Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Nhật An: phân biệt TLĐ với TLG làm sao ạ '-'
17:49 pm - 30/05/2018
Hải Dươngg

Thì tương lai đơn

Thì tương lai gần

1. Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)

Ex:

George phoned while you were out. OK. I’ll phone him back..

2. Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ

Ex:

- Who do you think will get the job?

3. Dùng trong  câu điều kiện loại 1

4. Diễn tả một gợi ý

What will we do now?

5.Diễn tả một lời đề nghị

Ex: Will you pls give me a cup of coffee?

6. Signal Words:

I think; I don't think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably

1. Diễn đạt một kế hoạch, dự định (intention, plan)

Ex:

We’re going to see my mother tomorrow.

2. Diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng (evidence) ở hiện tại

Ex:

  The sky is very black. It is going to rain

3. Signal words:

Những evidence ở hiện tại.

18:00 pm - 30/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hữu Doanh: Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành ạ
08:56 am - 17/05/2018
Hải Dươngg

Mình lấy ví dụ cụ thể để bn hiểu rõ hơn nhaa : 

1)  I ate lunch 30 minutes ago2)  I have eaten lunchTrong ví dụ 1) động từ được chia ở quá khứ đơn (ate) và trong câu có từ ago cho biết thời gian ăn trưa là cách đây 30 phút (30 minutes ago). Trong  ví dụ 2) động từ được chia ở thì hiện tại hoàn thành (have eaten) và trong câu không có từ cho biết thời gian ăn trưa là lúc nào.<quá style="color: rgb(60, 60, 60); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px;">when (What time) did you eat lunch?--> 30 minutes ago--> I ate lunch 30 minutes ago(câu hoàn chỉnh)Mục đích của người đặt câu hỏi là muốn biết ”bạnđã ăn trưa chưa”, chứ không quan tâm đến việc bạn ăn lúc nào.</quá>

10:50 am - 17/05/2018
Đ.T. Quang Thì quá khứ đơn là s cộng đtu quá khứ cộng tân ngữ
21:40 pm - 22/05/2018
Đ.T. Quang Thì htht là s cộng have/has cộng phân từ 2 cộng tân ngữ
21:41 pm - 22/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Anh Le: ko co bai unit 9 ha thay
19:56 pm - 11/03/2018
Nguyễn Hương Giang: Thầy ơi, trong câu có wish thì vế sau là quá khứ đơn hay lùi thì ạ?
20:48 pm - 21/10/2017
GV Anh - Linh Sương vế sau là quá khứ đơn nhé em!
09:33 am - 23/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Anh: khả năng nói và ngữ điệu của em không được chuẩn ạ!
12:30 pm - 28/09/2017
09:44 am - 08/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Trần: thầy giảng hay quá
19:47 pm - 19/09/2017