Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ha Vu:
Passive voice with have and get1) someone broke into John's house 2) water has covered our house Cô giúp em với ạ
15:13 pm - 01/05/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Bạn có thể viết lại là: 1. John had his house broken into

2. We get our house covered by water

16:54 pm - 01/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
từ nào đọc khác vs 3 từ còn lại ạ: A.lung B,difflcult C.natural D.mixture
10:46 am - 17/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn A nha!

10:46 am - 17/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh
Đáp án: A lung
10:46 am - 17/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
A.mix B.pipe C.deposit D.refill
10:21 am - 17/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh
Đáp án: B
10:21 am - 17/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn B. pipe /pp/nha!

10:22 am - 17/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
từ nào đọc khác vs 3 từ còn lại ạ: A.
10:20 am - 17/04/2020
Thiện Nhân:
______is waste from the body of a large animal such as an elephant or a cow A.compost B.Dung C.garbage D.fertilizer
20:44 pm - 16/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn B nha!

Dung /dʌŋ/(n): phân của động vật

20:50 pm - 16/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
She has already_______his cup five or six times A.refilled B.reused C.reduced D.recycled
20:34 pm - 16/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn A nha!

refill (v): đổ đầy

20:40 pm - 16/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
It is not always easy______good teaching material in this field. A.find B.to find C.finding D.for finding
20:20 pm - 16/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn B nha!

It + be + adj + (for sb) + to V: Thật làm sao (cho ai) để làm gì

20:32 pm - 16/04/2020
Thiện Nhân
em cảm ơn ạ
20:42 pm - 16/04/2020
Thiện Nhân
từ nào đọc khác vs 3 từ còn lại ạ: A.reader B.heavy C.clean D.mean
10:22 am - 17/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh
Đáp án: B. heavy
10:23 am - 17/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

@Thiện Nhân:Bạn chọn B. heavy /ˈhevi/ nha!

10:24 am - 17/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
I______some rice on the floor of the chicken coop. A.scattered B.grew C. threw away D.raised
14:45 pm - 15/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Đáp án: A. scattered

14:48 pm - 15/04/2020
Thiện Nhân
Your money is going to be_______if you"re not careful A.steal B.stealing C.stole D.stolen
20:28 pm - 16/04/2020
Mod Anh - Quốc Toại
@Thiện Nhân: D stolen
20:31 pm - 16/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
Let"s play tennis instead of______television. A.watch B. watching C.watches D.to watch
14:33 pm - 15/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Đáp án: B. watching

14:33 pm - 15/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
It"s important________wildlife in the area. A.to conserve B.conserving C.conservation D.conserve
20:48 pm - 14/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Đáp án: A. to conserve

20:49 pm - 14/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
HIDDEN MAN:
làm sao để đăng kí mod và có ai có thể đăng kí mod giúp em ko (mod anh nha) còn lại ac muốn điền gì vào cũng đc.
16:01 pm - 23/03/2020
GV Anh - Thanh Hương
Rất tiếc là hiện tại môn Anh đã đủ mod rồi em nhé. Nên nếu em đăng kí lúc này thì sẽ chưa được làm mod đâu nha.
Gửi em link đăng ký: https://tuyensinh247.com/che-do-mod-tuyensinh247-tu-nam-2019-r424.html
16:03 pm - 23/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cái Thị Minh Huyền:
guests nghĩa gì vậy cô ơi
20:17 pm - 16/03/2020
Mod Anh - Thái Ninh
Guest (n) khách, khách mời
20:18 pm - 16/03/2020
Mod Anh - Vân Hạ

1, guest /ɡest/(n): vị khách nha bạn!

guests là dạng số nhiều => bạn có thể dịch là: những vị khách

2, guest (v): đoán, phỏng đoán nha bạn!

guests có thể là dạng động từ chia ở thì hiện tại đơn

20:19 pm - 16/03/2020
Cái Thị Minh Huyền
hiểu rồi thanhk you
20:22 pm - 16/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ta vo dang khoa:
CÔ DẠY HAY QUÁ
16:27 pm - 17/02/2020
Lê Thị Thu Giang:
cô có dạy chương trình cũ k ạ
20:35 pm - 06/12/2019
GV Anh - Thanh Hương
Không bạn nhé!
20:47 pm - 06/12/2019
Lê Thị Thu Giang
cô lấy vd về 1 câu đề nghị , yêu cầu và hứa hẹn
20:35 pm - 08/01/2020
Mod Anh - Quốc Toại
@Lê Thị Thu Giang:
Đề nghị : what about going to the cinema?
Yêu cầu : Could you stay here until i come home?
Hứa hẹn : I promise i will win
21:04 pm - 08/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hoàng Ngọc Hằng:
Dear David,I am pleased to know that you are coming to stay with my family for a week next month. Vietnam is a country with a lot of customs and traditions, so I will tell you about some essential ones. There are some social customs you should remember. You also should not speak loudly in public. You shouldn’t wear shorts in pagoda.After taking food the plate,you should put into your bowl befor eating. Besides, we also celebrate Tet holiday as a national festival in Vietnam. It's a pity that when you visit my family, it will be still December.My family and I are looking forward to seeing you soon.Best wishes,(your name)sửa hộ em
16:37 pm - 02/12/2019
GV Anh - Thanh Hương
Bạn sửa lại đoạn này nhé!
First, you shouldn't speak loudly in public. Next, you shouldn’t wear shorts in the pagoda. In addition, after taking food the plate, you should put into your bowl before eating.
16:43 pm - 02/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hoàng Ngọc Hằng:
write a letter to your pen friend , he/she is coming to stay with your family for once a week next month about the social customs in vietnam( about 80-100 words ) sử dụng từ đơn giản nha cô
11:47 am - 01/12/2019
GV Anh - Thanh Hương
Bạn tham khảo nhé!
Dear David,
I am pleased to know that you are coming to stay with my family for a week next month. Vietnam is a country with a lot of customs and traditions, so I will tell you about some essential ones. 
There are several table manners in Vietnam that you should know. First of all, wait for the table arrangement before sitting down. Secondly, wait for the oldest people to start first. Thirdly, pass your bowl with both hands. Fourthly, do not point the chopsticks to anyone. Remember to pick out the food from shared dishes to your bowl first, and then eat it. Besides, we also celebrate Tet holiday as a national festival in Vietnam. It's a pity that when you visit my family, it will be still December.
My family and I are looking forward to seeing you soon.
Best wishes,
(your name)
13:25 pm - 01/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Duyên:
cô ơi bày con vs :write a traditional dance you know
22:03 pm - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Bạn tham khảo bài viết về điệu múa hoa đăng này nhé!
The lotus dance is one of the most famous dances in Viet Nam and its Vietnamese original name is Mua Hoa Dang. This liver and colorful dance came from the days of Vietnamese feudalism in the 17th century. The lotus dance represents daily events and is usually performed on special occasions. With its beauty and fragrance, the lotus is regarded as a Vietnamese national flower. It symbolizes the elegance of typical Vietnamese women and the religious and cultural beauty of the nation. The dancers wear long, lotus print dresses, and conical hats and create a beautiful image of the lotus using different expressions. The art of the dance shows viewers not only the beauty of dancing but also the beauty of the lotus that rooted in the culture of the Vietnamese people.
09:44 am - 27/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
When I was running to the stadium , I met Lan -> Running ................
19:46 pm - 21/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
=> Running to the stadium, I met Lan.
19:59 pm - 21/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thị'ss Ba'ss Nguyễn'ss:
Talk about the differences of life between in the past and now
12:15 pm - 10/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

There are a lot of changes in my life. The first change is mean of transport. In six years ago, the most popular transportation was buffalo-drawn carts or bikes, however, people now use more motorbike than in the past. Secondly, there are much more shops than in six years ago, and a post office and a clinic have been built. In addition, children have more chances to go to school instead of few ones in the past. In short, I see many developments happened in this area.

13:21 pm - 10/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Duong Hoang:
con cua toi hoc ngu phap thi thuoc,nhung khi ap dung vao bt thi no lai lam ko dc
09:25 am - 09/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Như vậy có thể hiểu là bạn ấy đang học thuộc một cách máy móc, chưa hiểu bản chất của kiến thức ngữ pháp đó rồi ạ.
Giải pháp tốt nhất hiện tại là để bạn ấy xem các bài giảng cô giáo giảng về ngữ pháp, phụ huynh tìm những bài tập có tính chất nhận biết, thông hiểu về kiến thức ngữ pháp đó (có đáp án để PH/HS kiểm tra). Các bài tập áp dụng sau mỗi video bài giảng đều có đáp án, lời giải chi tiết, có giải thích. Đây là một nguồn tốt để bạn ấy hiểu rõ kiến thức hơn.
Xin phép giới thiệu đến PH một nguồn bài tập khác:
https://tienganh247.info/ngu-phap-c66.html
Mỗi bài lý thuyết đều có ví dụ, giải nghĩa, bài tập áp dụng, rất dễ hiểu ạ.
09:43 am - 09/11/2019
Duong Hoang
cam on co nhieu
18:37 pm - 15/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
viết topic tiếng anh : Tại sao em muốn trở thành giáo viên?
13:41 pm - 07/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Bạn hãy để lại câu hỏi tại đây nhé!
https://hoidap247.com/
13:41 pm - 07/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Whoever you are, you have the right to dream of your future job. I also have one. That is my desire to become a teacher. Just thinking of my job, I feel so happy.

My friends often ask me that: “Why do you choose teaching?”. I smile. I choose this job, because I love children so much. I want to take care of them, teach them how to read, how to write, how to listen and show them the beautiful things of this life.

Teaching is similar to growing a tree up, you must have patience,  carefulness, and passion. And one of the important reasons that makes me choose this job is my parents. They hope that I can complete your dream.

In Viet Nam, the salary of a teacher is quite low, but I still want to become a teacher, simply because  I love this job and I believe in my love, as well as my passion for this job. In the future, I will become a good teacher. And now, I’m trying my best to complete the program in university to make my dream come true.

Bài dịch

Dù bạn là ai, bạn đều có quyền mơ ước về công việc tương lai của mình. Tôi cũng có một ước mơ như vậy. Đó là mong muốn được trở thành một giáo viên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn bè tôi thắc mắc rằng: “Tại sao cậu lại chọn nghề giáo viên?”. Tôi mỉm cười. Tôi lựa chọn công việc này, bởi vì tôi yêu lũ trẻ rất nhiều. Tôi muốn được chăm sóc chúng, dạy chúng cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

Việc dạy học cũng như trồng một cái cây, cần phải kiên nhẫn, cẩn thận và có niềm đam mê. Và một trong những lý do quan trọng khiến tôi lựa chọn công việc này là vì đó là giấc mơ của cha mẹ tôi. Họ hy vọng tôi sẽ thực hiện ước mơ của họ.

Ở Việt Nam, lương giáo viên khá thấp nhưng tôi vẫn muốn trở thành giáo viên, đơn giản là tôi yêu công việc này và tôi tin vào tình yêu cũng như niềm đam mê của mình dành cho nghề giáo viên. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một giáo viên tốt. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng hết mình để hoàn thành chương trình đại học để biến giấc mơ của mình thành sự thật.  

Một bài luận tiếng anh súc tích và rất thú vị phải không? Đối với đề bài như trên, bạn chỉ cần lựa chọn một nghề nghiệp mà mình yêu thích, đưa ra lý do yêu thích và những kỳ vọng trong tương lai về công việc đó. Chỉ cần những ý như vậy là bạn có thể hoàn thành một bài luận tiếng anh với văn phong đơn giản nhưng ý nghĩa.

13:43 pm - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
lâm quốc trung:
Bee swarm simulater là j cô
20:52 pm - 28/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đây là tên của 1 trò chơi bạn nhé.
Tạm dịch: Trò chơi mô phỏng đàn ong.
08:15 am - 29/10/2019
Al.Tera
giả lập đàn ong !
14:36 pm - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
cô ơi cô ơi giúp em ạ kết hợp câu my brother were wearing shorts . They were not allowed to go into the temple ( because)
15:06 pm - 15/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
because: bởi vì (đứng đầu mệnh đề chỉ nguyên nhân)
my brother were wearing shorts => đề bài sai ngữ pháp.
Sửa lại: My brother was wearing shorts. (Anh trai tôi đang mặc quần lửng)
They were not allowed to go into the temple. (Họ không được phép vào đền) => không liên quan đến nghĩa câu trước.
Sửa lại đề bài: My brother was wearing shorts. We were not allowed to go into the temple. 
Kết hợp câu:
Cách 1: Because my brother was wearing shorts, we were not allowed to go into the temple. Cách 2: We were not allowed to go into the temple because my brother was wearing shorts.
15:49 pm - 15/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn vũ ngọc anh:
cô ơi con bị mất kiến thức anh mà con lên đây học thì lại qua sách tiếng anh chương trình mowisi bây h con phải làm sao ạ
06:24 am - 18/09/2019
GV Anh - Linh Sương
Vậy trường bạn học chương trình sách giáo khóa cũ ạ?! Rất tiếc Tuyensinh247.com chỉ có khóa tiếng Anh chương trình mới thôi. Bạn có thể liên hệ với tổng đài 18006947 để được đổi khóa học khác bổ ích và thiết thực hơn nha!
10:37 am - 18/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Al.Tera:
đợi mãi, đợi mãi cuối cùng thì cô cũng ra bài này, 1 tháng rồi !!!
15:15 pm - 16/09/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đầu năm học mới nên cô bận quá bạn ạ :( Bạn thông cảm nha!
19:24 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!