Bài 1. Tính chất của oxi

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Lý thuyết trọng tâm

    21:51

  • 2. Bài tập áp dụng

    07:43

Hỏi đáp và thảo luận

Nhung Nguyen Thi My
Be trong công thức hóa học là gì vậy cô

21:32 - 01/07/2020

Huỳnh Hoa Tường Vy
Co may cach thu khi oxi

16:11 - 17/06/2020

Mod_Nhật Loan

Có 2 pp thu khí O2 là pp ngửa bình và pp đẩy nước nhé!

16:18 - 17/06/2020

Huỳnh Hoa Tường Vy
pp la gì vậy cô?

12:35 - 21/06/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc
@Huỳnh Hoa Tường Vy, pp là phương pháp nhé bạn. Ý của @Mod Hóa_Nhật Loan là: "Có 2 phương pháp thu khí O2 là phương pháp ngửa bình và phương pháp đẩy nước?.

12:36 - 21/06/2020

Huỳnh Hoa Tường Vy
Em cam on co

12:42 - 21/06/2020

Huỳnh Hoa Tường Vy
Cô giải dùm em thành không khí ? % oxi, ? %,?% nitơ,?% cac khi khac chiem bao nhieu phan tram

16:09 - 17/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

%Oxi : 21%

% Nito : 78%

% các khí khác : 1%

16:10 - 17/06/2020

Nguyễn Văn Đạt
Đề:Nung 2,48 gam hỗn hợp X gồm Na,Mg,Al trong khí oxi dư,sau phản ứng thu được 4,08 g hỗn hợp chất rắn.Mặt khác,cho 4,96 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thấy thoát ra V lít khí(ở đktc) và dung dịch A.Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối clorua khan.Tính V,m

20:55 - 11/06/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt công thức chung của hỗn hợp X gồm Na, Mg, Al là M có hóa trị chung là n

PTHH: 4M + nO2 → 2M2On (1)

bảo toàn khối lượng ta có: mM + mO2 = mM2On

⟹ 2,48 + mO2 = 4,08

⟹ mO2 = 4,08 – 2,48

⟹ mO2 = 1,6 (g)

⟹ nO2 = mO2 : MO2 = 1,6 : 32 = 0,05 (mol)

Theo PTHH (1) ta có: \({n_M} = \frac{4}{n}.{n_{{O_2}}} = \frac{4}{n}.0,05 = \frac{{0,2}}{n}\,\,(mol)\)

Xét 4,96 gam hh X có khối lượng gấp đôi 2,48 gam hh X ⟹ Số mol cũng gấp đôi

\( \Rightarrow {n_M} = \frac{{0,4}}{n}\,\,(mol)\)

PTHH: 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑ (2)

Theo PTHH (2) ta có: \({n_{HCl}} = n.{n_M} = n.\frac{{0,4}}{n} = 0,4\,(mol)\)

Theo PTHH (2): nH2 = 1/2 nHCl = 1/2. 0,4 = 0,2 (mol) ⟹ VH2(đktc) = nH2×22,4 = 0,2×22,4 = 4,48 (lít) = V

BTKL ta có: mM + mHCl = mMCln + mH2

⟹ 4,96 + 0,4.36,5 = mMCln + 0,2.2

⟹ 19,56 = mMCln + 0,4

mMCln = 19,16 (g) = m

09:44 - 16/06/2020

Thủy Nguyễn
Kaiou Kid 1412

21:00 - 27/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
Bạn thắc mắc gì nhỉ?

16:33 - 17/06/2020

Nguyễn Thùy Linh
H2O là oxit không ạ ? nếu có thì là oxit gì vậy ạ ? H2O có được đọc là đihiđro oxit không và đổi màu quỳ tím thành gì ạ ?

15:51 - 21/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

H2O không phải là oxit nhé!

16:00 - 21/05/2020

Nguyễn Thùy Linh
H2O có được đọc là đihiđro oxit không và đổi màu quỳ tím thành gì ạ ?nếu không phải oxit thì là gì ạ ?

16:08 - 21/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

@Nguyễn Thùy Linh: H2O là chất lưỡng tính nhé vì nó có thể phân li ra H+, OH-. H2O không làm đổi màu quỳ tím

19:27 - 21/05/2020

Ngọc Minh
thầy ơi giúp em với ạ. Đốt cháy 11,2 lít khí hidro trong bình chứa 10,08 lít khí oxi a, sau phản ứng chất nào còn dư, dư bao nhiêu gam. b, tính khối lượng sản phẩm thu đc. c, tính khối lương KMno4 cần dùng để điều chế đc lượng oxi dùng cho phản ứng trên

22:52 - 20/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
579608_5ec5522e7f8b9a9d5b8b4567_10796152

22:59 - 20/05/2020

Ngọc Minh
em cảm ơn cô

07:37 - 21/05/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc
1047810_5ec5522e7f8b9a9d5b8b4567_1592402

21:05 - 17/06/2020

Thử Đi Rồi Biết
Đất có công thức hóa học ko ạ

14:23 - 12/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Đất có nhiều loại : Đất đèn, đất sét, đất phèn, v.v.v mỗi loại đều có CTHH riêng. Ví dụ đất đèn có CTHH là CaC2

16:59 - 12/05/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho hỗn hợp khí gồm 0,25mol N2 và 0,1mol O2. Tìm khối lượng trung bình của 1mol hỗn hợp khí trên

22:47 - 10/05/2020

Im a BiG Dog
Fe+O2 sản phẩm là bao nhiêu ạ

15:51 - 08/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
thường ra sản phẩm Fe3O4 em nhé!
PTHH: 3Fe + 2O2 ---> Fe3O4 (đk: nhiệt độ)

08:17 - 09/05/2020

Im a BiG Dog
Tại sao nó lại ra fe3o4 dạ cô em hơi khó hiểu

21:30 - 12/05/2020

Mod_HT Huyền

Vì Fe có 2 hoá trị là II và III. khi tác dụng Oxi

Fe+O2---> Fe2O3 và Fe+O2--->FeO

Gộp lại là Fe+O2---> Fe3O4(Fe2O3.FeO)

21:33 - 12/05/2020

Baongan Nguyen
Cho 15,6g kim loại Y (có hóa trị I không đổi) tác dụng với 11,2 lít hỗn hợp gồm O2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 15,2. Sau pứ thu được oxit kim loại và hỗn hợp khí gồm O2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 15. Xác định kim loại Y.

17:21 - 05/05/2020

Bé Minh
): Đốt cháy 11,2 lít khí Hiđro trong bình chứa 10,08 lít khí Oxi.a. Sau phản ứng, chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ? b. Tính khối lượng sản phẩm thu được ?Tính khối lượng Kali pemanganat cần dùng để điều chế được lượng oxi dùng cho phản ứng trên ?

16:05 - 05/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

nH2(đktc) = VH2/22,4 = 11,2/22,4 = 0,5 (mol)

nO2(đktc) = VO2/22,4 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol)

             PTHH:     2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2H2O

Theo PTHH (mol) 2        1

Theo đề bài (mol) 0,5     0,45

Ta thấy:              \(\frac{{0,5}}{2} = 0,25 < \frac{{0,45}}{1}\). Do vậy H2 pư hết, O2 dư. Mọi tính toán theo số mol của H2.

a) Theo PTHH: nO2 pư = 1/2 nH2 = 1/2 . 0,5 = 0,25(mol)

→ n­O2 dư = nO2 bđ – nO2 pư = 0,45 – 0,25 = 0,2 (mol)

Khối lượng O2 dư là: mO2 dư = nO2 dư×MO2 = 0,2×32 = 6,4 (g)

b) Theo PTHH: nH2O = nH2 = 0,5 (mol)

Khối lượng H2O thu được là: mH2O = nH2O×MH2O = 0,5×18 = 9 (g)

c) Tìm khối lượng KMnO4 cần điều chế 0,25 mol O2

PTHH: 2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)K2MnO4 + MnO2 + O2

(mol)     0,5                                                ← 0,25

Theo PTHH: nKMnO4 = 2nO2 = 2.0,25 = 0,5 (mol)

MKMnO4 = MK + MMn + 4.MO = 39 + 55 + 4.16 = 158 (g/mol)

Khối lượng KMnO4 cần dùng là: mKMnO4  = nKMnO4× MKMnO4 = 0,5×158 =79 (g)

08:32 - 06/05/2020

Đậu Minh Nga
Nhiệt phân hoàn toàn 31.6g KMnO4 ở nhiệt độ cao người ta thu được K2MnO4 và MnO2 và O2. Hỏi lượng khí oxi sinh ra ở phản ứng trên có đủ để đốt cháy 2,4g cacbon không? Tại sao?

11:08 - 02/05/2020

Nguyen Anh

nKMnO4=0.2 mol

ptpu: 2KMnO4---> MnO2+2KMnO4+O2

từ pt suy ra nO2=0.1

C+O2--->CO2

nC=0.2 mol , nO2=0.1

suy ra O2 thiếu

 

16:36 - 02/05/2020

Nguyễn Thục Quyên
Cần phân hủy bao nhiêu gam KClO3 để có đủ khí Oxi đốt cháy hoàn toàn 2 , 16 gam bột nhôm ?

19:58 - 27/04/2020

Thiện Nhân
Viết PTHH khí H2 khử các oxit sau: A.Sắt (II) oxit B.nhôm oxit C.magie oxit D.chì (IV) oxit E.Kẽm oxit.

19:24 - 27/04/2020

Nguyen Anh
912412_5ea6ceec7f8b9a85638b4567_87344706

19:41 - 27/04/2020

Thiện Nhân
Câu b,c là sao z bn

20:13 - 27/04/2020

Nguyen Anh

Là k tác dụng, k xảy ra PƯHH đấy bn

20:18 - 27/04/2020

Thiện Nhân
Còn các dòng chữ đỏ là sao, chỗ chữ n j đó

09:47 - 28/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Là chú ý kiến thức cho em đó. 
CO, H2 chỉ khử được oxit của những kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa.
VD: CO, H2 khử được ZnO, FeO, CuO....
CO, H2 KHÔNG khử được Al2O3, Na2O, MgO...
dãy điện hóa học của kim loại em có thể tham khảo bên dưới.

10:03 - 28/04/2020

Minh Hà
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hh gồm Al Zn Mg sau phản ứng thu được 33.3 gam hh các oxit Al2O3 ZnO MgO Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

19:56 - 24/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

bảo toàn khối lượng

mKl + mO2=m oxit

suy ra mO2=moxit - mLl=33,3-22,9=10,4g

nO2=10,4/32=0,325 mol

VO2=0,325.22,4=7,28lit

20:29 - 24/04/2020

Nguyễn Thị Phương Trà
Người ta thực hiện thí nghiệm 1: điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách phânhủy 4,266 gam Kali pemanganat (thuốc tím) có công thức KMnO4. Sau đó tiếp tục thực hiênthí nghiệm 2: lấy lượng oxi sau khi điều chế được ở thí nghiệm 1 để thử tính chất hóa họcoxi tác dụng với Photpho đỏ (P).a. Hãy viết phương trình điều chế oxi từ thí nghiệm trên và tính thể tích oxi (đktc) đã thuđược sau khi phân hủy toàn bộ lượng thuốc tím trên (giả sử quá trình thu khí không có hao hụt).b. Tính khối lượng Photpho đỏ (P) đã cháy với lượng oxi trên và khối lượng sản phẩmđiphotpho pentaoxit (P2O5) được tạo ra ở thí nghiệm 2 này. K = 39, Mn = 55, O = 16, P = 31.

15:14 - 24/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

a) PTHH: 2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

Số mol KMnO4 là: \({n_{KMn{O_4}}} = \frac{{{m_{KMn{O_4}}}}}{{{M_{KMn{O_4}}}}} = \frac{{4,266}}{{39 + 55 + 16.4}} = 0,027\,(mol)\)

Theo PTHH cứ 2 mol KMnO4 nhiệt phân sinh ra 1 mol O2

Vậy cứ 0,027 mol KMnO4 nhiệt phân sinh ra x = ? mol O2

\( \Rightarrow x = \frac{{0,027 \times 1}}{2} = 0,0135\,(mol)\)

→ nO2 = 0,0135 (mol)

Thể tích O2 thu được ở đktc là: VO2(đktc) = nO2×22,4 = 0,0135×22,4 = 0,3024 (lít)

b) PTHH: 4P + 5O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)2P2O5

Theo PTHH cứ 4 mol P pư với 5 mol O2 sinh ra 2 mol P2O5

            Vậy y = ? mol P pư với 0,0135 mol O2 sinh ra z = ? mol P2O5

\(\)\( \Rightarrow {n_P} = y = \frac{{0,0135 \times 4}}{5} = 0,0108(mol)\)

\( \Rightarrow {n_{{P_2}{O_5}}} = z = \frac{{0,0135 \times 2}}{5} = 0,0054\,(mol)\)

Khối lượng Photpho đỏ đã cháy là: mP = nP×MP = 0,0108×31=0,3348 (g)

Khối lượng P2O5 tạo thành là: mP2O5 = nP2O5×MP2O5 = 0,0054×(2.31+5.16)= 0,7668 (g)

09:11 - 25/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMnO4 và KClO3 Hỏi khi sử dụng khối lượng KMnO4 và KClO3 bằng nhau thì trường hợp nào thu được thể tích khí oxi nhiều hơn

15:41 - 23/04/2020

Nguyen Anh
912412_5ea154ca7f8b9a922e8b4567_89249711

16:43 - 23/04/2020

Minh Hà
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hh gồm Al Zn Mg sau phản ứng thu được 33.3 gam hh các oxit Al2O3 ZnO MgO Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

19:56 - 24/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Em chú ý, một bài tập em chỉ nên hỏi 1 lần trong 1 bài giảng thôi nhé!
Cô và các bạn mod sẽ trả lời cho em, tránh trả lời trùng nhau cùng 1 câu hỏi e à.

08:54 - 25/04/2020

Bé Minh
đốt cháy 4g khí hidro trong bình chứa khí oxi sau phản ứng thu được nước(H2O).a) viết PTHH của phản ứng.b) tính khối lượng nước(H2O)thu được?

21:46 - 18/04/2020

Mod_HT Huyền

H2+1/2O2->H2O

nH2=4/2=2mol nH2O=2mol=>m=18.2=36g

22:18 - 18/04/2020

Baongan Nguyen
Trong một bình kín chứa 11,2 lít hỗn hợp gồm 2 khí là CO2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 17,2. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí O2 vào hỗn hợp để thu được hỗn hợp 3 khí B mà có tỉ khối của CO2 so với B là 22/17

15:27 - 18/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

20:36 - 18/04/2020

Baongan Nguyen
Cô ơi, đề đúng mà

09:09 - 20/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
vậy không hiểu sao làm bị âm e à

10:11 - 20/04/2020

Baongan Nguyen
Trong một bình kín chứa 8,96 lít hỗn hợp gồm 2 khí là H2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí O2 vào hỗn hợp để thu được hỗn hợp có tỉ khối so với H2 là 7,6

15:23 - 18/04/2020

Minh Siêu
Cô ơi cho em hỏi ạ:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1.2gam cacbon và 6.4gam S trong không khí a>Tính lượng không khí cần dùng(tính thể tích).Các khí đo ở đktcb>Tính khối lượng sản phẩm

14:31 - 17/04/2020

mod hóa Văn Hưng

nC =0,1

nS =0,2 

 C+ O2-> CO2

0,1  0,1     0,1

S + O2 -> SO2

0,2  0,2     0,2

nO2=0,1+0,2=0,3

Vo2=6,72

Vkk=6,72.100/20=33,6

b.mCO2 =0,1.44=4,4

   mso2=0,2.64=12,8

15:37 - 17/04/2020

Minh Siêu
@mod hóa Văn Hưng:em vẫn chưa hiểu đâu là câu a đâu là câu b ạ

08:30 - 18/04/2020

mod hóa Văn Hưng

mình chỉnh r nhé

10:16 - 18/04/2020

Minh Siêu
@mod hóa Văn Hưng:thầy ơi thế tại sao nC=0.1 với nS=0.2 với cả phần b ý 44 với 64 ở đâu ạ

10:51 - 19/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
b) 44 là phân tử khối của CO2 em nhé!
MCO2 = MC + 2.MO = 12 + 2.16 = 44 (g/mol)
=> mCO2 = nCO2. MCO2 = 0,1.44 = 4,4 (g)
Tương tự:
64 là phân tử khối của SO2
MSO2 = MS + 2.MO = 32 + 2.16 = 64 (g)
=> mSO2 = nSO2. MSO2 = 0,2.64= 12,8 (g)

08:41 - 20/04/2020

Baongan Nguyen
bài giảng rất hay

10:02 - 17/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Trộn 40 ml khí CO2 với 60 ml khí N2 với 100 ml khí 02 được hỗn hợp khí A Tính tỉ khối của A đối với H2

19:32 - 16/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Ta coi thể tích các khí trộn chính là số mol của khí

Áp dụng công thức tính khối lượng trung bình ta có:

\(\begin{array}{l}{\overline M _A} = \frac{{{n_{C{O_2}}} \times {M_{C{O_2}}} + {n_{{N_2}}} \times {M_{{N_2}}} + n{O_2} \times M{O_2}}}{{{n_{C{O_2}}} + {n_{{N_2}}} + {n_{{O_2}}}}} = \frac{{40 \times 44 + 60 \times 28 + 100 \times 32}}{{40 + 60 + 100}} = 33,2\,(g/mol)\\ \Rightarrow {d_{A/{H_2}}} = \frac{{{{\overline M }_A}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \frac{{33,2}}{2} = 16,6\end{array}\)

11:44 - 17/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Nung hoàn toàn 0,8 mol KMnO4 trong phòng thí nghiệm và thu khí bằng phương pháp đẩy không khí . Tính thể tích khí Oxi đktc thu được trong bình

15:00 - 16/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Cô ơi giúp em với

15:52 - 16/04/2020

mod hóa Văn Hưng

2KMnO4---->K2MnO4 + MnO2 +O2

0,8                                           0,4

Vo2=0,4.22,4=8,96l

15:58 - 16/04/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Trộn 40 ml khí CO2 với 60 ml khí N2 với 100 ml khí 02 được hỗn hợp khí A Tính tỉ khối của A đối với H2

16:39 - 16/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Ta coi thể tích các khí trộn chính là số mol của khí

Áp dụng công thức tính khối lượng trung bình ta có:

\(\begin{array}{l}{\overline M _A} = \frac{{{n_{C{O_2}}} \times {M_{C{O_2}}} + {n_{{N_2}}} \times {M_{{N_2}}} + n{O_2} \times M{O_2}}}{{{n_{C{O_2}}} + {n_{{N_2}}} + {n_{{O_2}}}}} = \frac{{40 \times 44 + 60 \times 28 + 100 \times 32}}{{40 + 60 + 100}} = 33,2\,(g/mol)\\ \Rightarrow {d_{A/{H_2}}} = \frac{{{{\overline M }_A}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \frac{{33,2}}{2} = 16,6\end{array}\)

11:43 - 17/04/2020

Thiện Nhân
Viết PTPƯ oxi tác dụng vs các chất sau, gọi tên sản phẩm tạo thành và phân loại phản ứng: K, Fe, S, N, Ba, C3H6

21:08 - 15/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

2K + 1/2O2 --> K2O

2Fe + 3/2O2 --> Fe2O3

S + O2  --> SO2

N + O2 --> NO2

Ba +1/2 O2 --> BaO

C3H6 + 9/2O2 --> 3CO2 + 3H2O

21:28 - 15/04/2020

Thiện Nhân
Gọi tên sản phẩm tạo thành và phân loại phản ứng nx ạ

10:16 - 16/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Em cần nhớ kiến thức gọi tên oxit như sau nhé!
- Tên oxit = tên nguyên tố + oxit
VD: K2O: kali oxit ; BaO: bari oxit
+ Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì:
Tên goi = tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit
VD: Fe2O3: sắt(III) oxit
+ Nếu phi kim có nhiều hóa trị
Tên gọi =           tên phi kim                          +    oxit
             (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim)   (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)
VD: SO2: lưu huỳnh đi oxit
CO2: cacbon đioxit (thường gọi là khí cacbonic)

- Phân loại phản ứng em xếp theo 3 loại được học sau:
+ phản ứng hóa hợp
+ phản ứng phân hủy
+ phản ứng thế
+ phản ứng hóa hợp.
Với bài trên thì em có thể xếp cả 5 PTHH đầu thuộc phản ứng hóa hợp
PTHH cuối cùng thuộc phản ứng oxi hóa khử.

11:37 - 17/04/2020

Minh Hà
Cho 10,8 gam Al tác dụng với 8,96 lít khí oxi ở đktc tạo ra Al2O3. Cho phản ứng xảy ra xong , cho biết: a) Chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? b) Tính khối lượng Al2O3 tạo thành

16:00 - 14/04/2020

Minh Hà
Đốt cháy hoàn toàn một lượng sắt cần phải dùng 17,92 lít khí oxi ở đktc tạo ra Fe3O4. a) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứngb) Tính khối lượng Fe3O4 tạo thành

15:59 - 14/04/2020

Trần Tấn Thịnh
cho em hỏi vì sao giả sử oxi phản ứng hết mà kết luận là oxi dư và lưu huỳnh hết vậy â

21:06 - 11/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
giả sử O2 pư hết thì số mol S pư ta tìm được theo O2 là 0,15 mol trái với đầu bài S cho chỉ có 0,1 mol thôi => vô lí.
Do vậy giả sử sai, O2 phải dư và S pư hết mới đúng em nhé!

08:26 - 13/04/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !