Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Van Hung: học cô thích ghê
20:23 pm - 18/09/2018
Nguyen Van Hung: cô nói hay quá
20:23 pm - 18/09/2018
19:10 pm - 14/09/2018
19:10 pm - 14/09/2018
19:36 pm - 27/08/2018
dangkhoa2211: pug mobil
21:51 pm - 08/08/2018
dangkhoa2211: ạ!! 08:10 am - 05/06/2018 15:13 pm - 08/06/2018 Trả lời Nguyễn Kim Long: cô giảng hay quá ạ!! 08:10 am - 05/06/2018
21:50 pm - 08/08/2018
dangkhoa2211: ay quá cô ơi 16:20 pm - 19/07/2018 Trả lời dangkhoa2211: https://graph.facebook.com/243723933057647/picture?type=normal 09:56 am - 15/07/2018 Trả lời 阮肯尼: quá hay cô ơi 08:17 am - 26/06/2018 Trả lời l LÊ NGUYỄN LY NA: RẤT HAY 09:08 am - 23/06/2018 Trả lời GVHT Văn - Nguyễn Quyên Cảm ơn em, chúc em học tốt! 10:18 am - 23/06/2018 dangkhoa2211 https://graph.facebook.com/2095517584104685/picture?type=normal 09:43 am - 15/07/2018 dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/learning/images/avatar.jpg 09:47 am - 15/07/2018 dangkhoa2211 https://graph.facebook.com/1795468233803618/picture?type=normal 09:56 am - 15/07/2018 dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/picture/learning/avatar/746051.jpg 09:56 am - 15/07/2018 Đặt câu hỏi và thảo luận... Nga Quynh: Nguyễn Kim Long: cô giảng hay quá ạ!! 08:10 am - 05/06/2018 15:13 pm - 08/06/2018 Trả lời Nguyễn Kim Long: cô giảng hay quá ạ!! 08:10 am - 05/06/2018 Trả lời Hô ngoc ân ân cam om em nhe! 15:28 pm - 16/06/2018 Trần Mạnh Quân Cô ơi! Cô giảng bài hay quá! Cảm ơn cô đã cho em tiết học bổ ích và dễ hiểu! 08:32 am - 20/06/2018 GVHT Văn - Nguyễn Quyên Cảm ơn em, hi vọng em sẽ có những tiết học bổ ích cùng cô Thủy 10:50 am - 20/06/2018 dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/learning/images/avatar.jpg 09:56 am - 15/07/2018 Đặt câu hỏi và thảo luận...
21:45 pm - 08/08/2018
Ngọc Hoa: hay quá cô ơi
16:20 pm - 19/07/2018
dangkhoa2211: https://graph.facebook.com/243723933057647/picture?type=normal
09:56 am - 15/07/2018
阮肯尼: quá hay cô ơi
08:17 am - 26/06/2018
09:08 am - 23/06/2018
dangkhoa2211 https://graph.facebook.com/2095517584104685/picture?type=normal
09:43 am - 15/07/2018
dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/learning/images/avatar.jpg
09:47 am - 15/07/2018
dangkhoa2211 https://graph.facebook.com/1795468233803618/picture?type=normal
09:56 am - 15/07/2018
dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/picture/learning/avatar/746051.jpg
09:56 am - 15/07/2018
Võ Ngọc Khánh Vy Cô giảng hay và dễ hiểu quá ạ!
08:56 am - 20/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nga Quynh: Nguyễn Kim Long: cô giảng hay quá ạ!! 08:10 am - 05/06/2018
15:13 pm - 08/06/2018
Nguyễn Kim Long: cô giảng hay quá ạ!!
08:10 am - 05/06/2018
Hô ngoc ân ân cam om em nhe!
15:28 pm - 16/06/2018
Trần Mạnh Quân Cô ơi! Cô giảng bài hay quá! Cảm ơn cô đã cho em tiết học bổ ích và dễ hiểu!
08:32 am - 20/06/2018
GVHT Văn - Nguyễn Quyên Cảm ơn em, hi vọng em sẽ có những tiết học bổ ích cùng cô Thủy
10:50 am - 20/06/2018
dangkhoa2211 https://images.tuyensinh247.com/learning/images/avatar.jpg
09:56 am - 15/07/2018
14:20 pm - 10/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!