Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thùy Trang:
cho tam giác ABC có góc C=30.vẽ đường phân giác góc B cắt AC tại M. Từ M lẻ ME vuông góc với BC( E thuộc BC). a)Chứng minh tam giác ABE đều b) tính đô dài các cạnh của tam giác ABC biết AE=5cm
20:02 pm - 26/04/2019
GV Toán - Huongvm
Tam giác ABC vuông tại A đúng không em? em xem lại đề bài giúp c nhé!
08:48 am - 27/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Lê:
cô ơi giúp em với Tìm GTNN của biểu thức A=(x-9)^2+/2x-y-2/+10
19:54 pm - 22/03/2019
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}A = {(x - 9)^2} + |2x - y - 2| + 10\\A \ge \,\,\,\,\,\,\,0\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + 10\\A \ge \,\,\,\,10\end{array}\)

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}x - 9 = 0\\2x - y - 2 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 9\\y = 16\end{array} \right.\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 10 khi \(x = 9;\,y = 16\)

16:04 pm - 25/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thủy Thanh Hồ:
​Cho ΔABC, có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.a) Chứng tỏ ΔABC vuông tại Ab) Vẽ phân giác BD (D ∈ AC) từ D vẽ DE vuông với BC (E ∈ BC). ED cắt AB tại F. Chứng minh DA = DE; DF > DEc) Chứng minh BD vuông với FCd) Chứng minh 2(AD + AE) > FC
18:06 pm - 14/03/2019
Hello hello

a)Xét tam giác ABC ta thấy: 5^2=4^2+3^2=>BC^2=AB^2+AC^2 =>tam giác ABC vuông tại Ab) Xét 2 tam giác vuông  ADB và  EDB có góc ABD= góc EBD(vì BD là tia phân giác)BD chungsuy ra tam giác ADB= tam giác EBD(cạnh huyền góc nhọn)=>DA=DE(2 cạnh tương ứng)Mà DF >DA(vì DF là cạnh huyền)=>DF>DE

22:46 pm - 14/03/2019
Thủy Thanh Hồ
câu c nựa ạ
18:21 pm - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
các thầy cô giúp em với ạ Cho biểu thức . x^2+3/x-2 a. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A luôn xác định. b. Với những giá trị nào của x thì biểu thức A nhận giá trị là số âm. c. Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
20:03 pm - 09/03/2019
20:05 pm - 09/03/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

Ở bài này em nên xác định tử số x^2+3 luôn lớn hơn không với mọi x thuộc R

Do đó dấu của biểu thức phụ thuộc vào mẫu số là x-2:

  • A xác định khi x-2 khác 0 hay x khác 2
  • Vì tử luôn dương nên A âm khi mẫu âm tức là x-2<0<=>x<2
  • A nhận giá trị nguyên khi x-2 là ước của x^2+3<=>x-2 phải là ước của 7
  • Đến đây em giải các trường hợp:x-2=1,x-2=7,x-2=-1,x-2=-7 là tìm được nha 

 

 

20:29 pm - 09/03/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
vâng em cảm ơn
19:27 pm - 10/03/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình
chúc em học tốt
04:26 am - 11/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tính C = ( 1-1/1+3 )(1- 1/1+3+5)(1-1/1+3+5+7).... (1-1/1+3+5+...+199)
21:51 pm - 23/02/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình
Ví dụ:phân thức 1-1/1+3 có tử số bằng 0 nên nó bằng 0.Tương tự các phân thức khác cũng như vậy em nhé
22:07 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Ko ạ số 1 tách riêng với 1/1+3 ạ
22:11 pm - 23/02/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình
vậy em có thể viết rõ đề lại cho anh đc ko
22:12 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Yaf thôi em hiểu rồi em cảm ơn a
22:12 pm - 23/02/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình
chúc em học tốt
22:13 pm - 23/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tính B = (1+13)(1+13/2)(1+13/3).... (1+13/25) tất cả trên (1+19)(1+19/2)(1+19/3).... (1+19/25)
21:49 pm - 23/02/2019
Đào Mai Phương
Em đang cần gấp ạ
21:49 pm - 23/02/2019
21:56 pm - 23/02/2019
00:00 am - 03/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thùy Trang:
Gía trị (x): 0;1;2;3;4 tần lần lượt là 2;6;15;a;3. Tìm a bt TBC=2
19:46 pm - 19/02/2019
Trọng Hoàng

từ đề ra ta có \( \frac{0.2+1.6+2.15+3.a+4.3}{2+6+15+a+3}=2 \\ <=> \frac{48+3a}{26+a}=2 \\ <=> 48+3a=52+2a \\ <=> a=4 \\ \)

20:52 pm - 19/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:32 pm - 15/02/2019
Lê Nguyễn Huy

Đề là gì thế em?

20:34 pm - 15/02/2019
21:12 pm - 15/02/2019
Lê Nguyễn Huy
Đề có mỗi vậy thì tìm làm sao em có n số x ,y thỏa mãn
21:13 pm - 15/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Lê:
cho,a,b,c,D€z thoả mãn a^3+b^3=2(c^3-8d^3). Chứng minh rằng a+b+c+d chia hết cho 3
06:15 am - 13/02/2019
GV Toán - Huongvm

Giải:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\,{a^3} + {b^3} = 2\left( {{c^3} - 8{d^3}} \right)\\{a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} = 2\left( {{c^3} - 8{d^3}} \right) + {c^3} + {d^3}\\{a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} = 2{c^3} - 16{d^3} + {c^3} + {d^3}\\{a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} = \,3{c^3} - 15{d^3}\\{a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} = 3\left( {{c^3} - 5{d^3}} \right) \vdots 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\)

Lại có: \({a^3} - a = a\left( {{a^2} - 1} \right) = a\left( {a - 1} \right)\left( {a + 1} \right) = \left( {a - 1} \right).a.\left( {a + 1} \right)\)

Vì \(\left( {a - 1} \right);\,a\,;\left( {a + 1} \right)\) là ba số nguyên liên tiếp, nên một trong 3 số chia hết cho 3

\( \Rightarrow {a^3} - a \vdots 3\)

Tương tự ta có:

\(\begin{array}{l}{(b^3} - b) \vdots 3\\{(c^3} - c) \vdots 3\\{(d^3} - d) \vdots 3\end{array}\)

Vậy

\(\begin{array}{l}({a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} - a - b - c - d) \vdots 3\\Hay\,\,\,\,\,\,\,{\rm{[}}{a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3} - \left( {a + b + c + d} \right){\rm{]}} \vdots 3\,\,\,\,\,\end{array}\)

Mà \(({a^3} + {b^3} + {c^3} + {d^3}) \vdots 3\)

\( \Rightarrow \left( {a + b + c + d} \right) \vdots 3\,\) (đpcm).

11:11 am - 13/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Lê:
tìm các số a1,a2,...,a9 biết a1-1/9=a2-2/8=...=a9-9/1 và a1+a2+...+a9=90
06:12 am - 13/02/2019
GV Toán - Huongvm

Giải:

Đặt: \({a_1} - \frac{1}{9} = {a_2} - \frac{2}{8} = ... = {a_9} - \frac{9}{1} = k\)

Gọi \[S = {a_1} - \frac{1}{9} + {a_2} - \frac{2}{8} + ... + {a_9} - \frac{9}{1} = 9.k\]

Ta có:

\[\begin{array}{l}S = {a_1} - \frac{1}{9} + {a_2} - \frac{2}{8} + ... + {a_9} - \frac{9}{1} = 9.k\\S = {a_1} + {a_2} + ... + {a_9} - \left( {\frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + ... + \frac{9}{1}} \right)\\S = 90 - \left( {\frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + ... + \frac{9}{1}} \right)\\S = 90 - \left( {\frac{1}{9} + \frac{1}{4} + \frac{3}{7} + \frac{3}{2} + 17} \right)\\S = 90 - 17 - \frac{{577}}{{252}}\\S \approx 70,7\end{array}\]

\( \Rightarrow k = \frac{S}{9} = \frac{{70,7}}{9} \approx 7,9\)

\( \Rightarrow {a_1} = k + \frac{1}{9} = 7,9 + \frac{1}{9} \approx 8\)

\({a_2} = 7,9 + \frac{2}{8} = 8,15\)

Tương tự tính được \({a_3};\,{a_4};\,...{a_9}\)

13:59 pm - 13/02/2019
15:50 pm - 21/05/2019
Lê Nguyễn Huy
Trần Ngọc Tuyết Linh

 em có thắc mắc chỗ nào k

12:17 pm - 22/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Lê:
tính 1+2+5+...+3^n-1+1/2. (n€N)
19:15 pm - 11/02/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(1 + 2 + 5 + ... + {3^{n - 1}} + \frac{1}{2}\) - đề bài có phải như này không em?
08:52 am - 12/02/2019
Thu Lê
dạ phải
12:58 pm - 12/02/2019
Trọng Hoàng

cái cuối là \( \frac{3^{n-1}+1}{2} \) chứ nhỉ? ; Ta làm như sau:

\( \\ 1+2+5+...+\frac{3^{n-1}+1}{2} \\ \) \( = \frac{3^0+1}{2}  \frac{3^1+1}{2}+..+\frac{3^{n-1}+1}{2} \)
\(\\ = \frac{1}{2} (3^0+1+3^1+1+...+3^{n-1}+1) \\ \) \( = \frac{1}{2} \) \( (3^0+3^1+...+3^{n-1}+n)\\ \) \( = \frac{1}{2} \) \( ( \frac{3^n-1}{2} +n) \\ \) \( =\frac{3^n-1+2n}{4} \\ \)
cách tính tổng \( S=3^0+3^1+...+3^{n-1}  \) như sau: 

\( \\ 3S=3^1+3^2+...+3^{n-1}+3^n \) \( \\ => 2S=3S-S=3^n-3^0=3^n-1 \)

\( \\ => S=\frac{3^n-1}{2} \)

14:30 pm - 12/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Lê:
tìm x,y nguyên biết 2xy-x-y=2 thầy có thể giúp em được ko
19:14 pm - 11/02/2019
GV Toán - Huongvm

Ta có:

\(\begin{array}{l}2xy - x - y = 2\\ \Leftrightarrow 4xy - 2x - 2y = 4\\ \Leftrightarrow \left( {4xy - 2x} \right) - \left( {2y - 1} \right) = 5\\ \Leftrightarrow 2x\left( {2y - 1} \right) - \left( {2y - 1} \right) = 5\\ \Leftrightarrow \left( {2x - 1} \right)\left( {2y - 1} \right) = 5\end{array}\)

Ta có bảng sau:

Vậy các cặp (x;y) thỏa mãn đề bài là: (1;3);(3;1); (0;-2); (-2;0)
08:51 am - 12/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Như Ngọc:
Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn: xy-2x=x^3+y+8
20:07 pm - 27/12/2018
GV Toán - Huongvm
\(\begin{array}{l}xy - 2x = {x^3} + y + 8\\xy - y = {x^3} + 8 + 2x\\y(x - 1) = {x^3} + 2x + 8\\y = \frac{{{x^3} + 2x + 8}}{{x - 1}} = \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 3} \right) + 11}}{{x - 1}}\\y = {x^2} + x + 3 + \frac{{11}}{{x - 1}}\\ \Rightarrow x - 1 \in U\left( {11} \right)\\ \Rightarrow x \in \{ 2;12;0; - 10\} \end{array}\)
Em thay giá trị x vào tìm được y tương ứng nhé
09:35 am - 28/12/2018
GV Toán - Huongvm
\(\begin{array}{l}xy - 2x = {x^3} + y + 8\\xy - y = {x^3} + 8 + 2x\\y(x - 1) = {x^3} + 2x + 8\\y = \frac{{{x^3} + 2x + 8}}{{x - 1}} = \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 3} \right) + 11}}{{x - 1}}\\y = {x^2} + x + 3 + \frac{{11}}{{x - 1}}\\ \Rightarrow x - 1 \in U\left( {11} \right)\\ \Rightarrow x \in \{ 2;12;0; - 10\} \end{array}\)
09:37 am - 28/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Trang:
30^195÷11^195÷3^47×27^50
18:27 pm - 20/12/2018
Hải Dươngg

Dâu : kia là : liên tiếp hả e??

18:28 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Nguyễn Minh Tú:
cho tam giac ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H a) chứng minh tam giác ABH = tam giác ACH b) chứng minh AH vuông góc với BC c) vẽ HD vuông góc với AB (D thuộc AB) và HE vuông góc với AC ( E thuộc AC) chứng minh DE song song với BC
19:37 pm - 06/12/2018
Hải Dươngg

AH chung , Goc HAB = HAC  , AB = AC --> ABH = ACH ( c-g-c)

ABC cân tại A nên đường phân giác cũng là đường cao

--> AH vuông góc BC

Có góc DEH = EHC --> DE // BC ( 2 góc slt = )

 

21:19 pm - 06/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Nguyễn Minh Tú:
thầy ơi giải giùm em bài này nữa
19:33 pm - 06/12/2018
18:28 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Nguyễn Minh Tú:
nhanh lên nha thầy
20:42 pm - 05/12/2018
Hải Dươngg
A trả lời rồi e nhé!
18:29 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Nguyễn Minh Tú:
thầy ơi giải dùm em bài này tìm giá trị lớn nhất của A= 1,5 - |x-4,3| và B = -|2,5-x|-7 và tìm giá trị nhỏ nhất của C= 2,8+|3,5-x| và D=|x+4,7| - 5,2
20:42 pm - 05/12/2018
GV Toán - Huongvm

a) Tìm giá trị lớn nhất của A và B

1) Vì \(\left| x-4,3 \right|\ge 0\Rightarrow -\left| x-4,3 \right|\le 0\Rightarrow 1,5-\left| x-4,3 \right|\le 1,5\Leftrightarrow A\le 1,5\)

Dấu bằng xảy ra khi \(\left| x-4,3 \right|=0\Leftrightarrow x=4,3\)

Vậy \(x=4,3\) thì A đạt giá trị lớn nhất \({{A}_{\max }}=1,5\)

 

09:01 am - 06/12/2018
GV Toán - Huongvm

 

\(\left| 2,5-x \right|\ge 0\Rightarrow -\left| 2,5-x \right|\le 0\,\Rightarrow -\left| 2,5-x \right|-7\le -7\Leftrightarrow A\le -7\)

Dấu “=” xảy ra khi: \(\left| 2,5-x \right|=0\Leftrightarrow x=2,5\)

Vậy \(x=2,5\,\,\) thì A đạt giá trị lớn nhất là: \({{A}_{\max }}=-7\)

 

09:15 am - 06/12/2018
GV Toán - Huongvm

b) Tìm GTNN của C và D

1) Với  \(C=2,8+\left| 3,5-x \right|\)

Ta có: \(\left| 3,5-x \right|\ge 0\Rightarrow 2,8+\left| 3,5-x \right|\ge 2,8\Leftrightarrow A\ge 2,8\)

\({{A}_{\min }}=2,8\Leftrightarrow \left| 3,5-x \right|=0\Leftrightarrow x=3,5\)

Vậy GTNN của \(C=2,8+\left| 3,5-x \right|\) là \(C=2,8\) tại \(x=3,5\)

2) Với \(D=\left| x+4,7 \right|-5,2\)

Ta có: \(\left| x+4,7 \right|\ge 0\Rightarrow \left| x+4,7 \right|-5,2\ge -5,2\Leftrightarrow D\ge -5,2\)

\(\Rightarrow {{D}_{\min }}=-5,2\Leftrightarrow \left| x+4,7 \right|=0\Leftrightarrow x=-4,7$\)

Vậy GTNN của \(D=\left| x+4,7 \right|-5,2\) là \(D=-5,2\) tại \(x=-4,7\)

 

09:15 am - 06/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Nguyễn Minh Tú:
thầy ơi tính dùm em |x+5| -6=9 thầy giải nhanh lên nha thầy
21:29 pm - 04/12/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

|x+5| -6=9-> /x+5/=15

-> x+5=15 hoặc x+5=-15

-> x=10 hoặc x=-20

21:31 pm - 04/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trâm:
trong hk1 lớp 7 có bao nhiu lần kiểm tra 1 tiết vậy thầy
17:18 pm - 03/12/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Thường thì mỗi chương sẽ có 1 bài kiểm tra 1 tiết em nhé, sau đó là bài thi HK.
10:10 am - 04/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
09:22 am - 03/12/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Cảm ơn em nhé!
10:38 am - 03/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thùy Linh:
cô giúp em với
21:06 pm - 16/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng
đề đau em
21:12 pm - 16/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thùy Linh:
cô ơi e hỏi cô bài này được không ạ
21:06 pm - 16/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng
em hỏi đi em
21:12 pm - 16/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Toan Luong:
Giải giúp em
20:34 pm - 01/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi đề bài nhé!
08:29 am - 02/10/2018
Yến Vy
chung minh la gi vay co
15:23 pm - 03/10/2018
Hải Dươngg

Chứng minh là giải thích 1 cái gì đó luôn đúng

Ví dụ như chứng minh 1+1=2 chẳng hạn

17:12 pm - 03/10/2018
Phạm Thanh Bình
chỉ em bài này chứng minh nếu a/c=c/b thi a^2+c^2/b^2+c^2=a/b
17:19 pm - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{a}{c} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow ab = {c^2}\\
\Rightarrow \frac{{{a^2} + {c^2}}}{{{b^2} + {c^2}}} = \frac{{{a^2} + ab}}{{{b^2} + ab}} = \frac{{a\left( {a + b} \right)}}{{b\left( {a + b} \right)}} = \frac{a}{b}
\end{array}\]

23:13 pm - 01/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
Cô ơi giải giúp em bài dưới nữa được ko ạ
14:01 pm - 30/09/2018
Hải Dươngg
Đc e nhé!
18:29 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
cảm ơn cô
23:05 pm - 29/09/2018
18:29 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
giải các bài ập trên giúp em
23:05 pm - 29/09/2018
18:29 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
chữ hết ko phải chữ hế
23:04 pm - 29/09/2018
18:29 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
Chứng minh các đẳng thức sau: a) 12mũ8 * 9mũ12 = 18mũ16
23:03 pm - 29/09/2018
Hello hello

= (4.3)^18 . (3^2)^12

= 4^8 . 3^8. 3^24

=2^16. 3^32

=2^16.9^16=18^16

23:30 pm - 29/09/2018
14:00 pm - 30/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thu Huyền:
giải giúp em bài ập này, chứng minh rằng: a) 2mũ9 - 4mũ3 chia hế cho 28
23:01 pm - 29/09/2018
Thái Thị Thu Huyền
cô ơi giúp em với
20:49 pm - 30/09/2018
Hello hello

2^9-2^6=2^6(2^3-1)=2^6.7=2^4. 2^2.7=2^4.28 chia hết cho 28

21:37 pm - 30/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!