Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Hà vân:
1. She is learns English very well = she is ....................... 2. he can speak English perfectly = he is ..................... Chỉ em với!
19:09 pm - 20/05/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Câu 1 sai đề ạ!

  Câu 2 . He is a perfect english speaker. 

19:12 pm - 20/05/2020
Lê Hà vân
1. He was good..............
21:01 pm - 20/05/2020
Mod Anh - Quốc Toại
@Lê Hà vân: Ad không hiểu ý bạn lắm ạ!
21:06 pm - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Hà vân:
1. She is learns English very well.
19:08 pm - 20/05/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Câu này bỏ " is " mới đúng bạn ạ!

19:08 pm - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!