Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Quỳnh Như: xem phiên âm chỗ nào ạ
19:33 pm - 29/07/2018
Mod Anh - Thu Trang

Hiện tại flashcard chưa bao gồm phiên âm. Bạn vui lòng tìm phiên âm của các từ trong link này: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

07:47 am - 30/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh: take up an interest đọc là take upan interest ạ hay đọc kiểu gì ạ
14:47 pm - 14/07/2018
Nguyễn Linh chỉ mk cách ghi nhớ từ vựng vs
15:38 pm - 16/07/2018
Nguyễn Linh up vs an là đọc nối mà
16:20 pm - 16/07/2018
16:46 pm - 16/07/2018
Vũ Khánh Huyền cô ơi cái link kia là trong chương trình lp 11 ạ hay nhưnào ạ
21:04 pm - 18/07/2018
GV Anh - Linh Sương Link đấy là từ vựng theo chủ đề cuộc sống hằng ngày và chương trình phổ thông chung không theo lớp nào hết nhé em!
08:41 am - 19/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh: từ '' give'' đọc là giv hay gi and take ạ
14:45 pm - 14/07/2018
Hải Dươngg

give /ɡɪv

take /teɪk/

 bạn nhé
16:34 pm - 14/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh: từ own đọc là âu hay on ạ
14:43 pm - 14/07/2018
Hải Dươngg

own /əʊn/
bạn nhé

16:35 pm - 14/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh: từ incapable of là nói nối đúng ko ạ . kiểu nghe như họ nói nối từ luôn chứ ko nói cách từ incapable rồi of mà đọc liền đúng ko ạ
14:30 pm - 14/07/2018
Hải Dươngg

Đúng rồi bạn nhé , nối nhanh 

14:31 pm - 14/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!