)x + 2x = 5 + 3mx (1) m: tham số a. Giải phương trình (1) khi m = -1 b. Tìm giá trị m để phương trình (1) VÔ SỐ nghiệm

09:53 - 31/03/2020

BILL GATES
Câu b ạ

09:54 - 31/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@BILL GATES: \(\begin{array}{l}
\left( {m + 1} \right)x + 2x = 5 + 3mx\\
\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)x + 2x - 3mx - 5 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {m + 1 + 2 - 3m} \right)x - 5 = 0\\
\Leftrightarrow \left( { - 2m + 3} \right)x - 5 = 0\\
Phương\,\,trình\,\,có\,\,vô\,\,số\,\,nghiệm\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- 2m + 3 = 0\\
- 5 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow Vo\,\,li.\\
Vậy\,\,m \in \emptyset
\end{array}\)

10:11 - 31/03/2020

BILL GATES
x(3-2m)=5 vô số nghiệm khi nào vậy thầy

09:42 - 31/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
x\left( {3 - 2m} \right) = 5\\
\Leftrightarrow x\left( {3 - 2m} \right) - 5 = 0\,\,vô\,\,số\,\,nghiệm\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3 - 2m = 0\\
- 5 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow Vô\,\,lí\\
\Rightarrow m \in \emptyset
\end{array}\)

09:44 - 31/03/2020

Nguyễn Nhân
Giải giúp em bài này :Cho phương trình m^2-m = 4x-2( x là ẩn)Định m để phương trìnha) có 1 nghiệm duy nhất b) vô nghiệm c) nghiệm đúng với mọi x thuộc R

20:47 - 28/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
{m^2} - m = 4x - 2\\
\Leftrightarrow 4x - {m^2} + m - 2 = 0\\
Hệ\,\,số\,\,a = 4 \ne 0\\
\Rightarrow pt\,\,có\,\,nghiệm\,duy\,\,nhất\\
x = \frac{{{m^2} - m + 2}}{4}\,\,\forall m\\
a)\,\,\forall m \in R\\
b)\,\,m \in \emptyset \\
c)\,\,m \in \emptyset
\end{array}\)

09:46 - 31/03/2020

Nguyễn Hương
Cô ơi giúp em với

20:27 - 22/03/2020

Trần Thùy Linh
Phương trình tích học ở đâu vậy cô

13:41 - 20/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Đây em nhé: https://tuyensinh247.com/bai-giang-phuong-trinh-tich-v32029.html
https://tuyensinh247.com/bai-giang-luyen-tap-phuong-trinh-tich-v32030.html

23:22 - 26/03/2020

nguyenthithuylinh2006
(2y-1/3)+x=(y+4/2)

08:43 - 19/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em ghi chính xác đề bài và ghi đầy đủ yêu cầu bài toán nhé, đừng để nguyên 1 đề bài vào đây mà không nói gì?

08:51 - 19/03/2020

nguyenthithuylinh2006
là giải phương trình ạ

14:10 - 19/03/2020

nguyenthithuylinh2006
giải phương trình (2y-1/3)+x=(y+4/2)

15:22 - 19/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@nguyenthithuylinh2006:\(\begin{array}{l}
\left( {2y - \frac{1}{3}} \right) + x = y + \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow 2y - \frac{1}{3} + x = y + \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow - \frac{1}{3} + x = \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow x = \frac{4}{2} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}
\end{array}\)

23:27 - 26/03/2020

Phạm Quang Minh
z(t^2-1)=1/3(t^2+t),(t>0)

20:29 - 18/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Có chữ z ở đầu là gì vậy em?

08:12 - 19/03/2020

Meo Meo
cô ơi giúp e vs ạh

20:52 - 17/03/2020

Meo Meo
[x-1]^3-x[x+1]^2=5x[2-x]-11[x+2]

20:54 - 17/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@Meo Meo: \(\begin{array}{l}
{\left( {x - 1} \right)^3} - x{\left( {x + 1} \right)^2} = 5x\left( {2 - x} \right) - 11\left( {x + 2} \right)\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - x\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - {x^3} - 2{x^2} - x - 10x + 5{x^2} + 11x + 22 = 0\\
\Leftrightarrow \left( { - 3{x^2} - 2{x^2} + 5{x^2}} \right) + \left( {3x - x - 10x + 11x} \right) + \left( { - 1 + 22} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 3x + 21 = 0\\
\Leftrightarrow 3x = - 21\\
\Leftrightarrow x = - 7
\end{array}\)

17:32 - 18/03/2020

Baongan Nguyen
Cho 1010 số nguyên dương phân biệt, mỗi số ko vượt quá 2018. Chứng minh rằng trong các số đó luôn tồn tại hai số có tổng bằng 2019

14:45 - 12/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

17:32 - 18/03/2020

Ngô Đức Tuấn
cô ơi, giúp em với ạ

10:16 - 12/03/2020

Ngô Đức Tuấn
Tạimột siêu thị, một cái lò vi sóng giá gốc là 3.250.000 đồng. Nhân dịp lễ, siêu thị giảm giá 2 lần, lần thứ nhất giảm 1a% so với giá gốc, lần thứ hai giảm 2b% so với giá khi đã được giảm lần thứ nhất. Do đó giá của lò vi sóng lúc này chỉ còn là 1.992.900 đồng. Hỏi mỗi lần siêu thị giảm giá được bao nhiêu phần trăm?

10:17 - 12/03/2020

Ngô Đức Tuấn
em ghi nhầm đề rồi ạ

10:18 - 12/03/2020

Ngô Đức Tuấn
Tạimột siêu thị, một cái lò vi sóng giá gốc là 3.250.000 đồng. Nhân dịp lễ, siêu thị giảm giá 2 lần , lần 1 giảm giá 1a % so với giá gốc, lần 2 giảm 27% so với giá của lò vi sóng sau khi đã được giảm lần 1. Do đó giá của lò vi sóng lúc nào chỉ còn 1 992 900 đồng . Hỏi siêu thị giảm giá lần thứ nhất được bao nhiêu phần trăm

10:20 - 12/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪

Cô hướng dẫn em như sau:

Sau khi giảm giá lần thứ nhất, giá của chiếc lò vi sóng là:

\(3250000.\left( {100 - a} \right):100 = 32500\left( {100 - a} \right)\) (đồng)

Sau khi giảm giá lần thứ hai, giá của chiếc lò vi sóng là:

\(\begin{array}{l}32500.\left( {100 - a} \right).\left( {100 - 27} \right):100\\ = 325.73.\left( {100 - a} \right) = 1992900\\ \Rightarrow 100 - a = 84\\ \Leftrightarrow a = 16\end{array}\)

Vậy lần thứ nhất siêu thị giảm giá 16%.  

10:32 - 12/03/2020

Ngô Đức Tuấn
em cảm ơn cô nhiều!!

08:55 - 17/03/2020

BILL GATES
Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: M = a^3 + b^3 + 3ab(a^2 + b^2) + 6a^2b^2(a + b)

21:32 - 11/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a + b = 1\\
M = {a^3} + {b^3} + 3ab\left( {{a^2} + {b^2}} \right) + 6{a^2}{b^2}\left( {a + b} \right)\\
M = {\left( {a + b} \right)^3} - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left( {{a^2} + {b^2}} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left[ {{{\left( {a + b} \right)}^2} - 2ab} \right] + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left( {1 - 2ab} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab - 6{\left( {ab} \right)^2} + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b - 1} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b - 1} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {1 - 1} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {1 - 1} \right)\\
M = 1 - 0 + 0 = 1
\end{array}\)

10:43 - 12/03/2020

Baongan Nguyen
Tìm giá trị của m để phương trình ẩn x : 2mx - 1/ x-1 = m - 2 có nghiệm duy nhất

21:32 - 11/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}\frac{{2mx - 1}}{{x - 1}} = m - 2\,\,\left( {x \ne 1} \right)\\ \Leftrightarrow 2mx - 1 = \left( {m - 2} \right)\left( {x - 1} \right)\\ \Leftrightarrow 2mx - 1 = \left( {m - 2} \right)x - m + 2\\ \Leftrightarrow 2mx - \left( {m - 2} \right)x = - m + 2 + 1\\ \Leftrightarrow x\left( {2m - m + 2} \right) = - m + 3\\ \Leftrightarrow x\left( {m + 2} \right) = - m + 3\,\,\left( * \right)\end{array}\)
Để phương trình có nghiệm duy nhất thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất \(x \ne 1\).
\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}m + 2 \ne 0\\m + 2 \ne - m + 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne - 2\\2m \ne 1\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne - 2\\m \ne \frac{1}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

10:45 - 12/03/2020

BILL GATES
Tìm x : (x^2-9)^2 - (x-3)^2 = 0

21:31 - 11/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}{\left( {{x^2} - 9} \right)^2} - {\left( {x - 3} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} - 9 - x + 3} \right)\left( {{x^2} - 9 + x - 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} - x - 6} \right)\left( {{x^2} + x - 12} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} - x - 6 = 0\\{x^2} + x - 12 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} + 2x - 3x - 6 = 0\\{x^2} + 4x - 3x - 12 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x\left( {x + 2} \right) - 3\left( {x + 2} \right) = 0\\x\left( {x + 4} \right) - 3\left( {x + 4} \right) = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\\left( {x + 4} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = - 2\\x = 3\\x = - 4\end{array} \right.\end{array}\)

10:47 - 12/03/2020

Baongan Nguyen
Cho 19 điểm phân biệt nằm trong một tam giác đều có cạnh bằng 3 , trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng luôn tìm được một tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số 19 điểm đã cho mà diện tích không lớn hơn √3/4

15:07 - 05/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

15:15 - 05/03/2020

Baongan Nguyen
Giúp em

09:11 - 07/03/2020

Baongan Nguyen
Giúp con bài trên với ạ

15:24 - 09/03/2020

Baongan Nguyen
Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn phương trình : x^2 - xy = 6x -5y -8

10:04 - 05/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:
\(\begin{array}{l}{x^2} - xy = 6x - 5y - 8\\ \Leftrightarrow {x^2} - 6x + 5 - xy + 5y + 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x - 1} \right) - y\left( {x - 5} \right) + 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x - 1 - y} \right) = - 3\end{array}\)
TH1: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = 1\\x - 1 - y = - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 6\\y = 8\end{array} \right.\)
TH2: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = - 1\\x - 1 - y = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 4\\y = 0\end{array} \right.\)
TH3: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = 3\\x - 1 - y = - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 8\\y = 8\end{array} \right.\)
TH4: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = - 3\\x - 1 - y = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y = 0\end{array} \right.\)

14:56 - 05/03/2020

Baongan Nguyen
Thank you

15:01 - 05/03/2020

Baongan Nguyen
Chúc cô dạy tốt

15:01 - 05/03/2020

Lương Thoa
Cô giúp e với cô ơi. Giải các pt sau : a) x+5/x-5 - x-5/x+5 = 20/x^2-25 b) 2-x/2016 - 1 = 1-x/2017 - x/2018 c) x^2 + 6x + 9 = 144 d) x-19/1999 + x-23/1995 + x+82/700 = 5 e) x^3 -3x^2 + 4 = 0

15:24 - 04/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a)\,\,\frac{{x + 5}}{{x - 5}} - \frac{{x - 5}}{{x + 5}} = \frac{{20}}{{{x^2} - 25}}\,\,\left( {x \ne \pm 5} \right)\\
\Leftrightarrow \frac{{{{\left( {x + 5} \right)}^2} - {{\left( {x - 5} \right)}^2}}}{{{x^2} - 25}} = \frac{{20}}{{{x^2} - 25}}\\
\Leftrightarrow {x^2} + 10x + 25 - {x^2} + 10x - 25 = 20\\
\Leftrightarrow 20x = 20\\
\Leftrightarrow x = 1\\
c)\,\,{x^2} + 6x + 9 = 144\\
\Leftrightarrow {\left( {x + 3} \right)^2} = {12^2}\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 3 = 12\\
x + 3 = - 12
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 9\\
x = - 15
\end{array} \right.\\
d)\,\,{x^3} - 3{x^2} + 4 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {{x^3} + 1} \right) - 3{x^2} + 3 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right) - 3\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1 - 3x + 3} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 4} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right){\left( {x - 2} \right)^2} = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 1 = 0\\
x - 2 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - 1\\
x = 2
\end{array} \right.
\end{array}\)
Hai ý còn lại em xem lại đề bài!

15:05 - 05/03/2020

Lương Thoa
@GVHT Toán - Bạc Hà:Vâng e cảm ơn cô ạ !

00:41 - 07/03/2020

Thiên Thiên
tìm số tự nhiên n biết D=n^4 + 4^n là 1 số nguyên tố

15:37 - 23/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

09:21 - 25/02/2020

Nguyên Vương
Cho tam giác ABC nhọn , M là trung điểm của BC, H là trực tâm . Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HM cắt AB và AC tại I và K . Từ C kẻ đường thẳng song song với IK cắt AH tại N , AB tại D.Chứng minh: ND=NC

09:36 - 23/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

09:21 - 25/02/2020

Thơm Nguyen
[x-1]^3-x[x+1]^2=5x[2-x]-11[x+2]

18:52 - 19/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
{\left( {x - 1} \right)^3} - x{\left( {x + 1} \right)^2} = 5x\left( {2 - x} \right) - 11\left( {x + 2} \right)\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - x\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - {x^3} - 2{x^2} - x = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow - 5{x^2} + 2x - 1 = - 5{x^2} - x - 22\\
\Leftrightarrow 3x = - 21\\
\Leftrightarrow x = - 7
\end{array}\)

09:23 - 25/02/2020

Trung Vũ
Cho tam giac ABC co AD,BE,CF la cac đuong phan giac .Chung minh rang AE/EC,CD/DB,BF/FA=1

09:28 - 19/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

09:23 - 25/02/2020

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !