Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hiền Nguyễn:
ad giúp e với ạ : cho tg abc có C(-2;0); đường phân giác trong góc A có phương trình là 5x+y-3=0 và thỏa mãn vtAB=2vtOM với M(2;3). tìm tọa độ điểm A,B
15:01 pm - 12/05/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé https://www.facebook.com/groups/2003.Toanhoc.Tuyensinh247/
10:59 am - 13/05/2019
Vũ Đình Phước
Điểm O ở đâu vậy em
16:18 pm - 13/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phan quang hải :
lập ptrinh dg tròn (c) đi qua A(2;1),B(4;3)VÀ CÓ TÂM nằm trên dg thẳng d:x-y+5=0 giải giúp em vs ạ
23:19 pm - 06/05/2019
GV Toán - Bạc Hà
Gọi tâm I(a;a+5) thuộc d
Ta có IA^2=IB^2
=> (a-2)^2+(a+4)^2=(a-4)^2+(a+2)^2
Em giải phương trình tìm a => tâm I, tính R=IA sau đó viết phương trình đường tròn nhé.
11:53 am - 07/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Khánh:
Với x,y thỏa mãn phương trình đường tròn (C) ..Tìm max của P= x+y+2017
20:42 pm - 24/04/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:

\({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2x-4y-4=0\)

\(\eqalign{  & P = x + y + 2017 \Rightarrow y = P - 2017 - x  \cr  &  \Rightarrow {x^2} + {\left( {P - 2017 - x} \right)^2} + 2x - 4\left( {P - 2017 - x} \right) - 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + {x^2} - 2\left( {P - 2017} \right)x + {\left( {P - 2017} \right)^2} + 2x - 4\left( {P - 2017} \right) + 4x - 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + \left[ { - 2P + 4034 + 2 + 4} \right]x + {\left( {P - 2017} \right)^2} - 4\left( {P - 2017} \right) - 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + \left( { - 2P + 4040} \right)x + {\left( {P - 2017} \right)^2} - 4\left( {P - 2017} \right) - 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} - 2\left( {P - 2020} \right)x + {\left( {P - 2017} \right)^2} - 4\left( {P - 2017} \right) - 4 = 0  \cr  & Pt\,\,co\,\,nghiem  \cr  &  \Leftrightarrow \Delta ' = {\left( {P - 2020} \right)^2} - 2\left[ {{{\left( {P - 2017} \right)}^2} - 4\left( {P - 2017} \right) - 4} \right] \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow {P^2} - 4040P + {2020^2} - 2\left( {{P^2} - 4034P + {{2017}^2} - 4P + 8068 - 4} \right) \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow {P^2} - 4040P + {2020^2} - 2\left( {{P^2} - 4038P + {{2017}^2} + 8064} \right) \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - {P^2} + 4036P + {2020^2} - {2.2017^2} - 16128 \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2013 \le P \le 2022  \cr  &  \Rightarrow {P_{\max }} \approx 2022 \cr} \)

Đáp án cuối cùng là xấp xỉ nhé, do cô tính ra nó hơi xấu.

11:05 am - 03/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Khánh:
Cho đường tròn (C) : x^2 +y^2 + 2x-4y-4=0
20:41 pm - 24/04/2019
Bùi Thị Thu Trang:
(C) :x²+y²-4x-2y-5=0a) viết phương trình tiếp tuyến với C tại M(1;4)
17:30 pm - 23/04/2019
Bùi Thị Thu Trang:
Viết phương trình đường tròn thoả mãn :a) Tâm I(1;0) và đi qua điểm M (3;-4)b) Tâm I(-1;2) và tiếp xúc với đường thẳng d:3x-4y-5=0c) Đường kính AB với A(2;7) Và B(-4;1)d) Đi qua 3 điểm A(10;5) ,B(3;2),C(6;-5)Các thầy cô giúp em giải chi tiết được không ạ
17:29 pm - 23/04/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé! https://www.facebook.com/groups/2003.Toanhoc.Tuyensinh247/
16:06 pm - 24/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Người vô hình:
Gọi (C) là đường tròn có bán kính 3, đi qua gốc O và từ điểm A(2;1) có thể kẻ hai tiếp tuyến đến đường tròn vuông góc với nhau. Có hai đường tròn như thế. Tính tổng hoành độ hai tâm đường tròn
15:52 pm - 21/03/2019
GV Toán - Bạc Hà
Gọi tâm I(a;b), gọi 2 tiếp điểm của 2 tiếp tuyến kẻ từ A là B, C, dễ dàng chứng minh được IBAC là hình vuông.
Khi đó ta có 

\(\eqalign{
& IA = \sqrt 2 IB = \sqrt 2 OI \cr
& \Rightarrow I{A^2} = 2O{I^2} = {2.3^2} = 18 \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{\left( {2 - a} \right)^2} + {\left( {1 - b} \right)^2} = {a^2} + {b^2} \hfill \cr
{a^2} + {b^2} = 9 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
- 4a + 4 - 2b + 1 = 0 \hfill \cr
{a^2} + {b^2} = 9 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
4a + 2b = 5 \hfill \cr
{a^2} + {b^2} = 9 \hfill \cr} \right. \cr} \)
Đến đây em giải hpt tìm a,b, có 2 bộ số a, b thỏa mãn, chứng tỏ có hai đường tròn thỏa mãn, sau đó em tính tổng hoành độ nhé!

16:10 pm - 22/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Người vô hình:
cho P(-2;1) và đường thẳng d:4x-3y+7=0. Viết phương trình đường tròn đi qua P và cắt d theo đường kính MN để diện tích PMN=4/5
12:04 pm - 19/03/2019
GV Toán - Bạc Hà
Chào em. Cô hướng dẫn em như sau:
+) Tính khoảng cách từ P đến d => PH = 4/5
    => MN = 2S/PH=2 => R=1
+) Gọi I(a;b) là tâm đường tròn => I thuộc d => 4a-3b+7=0 (1)
+) IP=R=1 => IP^2=1
    => (a+2)^2+(b-1)^2=1 (2)
EM giải hệ (1), (2) tìm được tọa độ điểm I và viết pt đường tròn khi biết tâm và bán kính nhé!
10:02 am - 21/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!