Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồng Nhung: Ở câu 7 nêu đổi đề bài thành Tìm tất cả các giá trị của m để gtnn của hàm số =1/6 thì các giải tự luận sẽ như thế bào ạ?
15:31 pm - 30/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi

í bạn là sẽ k có trên đoạn [2;5] như trong đề của thầy nữa à ??

Nếu vậy thì hàm số sẽ k có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất đâu bạn 

16:34 pm - 30/12/2018
Hồng Nhung Ý em là vẫn có trên đoạn 2;5 , và đề bài là Tìm tất cả các giá trị của m để f(x)= (x-1)/(x+2m) có gtnn trên đoạn 2;5 là 1/6 thì mình sẽ giải tự luận như thế nào ạ?
19:31 pm - 30/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi dưới mẫu là m^2 hay 2m bạn ?? nếu giải tự luận thì sẽ lâu hơn , bạn đính chính lại đề lát nữa mình giải theo cách tự luận cho
19:53 pm - 30/12/2018
Hồng Nhung Em viết là f(x)=x-1)/(x+2m)
19:57 pm - 30/12/2018
20:05 pm - 30/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Trung Thành: câu 7, giá trị đầu thầy nói ko lấy?
19:13 pm - 21/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi

câu 7 mặc dù khoảng từ -pi đến pi tức là không thể lấy ở hai đầu mút nhưng  ở đây là do ta tự chọn khoảng nên ta có thể lấy dấu = được , bởi thực tế ta cũng có thể chọn đoạn từ -pi đến pi.

Vì bài này đề không bắt ta tìm trên khoảng đoạn nào cả nghĩa là ta tìm trên R . 

Còn ví dụ bài 7 này mà đề yêu cầu ta tìm trên khoảng (-pi;pi) thì ta không thể lấy 2 đầu mút 

19:20 pm - 21/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi

à sorry bạn , mình nhìn lộn câu , câu 7 thì bạn thử các giá trị m vào rồi cái nào min = 1/6 là lấy . 

Ở đây bạn chú í do y'=(m^2+1)/(x+m^2)^2 >0 => giá trị nhỏ nhất đạt tại 2 , bạn chỉ cần thay m vào và xem giá trị tại 2 có bằng 1/6 hay không là được 

19:29 pm - 21/12/2018
Peeka Chu em cảm ơn
21:40 pm - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Peeka Chu: sao ko lấy kết quả đầu-cuối mà câu 6 lại lấy cái kết quả cuối là 5 ạ?
19:09 pm - 21/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi câu 7 mặc dù khoảng từ -pi đến pi tức là không thể lấy ở hai đầu mút nhưng ở đây là do ta tự chọn khoảng nên ta có thể lấy dấu = được , bởi thực tế ta cũng có thể chọn đoạn từ -pi đến pi. Vì bài này đề không bắt ta tìm trên khoảng đoạn nào cả nghĩa là ta tìm trên R . Còn ví dụ bài 7 này mà đề yêu cầu ta tìm trên khoảng (-pi;pi) thì ta không thể lấy 2 đầu mút
19:29 pm - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Trung Thành: câu 3, giá trị cuối cùng thì ko lấy mà thầy ???
19:08 pm - 21/12/2018
Nguyễn Ngọc Nhi

bạn chú í nếu trên [a;b] thì vẫn lấy giá trị tại 2 đầu mút 

Còn trên (a;b] thì chỉ lấy tại b 

=> Tóm lại là nơi nào có dấu [ thì lấy bạn nha 

19:31 pm - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!