Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Anh Trương: Khi gặp tín hiệu kết thúc (ATT, ATX hoặc AXT) trên mạch mã gốc ở đầu 5’ thì enzim ARNpôlimeraza dừng lại và rời khỏi ADN. ARN tách ra, ADN xoắn lại dạng xoắn kép như ban đầu.
08:07 am - 31/07/2018
Mai Anh Trương Trong tài liệu bài giảng ghi như trên. Vậy đúng hay sai ạ??
08:10 am - 31/07/2018
GVHT môn Sinh trong video thầy chỉ nói là khi gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã sẽ dừng lại, như ad nói bên trên tín hiệu kết thúc không phải là các bộ ba trên mạch mã gốc (ATT, ATX, AXT), tín hiệu kết thúc (terminator) là trình tự trên mạch mã gốc sẽ mã hoá cho đoạn gắn đuôi poliA (ở mARN có đuôi poli A) => trên mạch mã gốc là ...TTTTTT....
về phần tài liệu tải về AD đã sửa lại.
08:46 am - 31/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Ở mèo, alen D quy định lông hung, trội k hoàn toàn so vs alen a quy định lông đen, Đ - lông tam thể. Khi lia giữa mẹ lông hung vs bố lông hung đc con gồm: cái lông đen, đực tam thể, cái tam thể. Biết các alen này lk trên X, K có alen tương ứng trên Y, K có đb gen mới và đb ct nst. Mèo bố gp bt. Xđ kg của mèo bố mẹ, mèo con. Giải thích bằng sơ đồ lai\
08:53 am - 13/07/2018
GVHT môn Sinh

Ở thú, giới XX có sự bất hoạt của NST giới tính X (thể Barr)

Cho lai giữa mẹ lông hung với bố lông hung: XDXD × XDY → Đời con 100% lông hung

Em xem lại đề bài nhé.

10:49 am - 13/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Ở một loài thực vật, B quy định quả đỏ, b - vàng. Phép lai Cái (Bb) x đực (Bbb), nếu hạt phấn (n+1) k có khae năng thụ tinh thì tỉ lệ phân li kh ở F1 là gì
17:05 pm - 12/07/2018
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Sử dụng sơ đồ hình tam giác: Cạnh của tam giác là giao tử 2n, đỉnh của tam giác là giao tử n

                           

Cách giải:

Cơ thể Bbb giảm phân tạo ra các loại giao tử: \(\frac{1}{6}B:\frac{2}{6}Bb:\frac{2}{6}b:\frac{1}{6}bb\) nhưng giao tử n+1 không có khả năng thụ tinh → giao tử tham gia thụ tinh: 1B:2b

Cơ thể cái giảm phân cho 2 loại giao tử 1B:1b

Tỷ lệ kiểu hình ở đời sau: (1B:2b)(1B:1b) → 4B-:2bb hay 2 đỏ:1 vàng

08:45 am - 13/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Ở người, gen HbA quy định hồng cầu bt. Do đột biến làm xuất hiện HbS quy định hồng cầu hình liềm. Kg HbAHbS biểu hiện thiếu máu nhẹ. Một cặp vợ chồng: vợ thiếu máu nhẹ, chông bình thường sinh đc 3 đứa tre: Đữa đầu thiếu máu nặng (HbSHbS), đứa 2 thiếu máu nhẹ có dạng 2n + 1, đữa 3 bt có dạng 2n + 1. a) tìm kg có thể có của đứa 2, 3. b) Giải thích cơ chế xuất hiện các trường hợp nêu trên. Biết k có đb c trúc nst và k có đb gen mới
17:03 pm - 12/07/2018
GVHT môn Sinh

Vợ thiếu máu nhẹ có kiểu gen HbAHbS ; Chồng bình thường có kiểu gen HbAHbA

a. đứa thứ 2 thiếu máu nhẹ => chứa alen HbS nên có thể có kiểu gen HbAHbSHbS hoặc HbA HbA HbS

đứa thứ 3 bình thường có kiểu gen HbAHbAHbA

b. các thể đột biến 2,3 xuất hiện do sự  rối loạn trong phân ly khi hình thành giao tử tạo giao tử n +1 khi kết hợp với giao tử n tạo thể 2n +1

08:39 am - 13/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Khilai giữa cacs cá thể lướng bội có cùng kiểu gen Aa, F1 thu đc một số con lai bt và lệch bội có kiểu gen như sau: AA, Aa, Aaa, aaa, Aaaa. Hãy giải thích
21:41 pm - 11/07/2018
GVHT môn Sinh Khi giảm phân hình thành giao tử bình thường: Aa x Aa => 1AA:2Aa:1aa
Khi giảm phân hình thành giao tử bị rối loạn
+ ở giảm phân I: hình thành 2 loại giao tử là Aa; O
+ ở giảm phân II: hình thành giao tử AA; aa; O
Vậy hợp tử Aaa: được hình thành do sự kết hợp giao tử A với aa hoặc Aa  với a
hợp tử aaa được hình thành do sự kết hợp giao tử a với aa 
hợp tử Aaaa được hình thành do sự kết hợp giao tử Aa với giao tử aa
10:19 am - 12/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Cho e hỏi bài này ạ: Một quần thể giao phối các cá thể lưỡng bội (2n = 16), trong giảm phân tạo giao tử ở một số tế bào sinh giao tử một cặp nst nào đó k phân li trong giảm phân 1, gp 2 bt. Sự giao phối tự do giữa các cá thể bộ nst ở đời lai có số lượng bao nhiêu? vẽ sơ đồ giải thích
21:38 pm - 11/07/2018
GVHT môn Sinh

Các tế bào giảm phân bình thường tạo giao tử n; các tế bào giảm phân không bình thường tạo giao tử n+1 và n -1

Khi cho các cá thể giao phối ngẫu nhiên ta được

 

n

n+1

n-1

n

2n

2n+1

2n-1

n+1

2n+1

2n+2

2n

n-1

2n-1

2n

2n-2

 Vậy bộ NST của hợp tử có thể có là: 2n; 2n±1; 2n±2

10:33 am - 12/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung: Cho e hỏi bài này ạ: Một tế bào sinh tinh khi giảm phân đã xảy ra trao đổi chéo không cân ở 1 cặp NST tương đồng tại kì đầu 1. Sau đột biến các loại tinh trùng đc tạo ra như thế nào
16:39 pm - 04/07/2018
GVHT môn Sinh ví TDC không cân ở 2/4 cromatit nên sẽ tạo ra 2 loại giao tử: bình thường là 50%; đột biến là 50%
22:36 pm - 04/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Anh Trương: + Kết thúc : Khi gặp tín hiệu kết thúc (ATT, ATX hoặc AXT) trên mạch mã gốc ở đầu 5’ thì enzim ARNpôlimeraza dừng lại và rời khỏi ADN. ARN tách ra, ADN xoắn lại dạng xoắn kép như ban đầu. Ở tế bào nhân sơ, sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin; Ở tế bào nhân thực, phần lớn mARN sau phiên mã phải được hoàn thiện bằng cách cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn lại với nhau rồi khuếch tán qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng hợp prôtêin. Nếu là tARN và rARN, sẽ tiếp tục hoàn thiện cấu trúc không gian đặc trưng theo từng loại.
15:05 pm - 03/07/2018
Mai Anh Trương Thầy cho em hỏi, nếu khi gặp tín hiệu kết thúc( ATT, ATX, AXT) thì dừng phiên mã co sphair là các bộ ba ấy không được phiên mã vậy thì trên mARN không có các mã UAA, UAG, UGA thì làm sao có tín hiệu kết thúc dịch mã được ạ?
15:10 pm - 03/07/2018
GVHT môn Sinh bạn đang hiểu nhầm, tín hiệu kết thúc không phải là các bộ ba trên mạch mã gốc (ATT, ATX, AXT), tín hiệu kết thúc (terminator) là trình tự trên mạch mã gốc sẽ mã hoá cho đoạn gắn đuôi poliA (ở mARN có đuôi poli A) => trên mạch mã gốc là ...TTTTTT....

Như vậy các bộ ba kết thúc vẫn đươc phiên mã, các bộ ba này chỉ có  tác dụng đối với quá trình dịch mã
08:33 am - 04/07/2018
Mai Anh Trương Em cám ơn ạ, Em chỉ trích lại trong nội dung bài giảng tải về của thầy Mạnh và nghe thầy giảng trong video đều như thế cả,vẫn là như vậy nên em thắc mắc. thế thì ad xem kĩ lại dùm em nhé.
08:21 am - 31/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!