Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
1Employees cannot be discriminated____race A. on grounds of B. for reason of C. with good cause. D.a matter of . tại sao đáp án là A ạ? 2.have you thought what the ___might be if you did not win your case in court? A.implications B. connotations C.results D.applications em dịch nghĩa thì từ result là phù hợp nhất mà đáp án là A .
19:53 pm - 31/07/2018
GV Anh - Linh Sương
1. on grounds of: vì lý do (gì đó)
Tạm dịch: Công nhân không nên bị phân biệt đối xử chỉ vì chủng tộc.
2. implication (of something) (for something) a possible effect or result of an action or a decision: ảnh hưởng/ kết quả có thể xảy ra do một hành động hay quyết định nào đó.
Tạm dịch: Bạn có thể nghĩ những hậu quả có thể có nếu bạn không thắng phiên tòa này không?
08:56 am - 01/08/2018
Lâm thị Quỳnh châu
Có cụm từ for reason of vs a matter of ko cô
15:13 pm - 02/08/2018
Mod Anh - Thu Trang

Có bạn nhé! Tuy nhiên trong câu này thì 2 cụm đấy dùng không phù hợp.

16:29 pm - 02/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
it was an impressive building but it wasn't to my taste => impressive......
15:30 pm - 17/07/2018
Hải Dươngg

Impressive As That Building Wasn't To My Taste

15:48 pm - 17/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
it wasn't a good idea for me to spend all money on beer and cigarettes, but i did (up) => i wish......................................my money on beer and cigarettes
22:11 pm - 26/06/2018
GV Anh - Linh Sương
I wish I hadn't used up all money on beer and cigarettes.
10:41 am - 27/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
Last month he expperienced a serrious accident wwhich left him physically _____ (A.handicap B.handicapped C.handicapping D.handicaps
18:58 pm - 23/06/2018
GV Anh - Linh Sương
Đáp án B bạn nhé! 
S + left + (adv) + adj
08:40 am - 24/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
People often think that Peter is his twin brother, (mix.) ?
20:43 pm - 17/06/2018
GV Anh - Linh Sương
Bạn có thắc mắc gì với câu này nhỉ?! @.@
08:14 am - 18/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
He often went to countryside with his mother as children (would). đây là cấu trúc gì ạ, viết lại ntn ạ
20:39 pm - 17/06/2018
GV Anh - Linh Sương
He often went to countryside with his mother as children.
Có thể viết lại là: He would often go to the countryside with his mother as children.  
08:16 am - 18/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
lankrongpa:
mon tieng anh cua em nhu la bi mat goc em phai chon khoa hoc nao a
06:39 am - 17/06/2018
Hải Dươngg

http://tuyensinh247.com/mon-tieng-anh-khoa-xoa-mu-k678.html

09:01 am - 17/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
cho e hỏi thường có cấu trúc by far + so sánh nhất là để nhấn mạnh ạ?
12:59 pm - 10/06/2018
Hải Dươngg

đúg-rồiƠa

14:59 pm - 10/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
cô ơi cô có thể nêu cho em những lợi ích của âm nhạc k ạ
14:21 pm - 09/06/2018
Hải Dươngg

. Music makes you feel happier 

Music gives you more motivation

 Music reduces stress and improves health

 Music helps you sleep better

Music helps reduce the risk of depression

Music helps you eat less

 Music helps you stay alert while driving

Music enhances learning and memory

Pain relief music

 Music helps keep the brain healthy as you age

15:10 pm - 09/06/2018
08:29 am - 10/06/2018
Hải Dươngg
Bạn triển khai hộ tớ nhé
08:29 am - 10/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
cô ơi cô có những bài reading về tầm quan trọng của âm nhạc ko cô
14:21 pm - 09/06/2018
Hải Dươngg

Bạn có thể dựa vào những phần ở trên mình gợi ý rồi triển khai bạn nhé 

15:10 pm - 09/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
In the unlikely event of a fire, please do not use the lift.=> should there be a fire, please do not use the lift. cô ơi cấu trúc gì v cô
09:50 am - 09/06/2018
GV Anh - Linh Sương
Đây là câu đảo ngữ của điều kiện loại 1 bạn nhé! 
If S + HTĐ, câu mệnh lệnh => Should + S + V, câu mệnh lệnh
In the unlikely event of a fire = If there is unlikely event of a fire.
11:14 am - 09/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
It costs about fifty dollars to have a tooth filled. Cô ơi tại sao phải chia là filled ạ?
19:37 pm - 06/06/2018
Hải Dươngg

Cấu trúc câu bị động đặc biệt: S + have/get + sth + P2

06:16 am - 07/06/2018
Hải Dươngg

Cấu trúc câu bị động đặc biệt: S + have/get + sth + P2

06:16 am - 07/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Lan Phương:
Cô ơi khóa học này vĩnh viễn hả cô
14:57 pm - 17/05/2018
Mod Anh - Thu Trang

Không bạn ạ. Khóa chỉ kéo dài đến 01/07/2018 thôi nhé

23:25 pm - 17/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
Talk about natural disasters and ways to prepare for them. Cô hướng dẫn em làm đoạn topic hấp dẫn với ạ :v
16:38 pm - 12/05/2018
Hải Dươngg

Natural disasters can be storms, floods, droughts, earthquakes, ...

Disaster is very dangerous and it can kill, destroy homes and human property

Natural disasters are weather events that are caused by environmental pollution, the influence of nature, ..

Natural disaster prevention and protection is to keep the environment clean and beautiful, to limit the impact of environmental pollution, to always monitor the weather to have appropriate residence and prevention.

Thiên tai có thể là bão , lũ lụt , hạn hán ,động đất ,...

thiên tai rất nguy hiểm và nó có thể giết hại , tàn phá nhà cửa và tài sản của con người

Thiên tai là những hiện tượng thời tiết mà nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường , sự ảnh hưởng của thiên nhiên ,..

Cách phòng chống thiên tai là giữ môi trường xanh sạch đẹp , hạn chế tác nhân ô nhiễm môi trường , cần luôn theo dõi hiện tượng thời tiết để có cách cư trú và phòng tránh thích hợp

05:46 am - 13/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
Three/ victims/take/shelter morning
08:37 am - 12/05/2018
GV Anh - Linh Sương
Yêu cầu đề bài là gì bạn nhỉ?
Three victims were taken to the shelter this morning. 

09:37 am - 12/05/2018
Lâm thị Quỳnh châu
Three/victims/take/shelter/medical/treatment/this morning?
09:48 am - 12/05/2018
GV Anh - Linh Sương
Were three victims taken to the shelter for medical treatment this morning?
08:46 am - 14/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
: The typhoon/gone/but/its remain/long/this area.cô giúp e vs
08:36 am - 12/05/2018
GV Anh - Linh Sương
The typhoon has gone but its damage remains long in this area. 
Because the residents had informed earlier about this earthquake the/damage was not significant.

09:52 am - 12/05/2018
Lâm thị Quỳnh châu
Has gone ở ngoài sau là hiện tại đơn vẫn được ạ ??
09:54 am - 12/05/2018
Lâm thị Quỳnh châu
A boy/trap/two hours/debris/earthquake/yesterday làm như nào cô
09:57 am - 12/05/2018
GV Anh - Linh Sương
A boy was trapped in two hours with debris of the earthquake yesterday.
08:47 am - 14/05/2018
GV Anh - Linh Sương
Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại đơn vẫn kết hợp được với nhau trong 1 câu bạn nhé!
08:49 am - 14/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
Because/residents/in earthquake/the/damag significant. Cô ơi giúp em với
08:36 am - 12/05/2018
GV Anh - Linh Sương
Because residents were in earthquake the damage was significant. 
Ad ko rõ yêu cầu đề bài là gì nên chỉ thêm từ để hoàn thành câu thôi bạn nhé!
09:42 am - 12/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm thị Quỳnh châu:
cô ơi vai trò trog tương lai của khoa học và công nghệ là gì ạ? Cô giúp em với (em đã khai thác về modern medicine, còn lĩnh vực nào nữa ạ? )
10:07 am - 07/05/2018
Hải Dươngg

In the field of economy - society, science and technology has really promoted the increase of material wealth, improve the quality of products to meet the increasing demand of human consumption.

Science and technology directly affect labor productivity, reduce labor intensity, reduce costs, production costs, significantly reduce the rate of material consumption, increase the rate of gray matter in the structure. 

11:23 am - 07/05/2018
Lâm thị Quỳnh châu
the role of email thì sao ạ? giúp e vs
21:40 pm - 08/05/2018
GV Anh - Linh Sương
Emails help contacting and exchanging messages and documents between people become faster and more convenient. 
They help to save important documents and manage documents better.
08:39 am - 09/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Nguyễn:
cách áp dụng câu điều kiện loại 3
09:16 am - 04/05/2018
Tuấn Nguyễn
với lại cô chỉ cho em cách phát ba âm
09:20 am - 04/05/2018
Mod Anh - Tùng Lâm

Em muốn hỏi cách phát âm 3 âm nào nhỉ?

20:32 pm - 04/05/2018
Mod Anh - Tùng Lâm

Em muốn hỏi cách phát âm 3 âm nào nhỉ?

20:32 pm - 04/05/2018
Tuấn Nguyễn
dạ là cách nhận biết từ vựng nhấn âm
21:18 pm - 04/05/2018
09:10 am - 05/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vinh Nguyen:
Cách Làm bài ngữ pháp tốt là j vậy cô
17:32 pm - 13/04/2018
GV Anh - Linh Sương
Cách làm bài ngữ pháp tốt nhất là nắm chắc lý thuyết, xem các vi dụ và áp dụng vào bài tập bạn nhé!
07:48 am - 14/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đậu Thị Như Quỳnh:
cô ơi bí quyết để làm tốt bài nghee ạ
21:11 pm - 11/04/2018
GV Anh - Linh Sương
Em luyện nghe và làm bài tập nghe nhiều nhé!
08:36 am - 12/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ngọc Khánh:
h em hk để kiếm 6 điểm anh liệu có kịp k ạ
21:27 pm - 03/04/2018
GV Anh - Linh Sương
Vậy bạn học luôn khóa luyện đề có video chữa. Trong quá trình giảng bải cô có ghi chú công thức gì thì bạn ghi lại để học nhé!
08:32 am - 04/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Tính:
Sao e nộp tiền mà hệ thống bảo đang bảo trì là sao ạ, bảo giờ bảo trì xong ạ
23:40 pm - 28/03/2018
GV Anh - Linh Sương
Bạn gọi vào số điện thoại 0962 951 247 Ad sẽ gọi lại hỗ trợ nha!
08:58 am - 29/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Truc Ly:
E đag là hs lớp 11, có khoá học luyện thi THPT quôc gia 2019 k v cô
14:21 pm - 11/03/2018
Mod Anh - Thu Trang

Hiện tại chưa có khóa luyện thi THPTQG 2019 bạn nhé. Bạn có thể ôn tập kiến thức trước ở các khóa ôn thi THPTQG 2018. Vì kiến thức thi là giống nhau, chỉ khác là năm 2019 sẽ thi thêm kiến thức lớp 10 thôi.

16:03 pm - 11/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phổi Bò:
Hơn 1 nửa chuyên đề đến hết tháng 4 mới phát hành. Chào thua tuyensinh247 đó. Mất 700k mua khoá học mà chả học đc gì
23:29 pm - 08/03/2018
GV Anh - Linh Sương
Bạn xem lịch phát hành của toàn khóa giúp Ad nhé! Vì cô giảng chi tiết cho các bạn dễ hiểu nên số lượng bài giảng lên đến vài trăm lịch phát hành dày đặc mỗi ngày ít nhất 1 bài, hơn nữa học đến 1/7/2018 mới hết hạn thì khóa học trong tháng 5 phát hành xong là đúng rồi bạn à! Vì các video đều mới toanh GV quay đến đâu là phát hành cho các bạn học luôn đến đó.
09:06 am - 09/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Hồng Mận:
chỉ cần hk khóa hk 699k nay thôi pk chị
10:39 am - 14/02/2018
Mod Anh - Tùng Lâm

Đúng rồi em nha!

19:23 pm - 14/02/2018
Đinh Hồng Mận
hk khoa hk nay nham mục đích tốt nghiệp hay đai hk a
10:00 am - 20/02/2018
GV Anh - Linh Sương
Khóa này thi tốt nghiệp hay đại học đều được em nhé!
08:40 am - 21/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Hồng Mận:
em ms đăng kí khóa hk mà ko bt bắt đầu từ chuyên đề nào cả
17:58 pm - 10/02/2018
Mod Anh - Tùng Lâm

Em học chuyên đề ngữ âm trước nhé

19:14 pm - 10/02/2018
Đinh Hồng Mận
xong đến hk chi nx chị
09:35 am - 11/02/2018
Mod Anh - Tùng Lâm

http://tuyensinh247.com/co-hoang-xuan-khoa-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-anh-nam-2018-k393.html

Em cứ học lần lượt các chuyên đề trong khoá học nhé. Nếu em cảm thấy mình yếu phần nào nhất có thể học trước để có thời gian ôn tập nha!

15:07 pm - 11/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
VŨ VĂN TIẾN:
cô ơi,e cx có một chút gốc tiếng anh cơ bản ve ngữ pháp nhưng e lại mất vốn từ vựng trầm trọng thì e học có kịp không ạ
20:06 pm - 16/01/2018
Bùi Nhật Minh:
Cô dạy hay và xinh lắm, love u
00:16 am - 17/12/2017
Thanh Trúc:
cô ơi nếu e học ở đây thì có đc nghe và nói ko cô
20:24 pm - 27/11/2017
GV Anh - Linh Sương
Em được luyện nghe ở khóa Luyện thi vào lớp 10 thí điểm nha! Để luyện các kỹ năng em luôn khóa luyện thi vào lớp 10 chương trình mới của cô Quang Thị Hoàn nha!
16:03 pm - 30/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!