Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tạ Bảo Ngọc: oxit lưỡng tính có tác dụng vs dd HCl và NaOH ko ạ?
19:54 pm - 26/07/2018
Quang Hoàng

Có nhé bạn

19:56 pm - 26/07/2018
Quang Hoàng

Riêng Cr2O3 thì chú ý điều kiện mới biết phản ứng hay không nhé

20:01 pm - 26/07/2018
Tạ Bảo Ngọc điều kiện gì vậy ạ
14:58 pm - 27/07/2018
Quang Hoàng HCl đặc nóng hoặc NaOH đặc nóng thì mới phản ứng với Cr2O3 nhé
15:03 pm - 27/07/2018
Phương Mỹ em là hc trò mới nhưng nghe thầy giản em còn hiểu hơn mấy thầy trên lớp giản nữa ạ
14:47 pm - 15/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quang Huy: axit la j ak
06:00 am - 26/07/2018
Hải Dươngg

axit là chất khi tan trong nước điện li cho H+ hoặc cũng có thể định nghĩa axit là sản phẩm của phản ứng giữa oxit axit và H2O. VD: HNO3, H2SO4, HCOOH, CH3COOH,.....

06:13 am - 26/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hà Thu: Giả giùm e bài này vs ạ:Rót V ml dung dịch NaOH 2M vào cốc đựng 300 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,25M thu được một kết tủa. Lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. tính V.
09:07 am - 24/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nAl2(SO4)3 = 0,3.0,25 = 0,075 (mol)

nAl2O3 = 5,1 : 102 = 0,05 (mol)

Khi cho NaOH vào dd Al2(SO4)3 có thể xảy ra các phản ứng sau:

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓  (1)

NaOH  + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O            (2)

Nung kết tủa Al(OH)3 xảy ra phản ứng:

2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O                     (3)

0,1            ←         0,05                  (mol)

TH1: Cho V ml NaOH vào dd Al2(SO4)3 chỉ xảy pư (1), lượng kết tủa thu được bằng lượng sinh ra ở (1)

Theo (1): nNaOH = 3nAl(OH)3 = 3. 0,1 = 0,3 (mol)

=> VNaOH = 0,3: 2 = 0,15 (lít) = 150 (ml)

TH2: Xảy ra cả (1) và (2), lượng Al(OH)3 đem nung là còn dư sau (1) và (2)

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓  (1)

0,45 ←0,075 →0,15                                            (mol)

NaOH  + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O            (2)

0,05    ← (0,15-0,1)                                             (mol)

∑ nNaOH (1) +(2) = 0,45 + 0,05 = 0,5 (mol)

=> VNaOH = 0,5: 2 = 0,25 (mol)

 

09:53 am - 24/07/2018
Phương Mỹ Ttt ak
14:49 pm - 15/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đàm Kim Dung: đọc là "tri" thay vì t ri có được ko ạ
12:42 pm - 22/07/2018
Hello hello

Mình nghĩ bạn nêb đọc t ri nhé

12:48 pm - 22/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nhok Con: thấy ơi bài này giải ntn ạ?
10:02 am - 22/07/2018
Nhok Con cho 150g dd K2SỎ3 7,6% vào 250g dd H2SO4 9,8%. tìm C% dd thu được
10:04 am - 22/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

\(\begin{gathered}
m{K_2}S{O_3} = \frac{{m{\text{d}}d.C\% }}{{100\% }} = \frac{{150.7,6}}{{100}} = 11,4(g) \hfill \\
n{K_2}S{O_3} = \frac{m}{M} = \frac{{11,4}}{{158}} = \frac{{57}}{{790}} \approx 0,072(mol) \hfill \\
m{H_2}S{O_4} = \frac{{250.9,8\% }}{{100\% }} = 24,5\,(g) \hfill \\
n{H_2}S{O_4} = \frac{{24,5}}{{98}} = 0,25\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

                          K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Ban đầu  (mol)  0,072       0,25

Phản ứng (mol) 0,072 → 0,072 → 0,072 →0,072

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd sau  = mdd K2SO3 + mdd H2SO4 – mSO2

                = 150 + 250 – 0,072.64 = 395,392 (g)

mK2SO4 = 0,072. 174 = 12,528 (g)

mH2SO4  pư = 0,072.98 = 7,056 (g)

=> mH2SO4 dư = mH2SO4 bđ – m H2SO4 pư = 24,5 – 7,056 = 17,444 (g)

\(\begin{gathered}
C\% {K_2}S{O_4} = \frac{{m{K_2}S{O_4}}}{{m\,dd\,sau}}.100\% = \frac{{12,528}}{{395,392}}.100\% = 3,17\% \hfill \\
C\% {H_2}S{O_4}\,du = \frac{{7,056}}{{395,392}}.100\% = 1,78\% \hfill \\
\end{gathered} \)

09:54 am - 23/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Yến Nhi: thầy cho em hỏi oxit trung tính có thể tác dụng với gì ạ
20:47 pm - 20/07/2018
❤Wilby❤ Oxit trung tính chỉ tác dụng với O2 như CO+O2---->2CO2
09:22 am - 21/07/2018
❤Wilby❤ NO cũng tác dụng với O2
09:23 am - 21/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa oxit trung tính là oxit không tác dụng với axit và bazo. Nhưng nó vẫn có một số tính chất hóa học khác em nhé!
Khi học nên cao em sẽ nắm rõ hơn
Ví dụ: 

\(\begin{gathered}
CO + FeO\xrightarrow{{{t^0}}}Fe + C{O_2} \hfill \\
2CO + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}\,cao}}2C{O_2} \hfill \\
2NO + {O_2}\xrightarrow{{}}2N{O_2} \hfill \\
\end{gathered} \)

10:53 am - 21/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Duy Hiệu: oxit lưỡng tính là sao ạ
17:42 pm - 19/07/2018
Hello hello

Oxit lưỡng tính là oxit vừa td với bazo vừa td với oxit

Các oxit lưỡng tính là: Al2O3; ZnO

Pthh:

ZnO + HCl -----> ZnCl2 + H2O

ZnO + H2O + Ca(OH)2-----> CaZnO2

Al2O3 + 6HCl----> 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + NaOH + H2O----> NaAlO2

Lưu ý: Khi oxit lưỡng tính td bazo thì lúc td bazo bao giờ cx td với nc ms xảy ra p.ứ

 

18:18 pm - 19/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Krayat Nguyễn: Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.
11:39 am - 10/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa đầu bài em hỏi thiếu đúng k?
08:52 am - 11/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ thị hồng: Hoà tan6.2 Nao vào H2O 20g dd x .tính Thể tích CO2(đktc) td x thu được NaCO3.,tính C%NaCO3
13:44 pm - 08/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nNa2O = 6,2 : 62 = 0,1 (mol)

Na2O + H2O → 2NaOH

0,1                → 0,2                        (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

0,2          → 0,1   → 0,2                     (mol)

Khối lượng dung dịch sau:

mdd sau = mNa2O + mCO2 + mH2O

            = 6,2 + 0,1.44 + 20 = 30,6 (g)

\(C\% N{a_2}C{O_3} = \frac{{{m_{N{a_2}C{O_3}}}}}{{m{\,_{dd\,sau}}}}.100\%  = \frac{{0,1.106}}{{30,6}}.100\%  = 34,64\% \)

08:37 am - 09/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Luong: a) viết pthh b)Tính CM của dung dịch sau phản ứng
15:33 pm - 04/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Cô giải đáp cho em r nhé!
09:19 am - 05/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thu Luong: cho 13g kẽm vào 200ml dung dịch H2SO4 2M
15:32 pm - 04/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nZn = 13 :65 = 0,2 (mol) ; nH2SO4 = 0,2.2 = 0,4 (mol)

PTHH:                       Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo PTHH: (mol)    1           1

Theo đề bài: (mol)   0,2        0,4

Ta thấy                    0,2/1  <  0,4/1

=> Zn phản ứng hết, H2SO4 dư. Mọi tính toán theo số mol của Zn

nH2SO4 pư = nZn = 0,2 (mol) => nH2SO4 dư = 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol)

nZnSO4 = nZn = 0,2 (mol)

CM H2SO4 dư = nH2SO4 : V = 0,2 : 0,2 = 1 (M)

CM ZnSO4 = nZnSO4 : V = 0,2 : 0,2 = 1 (M)

09:19 am - 05/07/2018
Đỗ thị hồng Cho 1 lượng dd HCl 10% vua du td 23,2 g Fe2O3 .C% muối
18:34 pm - 09/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nFe2O3 = 23,2 : 160 = 0,145 (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

0,145 →0,87   →0,29                    (mol)

mHCl = 0,87.36,5 = 31,775 (mol)

mddHCl = mHCl.100% : 10% = 31,775.100 :10 = 317,75 (g)

mdd sau = mFe2O3 + mHCl = 23,2 + 317,75 = 340,95 (g)

mFeCl3 = 0,29. 162,5 = 47,125(g)
\(C\% FeC{l_3} = \frac{{{m_{FeC{l_3}}}}}{{m{\,_{dd\,sau}}}}.100\%  = \frac{{47,125}}{{340,95}}.100\%  = 13,82\% \)

08:45 am - 10/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hà Thu: giải giùm e bài này vs ạ: viết các PTHH trực tiếp điều chế HCl,H2SO4,HNO3
20:33 pm - 27/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa không cho từ nguyên liệu ban đầu là gì à em?
Vậy em có thể viết theo phương trình sau:

H2 + Cl2 \(\xrightarrow{{a\,s}}\) 2HCl

SO3 + H2O \(\xrightarrow{{{V_2}{O_5},{{450}^0}C}}\) H2SO4

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

08:24 am - 28/06/2018
Nguyễn Thị Hà Thu thêm bài này vs ạ; Chỉ đc dùng thêm 1 hóa chất hãy nhận biết 5 dd: HCl,H2SO4,NaOH,Ba(OH)2,Na2SO4
20:59 pm - 29/06/2018
Hello hello

Dùng quỳ tím

Màu đỏ: HCl; H2SO4

Màu xanh: Ba(OH)2; NaOH

Ko ht: Na2SO4

Cho Na2SO4 vào Ba(OH)2 và NaOH có kết tủa là Ba(OH)2 ko ht NaOH

07:05 am - 30/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trần văn mạnh: làm cách nào để phân biệt ôxit lưỡng tính và ôxit trung tính ạ
10:08 am - 23/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Em học thuộc luôn nhé:
oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, Cr2O3
oxit trung tính: NO, CO, N2O
11:39 am - 23/06/2018
trần văn mạnh chỉ có vậy thôi ạ cô
16:29 pm - 23/06/2018
trần văn mạnh em cảm ơn cô ạ
16:29 pm - 23/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa uh, chương trình học của em chỉ cần nắm vậy là được em nhé!
08:35 am - 25/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yumy Trần: Bằng phương pháp hóa học hãy tinh chế.
16:32 pm - 20/06/2018
Yumy Trần O2 lẫn CO2,FeO lẫn ZnO,Cu lẫn AL203 và CuO và Feo ; CO2 lẫn O2
16:35 pm - 20/06/2018
Yumy Trần Giup em
16:35 pm - 20/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa - O2 lẫn CO2 cho qua dd nước vôi trong dư, CO2 bị giữ lại, khí thoát ra là O2 => Thu được O2 tinh khiết
CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
- FeO lẫn ZnO cho qua dd NaOH dư, ZnO tan hết trong, lọc chất rắn còn lại không tan ta thu được FeO
ZnO + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2O
- Al2O3 lẫn CuO và FeO cho qua dd NaOH dư, chỉ có Al2O3 tan, chất rắn: CuO, FeO không tan, lọc loại bỏ.
+ Dd thu được là NaAlO2 và NaOH dư. Sục khí CO2 dư vào thu được kết tủa Al(OH)3, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

2Al(OH)3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Al2O3 + 3H2O
+ CO2 lẫn O2 cho qua dd nước vôi trong dư, CO2 bị giữ lại, khí thoát ra là O2 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ +  H2O
Lọc bỏ kết tủa thu được CaCO3, nung trong không khí đến khối lượng không đổi và thu khí sinh ra ta thu được CO2  tinh khiết.

CaCO3  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO + CO2

16:50 pm - 20/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tâm Trần: Cân 10,6g na2co3 cho vào cốc chia độ cho nước vào cốc và khuấy cho tan hết đến vạch 200ml ta được dd na2co3 có D=1,05g/ml tính c% và cM của dd
10:32 am - 17/06/2018
Hello hello

DNa2CO3=m/v=1,05

=>mdd Na2CO3=1,05.200=210 (g)

C%= mct/mdd.100%= 10,6/210.100% sấp xỉ 5,05%

Số mol Na2CO3= 10,6/(46+12+48)=0,1

200 ml=0,2 (l)

CM= n/v= 0,1/0,2=0,5 M

08:22 am - 18/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Dương: hòa tan hỗn hợp các chất rắn gồm k2O, khco3, bacl2, nh2cl có cùng số mol vào
08:22 am - 14/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Cô chưa hiểu ý em hỏi là gì? em hỏi rõ hơn nhé!
08:31 am - 14/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thế Hưng: Hòa tan hoàn toàn 40g hỗn hợp gồm Fe, Fe2O3, CuO bằng 710g dung dịch HCl 7,3% vừa đủ được dung dịch A và 4,48 lít H2 đktc. Tính % m từng chất. Tìm C% của chất trong dung dịch thu được.
11:42 am - 12/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

\(\begin{gathered}
{n_{{H_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,(mol) \hfill \\
{m_{HCl}} = \frac{{710.7,3\% }}{{100\% }} = 51,83(g) \hfill \\
{n_{HCl}} = \frac{{51,83}}{{36,5}} = 1,42\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

Gọi số mol của Fe2O3 và CuO là x và y (mol)

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,2 ← 0,4                 ← 0,2 (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

x        → 6x     → 2x                    (mol)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

y       → 2y   →  y                  (mol)

Ta có:

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{HCl}} = 0,4 + 6x + 2y = 1,42} \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 56.0,2 + 160x + 80y = 40} \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > \left\{ \begin{gathered}
6x + 2y = 1,02 \hfill \\
160x + 80y = 28,8 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,15 \hfill \\
y = 0,06 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\% F{e_2}{O_3} = \frac{{0,15.160}}{{40}}.100\% = 60\% \hfill \\
\% CuO = \frac{{0,06.80}}{{40}}.100\% = 12\% \hfill \\
\% Fe = 100\% - 60\% - 12\% = 28\% \hfill \\
\end{gathered} \)

Khối lượng dung dịch sau: mdd sau  = mhh + mdd HCl - mH2  = 40 +710 – 0,2.2 = 749,6 (g)

\(\begin{gathered}
C\% FeC{l_2} = \frac{{{m_{FeC{l_2}}}}}{{m{\,_{dd\,sau}}}}.100\% = \frac{{0,2.127.100\% }}{{749,6}} = 3,39\% \hfill \\
C\% FeC{l_3} = \frac{{0,3.162,5}}{{749,6}}.100\% = 6,50\% \hfill \\
C\% CuC{l_2} = \frac{{0,06.135}}{{749,6}}.100\% = 1,08\% \hfill \\
\end{gathered} \)

12:06 pm - 12/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thế Hưng: Cho 8g MgO vào 200g dung dịch HCl 14,6% phản ứng xong dung dịch thu được chứa C% các chất là ?
11:13 am - 12/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

\(\begin{gathered}
{n_{MgO}} = \frac{8}{{24 + 16}} = 0,2\,(mol) \hfill \\
{m_{HCl}} = \frac{{{m_{dd}}.C\% }}{{100\% }} = \frac{{200.14,6\% }}{{100\% }} = 29,2\,(g) \hfill \\
{n_{HCl}} = \frac{{29,2}}{{36,5}} = 0,8(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

               MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Ban đầu: 0,2         0,8                               (mol)

Phản ứng: 0,2 →   0,4   → 0,2                  (mol)

Sau pư :      0        (0,8- 0,4)  0,2               (mol)

Dung dịch sau phản ứng có chứa:  0,2 mol MgCl2 và 0,4 mol HCl dư

mMgCl2 = 0,2. ( 24 + 2.35,5) = 11,9 (g)

mHCl dư =  0,4 (1+ 35,5) = 14,6 (g)

Khối lượng dung dịch sau: mdd sau = mMg + mdd HCl = 8 + 200 = 208 (g)

\(\begin{gathered}
C\% MgC{l_2} = \frac{{{m_{MgC{l_2}}}.100\% }}{{{m_{dd\,sau}}}} = \frac{{11,9.100\% }}{{208}} = 5,72\% \hfill \\
C{\% _{HCldu}}{ = _{\frac{{{m_{HCldu}}}}{{m\,dd\,sau}}}}.100\% = \frac{{14,6}}{{208}}.100\% = 7,02\% \hfill \\
\end{gathered} \)

 

11:25 am - 12/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Sailor Mercury: Axit là gì và bazo là gì ạ thưa cô?Em không thể nắm vững được các khái niệm,ví dụ của oxit bazo,oxit axit,thế nào là dd Bazo hay dd Axit
10:40 am - 08/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa - axit: gồm có 1 hay nhiều nguyên tử Hidro liên kết với gốc axit: Vd: HCl, H2SO4, HNO3, H2S, H2SO3...
- bazơ: gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm -OH : vd: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2
- dd axit: là các axit ở dạng khí khi tan trong nước tạo thành dd axit, hoặc oxit axit khi tan trong nước tạo thành dd axit
+ ví dụ: khí HCl tan trong nước tạo thành dd axit ( sự hòa tan vật lí)
khí SO3 tan trong nước tạo thành dd axit  ( sự hòa tan hóa học)
SO3 + H2O ---> H2SO4
- dd bazo: là các bazo ở dạng rắn tan trong nước tạo thành dd bazơ, hoặc các oxit baz ơ khi tan trong nước tạo thành dd bazơ
+ ví dụ: chất rắn NaOH hòa tan trong nước tạo thành dd bazơ NaOH ( sự hòa tan vật lí)
oxit bazơ Na2O tan trong nước tạo ra dung dịch bazơ
Na2O + H2O ---> 2NaOH
13:43 pm - 08/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vu pham minh quan: tương ứng là gì vậy cô ?
17:01 pm - 06/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa em hiểu thế này nhé:
ví dụ: bazo tương ứng của Na2O là NaOH
bazo tương ứng của CaO là Ca(OH)2
08:17 am - 07/06/2018
Lâm Quỳnh Anh e chưa hiểu lắm phần này ạ
19:36 pm - 23/07/2018
Hello hello

 

Bạn hiểu đơn giản nt này nè

Al2O3 thì bazo tương ứng là Al(OH)3 (cứ tưởng tượng Al2O3 + H2O để có bazo tương ứng là Al(OH)3 , bazo lúc nào cũng có nhóm OH hết đó là sự kết hợp kim loại và nhóm OH, khi kim loại kết hợp nhóm OH thì cứ căn theo hóa trị kim loại mà viết đc Al(OH)3 (mặc dù Al2O3 ko td đc với nước, nhưng cứ nghĩ là vậy)

Na2O bazo tương ứng là NaOH ( đó là Na2O + H2O để tạo ra bazo tương ứng là NaOH

CaO bazo tương ứng là Ca(OH)2 ( đó là CaO + H2O để tạo ra bazo tương ứng Ca(OH)2)

Nói chung mỗi oxit bazo muốn ra bazo tương ứng thì cứ nghĩ cho td với nước để tạo ra bazo tương ứng đó là sự kết hợp kim loại + OH

 

22:55 pm - 23/07/2018
Tạ Bảo Ngọc lấy bazo tương ương ứng để làm gì ạ?
19:49 pm - 26/07/2018
GV Hóa - Hồng Hoa để em hiểu là oxit bazo này tương ứng với bazo nào. 
giống như việc ví dụ:
bạn A  tương ứng con ruột nhà ông A
bạn B tương ứng con ruột nhà ông B
Cái này là quy định và bắt buộc em phải học thuộc nhé! nó là kết quả của sự thực nghiệm các nhà khoa học chứng minh tìm ra và khái quát lại bằng định nghĩa. mình học và chấp nhận chứ k thể giải thích được tại sao lại lấy tương ứng để làm gì em nhé!
08:28 am - 27/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Sailor Mercury: Nếu học không giỏi về PTHH thì khi em học các phản ứng trong sgk ( tác dụng với...) thì có áp dụng được bài tập không ạ?
18:16 pm - 31/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa vậy em có thể vào link sau để tự học và làm bài tập em nhé:
https://hoahoc247.com/hoa-hoc-lop-8-c148.html
08:21 am - 13/06/2018
trần thị phương loan cô ơi, sao em vào link mà chẳng thấy gì vậy ạ?
21:16 pm - 07/08/2018
trần thị phương loan khi em bật thử 1 bài bất kì mà k thấy video nào vậy ạ?
21:18 pm - 07/08/2018
GV Hóa - Hồng Hoa em đảm bảo là mình copy đúng địa chỉ link để truy cập nhé.
C vẫn vào được
08:28 am - 08/08/2018
GV Hóa - Hồng Hoa là sao em nhỉ? nếu em đã mua khóa học thì em vào "bài giảng đã mua" để xem nhé! không có video trừ khi bài giảng đó chưa đến ngày phát hành, em phải đợi đến ngày phát hành mới xem được. Ngày phát hành ghi ngay bên cạnh của tên bài giảng
08:30 am - 08/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Sailor Mercury: Thầy ơi,em chưa hiểu phần bài tập 2 cho lắm ạ.
10:02 am - 13/05/2018
GV Hóa - Hồng Hoa 1 số oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3 em nhé!
08:51 am - 31/05/2018
Nguyễn Đức Thái Nam H2O co phai la oxit khong thay?
21:10 pm - 03/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa H2O không phải là oxit em nhé!
08:42 am - 04/06/2018
trần thị phương loan cô ơi, tại sao bên trên cô viết tất cả các oxit axit đều t/d với dd NAOH mà sao xuống dưới lại t/d với oxit bazơ vậy ạ?
20:54 pm - 07/08/2018
Quang Hoàng

oxit axit tác dụng với oxit bazo nữa mà em

20:57 pm - 07/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!