Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đồng Tố Uyên:
Cho em hỏi cách làm bài tập dạng GTNN và GTLN với ạ
20:01 pm - 17/11/2019
Đồng Tố Uyên:
Số đường tiệm cận của đths : (căn của x^2+x-2)/(x-1)
10:48 am - 17/11/2019
Mod TS247 Lê Thu An

limy(x->+vc)=1. limy(x->-vc)=-1

Nghiệm của mẫu =1, trên tử cũng có nghiệm =1 nhưng bậc nghiệm nhỏ hơn ở mẫu. Vậy đths có 3 tiệm cận

11:58 am - 17/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đồng Tố Uyên:
Tổng các nghiệm của phương trình sinxcosx+|sinx+cosx|=1 trên khoảng (0;2pi) là
10:44 am - 17/11/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Đặt sinx +cosx=t ( |t|<= căn 2)

=> sinx.cosx= (t^2-1)/2

Pt <=> (t^2-1)/2 +|t|=1

<=> t^2 +2|t|-3=0

<=> |t|=1 <=> t=1 hoặc t=-1

+> t=1 => sinx +cosx=1

<=> sin(x+pi/4)= căn 2/2

<=> sin(x +pi/4)= sin pi/4

<=> x=k2pi hoặc x=pi/2 +k2pi

+> t=-1 

=> sinx +cosx=-1

<=> sin(x+pi/4)= -căn 2/2

<=> sin(x +pi/4)= sin(-pi/4)

<=>x=-pi/2 +k2pi hoặc x= pi +k2pi.

Đến đây, nếu mà họ nghiệm đẹp như này thì bạn nên biểu diễn trên lượng giác để tính tổng, còn nếu họ nghiệm xấu thì bạn nên xét họ nghiệm trong khoảng ( đoạn/nửa khoảng) đề bài cho để tìm k sau đó thay lại vào họ nghiệm để tìm nghiệm thuộc khoảng( đoạn/nửa khoảng) rồi cộng hết lại là ra.

Bài này khi bạn biểu diễn trên đtlg thì sẽ thấy trong khoảng (0;2pi), pt có các nghiệm:

x=pi/2

x=3pi/2

x=pi

=> Tổng các nghiệm= 3pi.

 

 

11:16 am - 17/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đồng Tố Uyên:
Số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình 4 căn bậc 3.cosx+sinx+2m-1=0 có nghiệm là?
10:37 am - 17/11/2019
Đồng Tố Uyên:
Tìm điều kiện xác định của hàm số y=tanx+cotx
10:34 am - 17/11/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

\(y=tanx+cotx=\frac{sinx}{cosx}+\frac{cosx}{sinx}\\\Rightarrow Dk: sinx.cosx\neq 0\\\Leftrightarrow 2.sinx.cosx\neq 0\\\Leftrightarrow sin2x\neq 0\\\Leftrightarrow x\neq \frac{k\pi }{2},k\in \mathbb{Z}\)

10:36 am - 17/11/2019
Đồng Tố Uyên
@Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng:tại sao lại đổi thành 2.sinx.cosx khác 0 đc ạ
14:15 pm - 17/11/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

@Đồng Tố Uyên:Bạn áp dụng công thức sin2x=2.sinx.cosx thì bạn nên nhân 2 vế với 2 mới áp dụng đc công thức này!

14:34 pm - 17/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đồng Tố Uyên:
Giải em bài này với ạSố nghiệm thực của phương trình 2sinx+1=0 trên đoạn [-3pi/2;10pi]
10:32 am - 17/11/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Pt <=> sinx=-1/2

<=> x= -pi/6 +k2pi hoặc x= 7pi/6 +k2pi

Bạn biểu diễn trên đtlg hoặc xét họ nghiệm trên đoạn đề bài cho để tìm k rồi thay lại vào họ nghiệm để tìm nghiệm nhé!

Nếu bạn biểu diễn trên đtlg: độ dài của [-3pi/2;10pi] là 10pi +3pi/2 => số nghiệm= 5.2 +2=12

11:35 am - 17/11/2019
Đồng Tố Uyên
@Mod Toán - Nguyễn Phương Trang: mod có thể chỉ em chỗ biểu diễn trên đtlg hoặc xét họ nghiệm đc ko ạ
14:03 pm - 17/11/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Mình nghĩ biểu diễn họ nghiệm trên đtlg bạn có thể tự làm được nên mình sẽ không nói ở đây nữa. Nhưng nếu bạn gặp khó khăn phần này thì cũng có thể hỏi lại ạ.

Còn xét họ nghiệm:

+> x= -pi/6 + k2pi

Vì x thuộc [-3pi/2;10pi] nên:

-3pi/2 <= -pi/6 +k2pi <=10pi

<=> -2/3 <=k<=61/12

Mà k thuộc Z => k={0;1;2;3;4;5} . Bạn thay mỗi giá trị của k vào họ nghiệm trên sẽ tìm được 1 nghiệm của pt thỏa mãn yêu cầu đề bài.  

=> có 6 nghiệm.

+> x= 7pi/6 +k2pi

Vì x thuộc [ -3pi/2;10pi] nên:

-3pi/2 <= 7pi/6 + k2pi <= 10pi

<=> -4/3<=k<= 53/12

Mà k thuộc Z => k={-1;0;1;2;3;4}. Bạn thay mỗi giá trị của k vào họ nghiệm trên sẽ được 1 nghiệm của pt thỏa mãn yêu cầu đề bài.

=> có 6 nghiệm.

=> tất cả có 12 nghiệm.

 

15:13 pm - 17/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Hưng:
in4x+cos4xsinx=14
19:50 pm - 26/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Bạn viết lại đề được không?
20:10 pm - 26/10/2019
Lê Thị Lan Anh
trong bài thầy kh dậy các dạng tìm min maxaj
09:00 am - 01/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Hưng:
              22 2 2 2 2 1 1 12 1 22 2 214 1 4 1 4 22
19:45 pm - 26/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Bạn viết lại đề được không bạn?
20:08 pm - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thu Thủy:
Cho em hỏi bài này : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=cosx trên đoạn [-2pi/3;pi/6] là ?
20:35 pm - 23/10/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

Max=1 và min =-1/2.Em vẽ đường tròn lượng giác hoặc sử dụng máy tính để làm nhé!

20:48 pm - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thu Hằng:
2sin^2 2x +sin7x-1-sinx=0
15:23 pm - 22/10/2019
lưu thị vân anh:
Thầy ơi cho e hỏi cách tìm gtnn,gtln của y=sin^x+2sinx+5
09:01 am - 06/10/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang
kia là sin^2 x nhỉ? Bạn lập BBT ra nhé! Giá trị đặc biệt là -b/2a= -1 => y(-1)=4. Vì sinx nằm trong đoạn từ -1 đến 1 nên bạn tính y(1) nữa nhé! ( vì y(-1) trên tính rồi). y(1)=8 => miny=4 tại x = -pi/2 +k2pi và maxy= 8 tại x= pi/2+k2pi.
12:14 pm - 13/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Quỳnh:
cos5x.sin4x = cos3x.sin2x Giải ptrinh này giúp e với ạ
11:37 am - 01/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
a) cos5x.sin4x=cos3x.sin2x >>1/2sin9x-1/2sinx=1/2sin5x-1/2sinx >>1/2sin9x=1/2sin5x >>sin9x=sin5x >>9x=5x+k.2pi hoặc 9x=pi-5x+k.2pi >>4x=k.2pi hoặc 14x=pi+k.2pi >>x=k.pi/2 hoặc x=pi/14+k.pi/7 *vậy: x=k.pi/2 hoặc x=pi/14+k.pi/7
13:08 pm - 01/10/2019
Như Quỳnh
E cảm ơn nhiều ạ, nma trưa nay e giải được r.
19:45 pm - 01/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Diễm:
Cân 3sinx+1=0 Tìm gtln gtnn Có phải đáp án ra là - 1 với 3 đúng hk thầy giải giúp em câu này
20:19 pm - 29/09/2019
Như Quỳnh
Min= -2 và max= 4 nhé.Có: -1 <= sinx <= 1 -3 <= 3sinx <= 3 -2 <= 3sinx + 1 <= 4 ( Tại mình k viết được dấu nhỏ hơn hoặc bằng nên mình viết như thế này nhé: <= )
23:21 pm - 29/09/2019
Phạm Diễm
Ờ mk cảm ơn nha
06:40 am - 30/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Vân Anh:
thầy ơi th k hướng dẫn máy 580 sao ạ??
21:10 pm - 28/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Đấy là loại máy tính mới, thầy chưa cập nhật nhé! Em có thể tham khảo thêm trên mạng, sẽ không khác quá nhiều đâu!

21:12 pm - 28/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm Huỳnh Bảo Vy:
Dạ mng giúp em giải câu này với ạCho tập hợp A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Số cách sắp xếp số có 5 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 215
22:17 pm - 27/09/2019
Trọng Hoàng
Số cách sắp xếp số có 5 chữ số khác nhau là:
\( 9.A_9^4 \)
Số cách sắp xếp số có 5 chữ số khác nhau bắt đầu bởi 215 là 7.6 (ta chỉ cần chọn 2 chữ số còn lại thôi)
-> số cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu đề là
\( 9.A_9^4 -7.6=27174 \)
21:43 pm - 28/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Khánh Chi:
bài Tìm số vị trí biểu diễn tất cả các nghiệm của pt em thất người ta hay lấy cái đuôi của nghiệm nhân vs mấy ạ ??
23:56 pm - 24/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi rõ câu hỏi nhé!
14:31 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Quỳnh:
Giải ptrinh sau: Sin^4x + cos^4x - sin2x - 3/2 = 0
12:43 pm - 24/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& {\sin ^4}x + {\cos ^4}x - \sin 2x - {3 \over 2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow 1 - {1 \over 2}{\sin ^2}2x - \sin 2x - {3 \over 2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow 2 - {\sin ^2}2x - 2\sin 2x - 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\sin ^2}2x + 2\sin 2x + 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {\sin 2x + 1} \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \sin 2x = - 1 \cr
& \Leftrightarrow 2x = - {\pi \over 2} + k2\pi \cr
& \Leftrightarrow x = - {\pi \over 4} + k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} $$

14:49 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Quỳnh:
Tìm m để ptrinh có nghiệm: Sin^4x + cos^4x - cos2x + 1/4sin^2.2x + m =0Giải giúp mình với ạ
12:41 pm - 24/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\({\sin ^4}x + {\cos ^4}x - \cos 2x + {1 \over 4}{\sin ^2}2x + m = 0\) - Phương trình như này phải không em?
14:48 pm - 26/09/2019
Như Quỳnh
Dạ vâng đroi cô ạ! Cô giải giúp e với được k cô
22:12 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Thị Kim Trang:
bấm máy tính tính phương trình lượng giác của hàm cotang
22:45 pm - 23/09/2019
Mod_Nguyen Lan Anh

bạn đổi cot = 1/tan rồi ấn shift tan nhé!

04:34 am - 24/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Quỳnh:
Tại sao có bài lẽ ra phải là -kpi nhưng mà lại ghi là +kpi vậy ạ?
22:02 pm - 22/09/2019
Trọng Hoàng

họ nghiệm -kpi hay +kpi thì cũng như nhau với k thuộc Z em nhé!

23:48 pm - 22/09/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang
@Trọng Hoàng:chắc gì đã như nhau đâu. Kết quả ra như này phụ thuộc vào việc bạn chọn vế để cộng k2pi hay kpi nha. VD: sinx= sin y. Bạn có 2 cách ghi: c1: x= y +k2pi hoặc x= pi- y+ k2pi. c2: y= x+ k2pi hoặc y= pi- x +k2pi...
00:12 am - 23/09/2019
Như Quỳnh
Tiện giải hộ mình ví dụ 3 câu e phần tự luận với ạ.
20:04 pm - 23/09/2019
Trọng Hoàng
@Như Quỳnh: đk: sin x khác 0 Ta có \( \frac{{{{\sin }^4}x + {{\cos }^4}x}}{{\sin x}} = \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow \frac{{{{\left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right)}^2} - 2{{\sin }^2}x{{\cos }^2}x}}{{\sin x}} = \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow \frac{{1 - \frac{1}{2}{{\sin }^2}2x}}{{\sin x}} = \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow 4 - 2{\sin ^2}2x = \sin x \\ \Leftrightarrow 3 + \cos 4x = \sin x \)
Vì -1<= sinx; cos4x <=1 nên pt cuối vô nghiệm => pt ban đầu vô nghiệm
21:10 pm - 23/09/2019
Như Quỳnh
E c.ơn nhiều ạ!
21:59 pm - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ny Thảo:
Help me.......😥😥😥
20:46 pm - 22/09/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang
Bạn đọc bài bên dưới nhé!
00:12 am - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ny Thảo:
Tìm số nghiệm: (sinx+1)(sinx+căn2)=0 trên [-2019;2019].
20:45 pm - 22/09/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

(sinx+1)(sinx+ căn 2)=0

<=> sinx= -1 (tm) hoặc sinx= -căn 2 (loại)

<=> x= -pi/2 + k2pi.

Vì x thuộc [ -2019; 2019]

=> -2019 <= -pi/2 + k2pi <=2019

=> -321, 1 <=k <=321,6

=> có: [321- (- 321) ] :1 +1= 643  nghiệm.

23:56 pm - 22/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Như Quỳnh:
Hình như trong ví dụ 3 câu e phần tự luận không có đáp án đúng k ạ, e làm rồi mà kéo xuống check kết quả lại k thấy có ạ?
14:45 pm - 22/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

uk em , em làm ra chưa?

14:46 pm - 22/09/2019
Như Quỳnh
e giải được 1 nửa r nma chắc sai ạ, tại k giải tiếp đượcc...kb a giải ra hộ e với được k ạ
15:24 pm - 22/09/2019
Lê Ny Thảo
Tìm số nghiệm: (sinx+1)(sinx+ căn2)=0 trên [-2019;2019] . Giúp mình với các bạn ơi!!!😥😥😥😥
20:38 pm - 22/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \left( {\sin x + 1} \right)\left( {\sin x + \sqrt 2 } \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sin x + 1 = 0 \hfill \cr
\sin x + \sqrt 2 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sin x = - 1 \hfill \cr
\sin x = - \sqrt 2 \,\,\left( {Vo\,\,nghiem} \right) \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow x = - {\pi \over 2} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right) \cr
& x \in \left[ { - 2019;2019} \right] \cr
& \Rightarrow - 2019 \le - {\pi \over 2} + k2\pi \le 2019 \cr
& \Leftrightarrow - 321 \le k \le 321 \cr
& ma\,\,k \in Z \cr
& \Rightarrow Co\,\,643\,\,nghiem\,\,tm. \cr} $$

15:47 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quỳnh Anh:
Ad giúp e câu này với ạ :(2cosx-1)(sinx+cosx) = 1
08:04 am - 22/09/2019
Đoàn Việt Huy:
mod giúp em câu nàytìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y=căn(-4sinx^2-2mcosx+7) xác định với mọi x
09:41 am - 19/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& y = \sqrt { - 4{{\sin }^2}x - 2m\cos x + 7} \cr
& DKXD:\,\, - 4{\sin ^2}x - 2m\cos x + 7 \ge 0\,\,\forall x \in R \cr
& \Leftrightarrow - 4\left( {1 - {{\cos }^2}x} \right) - 2m\cos x + 7\, \ge 0\,\,\forall x \in R \cr
& \Leftrightarrow 4{\cos ^2}x - 2m\cos x + 3 \ge 0 \cr
& Dat\,\,t = \cos x\,\,\,\left( { - 1 \le t \le 1} \right) \cr
& \Rightarrow 4{t^2} - 2mt + 3 \ge 0\,\,\,\forall t \in \left[ { - 1;1} \right] \cr
& \Delta ' = {m^2} - 12 \cr
& TH1:\,\,\Delta ' \le 0 \cr
& \Leftrightarrow {m^2} - 12 \le 0 \Leftrightarrow - 2\sqrt 3 \le m \le 2\sqrt 3 \cr
& Khi\,\,do\,\,4{t^2} - 2mt + 3 \ge 0\,\,\forall t \in R\,\,\left( {tm} \right) \cr
& TH2:\,\,\Delta ' > 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
m > 2\sqrt 3 \hfill \cr
m < - 2\sqrt 3 \hfill \cr} \right. \cr
& Khi\,\,do\,\,PT\,4{t^2} - 2mt + 3 = 0\,\,co\,\,\,2\,\,nghiem\,\,pb\,\,{x_1} < {x_2} \cr
& Ap\,\,dung\,\,DL\,\,Vi - et:\,\,\left\{ \matrix{
{x_1} + {x_2} = {m \over 2} \hfill \cr
{x_1}{x_2} = {3 \over 4} \hfill \cr} \right. \cr
& Ta\,\,co\,\,\,BXD: \cr
& - \infty \,\,\,\,\,\,\,\, - \,\,\,\,\,{x_1}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{x_2}\,\,\,\,\,\,\,\, - \,\,\,\,\,\,\, + \infty \cr
& \Rightarrow 4{t^2} - 2mt + 3 \ge 0\,\,\,\forall t \in \left[ {{x_1};{x_2}} \right] \cr
& De\,\,4{t^2} - 2mt + 3 \ge 0\,\,\,\forall t \in \left[ { - 1;1} \right] \cr
& \Rightarrow {x_1} \le - 1 \le 1 \le {x_2} \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
\left( {{x_1} + 1} \right)\left( {{x_2} + 1} \right) \le 0 \hfill \cr
\left( {{x_1} - 1} \right)\left( {{x_2} - 1} \right) \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_1}{x_2} + \left( {{x_1} + {x_2}} \right) + 1 \le 0 \hfill \cr
{x_1}{x_2} - \left( {{x_1} + {x_2}} \right) + 1 \le 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{3 \over 4} + {m \over 2} + 1 \le 0 \hfill \cr
{3 \over 4} - {m \over 2} + 1 \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{m \over 2} \le - {7 \over 4} \hfill \cr
{m \over 2} \ge {7 \over 4} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
m \le - {7 \over 2} \hfill \cr
m \ge {7 \over 2} \hfill \cr} \right.\, \Rightarrow m \in \emptyset \cr
& Vay\,\, - 2\sqrt 3 \le m \le 2\sqrt 3 . \cr} $$

14:36 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Việt Huy:
mod giúp em câu này
09:39 am - 19/09/2019
Đoàn Việt Huy:
mod giúp em câu này
09:38 am - 19/09/2019
Bui Thu Trang:
o em voi moi nguoi ;5cos2x+12sin2x-13=0
21:43 pm - 18/09/2019
14:17 pm - 19/09/2019
Bui Thu Trang
@Mod_Nguyen Lan Anh: tại sao lại phải đặt làm gì ạ
14:20 pm - 19/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Bui Thu Trang: vì đó là những nhiệm lẻ chúng ta phải đặt bạn nhé
14:41 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bui Thu Trang:
giai giup em voi :3sin3x-4cos3x=1
21:41 pm - 18/09/2019
21:44 pm - 18/09/2019
Bui Thu Trang
@Mod_Hoàng Thu Huyền:lên viet jack hay lời giải hay chụp thì nói làm gì b?
14:15 pm - 19/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em có hiểu lời giải đó ko em?
14:22 pm - 19/09/2019
Bui Thu Trang
em k ạ
14:25 pm - 19/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Đây là phương trình dạng asinx+bcosx=c
Phương pháp giải là chia cả 2 vế cho \(\sqrt {{a^2} + {b^2}} \), sau đó đưa về phương trình lượng giác cơ bản em nhé, lời giải bạn tự làm thì cũng giống như vậy thôi, em xem lại phương pháp giải sau đó xem lại lần nữa xem ko hiểu ở đâu nhé!
14:27 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hường Ngô:
giải và biện luận pt: (m+1)sin2x + 1 - m^2=0giải pt: √(-8x ²+3x^4 -2) ×sin[ π(16x ² + 2x))=0
23:19 pm - 17/09/2019
Hường Ngô
thầy cô giúp e với
23:19 pm - 17/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 1)\,\,\left( {m + 1} \right)\sin 2x + 1 - {m^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\sin 2x = \left( {m - 1} \right)\left( {m + 1} \right) \cr
& \Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\left( {\sin 2x - m + 1} \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = - 1 \hfill \cr
\sin 2x = m - 1 \hfill \cr} \right. \cr
& Neu\,\,m = - 1 \Rightarrow Pt\,\,nghiem\,\,dung\,\,\forall x \in R \cr
& Neu\,\,\left| {m - 1} \right| \le 1 \Leftrightarrow - 1 \le m - 1 \le 1 \Leftrightarrow 0 \le m \le 2 \cr
& \Rightarrow Pt\,\,co\,\,nghiem\,\,\left[ \matrix{
x = {1 \over 2}\arcsin \left( {m - 1} \right) + k\pi \hfill \cr
x = {\pi \over 2} - {1 \over 2}\arcsin \left( {m - 1} \right) + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right) \cr
& Neu\,\,\left| {m - 1} \right| \ge 1 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
m \ge 2 \hfill \cr
m \le 0\,\,\left( {m \ne - 1} \right) \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow Pt\,\,vo\,\,nghiem. \cr
& 2)\,\,\left( { - 8{x^2} + 3{x^4} - 2} \right)\sin \left[ {\pi \left( {16{x^2} + 2x} \right)} \right] = 0 \cr} $$
Bài 2 đề bài như trên đúng chưa em nhỉ?

16:19 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!