Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bé Minh:
Năm nay mẹ 37 tuổi, con 7 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.
09:56 am - 07/05/2020
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:
Hiệu số tuổi hai mẹ con là 37 – 7 = 30 không đổi
Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì coi tuổi mẹ là 3 phần => tuổi còn là 1 phần.
Hiệu số phần bằng nhau là 3- 1 = 2 phần.
Giá trị 1 phần là 30 : 2 = 15 tuổi.
Khi đó tuổi còn là 15.1 = 15 tuổi.
Vậy sau 8 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.
16:41 pm - 18/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bé Minh:
Ba khối học sinh đi tham quan. Số học sinh khối 6 bằng 2/5 tổng số học sinh, số học sinh khối 7 bằng 3/4 số học sinh khối 6, số học sinh khối 8 là 135 học sinh. Hỏi tổng số có bao nhiêu học sinh đi tham quan.
09:56 am - 07/05/2020
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:
Số học sinh khối 7 bằng \(\frac{3}{4}.\frac{2}{5} = \frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh
\( \Rightarrow \) Số học sinh khối 8 bằng \(1 - \left( {\frac{2}{5} + \frac{3}{{10}}} \right) = \frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh.
=> 135 học sinh ứng với \(\frac{3}{{10}}\) tổng số học sinh.
=> Tổng số học sinh là \(135:\frac{3}{{10}} = 450\) học sinh.
16:39 pm - 18/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hồng:
Giúp e vs cô ơi .Tìm giá trị của a để phương trìnha , a^2+a^2.x=a+x có nghiệm duy nhấtb, a^2-3a=ax+2(x+3) có nghiệm nguyên duy nhất (a€Z)c,a^2-3a=ax+2(3x+3) có nghiệm dương duy nhất
21:51 pm - 28/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
16:40 pm - 29/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hồng:
Cô ơi giúp e giải pt này vs ạ : a, (x+19 /81)+(x+23/77)=(x+74/13)b, (x^2-3x+3).(x^2+5x+3)=9x^2
21:30 pm - 28/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
16:40 pm - 29/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hồ Minh Hà Trang:
Tìm GTLN C= xy+yz+zx biết x+y+z=3
20:39 pm - 23/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
16:41 pm - 29/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Hà:
b.Tìm GTLN của: M = N = x – x2
20:01 pm - 15/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em ghi đầy đủ đề bài nhé!
09:05 am - 17/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Nguyên:
Một ô tô đi từ A đén B với vận tốc 30km/h. Khi đến B ô tô trả hàng mất 2 giờ rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về mất 10 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.Giair giúp em ba8if này với ạ!
08:06 am - 11/04/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
09:42 am - 13/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Cô ơi! Giải giúp em Cho phương trình: (m+1)x + 2x = 5 + 3mx (1) m: tham số a. Giải phương trình (1) khi m = -1 b. Tìm giá trị m để phương trình (1) VÔ SỐ nghiệm
09:53 am - 31/03/2020
BILL GATES
Câu b ạ
09:54 am - 31/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
@BILL GATES: \(\begin{array}{l}
\left( {m + 1} \right)x + 2x = 5 + 3mx\\
\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)x + 2x - 3mx - 5 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {m + 1 + 2 - 3m} \right)x - 5 = 0\\
\Leftrightarrow \left( { - 2m + 3} \right)x - 5 = 0\\
Phương\,\,trình\,\,có\,\,vô\,\,số\,\,nghiệm\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- 2m + 3 = 0\\
- 5 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow Vo\,\,li.\\
Vậy\,\,m \in \emptyset
\end{array}\)
10:11 am - 31/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
x(3-2m)=5 vô số nghiệm khi nào vậy thầy
09:42 am - 31/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
x\left( {3 - 2m} \right) = 5\\
\Leftrightarrow x\left( {3 - 2m} \right) - 5 = 0\,\,vô\,\,số\,\,nghiệm\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3 - 2m = 0\\
- 5 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow Vô\,\,lí\\
\Rightarrow m \in \emptyset
\end{array}\)
09:44 am - 31/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Nhân:
Giải giúp em bài này :Cho phương trình m^2-m = 4x-2( x là ẩn)Định m để phương trìnha) có 1 nghiệm duy nhất b) vô nghiệm c) nghiệm đúng với mọi x thuộc R
20:47 pm - 28/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
{m^2} - m = 4x - 2\\
\Leftrightarrow 4x - {m^2} + m - 2 = 0\\
Hệ\,\,số\,\,a = 4 \ne 0\\
\Rightarrow pt\,\,có\,\,nghiệm\,duy\,\,nhất\\
x = \frac{{{m^2} - m + 2}}{4}\,\,\forall m\\
a)\,\,\forall m \in R\\
b)\,\,m \in \emptyset \\
c)\,\,m \in \emptyset
\end{array}\)
09:46 am - 31/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hương:
Cô ơi giúp em với
20:27 pm - 22/03/2020
Trần Thùy Linh:
Phương trình tích học ở đâu vậy cô
13:41 pm - 20/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Đây em nhé: https://tuyensinh247.com/bai-giang-phuong-trinh-tich-v32029.html
https://tuyensinh247.com/bai-giang-luyen-tap-phuong-trinh-tich-v32030.html
23:22 pm - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyenthithuylinh2006:
(2y-1/3)+x=(y+4/2)
08:43 am - 19/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em ghi chính xác đề bài và ghi đầy đủ yêu cầu bài toán nhé, đừng để nguyên 1 đề bài vào đây mà không nói gì?
08:51 am - 19/03/2020
nguyenthithuylinh2006
là giải phương trình ạ
14:10 pm - 19/03/2020
nguyenthithuylinh2006
giải phương trình (2y-1/3)+x=(y+4/2)
15:22 pm - 19/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
@nguyenthithuylinh2006:\(\begin{array}{l}
\left( {2y - \frac{1}{3}} \right) + x = y + \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow 2y - \frac{1}{3} + x = y + \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow - \frac{1}{3} + x = \frac{4}{2}\\
\Leftrightarrow x = \frac{4}{2} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}
\end{array}\)
23:27 pm - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Quang Minh:
z(t^2-1)=1/3(t^2+t),(t>0)
20:29 pm - 18/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Có chữ z ở đầu là gì vậy em?
08:12 am - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Meo Meo:
cô ơi giúp e vs ạh
20:52 pm - 17/03/2020
Meo Meo
[x-1]^3-x[x+1]^2=5x[2-x]-11[x+2]
20:54 pm - 17/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
@Meo Meo: \(\begin{array}{l}
{\left( {x - 1} \right)^3} - x{\left( {x + 1} \right)^2} = 5x\left( {2 - x} \right) - 11\left( {x + 2} \right)\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - x\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - {x^3} - 2{x^2} - x - 10x + 5{x^2} + 11x + 22 = 0\\
\Leftrightarrow \left( { - 3{x^2} - 2{x^2} + 5{x^2}} \right) + \left( {3x - x - 10x + 11x} \right) + \left( { - 1 + 22} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 3x + 21 = 0\\
\Leftrightarrow 3x = - 21\\
\Leftrightarrow x = - 7
\end{array}\)
17:32 pm - 18/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giúp em với
14:50 pm - 16/03/2020
Baongan Nguyen:
Cho 1010 số nguyên dương phân biệt, mỗi số ko vượt quá 2018. Chứng minh rằng trong các số đó luôn tồn tại hai số có tổng bằng 2019
14:45 pm - 12/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
17:32 pm - 18/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Đức Tuấn:
cô ơi, giúp em với ạ
10:16 am - 12/03/2020
Ngô Đức Tuấn
Tạimột siêu thị, một cái lò vi sóng giá gốc là 3.250.000 đồng. Nhân dịp lễ, siêu thị giảm giá 2 lần, lần thứ nhất giảm 1a% so với giá gốc, lần thứ hai giảm 2b% so với giá khi đã được giảm lần thứ nhất. Do đó giá của lò vi sóng lúc này chỉ còn là 1.992.900 đồng. Hỏi mỗi lần siêu thị giảm giá được bao nhiêu phần trăm?
10:17 am - 12/03/2020
Ngô Đức Tuấn
em ghi nhầm đề rồi ạ
10:18 am - 12/03/2020
Ngô Đức Tuấn
Tạimột siêu thị, một cái lò vi sóng giá gốc là 3.250.000 đồng. Nhân dịp lễ, siêu thị giảm giá 2 lần , lần 1 giảm giá 1a % so với giá gốc, lần 2 giảm 27% so với giá của lò vi sóng sau khi đã được giảm lần 1. Do đó giá của lò vi sóng lúc nào chỉ còn 1 992 900 đồng . Hỏi siêu thị giảm giá lần thứ nhất được bao nhiêu phần trăm
10:20 am - 12/03/2020
GV Toán - Bạc Hà

Cô hướng dẫn em như sau:

Sau khi giảm giá lần thứ nhất, giá của chiếc lò vi sóng là:

\(3250000.\left( {100 - a} \right):100 = 32500\left( {100 - a} \right)\) (đồng)

Sau khi giảm giá lần thứ hai, giá của chiếc lò vi sóng là:

\(\begin{array}{l}32500.\left( {100 - a} \right).\left( {100 - 27} \right):100\\ = 325.73.\left( {100 - a} \right) = 1992900\\ \Rightarrow 100 - a = 84\\ \Leftrightarrow a = 16\end{array}\)

Vậy lần thứ nhất siêu thị giảm giá 16%.  

10:32 am - 12/03/2020
Ngô Đức Tuấn
em cảm ơn cô nhiều!!
08:55 am - 17/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: M = a^3 + b^3 + 3ab(a^2 + b^2) + 6a^2b^2(a + b)
21:32 pm - 11/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
a + b = 1\\
M = {a^3} + {b^3} + 3ab\left( {{a^2} + {b^2}} \right) + 6{a^2}{b^2}\left( {a + b} \right)\\
M = {\left( {a + b} \right)^3} - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left( {{a^2} + {b^2}} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left[ {{{\left( {a + b} \right)}^2} - 2ab} \right] + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab\left( {1 - 2ab} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b} \right) + 3ab - 6{\left( {ab} \right)^2} + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {a + b - 1} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {a + b - 1} \right)\\
M = 1 - 3ab\left( {1 - 1} \right) + 6{\left( {ab} \right)^2}\left( {1 - 1} \right)\\
M = 1 - 0 + 0 = 1
\end{array}\)
10:43 am - 12/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Tìm giá trị của m để phương trình ẩn x : 2mx - 1/ x-1 = m - 2 có nghiệm duy nhất
21:32 pm - 11/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}\frac{{2mx - 1}}{{x - 1}} = m - 2\,\,\left( {x \ne 1} \right)\\ \Leftrightarrow 2mx - 1 = \left( {m - 2} \right)\left( {x - 1} \right)\\ \Leftrightarrow 2mx - 1 = \left( {m - 2} \right)x - m + 2\\ \Leftrightarrow 2mx - \left( {m - 2} \right)x = - m + 2 + 1\\ \Leftrightarrow x\left( {2m - m + 2} \right) = - m + 3\\ \Leftrightarrow x\left( {m + 2} \right) = - m + 3\,\,\left( * \right)\end{array}\)
Để phương trình có nghiệm duy nhất thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất \(x \ne 1\).
\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}m + 2 \ne 0\\m + 2 \ne - m + 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne - 2\\2m \ne 1\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne - 2\\m \ne \frac{1}{2}\end{array} \right.\end{array}\)
10:45 am - 12/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Tìm x : (x^2-9)^2 - (x-3)^2 = 0
21:31 pm - 11/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}{\left( {{x^2} - 9} \right)^2} - {\left( {x - 3} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} - 9 - x + 3} \right)\left( {{x^2} - 9 + x - 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {{x^2} - x - 6} \right)\left( {{x^2} + x - 12} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} - x - 6 = 0\\{x^2} + x - 12 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x^2} + 2x - 3x - 6 = 0\\{x^2} + 4x - 3x - 12 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x\left( {x + 2} \right) - 3\left( {x + 2} \right) = 0\\x\left( {x + 4} \right) - 3\left( {x + 4} \right) = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\\left( {x + 4} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = - 2\\x = 3\\x = - 4\end{array} \right.\end{array}\)
10:47 am - 12/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 19 điểm phân biệt nằm trong một tam giác đều có cạnh bằng 3 , trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng luôn tìm được một tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số 19 điểm đã cho mà diện tích không lớn hơn √3/4
15:07 pm - 05/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
15:15 pm - 05/03/2020
Baongan Nguyen
Giúp em
09:11 am - 07/03/2020
Baongan Nguyen
Giúp con bài trên với ạ
15:24 pm - 09/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giúp em với
14:41 pm - 05/03/2020
Baongan Nguyen:
Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn phương trình : x^2 - xy = 6x -5y -8
10:04 am - 05/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:
\(\begin{array}{l}{x^2} - xy = 6x - 5y - 8\\ \Leftrightarrow {x^2} - 6x + 5 - xy + 5y + 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x - 1} \right) - y\left( {x - 5} \right) + 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x - 1 - y} \right) = - 3\end{array}\)
TH1: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = 1\\x - 1 - y = - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 6\\y = 8\end{array} \right.\)
TH2: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = - 1\\x - 1 - y = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 4\\y = 0\end{array} \right.\)
TH3: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = 3\\x - 1 - y = - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 8\\y = 8\end{array} \right.\)
TH4: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5 = - 3\\x - 1 - y = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y = 0\end{array} \right.\)
14:56 pm - 05/03/2020
Baongan Nguyen
Thank you
15:01 pm - 05/03/2020
Baongan Nguyen
Chúc cô dạy tốt
15:01 pm - 05/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Thoa:
Cô giúp e với cô ơi. Giải các pt sau : a) x+5/x-5 - x-5/x+5 = 20/x^2-25 b) 2-x/2016 - 1 = 1-x/2017 - x/2018 c) x^2 + 6x + 9 = 144 d) x-19/1999 + x-23/1995 + x+82/700 = 5 e) x^3 -3x^2 + 4 = 0
15:24 pm - 04/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
a)\,\,\frac{{x + 5}}{{x - 5}} - \frac{{x - 5}}{{x + 5}} = \frac{{20}}{{{x^2} - 25}}\,\,\left( {x \ne \pm 5} \right)\\
\Leftrightarrow \frac{{{{\left( {x + 5} \right)}^2} - {{\left( {x - 5} \right)}^2}}}{{{x^2} - 25}} = \frac{{20}}{{{x^2} - 25}}\\
\Leftrightarrow {x^2} + 10x + 25 - {x^2} + 10x - 25 = 20\\
\Leftrightarrow 20x = 20\\
\Leftrightarrow x = 1\\
c)\,\,{x^2} + 6x + 9 = 144\\
\Leftrightarrow {\left( {x + 3} \right)^2} = {12^2}\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 3 = 12\\
x + 3 = - 12
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 9\\
x = - 15
\end{array} \right.\\
d)\,\,{x^3} - 3{x^2} + 4 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {{x^3} + 1} \right) - 3{x^2} + 3 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right) - 3\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1 - 3x + 3} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 4} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right){\left( {x - 2} \right)^2} = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 1 = 0\\
x - 2 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - 1\\
x = 2
\end{array} \right.
\end{array}\)
Hai ý còn lại em xem lại đề bài!
15:05 pm - 05/03/2020
Lương Thoa
@GVHT Toán - Bạc Hà:Vâng e cảm ơn cô ạ !
00:41 am - 07/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thu Ngân:
tìm số tự nhiên n biết D=n^4 + 4^n là 1 số nguyên tố
15:37 pm - 23/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
09:21 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Cho tam giác ABC nhọn , M là trung điểm của BC, H là trực tâm . Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HM cắt AB và AC tại I và K . Từ C kẻ đường thẳng song song với IK cắt AH tại N , AB tại D.Chứng minh: ND=NC
09:36 am - 23/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
09:21 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thơm Nguyen:
[x-1]^3-x[x+1]^2=5x[2-x]-11[x+2]
18:52 pm - 19/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
{\left( {x - 1} \right)^3} - x{\left( {x + 1} \right)^2} = 5x\left( {2 - x} \right) - 11\left( {x + 2} \right)\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - x\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 - {x^3} - 2{x^2} - x = 10x - 5{x^2} - 11x - 22\\
\Leftrightarrow - 5{x^2} + 2x - 1 = - 5{x^2} - x - 22\\
\Leftrightarrow 3x = - 21\\
\Leftrightarrow x = - 7
\end{array}\)
09:23 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trung Vũ:
Cho tam giac ABC co AD,BE,CF la cac đuong phan giac .Chung minh rang AE/EC,CD/DB,BF/FA=1
09:28 am - 19/02/2020
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
09:23 am - 25/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trung Vũ:
Cho tam giac cân ABC co AB = BC.đuong phân giac goc A cat BC tai M đuong phan giac goc C cat BA tai N.chung mimh MN//AC
09:12 am - 19/02/2020