Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
18:25 pm - 08/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên số hs khá =3/5 hs khá => số hs khá = 9 hs
19:08 pm - 09/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên số hs giỏi là 30 - 15 -9 = 6 hs
19:08 pm - 09/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên chiếm 6/30. 100% = 20%
19:08 pm - 09/05/2018
10:51 am - 10/05/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên chúc bạn học tốt ^^
05:33 am - 11/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thuỳ Giang: Cô ơi ! Đã có đề thi thử học kỳ 2 chưa ạ ?
18:01 pm - 02/05/2018
GV Toán - Bạc Hà Không có em nhé! Em theo dõi trên page có rất nhiều đề thi thử của các trường nhé!
https://www.facebook.com/2006.Tuyensinh247/
08:34 am - 04/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khanh Ly Khanh Trang: Thayday em chuong 2 bai 15
19:41 pm - 24/04/2018
Nguyễn Khánh Linh: Chứng tỏ rằng: a) 11 là ước số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 4 ... b) tổng của hai số lẻ liên tiếp thì bao giờ cũng nguyên tố cùng nhau .... c) hai số lẻ liên tiếp thì bao giờ cũng nguyên tố cùng nhau ... d) 2011.2012.2013.2014.9876 + 1234321 là hợp số
19:40 pm - 01/04/2018
GV Toán - Bạc Hà Em xem lại đề bài giúp cô nhé, nó hơi khó hiểu thì phải???
21:00 pm - 01/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Lê Văn: Giúp em với
20:57 pm - 14/03/2018
Số Pi

bạn cần gì, mình có thể giúp gì cho bạn

21:00 pm - 14/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Lê Văn: Cô ơi giải bài này giúp em với
20:57 pm - 14/03/2018
Số Pi

bài gì vậy bạn

 

22:57 pm - 14/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
16:15 pm - 04/03/2018
GV Toán - Bạc Hà Cảm ơn em, chúc em học thật tốt nhé!
15:56 pm - 06/03/2018
Phạm Nguyễn Phúc Khang Bởi vì thầy giảng hay quá!
21:39 pm - 07/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen hoang the duc: tim x ,y ,z biết 88888888 phần 99999999=x phần âm 15 , y-1 phần 72, z+1 phần 90
14:23 pm - 03/03/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
\frac{{88888888}}{{99999999}} = \frac{8}{9} = \frac{x}{{ - 15}} = \frac{{y - 1}}{{72}} = \frac{{z + 1}}{{90}}\\
\Leftrightarrow 9.x = 8.\left( { - 15} \right) \Leftrightarrow 9x = - 120 \Leftrightarrow x = - \frac{{40}}{3}\\
\Leftrightarrow \left( {y - 1} \right) = 64 \Leftrightarrow y = 65\\
\Leftrightarrow z + 1 = 80 \Leftrightarrow z = 79
\end{array}\]

16:01 pm - 06/03/2018
Nhóc Kim Ngưu Bài này còn cách khác dễ hiểu ko ạ
22:10 pm - 21/03/2018
Nhóc Kim Ngưu Cách này em thấy bài này làm hơi tắt
22:11 pm - 21/03/2018
Hello hello

Cô Bạc Hà làm hơi tắt mình sẽ trình bày lại cho bạn hiểu hơn

88888888/99999999=8/9

Theo đề

8/9=x/-15=(y-1)/72=(z+1)/90

Ta có: x/-15=8/9 từ đây bạn sẽ tìm được x nhé

=>x=8.(-15)/9=-40/3

(y-1)/72=8/9=>y-1=8.72/9=64

=>y=64+1=65

+) (z+1)/90=8/9

z+1=8.90/9=80

=>z=80-1=79

21:35 pm - 22/03/2018
Nhóc Kim Ngưu Cảm ơn bạn nha , giờ tớ hiểu rui
22:14 pm - 22/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đàm Gia Hưng: cho a,n thuộc N khác 0 so sánh
21:45 pm - 27/02/2018
Số Pi

bạn muốn hỏi gì?

21:57 pm - 27/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Phương Uyên: cho A=a mũ 3 cộng 2a mũ 2 trừ 1 trên a mũ 3 cộng 2a mũ 2 cộng 2a cộng 1
08:58 am - 12/02/2018
Trần Phương Uyên Rút gọn A
08:58 am - 12/02/2018
Số Pi

bạn có thể ghi lại đề giúp mình ko?

cái nào chung bạn bỏ vào ngoặc hộ mình, bạn ghi như vậy khó hiểu lắm. cám ơn bạn nhiều

09:23 am - 12/02/2018
Số Pi

ý mình là bạn ghi lại biểu thức A hộ mình, cái nào chung thì bỏ vào ngoặc

20:10 pm - 13/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Phương Uyên: thầy ơi, chỉ giúp em bài này với:
08:55 am - 12/02/2018
Chien Dao: chung to rang 2n+1phan 5n+3( deu la phan so toi gian)
20:49 pm - 09/02/2018
Số Pi

gọi (2n+1,5n+3)=d

ta có 2n+1 chia hết d suy ra 5(2n+1) chia hết d suy ra 10n+5 chia hết d

       tương tự với 5n+3 ta cũng có 10n+6 chia hết d

10n+6 -(10n+5) chia hết d suy ra 1 chia hết d suy ra d=+ -1

vậy (2n+1;5n+3)=+ -1 hay (2n+1)/(5n+3) là pstg

21:02 pm - 09/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen hoang the duc: a = 5+ 5 mũ 2 + 5 mũ 3 +..... 5 mũ 18
08:49 am - 03/02/2018
Số Pi

bài này áp dụng cấp số nhân với q=5 

21:46 pm - 03/02/2018
19:43 pm - 23/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen hoang the duc: A=5+ 5 mũ 2 +5 mũ 3 + ....5 mũ 18, chứng minh A chia hết cho 3
08:47 am - 03/02/2018
Hello hello

5A=5^2+5^3+...+5^19

5A-A=(5^2+5^3+...+5^19)-(5^2+5^3+...+5^18)

4A=5^2+5^3+...+5^19-5-5^2-5^3-...-5^18 (quy tắc dấu ngoặc đằng trc có dấu trừ thì bỏ ra phải đổi dấu)

4A=5^19-5

A=(5^19-5)/4

=5(5^18-1)/4

5^2 đồng dư 1 mod 3 (đồng dư thức)

5^18=(5^2)^9 đồng dư 1 mod 3 

=>A=5(5^18-1)/4 đồng dư với 5.(1-1)/4=0 mod 3

=> A chia hết cho 3

15:16 pm - 03/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: a/( x-5).(2 x +8) <0
13:50 pm - 14/01/2018
Thu Nguyễn (X-5).( 2 x +8)<0
13:51 pm - 14/01/2018
Số Pi

th1:

x-5 >0    <=>   x>5

và 2x+8<0  <=> x<-4

suy ra với th này vô nghiệm

th2: x-5<0   <=> x<5

 và 2x+8>0   <=> x>-4 

vậy nghiệm của bất pt là -4<x<5

14:10 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: ( x+4).| x+5| <0
05:01 am - 12/01/2018
Số Pi

(x+4)|x+5|<0

x+4 <0 và x#-5 ( do |x+5| >=0)

x<-4 và x#-5

09:08 am - 12/01/2018
Nguyễn Nhân Chó cho n+1chia hết chon+5
20:36 pm - 26/02/2018
GV Toán - Bạc Hà \(\frac{{n + 1}}{{n + 5}} = 1 - \frac{4}{{n + 5}}\)
Suy ra n+1 chia hết cho n+5 khi và chỉ khi (n+5) thuộc tập Ư(4)

\[\left[ \begin{array}{l}
n + 5 = 4\\
n + 5 = - 4\\
n + 5 = 2\\
n + 5 = - 2\\
n + 5 = 1\\
n + 5 = - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
n = - 1\\
n = - 9\\
n = - 3\\
n = - 7\\
n = - 4\\
n = - 6
\end{array} \right. \Rightarrow n \in \left\{ { - 9; - 7; - 6; - 4; - 3; - 1} \right\}\]

14:02 pm - 28/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: a/ ( x-2).(-4- x²) >0
04:59 am - 12/01/2018
Số Pi

 ( x-2).(-4- x²) >0

-(x-2)(4+x^2)>0

-(x-2)>0 ( do (4+x^2) >0)

x-2<0 ( nhân số âm đổi chiều)

x<2

09:06 am - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: c/ tìm giá trị lớn nhất của B= -( x+9)²+21
04:57 am - 12/01/2018
Số Pi

 B= -( x+9)²+21<= 21 do -( x+9)² <=0

vậy giá trị lớn nhất của B là 21 khi x=-9

09:04 am - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: b/ tìm giá trị bé nhất của A=( x-9)²+2017
04:56 am - 12/01/2018
Số Pi

A=( x-9)²+2017 >= 2017 do ( x-9)²>=0

vậy giá trị bé nhất của A là 2017 khi x=9

08:59 am - 12/01/2018
Thu Nguyễn Cảm ơn ạ!!
15:14 pm - 12/01/2018
Số Pi

ko có gì nhé bạn

19:42 pm - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Nguyễn: Cho a thuộc Z, chứng tỏ rằng a² lớn hơn hoặc = 0,-a² bé hơn hoặc =0
04:54 am - 12/01/2018
GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
{a^2} = a.a\\
TH1:\,a > 0 \Rightarrow a.a > 0\\
TH2:a < 0 \Leftrightarrow a.a > 0\\
Th3:a = 0 \Leftrightarrow a.a = 0\\
\Leftrightarrow {a^2} \ge 0\,\,\forall a\\
\Rightarrow - {a^2} \le 0\,\,\forall a
\end{array}\]

17:14 pm - 15/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Uyên: S=(97+4)×34:2=1717. Vậy em lấy 97+4 được kh thầy?
21:38 pm - 30/12/2017
Hello hello

Khúc nào vậy bạn

23:46 pm - 30/12/2017
Hà Uyên Phần 2 cuối á bạn?
11:08 am - 31/12/2017
22:05 pm - 01/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Danh Candy: thay em khong hieu ve bc uc
18:28 pm - 29/12/2017
Kevin Xuan: Thay oi co dê thi hoc ki 1 ko a
04:47 am - 28/12/2017
Danh Candy em khong hieu ve bc uc
18:28 pm - 29/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Em nghe thật kỹ bài giảng nhé!
11:25 am - 30/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nga Pham: Thầy ơi! Khi nào ôn đề kiểm tra cuối học kì 1 ạ?
21:08 pm - 20/12/2017
Số Pi

em xem trong lịch phát hành bài giảng nha em

21:45 pm - 20/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
My Dương: có đề th HK ko ạ
20:06 pm - 19/12/2017
Hanh Tran có đề giữa học kì ko ạ
20:42 pm - 20/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Có đề thi học kì em nhé, giữa kì thì e theo dõi trong các bài giảng, có thể thầy sẽ có!
16:52 pm - 21/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
11:56 am - 17/12/2017
Lai Chí Cường tên của bạn ngộ nhĩ
17:37 pm - 18/12/2017
linh ka đúng
22:06 pm - 03/01/2018
Nhóc Kim Ngưu Nghe tên nghe hay ha
23:01 pm - 24/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lai Chí Cường: muốn tính diện tích hình thang,đáy lớn đáy bé ta đem cộng vào,cộng vào nhân với chiều cao,chia 2 lấy nữa thế nào cũng ra
15:11 pm - 16/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Đúng rồi em nhé!
16:16 pm - 18/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Bảo My: thầy dạy cho em về chương số học hết đi thầy.có vài bài em ko hiểu.em cũng sắp thi rồi thầy giảng cho em với ạ
15:03 pm - 11/12/2017
GV Toán - Bạc Hà Em ghi đề bài ra đây em nhé!
16:48 pm - 12/12/2017
linh ka sáp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần
22:28 pm - 03/01/2018
linh ka -101,15,0,7,-8,2001
22:29 pm - 03/01/2018
GV Toán - Bạc Hà 2001, 15, 7, 0, -8, -101
15:40 pm - 04/01/2018
linh ka cảm ơn thầy
10:41 am - 11/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
linh ka: thay oi
15:50 pm - 10/12/2017
Số Pi

em thắc mắc chỗ nào?

18:57 pm - 10/12/2017
Số Pi

em thắc mắc chỗ nào?

18:57 pm - 10/12/2017
linh ka thay co day ve so nguyen ko
21:07 pm - 10/12/2017
15:25 pm - 11/12/2017
linh ka vg
21:14 pm - 11/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
mikasa love: e nhan nham
21:32 pm - 08/12/2017