Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long
21:39 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi em nêu ra không liên quan đến bài giảng. Do trên trang có nhiều bạn đưa ra câu hỏi nên đối với câu hỏi ngoài lề cô không hỗ trợ tiếp được em nhé! Em có thể lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời nhé!
08:47 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
đất thánh việt công là để chỉ
21:37 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi em nêu ra không liên quan đến bài giảng. Do trên trang có nhiều bạn đưa ra câu hỏi nên đối với câu hỏi ngoài lề cô không hỗ trợ tiếp được em nhé! Em có thể lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời nhé!
08:47 am - 08/06/2020
Truong Nguyen
là vùng đắt mà cách mạng làm chủ nơi mà các chiến sỹ hoạt động cm, các đẳng viên của ta hoạt động hya ta gọi chung chung là là vùng giải phóng của ta ở miền nam.
09:37 am - 28/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và "Việt Nam hóa chiến tranh" là gì?A. Có sự phối hợp đáng kể của lực lượng chiến đấu Mỹ.B. Dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.C. Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân ngụy.D. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.
16:13 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi em nêu ra không liên quan đến bài giảng. Do trên trang có nhiều bạn đưa ra câu hỏi nên đối với câu hỏi ngoài lề cô không hỗ trợ tiếp được em nhé! Em có thể lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời nhé!
08:47 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Nội dung của Hội nghị TW Đảng lần thứ XV đầu năm 1959 là gì?A. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang nhân dân.B. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh vũ ttrang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.C. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh vũ trang.D. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng vũ trang là chủ yếu, kết hợp với lực lượng chính trị.
16:12 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi em nêu ra không liên quan đến bài giảng. Do trên trang có nhiều bạn đưa ra câu hỏi nên đối với câu hỏi ngoài lề cô không hỗ trợ tiếp được em nhé! Em có thể lên trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời nhé!
08:46 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Năm 1969 Nichxơn đề ra chiến chiến lược toàn cầu mang tên:A. Học thuyết Nichxơn. B. Phản ứng linh hoạt.C. Ngăn đe thực tế. D. Bên miệng hố chiến tranh.
16:10 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, ngay sau khi trúng cử Tổng thống và chính thức bước vào Nhà Trắng, Níchxơn đã cho ra đời học thuyết mang tên mình – Học thuyết Níchxơn. Níchxơn đề ra một chiến lược toàn cầu mới, chiến lược quân sự “răn đe thực tế” với ba nguyên tắc cơ bản: sức mạnh của Mỹ; chia sẽ trách nhiệm; sẵn sàng thương lượng trên thế mạnh. Ứng dụng học thuyết Níchxơn vào Việt Nam, chính quyền Mỹ điều chỉnh chủ trương “phi Mỹ hóa” của Giônxơn thành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Mỹ dự định thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ 1969 đến giữa năm 1972) là quan trọng nhất.
08:43 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Sau khi ký hiệp định Giơnevơ 1954, nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm bằng hình thức chủ yếu nào?A. Đấu tranh vũ trang.B. Đấu tranh chính trị, hòa bình.C. Dùng bạo lực cách mạng.D. Đấu tranh vũ trang, kết hợp với đấu tranh chính trị hòa bình.
16:09 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, sau Hiệp định Giơnevơ 1954, từ 1954 - 1959, ta đấu tranh chính trị
08:41 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là gì?A. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của CNĐQ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.C. Tạo điều kiện cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước.D. Ở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử: Cả nước độc lập thống nhất cùng tiến lên xây dựng CNXH.
16:06 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chọn đáp án A em nhé!
08:40 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
"Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa..." Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?A. Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng (7-1973)B. Hội nghị Bộ chính trị (30-9 đến 7-10-1974).C. Hội nghị Bộ chính trị mở rộng họp từ 8-12-1974 đến 8-01-1975.D. Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 25-03-1975.
16:05 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 25-03-1975.
08:39 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
"Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ?A. Chính sách thực lực. B. Ngăn đe thực tế.C. Bên miệng hố chiến tranh. D. Phản ứng linh hoạt.
16:02 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, "Chiến tranh đặc biệt" nằm trong chính sách toàn cầu Phản ứng linh hoạt.
08:36 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về phòng thủ ở đâu?A. Ở Cam Ranh. B. Ở Nha Trang. C. Ở Phan Rang. D. Ở Xuân Lộc.
16:01 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, địch rút về Phan Rang.
08:31 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Trong cuộc đấu tranh chính trị chống "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào?A. Công nhân, nông dân. B. Nông dân, phật tửC. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên. D. Tăng ni, phật tử.
16:01 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi em nêu ra không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!
08:23 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Trọng tâm của "Chiến tranh đặc biệt" là gì?A. Dồn dân vào ấp chiến lược.B. Dùng người Việt đánh người Việt.C. Bình định miền Nam.D. Bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.
15:51 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, trọng tâm là dồn dân lập ấp chiến lược.
08:15 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là gì?A.Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội.B.Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới.C.Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.D.Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – đế quốc trên đất nước t
15:32 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, ý nghĩa lớn nhất là Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – đế quốc trên đất nước ta
08:15 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
: Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mĩ ở Miền Nam?A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.B. Trận "Điện Biên Phủ trên không".C. Hiệp định Pari 1973.D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
15:06 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chiến lược "thất bại hoàn toàn" bởi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
08:10 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
Ý nào sau đây phản ánh không đúng điểm giống nhau giữa “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt”? A. Đều là những hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới của MĩB. Đều phối hợp hoạt động quân sự với chính trị, ngoại giao.C. Đều là những cuộc chiến tranh xâm lược nhằm chiếm đất, giành dân.D. Đều do Mĩ chỉ huy, sử dụng phương tiện chiến tranh của Mĩ.
14:53 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em lưu ý đưa ra câu hỏi cần liên quan đến bài giảng, đề thi tương ứng trên trang nhé. Về các câu hỏi ngoài lề em lên trang Hoidap247.com để đặt câu hỏi và sẽ nhận được câu trả lời. Đối với câu hỏi này chọn đáp án B bởi vì chỉ sau thất bại ở Mậu Thân thì Mĩ mới xuống thang chiến tranh và muốn đàm phán với ta.
08:03 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang trung:
chiến thắng tác động đến hội nghị bộ chính trị(18/12/1974-9/1/1975 để hội nghị quyết định giái phóng hoàn toàn miến trong 1975
13:57 pm - 06/06/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chiến thắng Tây Nguyên thắng lợi là cơ sở để Bộ Chính trị kịp thời bổ sung quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.
07:53 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
-Xuân Thắng:
Tại sao nói phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Miền Nam?
19:28 pm - 10/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì sau phong trào này, ta chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công trên toàn miền Nam.
09:18 am - 11/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
-Xuân Thắng:
vì sao bùng nổ phong trào đồng khới 1959-1960
19:17 pm - 10/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì Mĩ - Diệm tiến hành bạo lực phản cách mạng nên ta phải tiến hành bạo lực CM để đấu tranh. Thực tế, hội nghị lần thứ 15 của Đảng đã có quyết định đúng đắn khi để quần chúng tiến hành bạo lực CM để chống lại bạo lực phản CM của Mĩ - Diệm. Phong trào Đồng khởi nổ ra trong bối cảnh ấy.
09:08 am - 11/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
-Xuân Thắng:
vì sao đến giữa năm 1965, mĩ chuyển sang chiến lược “ chiến tranh cục bộ”?
19:09 pm - 10/05/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì chiến lược chiến tranh đặc biệt bước đầu phá sản sau chiến thắng Ấp Bắc, đến chiến thắng Bình Giã thì cơ bản chiến lược này đã phá sản. Do đó, Mĩ buộc phải chuyển sang tiến hành 1 chiến lược chiến tranh mới. Đó là chiến lược chiến tranh cục bộ.
09:04 am - 11/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!