Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Thu:
cô ơi phần ổ sinh thái thầy giảng e ko hiểu\
18:59 pm - 27/02/2020
GVHT môn Sinh
- Ổ sinh thái là cách sinh sống của loài đó, là một “không gian sinh thái” (hay không gian đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
VD: ổ sinh thái của 1 loài sẽ bao gồm: giới hạn sinh thái về nhiệt độ, ÁNH sáng, độ ẩm, thức ăn...
08:18 am - 28/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
cho em hỏi là thế gioi huu co của mooit truong là sao ạ
17:30 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
thế giới hữu cơ gồm các sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật
17:42 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
cho em hỏi là ỏ phần môi truongf sống là ảnh huongr gián tiếp là sao ạ. cho em vd vói ạ
16:59 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
VD: trong môi trường sống của chúng ta, các cây cối (các loài mà chúng ta không dùng làm thức ăn) ảnh hưởng gián tiếp tới chúng ta: VD: chúng quang hợp tạo ra khí oxi điều hòa khí trong môi trường sống
17:29 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
cho em hỏi ỏ phần ổ sinh thái thì cạnh tranh vói nhau thì an thịt nhau có tính là cạnh tranh voi nhau ko ạ
16:51 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
không nhé,ăn thịt nhau thì gọi là sinh vật ăn sinh vật, cạnh tranh , sv ăn sv, ức chế cảm nhiễm thuộc chung nhóm đối kháng
16:53 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
vậy bò cỏ hay trâu bò là cái gì của nhau ạ
16:28 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
bò - cỏ : có mối quan hẹ: Sinh vật này ăn sinh vật khávc
trâu - bò: có cùng thức ăn là cỏ nên có mối quan hệ cạnh tranh 
e hiểu chưa nhỉ
16:29 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
cỏ có phải là môi truong sinh vật của bò ko ạ
16:14 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
không em nhé, Môi trường sinh vật có thể thấy qua VD: Vi khuẩn trong dạ cỏ của bò lúc này bò là môi trường sinh vật
16:16 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tae Kim:
cho em hỏi là trâu có phải là môi truong sinh vật của bò ko ạ
16:14 pm - 26/12/2019
GVHT môn Sinh
không em nhé, Môi trường sinh vật có thể thấy qua VD: Vi khuẩn trong dạ cỏ của bò lúc này bò là môi trường sinh vật
16:16 pm - 26/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!