Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ČŠ乛 One.★ßáςɦ★:
discuss là gì vậy cô
19:58 pm - 18/10/2019
Mod Anh - Vân Hạ

discuss /dɪˈskʌs/(v): thảo luận nha bạn! 

20:04 pm - 18/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tạ khánh phương:
Cô ơi cho e benefits của 5 bức tranh bài 2 đi cô
09:29 am - 08/10/2019
GV Anh - Linh Sương
1. Benefits: Help people to find the correct bus, train and get to the place they want to go to. 2. Benefits: Help them have a have a good meal.
3. Benefits: Help them not be cold in the winter, not have a flu.
4. Benefîts: Help them have a have a good meal.
5. Benefits: Help them have the good knowledge to get a good job and life.
Đây bạn nha!
13:49 pm - 08/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
thanh1976:
Ad gửi cho mình vài bài kt 1 tiết nhék
21:06 pm - 03/10/2019
Trần Trung
cô ơi , mentors nghĩa là gì vậy
21:33 pm - 07/10/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Trần Trung: Mentor (n) người cố vấn

21:35 pm - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
❤๖ۣۜPɦαη ๖ۣۜQυαηɠ❤:
Cô ơi .Cần học những gì để kiểm tra 1 tiết ạ
21:11 pm - 02/10/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Bạn tham khảo chuyên đề này bạn nhé! https://tuyensinh247.com/review-1-units-123-t3802.html Chuyên đề này là chuyên đề cô ôn tập lại Unit 1,2,3 phục vụ cho các bạn kiểm tra 1 tiết. Cô ôn tập rất đầy đủ và chi tiết ngoài ra còn có đề thi thử nữa đó bạn. Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!

21:13 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Huy:
Hello, teacher
09:52 am - 29/09/2019
09:54 am - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Nanasu:
cô ơi có thể ho em xin bảng động từ bất quy tắc (bản in ) được không ạ
14:56 pm - 28/09/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Bạn tham khảo tại đây bạn nhé! https://tienganh247.info/bang-dong-tu-bat-quy-tac-irregular-verbs-a184.html

Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!

17:19 pm - 28/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Khanh:
Hờ ay hay
19:26 pm - 25/09/2019
Nguyễn Thị Thu Huyền:
Tai sao lai co nhieu thay co khac nhau hoi dap, thao luan vay co.
20:39 pm - 03/09/2019
Mod Anh - Quốc Toại

Trong đội ngũ giải đáp và hỗ trợ có 2 Giáo viên hỗ trợ và 4 bạn Mod hỗ trợ nhé bạn!

23:52 pm - 03/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hạ thiên linh ( siting on flower):
1.Choose the best answer to complete the sentence.People move to the city with the hope that they can get___________food and better healthcare. A. bigger B. fewer C. less D. more2.Choose the best answer to complete the sentence.Living in the countryside is healthier than that in the city because in the coutnryside, there is___________traffic. A. more B. fewer C. less D. higher3.Choose the best answer to complete the sentence.We are looking for cheap, clean, ___________ sources of energy. A. effective B. polluting C. harmful D. expensive4.Choose the word that has a different stress pattern from the others. A. consider B. density C. million D. industry5.Choose the word that has a different stress pattern from the others. A. spacious B. comfort C. resource D. traffic6.Choose the best answer to complete the sentence.Overcrowded places have a lot of problems, ___________? A. don’t they B. doesn’t it C. have they D. does it7.Choose the best answer to complete the sentence.___________accidents were recorded this year than last year; 23 cases compared to 42 cases. A. Less B. More C. Lower D. Fewer8.Choose the best answer to complete the sentence.I think in the future cities will be more crowded and the traffic will get___________. A. worse B. worst C. good D. well9.Choose the best answer to complete the sentence.People move to big cities for a better ___________. A. life of standard B. standard living C. standard life D. standard of living10.Choose the word that has a different stress pattern from the others. A. describe B. skyscraper C. violence D. homeless
20:12 pm - 29/08/2019
hạ thiên linh ( siting on flower)
làm thế nào z nhỉ
20:15 pm - 29/08/2019
Mod Anh - Vân Hạ

1, D, more - mọi người đến thành phố để có nhiều thực phẩm hơn

2, C, less - traffic là danh từ không đếm được (ít giao thông hơn)

3, A, effective - tìm kiếm nguồn năng lượng rẻ, sạch và hiệu quả (các từ còn lại là ô nhiễm, đắt đỏ và gây hại thì không hợp lý)

4, consider /kənˈsɪdə(r)/; density /ˈdensəti/; million /ˈmɪljən/; industry /ˈɪndəstri/

=> đáp án A

5, spacious /ˈspeɪʃəs/; comfort /ˈkʌmfət/; resource /rɪˈsɔːs/; traffic /ˈtræfɪk/

=> đáp án C

6, A, don't they => chuyển "overcrowded places" => they, câu ở thì hiện tại đơn, khẳng định => mượn trợ động từ 'do', đưa về dạng phủ định

7, đáp án D => ít vụ tai nạn hơn (accident là danh từ đếm được => dùng fewer)

8, đáp án A => thành phố ngày đông đúc, giao thông ngày càng tệ => so sánh hơn (bad -> worse)

9, đáp án D => standard of living: mức sống

10, đáp án A

describe /dɪˈskraɪb/; skyscraper /ˈskaɪskreɪpə(r)/; violence /ˈvaɪələns/; homeless /ˈhəʊmləs/

20:22 pm - 29/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Trân :
từ participate đọc thế nào ạ
14:27 pm - 15/08/2019
Mod Anh - Quốc Toại

participate (v) / pa:r'tisipeit/ : tham gia  đi với giới từ " in" !

14:30 pm - 15/08/2019
phuongquynhbd
@Mod Anh - Quốc Toại: ấy học lớp mấy trường nào vậy ấy ???😘😍🤩🤗🤔
20:02 pm - 03/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Trân :
Với Topic của unit 3 COMMUNITY SERVICE em viết như thế này đã được điểm tối đa chưa ạ :3 With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. it can be make a difference in our community.It helps society better. So what can we do? It very easy such as clean up neighbourhood, plant trees donate books, recycle rubbish or we can contribute money to charity and Help those in need Those are beautiful actions for us to make society better
14:36 pm - 14/08/2019
GV Anh - Linh Sương
In today's busy life, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. It can make a difference in our community. It helps society better. So what can we do? It very easy to participate in voluntary work such as cleaning up neighbourhood, planting trees, donating books, recycling rubbish or contributing money to charitable organisations to help those in need. Those are meaningful actions we can do to make society better. 

Ad có chỉnh sửa vài chỗ bạn xem qua giúp Ad nhé! Bài viết của bạn như thế này là đạt yêu cầu rồi nha! 
08:19 am - 15/08/2019
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
vâng em cảm ơn ạ :3
14:16 pm - 15/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
tôi là ai:
hay ạ
21:06 pm - 05/08/2019
Đỗ Ngọc Hân:
mấy bài này là thầy cô tự soạn đúng ko ạ
07:35 am - 05/08/2019
Mod Anh - Quốc Toại

Mấy bài giảng này là của thầy cô tự soạn bạn ạ!

10:31 am - 05/08/2019
Khánh -cute-
Lần đàu tiên thấy 1 bài giảng hay và bổ ích như thế này
17:29 pm - 07/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Ngọc Hân:
writing about community services
22:01 pm - 03/08/2019
22:06 pm - 03/08/2019
22:07 pm - 03/08/2019
Mod Anh - Quốc Toại

Bạn tham khảo ạ!

22:08 pm - 03/08/2019
Đỗ Ngọc Hân
mấy bài này là thầy cô tự soạn đúng khoong ạ
07:35 am - 05/08/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đây là những bài văn tham khảo bạn nhé!
08:11 am - 05/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Doanvan Niem:
thua co em dang ki vao ngay mai co giam gia 50% ko a
22:04 pm - 15/07/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Được bạn nhé! Bạn nhớ đăng kí vào ngày mai bạn nhé vì ngày mai là ngày cuối cùng của dịp khuyến mại này bạn nhé! Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!!

22:06 pm - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Việt Tân:
减肥大家活动
08:34 am - 09/07/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Thưa bạn, bạn có vấn đề gì thắc mắc cần phải giải đáp không ạ? Tuyensinh247.com luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn nhé!!

08:48 am - 09/07/2019
Phúc- Đập-Chai
减肥大家活动 là gì?
21:50 pm - 11/07/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Phúc- Đập-Chai: Bạn có vấn đề gì thắc mắc cần phải giải đáp không vậy??

22:38 pm - 11/07/2019
phanduythang
hoat dong giam can nhe ban
08:17 am - 11/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Do Dai Khang:
co oi o nha em da hoc toi bai unit5
07:49 am - 08/07/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Bạn cố gắng theo dõi kĩ từng bài giảng một của cô Hoàn bạn nhé! Kết hợp với làm bài tập tự luyện. Chắc chắn kết quả sẽ tăng cao đấy bạn. Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com bạn nhé!!!

08:00 am - 08/07/2019
Yen Phan
Đúng không cần chỉnh luôn
13:03 pm - 06/08/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Yen Phan: Cảm ơn bạn!! Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com bạn nhé!!

13:19 pm - 06/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phammaixuanthao:
very goood and i very like lesson
20:23 pm - 03/07/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn học tập thật hiệu quả và thành công trên Tuyensinh247.com!

 

20:25 pm - 03/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Phương Thảo:
Hơi chói ở cuối bảng, khó nhìn lắm cô ạ
10:23 am - 30/06/2019
GV Anh - Thanh Hương
Cảm ơn bạn đã góp ý nha.
Bạn có thể tải tài liệu đính kèm để xem lại phần bị lóa bạn nhé!
09:07 am - 01/07/2019
Vũ Phương Thảo
E cảm ơn cô ạk :)))
10:03 am - 01/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!