Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
dangkhoa2211: verry godd
21:23 pm - 05/09/2018
dangkhoa2211: quá chuẩn
21:23 pm - 05/09/2018
dangkhoa2211: cô giảng hơi bị hay
21:22 pm - 05/09/2018
Nguyễn Phương Thúy: cô giảng hay lắm ạ,con cảm ơn cô nhiều ạ
10:46 am - 22/08/2018
Tuyết Mai hello
08:43 am - 26/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuyết Mai: dạ có
07:53 am - 20/08/2018
Tuyết Mai: ai mượn viết z
07:40 am - 20/08/2018
GVHT Văn - Nguyễn Quyên Em có cần cô giúp đỡ gì không?
07:48 am - 20/08/2018
Nguyễn Phương Thúy thưa cô ,các từ yêu,thương,mến có phải từ đồng nghĩa hoàn toàn không ạ?
10:51 am - 22/08/2018
GVHT Văn - Nguyễn Quyên Không em nhé
11:40 am - 22/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
dangkhoa2211: my name is dang khoa
21:21 pm - 17/08/2018
dangkhoa2211: what you name
21:21 pm - 17/08/2018
dangkhoa2211: no no no no
21:20 pm - 17/08/2018
dangkhoa2211: co giang dê hieu gê 09:50 am - 14/08/2018 Trả lời l LÊ NGUYỄN LY NA: CÔ GIẢN CHO EM HỌC TIẾNG VIỆT HAY 09:14 am - 23/06/2018 Trả lời l LÊ NGUYỄN LY NA HOA NẮNG BĂNG MAY 09:15 am - 23/06/2018 Tuyết Mai cô giảng hay quá 14:51 pm - 30/06/2018 GVHT Văn - Nguyễn Quyên 08:14 am - 02/07/2018 Trang Nguyễn Lệ cô giảng dế hiểu gê 09:53 am - 14/08/2018 Đặt câu hỏi và thảo luận...
20:27 pm - 17/08/2018
Trang Nguyễn Lệ: co giang dê hieu gê
09:50 am - 14/08/2018
l LÊ NGUYỄN LY NA: CÔ GIẢN CHO EM HỌC TIẾNG VIỆT HAY
09:14 am - 23/06/2018
l LÊ NGUYỄN LY NA HOA NẮNG BĂNG MAY
09:15 am - 23/06/2018
Tuyết Mai cô giảng hay quá
14:51 pm - 30/06/2018
08:14 am - 02/07/2018
Trang Nguyễn Lệ cô giảng dế hiểu gê
09:53 am - 14/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!