Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
I love you:
tớ mới mua full toán thầy chí b nào muốn học chung liên hệ zalo 01638694280 nhé
00:23 am - 20/02/2019
Vu cao huỳnh quang:
Tìm min và max y= Căn(5x^2-20x+40) + căn(5x^2-10x+25)
14:07 pm - 03/02/2019
GV Toán - Thu Trang
\(y = \sqrt {5{x^2} - 20x + 40}  + \sqrt {5{x^2} - 10x + 25} \)
Biểu thức của e như này à e?
10:49 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
: Gọi T là tập các giá trị nguyên của m để tập nghiệm của phương trình căn 16x+m-4=4x^2-18x+4-m có 1 phần tử .Tính tổng các phần tử T
14:03 pm - 03/02/2019
GV Toán - Thu Trang

\(\begin{array}{l}
16x + m - 4 = 4{x^2} - 18x + 4 - m\\
\Leftrightarrow 4{x^2} - 34x + 8 = 2m\\
\Leftrightarrow 2{x^2} - 17x + 4 = m\,\,\left( * \right)
\end{array}\)
Phương trình (*) có 1 nghiệm khi đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số \( y=2{x^2} - 17x + 4 \) tại 1 điểm.
E khảo sát hàm số \(y= 2{x^2} - 17x + 4\) là tìm được m nhé.

10:51 am - 11/02/2019
Vu cao huỳnh quang
giai cu the là gi nhi co?
21:48 pm - 11/02/2019
GV Toán - Thu Trang
Cô hướng dẫn cho e hướng làm rồi, e làm tiếp nhé e.
09:52 am - 12/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
oa khóat đài:
Giai pt cos13x=sin13x+cos6x+sin6x
08:40 am - 03/02/2019
GV Toán - Thu Trang
E chuyển vế sau đó dùng công thức sin x - sin y và cos x - cos y rồi đặt nhân tử chung để giải pt nhé e.
10:45 am - 11/02/2019
Vu cao huỳnh quang
gai cụ the là ghi nhi co?
21:49 pm - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
Giai pt sin5x=2cos3x - 2
19:27 pm - 01/02/2019
oa khóat đài:
giai phuong trinh sinx+sin3x+sin5x +3 =cosx+cos3x+cos5x
12:13 pm - 01/02/2019
GV Toán - Thu Trang

E chuyển vế sang sau đó áp dụng công thức sin x - sin y và cos x - cos y để làm bài nhé
13:40 pm - 01/02/2019
Vu cao huỳnh quang
có dánh gia dc ko co
14:01 pm - 01/02/2019
GV Toán - Thu Trang
Được e nhé.
08:35 am - 02/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
tim x biết x+y+z=3 va x+2y+3z=6 va xyz=1
11:42 am - 01/02/2019
GV Toán - Thu Trang
E chuyển vế sang sau đó áp dụng công thức sin x - sin y và cos x - cos y để làm bài nhé.
13:40 pm - 01/02/2019
Vu cao huỳnh quang
cachs giai baif nay aj
14:01 pm - 01/02/2019
GV Toán - Thu Trang
Cô xin lỗi cái này cô gửi nhầm nhé.

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x + y + z = 3\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\
x + 2y + 3z = 6\,\,\,\,\left( 2 \right)\\
xyz = 1\,\,\,\,\left( 3 \right)
\end{array} \right.\\
\left( 2 \right) - \left( 1 \right) \Rightarrow y + 2z = 3\\
\Leftrightarrow y = 3 - 2z.\\
\left( 1 \right) \Leftrightarrow x = 3 - y - z\\
\Leftrightarrow x = 3 - 3 + 2z - z\\
\Leftrightarrow x = z.
\end{array}\)
Đến đây e thế x và y theo z vào phương trình (3) rôi tìm nghiệm của hệ nhé.

08:38 am - 02/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
Giai phương trình sin2x=tan7x+sin12x
08:38 am - 01/02/2019
GV Toán - Thu Trang
E chuyển vế sang và sử dụng công thức sin x - sin y để làm bài toán và đặt nhân tử chung để giải phương trình nhé e.
11:31 am - 01/02/2019
Vu cao huỳnh quang
cách giai cu the là ghi nhi
21:49 pm - 11/02/2019
GV Toán - Thu Trang
Cô hướng dẫn cho e cách làm rồi nhé. E áp dụng để làm bài nhé. Cô đã hướng dẫn cách giải chi tiết cho e rất nhiều bài rồi. E cố gắng tự làm nhé!
09:53 am - 12/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
I love you:
ai muốn học chung khoá full toán thâỳ chí liên hệ zalo 01638694280 nhé
00:20 am - 01/02/2019
Vu cao huỳnh quang:
Sin3x-sin2x+cos3x=cos2x
23:22 pm - 30/01/2019
GV Toán - Thu Trang
Bài này cũng tương tự như những bài trước cô đã hướng dẫn cho e, e sửa dụng công thức sin x - sin y và cos x - cos y để làm bài nhé.
10:17 am - 31/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
Giai pt sin5x=sin3x+sin6x
23:20 pm - 30/01/2019
GV Toán - Thu Trang

\(\begin{array}{l}
\sin 5x = \sin 3x + \sin 6x\\
\Leftrightarrow \sin 5x - \sin 3x = \sin 3.2x\\
\Leftrightarrow 2\cos 4x\sin x = 3\sin 2x - 4{\sin ^3}2x\\
\Leftrightarrow 2\left( {1 - 2{{\sin }^2}2x} \right)\sin x = 3.2\sin x\cos x - 4{\sin ^3}2x\\
\Leftrightarrow 2\sin x - 4\sin x{\sin ^3}2x - 6\sin x\cos x + 4{\sin ^3}2x = 0\\
\Leftrightarrow 2\sin x\left( {1 - 3\cos x} \right) - 4\sin 2x\left( {\sin x - \sin 2x} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 2\sin x\left( {1 - 3\cos x} \right) - 4\sin x.\sin 2x\left( {1 - 2\cos x} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 2\sin x\left[ {1 - 3\cos x - 4\sin 2x\left( {1 - \cos x} \right)} \right] = 0
\end{array}\)
Đến đây e làm tiếp nhé.

10:16 am - 31/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vu cao huỳnh quang:
giai pt 2*canbac3(3x-2)+3*canbac2(6-5x)-8=0
11:10 am - 29/01/2019
GV Toán - Thu Trang
Đây là phương trình của e à e? \(2\sqrt[3]{{3x - 2}} + 3\sqrt {6 - 5x}  - 8 = 0\)
14:35 pm - 30/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hương Hami:
chuyển -3x sang thì là 5x sạo lại là -x ạ câu a
22:36 pm - 22/12/2018
GV Toán - Thu Trang
Câu a bài nào vậy e ơi?
23:45 pm - 22/12/2018
Hương Hami
sin2x-cos3x=0
15:25 pm - 23/12/2018
15:26 pm - 23/12/2018
15:36 pm - 23/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
123456789:
mình tìm bạn share khóa 999k của thầy chí, mình đã mua muốn tìm bạn học chung, share giá 300k, zalo hoặc gọi:0888367545
13:30 pm - 14/12/2018
hoàng thị na:
cho e hỏi bài này với ạ : tính tổng S= 2c2/n+2.3c3/n+.....+n.2^n-2.cn/n
17:21 pm - 08/11/2018
GV Toán - Thu Trang
Có phải e hỏi các tính tổng này k e? \(S = 2C_n^2 + {2^3}C_n^3 + .... + {2^{n - 2}}C_n^n\)
09:34 am - 09/11/2018
hoàng thị na
không ạ. mỗi hạng tử có công thức tổng quát là : k.2^(k-2).k
19:54 pm - 09/11/2018
GV Toán - Bạc Hà
Em tham khảo lời giải sau nhé!

\[\begin{array}{l}
S = 2C_n^2 + 2.3C_n^3 + .... + n{.2^{n - 2}}C_n^n\\
S = {2.2^{2 - 2}}C_n^2 + {3.2^{3 - 2}}.C_n^3 + ... + k{.2^{k - 2}}C_n^k + ... + n{.2^{n - 2}}C_n^n\\
kC_n^k = nC_{n - 1}^{k - 1}\\
\Rightarrow S = {2^0}nC_{n - 1}^1 + {2^1}nC_{n - 1}^2 + .... + {2^{k - 2}}nC_{n - 1}^{k - 1} + ... + {2^{n - 2}}nC_{n - 1}^{n - 1}\\
S = n\left( {{2^0}C_{n - 1}^1 + {2^1}C_{n - 1}^2 + .... + {2^{k - 2}}C_{n - 1}^{k - 1} + ... + {2^{n - 2}}C_{n - 1}^{n - 1}} \right)\\
S = \frac{n}{2}\left( {{2^1}C_{n - 1}^1 + {2^2}C_{n - 1}^2 + ... + {2^{n - 1}}C_{n - 1}^{n - 1}} \right)\\
Xet\,\,tong:\,\,{\left( {2 + 1} \right)^{n - 1}} = \sum\limits_{k = 0}^{n - 1} {C_{n - 1}^k{2^k}} = {2^0}C_{n - 1}^0 + {2^1}C_{n - 1}^1 + {2^2}C_{n - 1}^2 + ... + {2^{n - 1}}C_{n - 1}^{n - 1}\\
\Rightarrow {3^{n - 1}} = {2^0}C_{n - 1}^0 + {2^1}C_{n - 1}^1 + {2^2}C_{n - 1}^2 + ... + {2^{n - 1}}C_{n - 1}^{n - 1}\\
\Rightarrow {2^1}C_{n - 1}^1 + {2^2}C_{n - 1}^2 + ... + {2^{n - 1}}C_{n - 1}^{n - 1} = {3^{n - 1}} - 1\\
\Rightarrow S = \frac{n}{2}.\left( {{3^{n - 1}} - 1} \right)
\end{array}\]

09:03 am - 10/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yến Nhi:
thầy ơi sao lại trùng ạ
21:23 pm - 05/11/2018
Nguyễn Hải
Trùng ở câu nào em?
21:39 pm - 05/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hoàng thị na:
cho e hỏi bài này vs ạ : tìm m để pt sau có nghiệm : sinxcosx-sinx-cosx+m=0
21:43 pm - 19/10/2018
Linh Đan
Đúng đề bài chưa pạn
21:59 pm - 19/10/2018
hoàng thị na
rồi ạ
22:42 pm - 20/10/2018
Nguyễn Ngọc Nhi

chị hướng dẫn nhé : em đặt sinx+ cosx=t => t^2=1+2.sinx.cosx => sinx.cosx=(t^2-1)/2 , sau đó em thế vào và cô lập m về 1 vế , f(t) về 1 vế ,sau đó em tìm min,max của f(t) , để pt có nghiệm thì minf(t)<=m<= maxf(t)

10:32 am - 21/10/2018
Duy Khải
Hay quá
18:07 pm - 30/10/2018
GV Toán - Bạc Hà
Cảm ơn em nhé, chúc em học tập tốt!
20:27 pm - 30/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!