Bài 30. Từ vựng Unit 2 - Project - tiếng Anh 10 mới (ND giảm tải)

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. food habit
 • 2. health care
 • 3. best possible health care
 • 4. findings
 • 5. compile the findings into a report
 • 6. shop for food
 • 7. prepare meals
 • 8. steak
 • 9. pork
 • 10. please specify
 • 11. add salt to your food
 • 12. present your findings
 • 13. for special occasions

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy